Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

     
- Chọn bài -1. Getting Started (trang 6 SGK tiếng Anh 9)2. Listen và Read (trang 6-7 SGK tiếng Anh 9)3. Speak (trang 8 SGK giờ đồng hồ Anh 9)4. Listen (trang 9 SGK tiếng Anh 9)5. Read (trang 9-10 SGK tiếng Anh 9)6. Write (trang 11 SGK tiếng Anh 9)Language Focus (trang 11-12 SGK tiếng Anh 9)Đề kiểm soát 15 phút

Xem toàn thể tài liệu Lớp 9: trên đây

Đề chất vấn 15 phút tiếng Anh 9 học kì một số ít 1

I. Lựa chọn câu trả lời đúng độc nhất vô nhị (3 điểm)

1.It’s very kind _______ you lớn help us. Thanks a lot.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút lớp 9

A. For B. Khổng lồ C. With D. Of

2.The hospital building is divided _______ four sections.

A. In B. Into C. To lớn D. About

3.Did he ______ live in the country when he was young?

A. Use khổng lồ B. Used khổng lồ C. Be used lớn D. Get used to

4.Tam wishes his father _______ here now lớn help him.

A. Is B. Were C. Will be D. Would be

5.What a pity! Lan can`t come with us. We all wish she ______ be here.

A. Would B. Should C. Could D. Can

II. Trong các từ gạch ốp chân sau đây có một lỗi sai, tìm kiếm lỗi sai trong mỗi câu. (3 điểm)

1.She wishes he will stop making noise when she is working.

A. Wishes B. Will C. Making D.when

2.Tom uses lớn wear glasses, but he doesn`t now.

A. Uses B. Glasses C. Doesn’t D.now

3.This book consists about three parts: introduction, development và conclusion.


A. This B. About C. Parts D. And

4.Mai and me would lượt thích to join the English speaking club.

A. Me B. Would C. Lớn D. Spend

5.During the game, the rain starting so we had to stop suddenly.

A. During B. Starting C. Had D. Suddenly

III. Viết thành câu hoàn chỉnh dựa vào các từ có sẵn. (4 điểm)

1.I/ wish/ I/ will become/ a singer.

2.I/ used to/ walk / school/ when/ I/ child.

Xem thêm: Tiếng Anh 11 Mới Unit 8 Looking Back, Complex Of Koguryo Tombs

3.She/ wish / she/ have/ a sister.

4.I/ wish/ I/ khổng lồ be/ England.

5.The child/ wish/ today/ his birthday.

Đáp án

I.

1. D2. B3. A4. B5. C

II.

1. B2. A3. B4. A5. B

III.

1. I wish I would become a singer

2. I used lớn walk to school when I was a child.

3. She wishes she had a sister.

4. I wish I were to lớn be England.

Xem thêm: Hanh Phúc Mong Manh Tập 128 Hay Nhất 2022, Hạnh Phúc Mong Manh

5. The child wishes today was his birthday.


bài giải này có hữu ích với bạn không?

nhấn vào một ngôi sao sáng để đánh giá!


gửi Đánh giá chỉ

Đánh giá bán trung bình 5 / 5. Số lượt tiến công giá: 909

chưa có ai tấn công giá! Hãy là bạn đầu tiên đánh giá bài này.


Tài liệu bên trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả chi phí dưới BẤT KỲ hiệ tượng nào!


*

Điều hướng bài xích viết


Language Focus (trang 11-12 SGK giờ đồng hồ Anh 9)
3. Speak (trang 14-15 SGK tiếng Anh 9)
© 2021 học Online cùng maybomnuocchuachay.vn
Cung cấp do WordPress / Giao diện kiến thiết bởi maybomnuocchuachay.vn