Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 3 Học Kỳ 2

     

Bài 1: Tính quý giá biểu thức : +214 x 3 : 2……………………………….……………………………….……………………………….

Bạn đang xem: đề cương ôn tập toán lớp 3 học kỳ 2

763 : 7 + 1595……………………………….……………………………….……………………………….

128 x 2 x 3……………………………….……………………………….……………………………….

505x 7 – 169……………………………….……………………………….……………………………….

237x 4 : 2……………………………….……………………………….……………………………….

72 x 9 : 3……………………………….……………………………….……………………………….

311 x 6 – 623……………………………….……………………………….……………………………….

157 x 4 – 2000……………………………….……………………………….……………………………….

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Em Bé 3 Tuổi Tập Đi Tập Nói, Sơ Sinh, Top 23 Bài Tả Em Bé Tập Đi Tập Nói

6000: 2 – 635……………………………….……………………………….……………………………….

Bài 2: tìm XX x 7 = 427……………………………….……………………………….……………………………….


284 : x = 4……………………………….……………………………….……………………………….

495 : X =3……………………………….……………………………….……………………………….

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức123 x (42 – 40)……………………………….……………………………….……………………………….

(100 + 11) x 9……………………………….……………………………….……………………………….

Xem thêm: Thế Giới Diệu Kỳ

9 x (6 + 26)……………………………….……………………………….……………………………….