ĐỀ KIỂM TRA TOÁN GIỮA KÌ 2 LỚP 5

     

Top 3 Đề thi thân học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2020-2021 kèm đáp án, bao gồm 3 đề thi, gồm kèm theo cả đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm mục tiêu đạt kết quả tốt nhất mang lại kì thi giữa kì. Mời các em tham khảo


Đề khám nghiệm giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 13. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 24. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 3

1. Ma trận đề đánh giá môn Toán lớp 5 thân học kì 2

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
1Số họcSố câu02010101010501
Câu số1, 23495
Số điểm1,5 đ01 đ01 đ02 đ01 đ4,5 đ02 đ
2Đại lượng cùng đo đại lượngSố câu010102
Câu số76
Số điểm01 đ0,5 đ1,5 đ
3Yếu tố hình họcSố câu0101
Câu số10
Số điểm01 đ01 đ
4Số đo thời gianSố câu0101
Câu số8
Số điểm01 đ01 đ
Tổng số câu0202020101020604
Tổng số0202030310
Số điểm1,5 đ02 đ3,5 đ03 đ10 đ

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 1

Trường:.........................

Bạn đang xem: đề kiểm tra toán giữa kì 2 lớp 5

Lớp: 5....

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM 2020 - 2021MÔN TOÁN – KHỐI 5

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Chữ số 5 trong số 254. 836 chỉ: (0,5 điểm)

A. 50 000B. 500 000C. 5 000D. 50 000 000

Câu 2: Phép trừ 712,54 - 48,9 có hiệu quả đúng là: (1 điểm)

A. 70,765B. 663,64C. 223,54D. 707,65

Câu 3: Lớp học gồm 32 học viên số học đàn bà 12. Hỏi số học viên nữ chiếm bao nhiêu xác suất số học sinh cả lớp (1 điểm)

A. 34,5B. 35,4C. 37,4D. 37,5

Câu 4: quý giá của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,5 x 0,2 là: (1 điểm)

A. 1,05B. 15C. 10,05D. 10,5

Câu 5: 1 nỗ lực kỷ .............năm. Số tương thích điền vào nơi chấm là: (1 điểm)

A. 100B. 300C. 250D. 200

Câu 6: Số thích hợp điền vào khu vực chấm nhằm 3m2 5dm2= …………m2 là: (0,5 điểm)

A. 3,5B. 3,05C. 30,5D. 3,005

Câu 7: Số tương thích điền vào khu vực chấm để 3tấn 5kg = …… tấn là: (1 điểm)

A. 30,5B. 30,05C. 3,005D. 3,05

Câu 8: search x: (1 điểm)

x + 15,5 = 35,5

Câu 9: Tính: (2 điểm)

a) 6 giờ đồng hồ 32 phút + 3 giờ 5 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

c) 5 phút 6 giây x 5

d) 1/2 tiếng 15 giây : 5

Câu 10: (1 điểm)

Một hình thang bao gồm đáy khủng 120dm, đáy bé nhỏ 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích s hình thang đó.


2.1. Đáp án đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 1

Câu1234567
Ý đúngABDDABC
Điểm0,5 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm0,5 điểm1 điểm

Câu 8: tìm kiếm x: (1điểm)

x + 15,5 = 35,5

x = 35,5 – 15,5

x = 20

Câu 9: Tính: (2điểm)

a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút = 9h 37 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

= 8 phút 13 giây

c) 5 phút 6 giây x 5 = 25 phút 30 giây

d) 1/2 tiếng 15 giây : 5 = 6 phút 3 giây

Câu 10: (1 điểm) Một hình thang gồm đáy béo 120dm, đáy nhỏ nhắn 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích s hình thang đó.

Bài giải:

Diện tích hình thang là:

(120 + 80) x 40 : 2 = 4000 (dm2)

Đáp số: 4000 dm2

3. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 2

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm trước lời giải đúng

Bài 1. (0,5đ): Phân số 5/8 viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 62,5

B. 6,25

C. 0,625

D. 0,0625

Bài 2. (0,5đ): Số tương thích điền vào vị trí chấm: 12m3 40dm3 = ..... M3

A. 12,4

B. 12,004

C. 12,040

D. 1240

Bài 3.(1 đ): Số thập phân phù hợp để điền vào khu vực chấm: 15 phút=….giờ là:

A. 2,5

B. 0,25

C. 5,2

D. 0,025

Bài 4. (0,5đ): Một hình thang gồm độ dài hai đáy lần lượt là 26cm và 64cm, chiều cao là 7,2 dm. Diện tích hình thang là:

A. 3240 cm2

B. 3420 cm2

C. 2430 cm2

D. 2043 cm2

Bài 5.

Xem thêm: Giáo Án Lớp 3 Mới Nhất - Giáo Án Lớp 3 Cả Năm 2021

(0,5đ): Số thích hợp vào địa điểm chấm: 2,4 giờ đồng hồ =…phút

A. 90 phút

B. 120 phút

C. 160 phút

D. 144 phút

Bài 6. (1đ): Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 9dm, chiều rộng lớn 8dm, độ cao 6dm là:

A. 432 dm3

B. 432 dm

C. 432 dm2

D. 4,32 dm3

Phần 2. Trường đoản cú luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính (2đ):


a, 3h 9 phút + 8 giờ đồng hồ 12 phút

b, 15 giờ 42 phút -7 giờ đồng hồ 30 phút

c, 3 phút 15 giây x 3

d, 18 tiếng 36 phút: 6

Bài 2. (1đ) Tính bằng phương pháp thuận tiện

9,5 x 4,7 + 9,5 x 4,3 + 9,5

Bài 3.(2đ): một căn phòng hình dáng hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 4,5m; chiều rộng lớn 3,5m và chiều cao 4m. Bạn ta quét vôi tường bao quanh căn phòng và trần nhà. Hỏi diện tích s cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích những cửa là 7,8 m2.

Bài 4 (1đ).Hình hộp chữ nhật p. được xếp bởi những hình lập phương nhỏ tuổi bằng nhau. Nếu như sơn màu tất cả các phương diện của hình p. Thì số hình lập phương nhỏ dại được sơn nhì mặt là bao nhiêu hình?

3.1. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 2

Phần 1. Trắc nghiệm:

Bài 1 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 2 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 3 (1 điểm): Khoanh vào B

Bài 4 (0,5 điểm): Khoanh vào A

Bài 5 (0,5 điểm): Khoanh vào D

Bài 6 (1 điểm): Khoanh vào A

Phần 2. Từ bỏ luận:

Bài 1 (2 điểm): từng phép tính chuẩn cho 0,5 đ

a. 11 tiếng 21 phút

b. 8 giờ đồng hồ 12 phút

c. 9 phút 45 giây

d. 3h 12 phút

Bài 2 (1 điểm):

= 9,5 x (4,7 + 4,3+ 1)

= 9,5 x 10

= 95

Bài 3 (2 điểm):

Bài giải

Diện tích bao quanh căn phòng đó là:

(4,5 + 3,5) x 2 x 4= 64 (m2)

Diện tích trằn của căn phòng đó là:

4,5 x 3,5 = 15,75 (m2)

Diện tích phải quét vôi của ngôi nhà đó là:

64 + 15,75 – 7,8 = 71,95 (m2)

Đáp số: 71,95 m2

Bài 4 (1 điểm): trăng tròn hình

4. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 số 3

Câu 1: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M1

“Năm phẩy không trăm linh bảy mét khối” được viết là:

A. 5,0007 m3

B. 5,007 m3

C. 5,07 m3

D. 5,7 m3

Câu 2: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M2

Chữ số 5 trong những 254,836 chỉ:

A. 50 000

B. 500 000

C. 5 000

D. 50 000 000

Câu 3 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M2


Số thập phân gồm: “Ba mươi hai đối kháng vị, tám phần mười, năm phần trăm” được viết là:

A. 32,805

B. 32810,50

C. 32,85

D. 85,32

Câu 4 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M3

Tìm x: x + 2,7 = 8,9 + 9,4

A. X = 15,76

B. X = 15,6

C. X = 14,67

D. X = 16,6

Câu 5: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M2

Số tương thích điền vào chỗ chấm của 3 m3 76 dm3 = ......... M3 là:

A. 3,76

B. 3,760

C. 37,6

D. 3,076

Câu 6: (1đ) Đặt tính cùng tính: M3

a/ 5 phút 6 giây x 5

b/ 30 phút 15 giây : 5

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S: M3

a/ 8 năm 4 mon – 5 năm 7 tháng = 3 năm 9 tháng

b/ 12 giờ 24 phút – 5 tiếng 37 phút = 6 giờ đồng hồ 47 phút

c/ 3 giờ 22 phút x 4 = 13 tiếng 28 phút

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây

Câu 8: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M1

Một bánh xe xe hơi có nửa đường kính 1,3 m. Vậy 2 lần bán kính của bánh xe ô tô là:

A. 1,69 m

B. 2,6 m

C. 2,8 m

D. 1,3 m

Câu 9 (1đ) Có bố xe chở gạo, xe đầu tiên chở được 10,5 tấn, xe lắp thêm hai chở được không ít hơn xe trước tiên 1,7 tấn và ít hơn xe thứ bố 1,1 tấn. Hỏi trung bình từng xe chở được từng nào tấn? M3

Câu 10: (1đ) Một phòng học mẫu mã hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 10m, chiều rộng lớn 6m, chiều cao 5m . Tín đồ ta quét vôi bên phía trong bốn bức tường bao quanh phòng học cùng trần nhà. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2. M4

4.1. Đáp án Đề thi thân học kì 2 môn lớp 5 môn Toán số 3

Câu 1. Lựa chọn B

Câu 2. Lựa chọn A

Câu 3. Lựa chọn C

Câu 4. Chọn B

Câu 5. Lựa chọn D

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S: M3

a/ 8 năm 4 mon – 5 năm 7 tháng = 3 năm 9 mon S

b/ 12 giờ đồng hồ 24 phút – 5 tiếng 37 phút = 6 giờ đồng hồ 47 phút Đ

c/ 3h 22 phút x 4 = 13 giờ đồng hồ 28 phút Đ

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây S

Câu 8: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M1

Một bánh xe xe hơi có nửa đường kính 1,3 m. Vậy 2 lần bán kính của bánh xe ô tô là: chọn B

Câu 9 (1đ) Có ba xe chở gạo, xe trước tiên chở được 10,5 tấn, xe thiết bị hai chở được nhiều hơn xe trước tiên 1,7 tấn và ít hơn xe thứ cha 1,1 tấn. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tấn? M3

Bài giải

Số tấn gạo xe sản phẩm công nghệ hai chở được:

10,5 + 1,7 = 12,2 (tấn)

Số tấn gạo xe pháo thứ ba chở được:

12,2 + 1,1 = 13,3 (tấn)

Trung bình mỗi xe chở là:

(10,5 + 12,2 + 13,3) : 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

Câu 10: (1đ) Một phòng học bề ngoài hộp chữ nhật gồm chiều dài 10m, chiều rộng lớn 6m, độ cao 5m. Fan ta quét vôi bên trong bốn bức tường bao phủ phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2. M4

Bài giải

Diện tích bao bọc phòng học:

(10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2)

Diện tích è nhà:

10 x 6 = 60 (m2)

Diện tích yêu cầu quét vôi là:

160 + 60 – 7,8 = 212,2 (m2)


Đáp số: 212,2 m2

* xem xét cho những bài giải toán:

- Nếu lời giải sai, phép tính đúng thì quanh đó điểm phép tính đó.

- Nếu giải thuật đúng phép tính không nên thì tính điểm giải mã bằng một phần hai số điểm của phép tính đó.

Sai đơn vị trừ 0,25 điểm toàn bài.

Xem thêm: Đồ Vật Màu Xanh Dương Nhạt, Những Đồ Vật Màu Xanh Dương

Mời độc giả cùng xem thêm tại mục giáo dục huấn luyện và đào tạo trong mục biểu chủng loại nhé.