Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

     

Cùng trông lại nhưng mà cùng chẳng thấy/ Thấy xanh xanh phần đông mấy nghìn dâu/ nghìn dâu xanh ngắt một màu/ Lòng phái mạnh ý thiếp ai sầu hơn ai?

(Chinh phụ ngâm khúc)

Đoạn thơ bên trên được viết theo thể thơ:
Bạn đang xem: Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong ghềnh thông mọc như nêm/ Tìm nơi bóng non ta lên ta nằm/ vào rừng tất cả trúc trơn râm/ Trong màu xanh mát ta dìm thơ nhàn.

(Bài ca Côn Sơn – Nguyễn Trãi)

Đoạn thơ được viết theo thể thơ:


“Thôn hậu thôn tiềm đạm tự yên/ chào bán vô chào bán hữu tịch dương biên/ Mục đồng địch lí ngưu quy tận/ Bạch lộ song song phi hạ điền”

(Thiên ngôi trường vãn vọng – Trần Nhân Tông)

Bài thơ được viết theo thể thơ:


“Quốc tộ như đằng lạc/ phái mạnh thiên lí thái bình/ Vô vi cư điện các/ Xứ xứ tức đao binh”

(Vận nước – Pháp Thuận)

Bài thơ được viết theo thể thơ:


“Bác già tôi cũng già rồi/ Biết thôi, thôi chũm thì thôi new là! / ý muốn đi lại tuổi già thêm nhác/ Trước bố năm gặp mặt bác một lần;”

(Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến)

Đoạn thơ được viết theo thể thơ:
Xem thêm: Trang Trí Bích Báo Ngày 20-11, Làm Bích Báo Chào Mừng Ngày 20/11

“Nam quốc tổ quốc Nam đế cư/ Tiệt nhiên định phận tại thiên thư/ Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm/ Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

(Sông núi nước Nam)

Bài thơ được viết theo thể thơ:


“Rượu ngon không tồn tại bạn hiền/ ko mua không hẳn không tiền ko mua/ Câu thơ nghĩ băn khoăn không viết/ Viết đưa ai, ai biết cơ mà đưa”

(Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến)

Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ:


Đoạt sáo Chương Dương độ/ cố Hồ Hàm tử quan/ thái bình tu trí lực/ Vạn cổ demo giang san

(Phò giá bán về khiếp – è cổ Quang Khải)

Bài thơ bên trên được viết theo thể thơ:


Thôn hậu xã tiền đạm tự yên/ buôn bán vô cung cấp hữu tịch dương biên/ Mục đồng địch lí ngưu quy tận/ Bạch lộ tuy vậy song phi hạ điền

(Thiên trường vãn vọng – è Nhân Tông)

Bài thơ trên được viết theo thể thơ:
Xem thêm: Live Đi Với Giới Từ Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ “Live On” Trong Câu Tiếng Anh

Cùng trông lại mà lại cùng chẳng thấy/ Thấy xanh xanh hầu hết mấy nghìn dâu/ nghìn dâu xanh ngắt một màu/ Lòng nam giới ý thiếp ai sầu rộng ai?

(Chinh phụ dìm khúc)

Đoạn thơ bên trên được viết theo thể thơ:


Xuân khứ bách hoa lạc/ Xuân đáo bách hoa khai/ Sự trục nhãn tiền quá/ Lão tòng đầu thượng lai