Cùng em học toán lớp 4 tập 1 tuần 13

     

Giải cùng em học Toán 4 Tập một tuần 13. Reviews nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Nhân với số có ba chữ số. Luyện tập chung xuất xắc nhất

maybomnuocchuachay.vn biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập cùng em học Toán lớp 4 Tập một tuần 13. Trình làng nhân nhẩm số gồm hai chữ số với 11. Nhân với số có tía chữ số. Rèn luyện chung hay, chi tiết giúp học viên biết giải pháp làm bài bác tập vào sách thuộc em học tập Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Cùng em học toán lớp 4 tập 1 tuần 13

*

Bài 1: Tính :

a) 12 x 11 = ………………

25 x 11 = ………………

31 x 11 = ………………

b) 83 x 11 = ………………

58 x 11 = ………………

79 x 11 = ………………

Hướng dẫn giải:

a) 12 x 11 = 132

25 x 11 = 275

31 x 11 = 341

b) 83 x 11 = 913

58 x 11 = 638

79 x 11 = 869

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

121 x 131

211 x 252

3014 x 125

4056 x 231

Hướng dẫn giải:

Bài 3: Nối các biểu thức tất cả cùng giá trị

*

Hướng dẫn giải:

*

Bài 5: kiếm tìm x:

a. X : 14 = 301

b. X : 11 = 32

c. X : 103 = 101

Hướng dẫn giải:

a.

Xem thêm: Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Tuần 6 Lớp 4, Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 6: Đề 1

x : 14 = 301

x = 301 x 14

x = 4214

b.

x : 103 = 101

x = 101 x 103

x = 10403

c.

Xem thêm: Giáo Án Lớp 2 Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo (9 Môn), Please Wait

x : 11 = 32

x = 32 x 11

x = 352

Bài 6: Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

a. 17 x 543 + 83 x 543

b. 318 x 963 + 682 x 963

Hướng dẫn giải:

a.

17 x 543 + 83 x 543

= (17 + 83) x 543

= 100 x 543

= 54300

b.

318 x 963 + 682 x 963

= (318 + 682) x 963

= 1000 x 963

= 963000

Bài 7: Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

a) 30kg = ……yến

50kg = …… yến

20 yến = …… tạ

500kg = …… tạ

10 tạ = ……tấn

4000kg = …… tấn

b) 900cm2 = ……dm2

3600cm2 = ……dm2

2m2 = …… dm2

16m2 = ……dm2

600dm2 = ……m2

4800dm2 = ……m2

Hướng dẫn giải:

a) 30kg = 3 yến

50kg = 5 yến

20 yến = 2 tạ

500kg = 5 tạ

10 tạ = 1 tấn

4000kg = 4 tấn

b) 900cm2 = 9 dm2

3600cm2 = 36 dm2

2m2 = 200 dm2

16m2 = 1600 dm2

600dm2 = 6 m2

4800dm2 = 48 m2

Bài 8: Viết tiếp vào địa điểm chấm mang lại thích hợp:

Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài là a và chiều rộng là b. Hotline S là diện tích hình chữ nhật đó.

*

a) công thức tính diện tích s của hình chữ nhật là: S = ……………

b) lúc a = 5m với b = 4m thì diện tích s của hình chữ nhật là: ………………

c) lúc a = 14dm và b = 7dm thì diện tích s của hình chữ nhật là: ……………

Hướng dẫn giải:

a) công thức tính diện tích của hình chữ nhật là: S = a x b

b) khi a = 5m với b = 4m thì diện tích s của hình chữ nhật là: S = 5 x 4 = 20m2

c) lúc a = 14dm với b = 7dm thì diện tích s của hình chữ nhật là: S = 14 x 7 = 98 dm2