Đề cương ôn tập toán lớp 3 học kỳ 1

     

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 tổng vừa lòng lại toàn cục kiến thức kim chỉ nan quan trọng, thuộc đề ôn tập học tập kì 1 môn Toán lớp 3, giúp các em khối hệ thống kiến thức nhằm ôn thi học tập kì 1 đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập toán lớp 3 học kỳ 1

Với các dạng bài tập cùng trừ các số gồm 3 chữ số, bảng đơn vị chức năng đo độ dài, đối chiếu số béo gấp mấy lần số bé, gấp một số trong những lên những lần.... Sẽ giúp đỡ thầy cô thuận lợi giao đề ôn tập cho học viên của mình. Cụ thể mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài viết dưới phía trên của Downlaod.vn:


Bài 2: Đặt tính rồi tính

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

82 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

75 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

79 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

87 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

98 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

381 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

250 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

587 : 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

727 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

634 : 7

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

314 : 6

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

434 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

239 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

565 : 8

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

972 : 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………


……………………………………………………………...

III. Góc vuông, góc không vuông

Bài 1:


Hình bên tất cả ....... Góc vuôngCó ......... Góc không vuôngBài 2: Nêu thương hiệu đỉnh và những cạnh góc vuông có trong hình bên:

IV. Tìm x; Y

Bài 1: tìm ×

x × 7 = 42

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28 : x = 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

49 : x = 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

472 – x = 50 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x : 4 = 200 : 5

……………………………….

……………………………….

……………………………….

x × 5 = 237 - 137

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Bài 2: tra cứu Y

Y : 5 = 37 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 6 = 84 : 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

56 : Y = 21 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 8 = 115 - 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y × 9 = 183 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Y : 9 = 7 (dư 4)

……………………………….

……………………………….

……………………………….


V. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

Bài 1: Điền vệt >;

5m 6cm …….. 560cm

2m 4cm …….. 240cm

5dam 6dm ……… 506dm

3hm 4dam ……… 34m

1m 3cm ……….. 104cm

6dm 8mm …….. 680mm

9m 7dm …….. 99dm

5m 17cm ……… 517cm

420mm ……… 4dm 2mm

8dam 5m ……….. 85m

Bài 2: Tính

8 dam + 5dam =……………

56 dm × 8 = ……………..

403cm – 58cm = …………..

136 mm : 2 = …………….

12km × 8 = …………………

69cm : 3 = …………………

24km : 3 + 102km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63m – 14m : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

42km : 7 + 348km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

14cm × 3 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63 l : 7 + 159 l

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28kg × 2 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

5m × 7 – 16m

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7kg × 4 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9hm × 7 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

11kg × 6 – 6kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7m × 4 – 20dm

……………………………….

……………………………….

……………………………….

600kg : 2 – 63kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

VI. So sánh số béo gấp mấy lần số bé

Bài 1: con chó nặng nề 24kg, con thỏ nhẹ nhàng hơn con chó 18kg. Hỏi con chó nặng gấp mấy lần bé thỏ?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 2: nhà Lan nuôi 6 nhỏ gà trống, số gà mái nhiều hơn số con gà trống là 24 con. Hỏi số con gà mái vội vàng mấy lần số gà trống?

Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Bài 3: Đoạn thẳng AB lâu năm 6dm, đoạn trực tiếp CD dài ra hơn đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn trực tiếp CD dài gấp mấy lần đoạn trực tiếp AB?


Bài giải

.................................................................

.................................................................

.................................................................

VII. So sánh số bé nhỏ bằng 1 phần mấy số lớn

Bài 1: trong vườn tất cả 36 cây táo. Số lượng km chanh thấp hơn số cây apple 27 cây. Hỏi số lượng km chanh bằng một trong những phần mấy số lượng km táo?

Bài 2: năm nay Lan 9 tuổi, mẹ hơn Lan 36 tuổi. Hỏi năm nay tuổi Lan bằng một trong những phần mấy tuổi mẹ?Bài 3: Một shop có toàn bộ 81kg đỗ xanh cùng đỗ đen. Trong số ấy có 9kg đỗ xanh, hỏi số kilogam đỗ xanh bằng một phần mấy số kg đỗ đen?

VIII. Tra cứu 1 trong số phần bởi nhau

Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh đang đọc

*
quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc từng nào trang nữa bắt đầu xong?

Bài 2: trên cây gồm 56 trái táo, fan ta đã hái

*
số táo. Hỏi trên cây còn từng nào quả táo?

Bài 3: Đội múa hát của trường bao gồm 96 bạn, trong các số ấy có

*
các bạn là nam. Hỏi đội múa hát của trường bao gồm bao nhiêu bạn nữ?

Bài 4: Một hộp xà phòng nặng nề 78g. Người ta đã cần sử dụng hết

*
số xà phòng đó. Hỏi trong hộp còn lại bao nhiêu gam xà phòng?

Bài 5: hai năm nữa ông 63 tuổi với lúc đó tuổi cháu bởi

*
tuổi ông. Hỏi hiện nay cháu từng nào tuổi?

IX. Gấp một số trong những lên nhiều lần

Bài 1: Quãng đường AB dài 172m, quãng đường BC nhiều năm gấp 4 lần quãng mặt đường AB. Hỏi quãng con đường AC dài từng nào mét?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Đàn con kê nhà Lan tất cả 6 con gà trống, số con gà mái vội 4 lần số con kê trống. Hỏi đơn vị Lan nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Xem thêm: Tên Của Nước Ta Thời Lý Trần Là Gì? Các Quốc Hiệu Của Nước Ta Qua Các Thời Kỳ Lịch Sử

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: trong đợt Kế hoạch nhỏ, lớp 3A nhận được 87kg giấy vụn, lớp 3B chiếm được số giấy vụn cấp 3 lần số giấy vụn của lớp 3A. Hỏi cả 2 lớp thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...


X. Giảm đi một số trong những lần

Bài 1: trên cây có 48 trái bưởi. Sau khoản thời gian hái, số quả trên cây giảm xuống 2 lần. Hỏi vẫn hái bao nhiêu quả bưởi?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Một shop có 45 bao gạo. Sau khoản thời gian bán, số bao gạo còn sót lại giảm đi 5 lần. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu bao gạo?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: Một người dân có 68kg gạo. Sau khi bán 28kg gạo, bạn đó san đa số số gạo sót lại vào 8 túi. Hỏi từng túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XI. Một số trong những dạng toán khác

Bài 1: gồm 3 thùng dầu, từng thùng cất 125 lít. Người ta mang ra 185 lít dầu từ những thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 2: siêu thị có 78kg gạo, buổi sáng shop bán được 15kg gạo. Số gạo còn lại được chia đông đảo vào 9 túi. Hỏi từng túi gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 3: Một đoàn khách phượt gồm 39 người ước ao đi thăm quan và du lịch chùa Hương bởi ô tô. Hỏi cần ít nhất mấy xe ô tô như thế để chở không còn số khách đó, biết rằng mỗi xe pháo chỉ chở được 5 fan khách?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 4: có 62m vải, may mỗi bộ áo xống hết 3m vải. Hỏi rất có thể may được không ít nhất bao nhiêu bộ áo quần và còn thừa mấy mét vải?

Bài giải

.....................................................................................................


.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 5: Em gấp được 18 ngôi sao. Số ngôi sao em gấp bởi

*
số ngôi sao sáng chị gấp. Hỏi chị vội vàng được từng nào ngôi sao?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

XII. Tính quý hiếm biểu thức

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức

123 × (42 – 40)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(100 + 11) × 9

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9 × (6 + 26)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

375 × 2 - 148

……………………………….

……………………………….

……………………………….

150 : 5 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 × 4 + 120

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 + 135 × 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

84 : 4 × 6

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(954 – 554) : 8

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(186 + 38) : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

8 × (234 – 69)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

111 × (6 – 6)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Xem thêm: 5 Cách Nhận Biết Từ Loại Trong Tiếng Anh : Tổng Hợp Những Điều Bạn Cần Biết

Đề thi tập học tập kì 1 lớp 3


Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1. 8 x 7 + 42 = ?

A. 120

B. 98

C. 14

D. 36

Câu 2. 7 x X = 56 thì X = ?

A. 392

B. 49

C. 63

D. 8

Câu 3.

*
của 1 giờ là:

A. 15 phút

B. 10 phút

C. 12 phút

D. Trăng tròn phút

Câu 4. Tìm x biết: 96 : x = 3

A. X = 32

B. X = 303

C. X = 302

D. X = 203

Câu 5. 5m6cm =…….cm. Số tương thích để điền vào địa điểm chấm là:

A.56

B.506

C.560

D.5600

Câu 6. Một tuần lễ có 7 ngày, 4 tuần lễ bao gồm số ngày là:

A.28

B.21

C.11

D.35

Phần II: từ luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

157 + 109

548 - 193

16 x 5

86 : 2

Bài 2:Tìm x:

a) X : 7 = 63

b) X x 6 = 54

Bài 3:Tính:

a) 28 x 7 – 58

b) 96 : 3 + 249

Bài 4: mẹ có một tấm vải dài 48m. Bà mẹ đã may áo cho cả nhà hết

*
số vải đó. Hỏi bà bầu đã may bao nhiêu mét vải?