ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 9 HỌC KÌ 1

     

Đề đánh giá 15 phút Địa Lí lớp 9 học tập kì 1 có đáp án (4 đề)

Với Đề chất vấn 15 phút Địa Lí lớp 9 học kì 1 bao gồm đáp án (4 đề) được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Địa Lí 9 của các trường trên toàn quốc sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện từ bỏ đó đạt điểm cao trong số bài thi Địa Lí lớp 9.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết địa lí 9 học kì 1

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021

Môn: Địa Lí 9

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề thi số 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1:Ở vùng phải chăng từ hữu ngạn sông Hồng mang đến sông Cả là địa phận cư trú chủ yếu của: (1 điểm)

A. Dân tộc Tày; Nùng.

B. Dân tộc Thái, Mường.

C. Dân tộc Mông.

D. Dân tộc bản địa Ê-đê, Gia rai.

Câu 2:Dân cư vn phân tía không đồng đều, sinh sống thưa thớt ở: (1 điểm)

A. Ven biểnB. Miền núi

C. Đồng bằngD. Đô thị

Câu 3:Biểu hiện nay nào sau đây thể hiện sự di chuyển cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế? (1 điểm)

A. Trường đoản cú nền kinh tế nhiều yếu tắc sang nền kinh tế tập trung công ty nước và tập thể.

B. Toàn nước hình thành 3 vùng kinh tế phía Bắc, khu vực miền trung và phía Nam.

C. đưa dịch cơ cấu tổ chức ngành, tổ chức cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu tổ chức lãnh thổ.

D. Từ nền kinh tế chủ yếu ớt là khu vực Nhà nước và bầy đàn sang nền tài chính nhiều thành phần.

Câu 4:Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong rạm canh nông nghiệp trồng trọt ở vn vì: (1 điểm)

A. Nông nghiệp & trồng trọt nước ta mang tính chất chất mùa vụ.

B. Nguồn nước phân bổ không đồng những trong năm.

C. Nông nghiệp việt nam chủ yếu hèn là trồng lúa.

D. Khoáng sản nước của vn hạn chế, không đủ cho sản xuất.

Câu 5:Ở nước ta, chăn nuôi trâu đa số ở: (1 điểm)

A. Bắc Trung bộ và Đồng bằng sông Cửu long.

B. Trung du miền núi phía Bắc, Đông phái nam Bộ.

C. Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ.

Phần trường đoản cú luận

Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, xác định vùng trồng cà phê ở nước ta (1 điểm)

Câu 2:Cho bảng số liệu: (1 điểm)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: Triệu người

Năm1954196519792003201120132016
Số dân23,834,952,780,987,889,892,7

- giả sử diện tích vn không thay đổi = 331 212 km2. Tính tỷ lệ dân số việt nam qua những năm.

- Rút ra nhận xét bắt buộc thiết.

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệmCâu 1: (1 điểm)

Trả lời: Ở vùng thấp từ hữu ngạn sông Hồng cho sông Cả là địa phận cư trú đa phần của: dân tộc Thái, Mường.

Đáp án: B.

Câu 2: (1 điểm)

Trả lời: Dân cư việt nam tập trung đa phần ở vùng đồng bằng, những khu đô thị và ven biển còn làm việc vùng trung du cùng miền núi dân cư tập trung thưa thớt.

Đáp án: B.

Câu 3: (1 điểm)

Trả lời: Sự vận động và di chuyển cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế ở việt nam thể hiện tại ở sự chuyển dời từ nền tài chính chủ yếu hèn là khoanh vùng Nhà nước và cộng đồng sang nền tài chính nhiều thành phần.

Đáp án: D.

Câu 4: (1 điểm)

Trả lời: vì sao chủ yếu giao thông đường thủy là biện pháp số 1 trong thâm canh nntt ở nước ta vì tài nguyên nước phân bố không đồng phần đông trong năm, gồm thời kì xẩy ra khô hạn nghiêm trọng. Đặc biệt ở vùng Đông Nam cỗ và Tây Nguyên.

Đáp án: B.

Câu 5: (1 điểm)

Trả lời: Ở nước ta chăn nuôi trâu bò hầu hết ở: Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ do vùng bao gồm điều kiện tự nhiên và thoải mái thuận lợi.

Đáp án: C.

Phần từ bỏ luận

Câu 1: (1 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, trang 18, xác minh vùng trồng cà phê ở nước ta: Tây Nguyên, Đông nam giới Bộ

Câu 2: (1 điểm)

Hướng dẫn giải:

Mật độ số lượng dân sinh = số dân/diện tích (người/km2)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: người/km2

Năm1954196519792003201120132016
Số dân72105159244265271279

Nhận xét: mật độ dân số tăng qua những năm (dẫn chứng).

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2021

Môn: Địa Lí 9

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề thi số 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1:Trung du niền núi bắc bộ là địa bàn cư trú của những dân tộc: (1 điểm)

A. Tày, Nùng, Dao, Thái, Mông.

B. Tây, Nùng, Ê –Đê, ba –Na.

C. Tày, Mừng, Gia-rai, Mơ nông.

D. Dao, Nùng, Chăm, Hoa.

Câu 2:Sự gia tăng dân số nước ta bây giờ không gồm đặc điểm: (1 điểm)

A. Tỉ trọng sinh tương đối thấp cùng đang giảm chậm.

B. Tỉ lệ tăng thêm tự nhiên của dân số khác nhau giữa các vùng.

C. Hàng năm dân số vn tăng lên khoảng tầm một triệu người.

D. Tỉ lệ tăng thêm tự nhiên sinh sống đồng bằng cao hơn ở miền núi cùng nông thôn.

Câu 3:Cả nước hình thành các vùng kinh tế tài chính năng đụng thể hiện: (1 điểm)

A. Sự đưa dịch cơ cấu tổ chức GDP của nền khiếp tế.

B. Sự gửi dịch tổ chức cơ cấu thành phần kinh tế.

C. Sự gửi dịch tổ chức cơ cấu ngành tởm tế.

D. Sự chuyển dịch tổ chức cơ cấu lãnh thổ ghê tế.

Câu 4:Khu vực có diện tích s đất phù sa lớn nhất việt nam là: (1 điểm)

A. Các vùng trung du cùng miền núi.

B. Vùng Đồng bằng sông Hồng.

C. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Những đồng bằng ở duyên hải Miền Trung.

Câu 5:Ở việt nam cây lúa được trồng đa phần ở: (1 điểm)

A. Đồng bằng sông Hồng cùng Đồng bằng sông Cửu long.

B. Những đồng bằng ven biển Duyên hải nam Trung Bộ.

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Lịch Sử 7 Bài 18, Tập Bản Đồ Lịch Sử 7

C. Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên.

D. Đồng bởi sông Hồng, Đông nam Bộ.

Phần trường đoản cú luận

Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, nhắc tên những đô thị đặc trưng ở nước ta. (1 điểm)

Câu 2:Cho bảng số liệu: ( 1điểm)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: Triệu người

Năm1954196519792003201120132013
Số dân23,834,952,780,987,889,892,7

- trả sử diện tích việt nam không thay đổi = 331 212 km2. Tính mật độ dân số nước ta qua những năm.

- Rút ra dìm xét phải thiết.

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (1 điểm)

Trả lời: Trung du niền núi bắc bộ là địa phận cư trú của những dân tộc ít fan như Tày, Nùng, Dao, Thái, Mông, Khơ Mú,…

Đáp án: A.

Câu 2: (1 điểm)

Trả lời: Sự gia tăng dân số nước ta hiện giờ có đặc điểm là tỉ lệ thành phần sinh kha khá thấp và đang sút chậm, tỉ lệ tăng thêm tự nhiên của dân số khác nhau giữa những vùng dẫu vậy ở đồng bằng thấp hơn ở miền núi và nông thôn. Đồng thời mỗi năm dân số nước ta tăng lên khoảng một triệu người.

Đáp án: D.

Câu 3: (1 điểm)

Trả lời: Sự vận động và di chuyển cơ cấu kinh tế theo khu vực là hình thành các vùng chăm canh trong nông nghiệp, các lãnh thổ triệu tập công nghiệp, dịch vụ thương mại và những vùng tài chính phát triển năng động.

Đáp án: D.

Câu 4: (1 điểm)

Trả lời: Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng có diện tích s đất phù sa ngọt lớn nhất ở nước ta bây giờ với khoảng 1,2 triệu ha.

Đáp án: C.

Câu 5: (1 điểm)

Trả lời: Ở nước ta cây lúa được trồng bên trên khắp toàn nước nhưng những nhất là ở những vùng đồng bằng, nhất là đồng bằng sông Hồng với đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án: A.

Phần từ luận

Câu 1: (1 điểm)

Hướng dẫn giải: phụ thuộc Atlat Địa lý Việt Nam, trang người dân (trang 15), xác định kí hiệu đô thị đặc biệt: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Câu 2: (1 điểm)

Hướng dẫn giải:

Mật độ số lượng dân sinh = số dân/diện tích (người/km2)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: người/km2

Năm1954196519792003201120132013
Số dân72105159244265271279

Nhận xét: tỷ lệ dân số tăng qua các năm (dẫn chứng).

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2021

Môn: Địa Lí 9

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề thi số 3)

Phần trắc nghiệm

Câu 1:Duyên Hải phái mạnh Trung cỗ và Nam bộ là địa phận cư trú của các dân tộc: ( điểm)

A. Chăm, Khơ-me.B. Vân Kiều, Thái.C. Ê –đê, mường.D. Ba-na, cơ –ho.Câu 2:Dân số thị thành tăng nhanh, chưa phải vì: ( điểm)

A. Ngày càng tăng tự nhiên caoB. Vày di dân vào thành thịC. Bởi tăng tỉ trọng khu vực dịch vụD. Những đô thị mới hình thànhCâu 3:Biểu hiện nào dưới đây thể hiện nay sự vận động và di chuyển cơ cấu kinh tế tài chính theo lãnh thổ? ( điểm)

A. Bớt tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp.B. Trong nông nghiệp đã tạo ra các vùng siêng canh.C. Kinh tế tài chính cá thể được đồng ý và ngày càng phát triển.D. Công nghiệp là ngành có tốc độ cải tiến và phát triển nhanh nhất.Câu 4:Hạn chế của khoáng sản nước ở việt nam là: ( điểm)

A. Hầu hết là nước trên mặt, nguồn nước ngầm ko có.B. Phân bổ không đông đảo giữa những vùng lãnh thổ.C. Phân bố không đều trong những năm gây bè lũ lụt với hạn hán.D. Khó khai thác để ship hàng nông nghiệp vì chưng hệ thóng đê ven sông.Câu 5:Một trong những tác đụng của việc tăng cường trồng cây công nghiệp: ( điểm)

A. Diện tích đất trồng bị thu hẹp.B. Công nghiệp chế tao trở thành ngành trọng điểm.C. Đã đảm bảo được lương thực thực phẩm.D. Diện tích s rừng nước ta bị thu hẹp.

Phần trường đoản cú luận

Câu 1:Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, xác minh vùng chăn nuôi trâu ngơi nghỉ nước ta. ( điểm)

Câu 2:Cho bảng số liệu: ( điểm)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016Đơn vị: Triệu người

Năm1954196519792003201120132016
Số dân23,834,952,780,987,889,892,7
- giả sử diện tích việt nam không biến hóa = 331 212 km2. Tính tỷ lệ dân số việt nam qua các năm.- Rút ra dấn xét bắt buộc thiết.

Đáp án với Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1: (1 điểm)

Trả lời: Vùng duyên Hải nam giới Trung cỗ và Nam bộ là địa bàn cư trú của những dân tộc Chăm, Khơ-me trú ngụ thành từng dải hoặc đan xen với tín đồ Việt.Đáp án: A.

Câu 2: (1 điểm)

Trả lời: Dân thị trấn tăng nhanh giữa những năng trở lại đây là do dân thiên di từ nông buôn bản vào thị thành (dưới ảnh hưởng tác động của quy trình đô thị hóa).Đáp án: A.

Câu 3: (1 điểm)

Trả lời: Sự vận động và di chuyển cơ cấu kinh tế tài chính theo bờ cõi là hình thành những vùng chăm canh vào nông nghiệp, những lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ thương mại và những vùng kinh tế tài chính phát triển năng động.Đáp án: B.

Câu 4: (1 điểm)

Trả lời: nước ta có màng lưới sông ngòi, ao hồ nước dày đặc, có không ít giá trị mặc dù phân bố không đều những năm và hay gây bè đảng lụt, hạn hán gây ra thiệt hại không nhỏ về bạn và của.Đáp án: C.

Câu 5: (1 điểm)

Trả lời: Việc bảo đảm được hoa màu thực phẩm sẽ khởi tạo điều kiện đẩy mạnh trồng cây công nghiệp.Đáp án: C.

Phần từ bỏ luận

Câu 1: (2,5 điểm)

Hướng dẫn giải: phụ thuộc vào Atlat Địa lý Việt Nam, trang 18, xác định vùng chăn nuôi trâu ngơi nghỉ nước ta: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung BộCâu 2: (2,5 điểm)

Hướng dẫn giải:

Mật độ dân sinh = số dân/diện tích (người/km2)DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: người/km2

Năm1954196519792003201120132016
Số dân72105159244265271279

Nhận xét: mật độ dân số tăng qua các năm (dẫn chứng).

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2021

Môn: Địa Lí 9

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề thi số 4)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Trên các vùng núi cao ngơi nghỉ Trung du miền núi phía bắc là địa phận cư trú của dân tộc:(1 điểm)A. MôngB. DaoC. TháiD. MườngCâu 2. Dân cư nước ta phân bố không đồng đều, tập trung đông đúc làm việc vùng:(1 điểm)A. Hải đảo B. Miền núiC. Trung duD. Đồng bằngCâu 3. Giải quyết vấn đề việc làm không cần phải có biện pháp:(1 điểm)A. Phân bổ lại cư dân và lao động.B. Đa dạng các chuyển động kinh tế nông thôn.C. Đa dạng các mô hình đào chế tác nghề.D. Chuyển hết lao hễ nông xã xuống thành thị.Câu 4. Nước ta có thể trồng tự 2 cho 3 vụ lúa với rau trong một năm là nhờ:(1 điểm)A. Nhiều diện tích s đất phù sa.B. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.C. Màng lưới sông ngòi dày đặc.D. Nguồn sinh vật phong phú.Câu 5. Nền nông nghiệp & trồng trọt nước ta đổi khác theo hướng:(1 điểm)A. Độc canh cây hoa màu sắc sang đa dạng chủng loại cơ cấu cây công nghiệp, cây cối khác.B. Độc canh cây thực phẩm sang nhiều mẫu mã cơ cấu cây công nghiệp, cây xanh khác.C. Độc canh cây lâu năm sang đa dạng mẫu mã cơ cấu cây lương thực với cây trồng.D. Độc canh cây lúa sang đa dạng mẫu mã cơ cấu cây công nghiệp, cây trồng khác.

Phần trường đoản cú luận

Câu 1: phụ thuộc vào Atlat Địa lý Việt Nam, kể tên các đô thị tất cả quy mô dân số trên 1 triệu người.Câu 2. Cho bảng số liệu: DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016Đơn vị: Triệu người
Năm1954196519792003201120132016
Số dân23,834,952,780,987,889,892,7
- trả sử diện tích việt nam không biến đổi = 331 212 km2. Tính mật độ dân số vn qua những năm.- Rút ra nhận xét cần thiết.

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệmCâu 1: (1 điểm)

Trả lời: Trên những vùng núi cao là địa bàn cư trú của người dân tộc Mông. Người dân tộc bản địa Mông ngơi nghỉ Việt Nam hiện nay có trên 1 triệu người.

Đáp án: A.

Câu 2: (1 điểm)

Trả lời: Dân cư vn tập trung đa số ở vùng đồng bằng, những khu city và ven biển còn ở vùng trung du và miền núi, hải hòn đảo dân cư triệu tập thưa thớt.

Đáp án: D.

Câu 3: (1 điểm)

Trả lời: một số biện pháp giải quyết và xử lý vấn đề bài toán làm sống nước ta hiện thời là: phân bố lại dân cư và lao động, phong phú các chuyển động kinh tế ngơi nghỉ nông thôn, phong phú và đa dạng các mô hình đào tạo, phía nghiệp dạy nghề, reviews việc làm cho và tăng mạnh xuất khẩu lao động.

Đáp án: D.

Câu 4: (1 điểm)

Trả lời: Nhờ có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa rét nên sinh sống nước ta hoàn toàn có thể trồng từ 2 cho 3 vụ lúa và rau vào môt năm, đặc biệt là vùng đồng bởi sông Hồng.

Đáp án: B.

Câu 5: (1 điểm)

Trả lời: Nền nntt nước ta biến đổi theo hướng hầu hết từ độc canh cây lúa sang tăng nhanh sản xuất nhiều nhiều loại cây công nghiệp và cây trồng khác.

Đáp án: D.

Phần trường đoản cú luận

Câu 1: (2,5 điểm)

Hướng dẫn giải: nhờ vào Atlat Địa lý Việt Nam, trang dân cư (trang 15), xác minh kí hiệu đô thị tất cả số dân bên trên 1 000 000 người: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

Xem thêm: Nhà Của Chị Thơ Nguyễn Tập Mới Nhất Archives, Chị Thơ Nguyễn

Câu 2: (2,5 điểm)

Hướng dẫn giải:

Mật độ dân sinh = số dân/diện tích (người/km2)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: người/km2

Năm1954196519792003201120132016
Số dân72105159244265271279

Nhận xét: tỷ lệ dân số tăng qua những năm (dẫn chứng).