Chu vi hình chữ nhật là 20m chiều dài hơn chiều rộng 10 dm tính diện tích hình chữ nhật

     

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông cùng hình chữ nhật cũng là một trong những hình bình hành với hình thang cân.

Bạn đang xem: Chu vi hình chữ nhật là 20m chiều dài hơn chiều rộng 10 dm tính diện tích hình chữ nhật

Vậy phương pháp tính diện tích hình chữ nhật là gì? Mời chúng ta cùng maybomnuocchuachay.vn theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé.


Công thức tính diện tích hình chữ nhật


1. Hình chữ nhật là gì

Hình chữ nhật là tứ giác bao gồm bốn góc vuông

Tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Bao gồm bốn góc A, B, C, D bởi 90 độ

Chú ý: Hình chữ nhật cũng là 1 hình bình hành, hình thang cân


2. đặc thù hình chữ nhật

Hình chữ nhật có tất cả các đặc thù của hình bình hành với hình thang cân

- vào hình chữ nhật, nhì đường chéo bằng nhau và cắt nhau trên trung điểm của từng đường.

- Hình chữ nhật có các cạnh đối tuy nhiên song và bằng nhau.

3. Vệt hiệu phân biệt hình chữ nhật

- Tứ giác có tía góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình thang cân tất cả một góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành tất cả một góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.

4. Cách tính diện tích s hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bởi tích của chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng. Theo đó, bí quyết tính diện tích hình chữ nhật đang như sau:

*

Trong đó:

S: diện tích hình chữ nhật.a: Chiều dài của hình chữ nhật.b: Chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Xem thêm: Email Viết Tắt Của Từ Gì - Thuật Ngữ Email Là Viết Tắt Của Cụm Từ Nào

*Cách tính chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc biết diện tích và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD gồm tổng diện tích là 360m2 cùng chu vi là 98m. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?


Cách giải: biện pháp này vận dụng mối tương quan giữa hai phương pháp tính diện tích hình chữ nhật với chu vi hình chữ nhật.

Ta gồm chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài với chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương pháp lọc dãy số và loại trừ, ta có các cặp số chiều dài và chiều rộng sau hoàn toàn có thể áp dụng để tính diện tích s hình chữ nhật ABCD 360m2. Cách làm tính diện tích s hình chữ nhật bởi chiều lâu năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x đôi mươi = 15 x 16.

Như vậy từ công thức tính diện tích s hình chữ nhật, bạn có thể quy ra tổng chiều dài với chiều rộng hình chữ nhật khi cộng lại phù hợp nhất cùng với cặp số 9 với 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bởi 40m.

5. Bài xích tập diện tích hình chữ nhật

Dạng 1: Tính dện tích hình chữ nhật khi biết độ dài hai cạnh

Bài 1: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài bởi 5cm và chiều rộng bằng 3cm.

Bài làm

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Đáp số: 15cm2

Bài 2: Một miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chiều dài bằng 2dm, chiều rộng bởi 14cm. Tính diện tích của miếng bìa đó.

Bài làm

Đổi 2dm = 20cm

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

20 x 14 = 280 (cm2)

Đáp số: 280cm2

Dạng 2: Tính diện tích hình chữ nhật khi chưa biết rõ độ chiều dài và chiều rộng

Bài 1: Một hình chữ nhật có chiều rộng bởi 7cm, chiều dài gấp bố lần chiều rộng. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

7 x 3 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:


7 x 21 = 147 (cm2)

Đáp số: 147cm2

Bài 2: Hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng 48cm, chiều rộng bởi 1/6 chu vi. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

48 : 6 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

48 : 2 = 24 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

24 – 8 = 16 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

8 x 16 = 128 (cm2)

Đáp số: 128cm2

Bài 3: Tính diện tích hình chữ nhật tất cả tỉ số giữa hai cạnh của nó là 2/3 cùng chu vi bởi 40m.

Bài làm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

40 : 2 = đôi mươi (m)

Tổng số phần đều bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị của một trong những phần là:

20 : 5 = 4 (m)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

20 – 12 = 8 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12 x 8 = 96 (m2)

Đáp số: 96m2.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Tập Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Trái Pháp Luật

Bài 4: Một hình chữ nhật gồm chiều dài ra hơn chiều rộng 6m. Nếu không thay đổi chiều rộng với gấp chiều lâu năm lên 4 lần thì được một hình chữ nhật mới có chiều dài ra hơn chiều rộng 51m. Tính chu vi và ăn diện tích của hình chữ nhật đó.