Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến

     

- Cơ sở kinh tế của thôn hội phong kiến là nông nghiệp, kết phù hợp với chăn nuôi và một số trong những nghề thủ công.

Bạn đang xem: Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến

- Sản xuất nntt bị bó hẹp, đóng bí mật trong những công làng nông làng mạc (phương Đông), hay trong các lãnh địa phong con kiến (phương Tây) với kinh nghiệm canh tác lạc hậu.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 1, Unit 2 Lớp 8

- Ruộng đất đa số nằm trong tay địa công ty hay lãnh chúa. Họ giao cho tất cả những người nông dân lĩnh canh hoặc nông nô cày cấy rồi thu tô, thuế.

Xem thêm: Giải Bài 54 Trang 96 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 54 Trang 96 Sgk Toán 8 Tập 1

maybomnuocchuachay.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp maybomnuocchuachay.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng maybomnuocchuachay.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép maybomnuocchuachay.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.