Cho đa thức f(x)=ax2+bx+c

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cho đa thức f(x)=ax2+bx+c

*

Cho nhiều thức f(x) = ax2 +bx + c. Trong số đó a, b, c là các hệ số nguyên. Biết rằng f(x) chia hết đến 3 cùng với mọi (xin Z). Minh chứng a,b,c chia hết mang đến 3


*

Ta bao gồm : (fleft(x ight)⋮3) với (forall xin Z)

(Rightarrow fleft(0 ight)=a.0^2+b.0+c=0+0+c=c⋮3)

(Do) (fleft(x ight)⋮3) với (forall xin Z)

(Rightarrow fleft(1 ight)=a.1^2+b.1+c=a+b+c⋮3left(1 ight))

(fleft(-1 ight)=a.left(-1 ight)^2+b.left(-1 ight)+c=a-b+c⋮3left(2 ight))

Từ (1) và (2) (Rightarrowleft(a+b+c ight)-left(a-b+c ight)=a+b+c-a+b-c=2b⋮3)

Do 2 ko phân chia hết mang lại 3 (Rightarrow) Để (2b⋮3) thì (b⋮3)

Ta lại sở hữu : (a+b+c⋮3)

mà (b⋮3) ; (c⋮3)

(Rightarrow) Để tổng trên phân chia hết cho 3 thì a (⋮3)

Vậy a,b,c (⋮3)


Đúng 0
comment (2)
*

đây là toán lớp mấy vậy


Đúng 0
comment (22)
Các câu hỏi tương trường đoản cú

Cho nhiều thức f(x) = ax2 + bx + c. Trong số ấy a,b,c là những hệ số nguyên. Hiểu được f(x) phân tách hết đến 3 với mọi (xin Z). Chứng minh rằng a, b, c phân chia hết cho 3.


Lớp 0 Toán
3
0

cho nhiều thức P(x)=a x^2+bx+c trong số đó a,b,c là các số nguyên .Biết rằng P(x) phân tách hết mang lại 3 với tất cả giá trị của x .CMR a,b,c phân chia hết mang đến 3

làm hộ mình nha


Lớp 0 Toán
1
0


Xem thêm: Nên Lựa Chọn Phân Bò Thường Được Sử Dụng Để ? Những Loại Phân Chuồng Nào Tốt Nhất

Cho đa thức f(x) = ax2 +bx + c = 0 với tất cả x. Chứng minh rằng a = b= c = 0.

Giúp mình cách trình bày với !!!!!


Lớp 0 Toán
0
0

Cho số phức z = a + b i ( a , b ∈ R ; a ≥ 0 , b ≥ 0 ) . Đặt nhiều thức f ( x ) = a x 2 + b x - 2 . Biết f ( - 1 ) ≤ 0 , f ( 1 / 4 ) ≤ - 5 4 . Tìm giá chỉ trị lớn nhất của |z|

A. Max⁡|z|=2 6

B.max⁡|z|=3 2

C.max⁡|z|=5

D. Max⁡|z|=2 5


Lớp 0 Toán
1
0

cho đa thức f(x)=ax2+bx+c=0 với tất cả giá trị của x.Chứng minh rằng a=b=c=0

(toán 7)


Lớp 0 Toán
1
0

Cho hàm số f(x) biết f(0) = 1 cùng f x = 4 x 2 + 4 x + 3 2 x + 1 . Biết nguyên hàm của f(x) bao gồm dạng

F x = a x 2 + b x + ln 2 x + 1 + c . Tính tỉ trọng a : b : c

A. a : b : c = 1 : 2 : 1

B. a : b : c = 1 : 1 : 1

C. a : b : c = 2 : 2 : 1

D. a : b : c = 1 : 2 : 2


Lớp 0 Toán
1
0

Bài 11:a,Tìm những số nguyên x làm sao để cho (4x-3) chia hết cho (x-2) b,Tìm n biết 5n+7 chia hết mang đến 3n+2 c,Tìm n nằm trong Z,biết 3n+2 phân chia hết mang lại n-1


Lớp 0 Toán
1


Xem thêm: Nội Dung Cơ Bản Của Hiệp Ước Nhâm Tuất 5 6 1862, Nêu Nội Dung Cơ Bản Của Hiệp Ước Nhâm Tuất

1

Câu 1:

a) kiếm tìm x biết:(x+1)+(x+2)+....+(x+100)=5750

b) tìm số nguyên x,y biết x2y _ x +xy=6

c)Tìm x,y ở trong Z biết 2x +124=5y

d)Tìm tác dụng của phép nhân A=66...6 . 999...9 (100 chữ số 6 với 100 chữ số 9)

Câu 2:

a)CMR:(102014+8): 72 là số từ bỏ nhiên

b)Cho abc phân chia hết đến 7. CMR : 2a+3b+c chia hết đến 7

c)Cho những số tự nhiên từ 11 mang đến 21 được viết theo trang bị tự tùy ý,sau kia đem cùng mỗi số đó với số chỉ đồ vật tự của nó ta được một tổng. CMR: trong số tổng thừa nhận đượcbao giờ đồng hồ cũng đưa ra hai tổng nhưng hiệu của chúng là 1 trong số phân chia hết cho 10

Câu 3:

a)Cho A=5 - 52+53 - 54+....- 598+599. Tính tổng A

b)CMR: (2n+1).(2n+2)chia hết mang lại 3 với mọi n là số tự nhiên

c)Tìm n ở trong Z để :(x - 7).(x+3) 3. CMR: phường - 2014 là thích hợp số.

c)Tìm một số trong những chẵn lớn số 1 có 5 chữ số mà 3 chữ số đầu ( không thay đổi giá trị tự trái quý phái phải) tạo thành thành một trong những bằng lập phương đúng của một số trong những tự nhiên

Câu 4:

a)Cho đoạn trực tiếp AB bao gồm độ dái là a.Gọi C là vấn đề thuộc tia đối của tia AB.Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AC,N là trung điểm của đoạn trực tiếp CB.Tính độ dài đoạn thẳng MN

b)Cho n đường thẳng vào đó bất kì hai tuyến đường thẳng nào thì cũng cắt nhau,không tất cả 3 đường thẳng nào đồng quy.Biết rằng tổng cộng giao điểm là 465.Tìm n