Đề Kiểm Tra Toán Hình Lớp 7 Học Kì 2

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi thân kì 1 Toán 7- Đề thi học kì 1 Toán 7- Đề thi giữa kì 2 Toán 7- Đề thi học tập kì 2 Toán 7
Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm học 2022 - 2023 gồm đáp án
Trang trước
Trang sau

Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học tập kì hai năm học 2022 - 2023 bao gồm đáp án

Để ôn luyện cùng làm tốt các bài xích kiểm tra Toán lớp 7, dưới đó là Top 60 Đề thi Toán lớp 7 học tập kì 2 chọn lọc, tất cả đáp án gồm những đề khám nghiệm 15 phút, 1 tiết, đề thi thân kì 2, đề thi học kì 2 cực tiếp giáp đề thi chính thức. Mong muốn bộ đề thi này để giúp đỡ bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi Toán 7.

Bạn đang xem: đề kiểm tra toán hình lớp 7 học kì 2


Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 7 theo Chương

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi giữa kì 2 - Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 90 phút

Bài 1 (2 điểm): Số điện năng tiêu hao của trăng tròn hộ gia đình trong một tháng

(tính theo kWh) được lưu lại ở bảng sau:

10170152656570851207011585120701156590654055101

a) tín hiệu ở đó là gì?

b) Hãy lập bảng “tần số”.

c) Hãy tính số trung bình cùng và tìm kiếm mốt của vết hiệu?

Bài 2 (2 điểm): Tính cực hiếm của biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x trên x = 1 và x = -1/2

Bài 3 (3điểm): cho hai đa thức:

P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x + x – 5

a) tìm bậc của hai nhiều thức trên.

b) Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x).

Bài 4 (3 điểm): mang đến tam giác ABC vuông trên A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D. Kẻ DH vuông góc với BC trên H.

a) chứng tỏ tam giác ABD = tam giác HBD

b) hai đường thẳng DH với AB cắt nhau trên E. Minh chứng tam giác BEC cân.

c) minh chứng AD 0 = 65. (0,5 điểm)

Bài 2 (2 điểm):

+) thế x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

2.14 - 5.12 + 4.1 = 1 (1điểm)

+) núm x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

*
(1điểm)


Bài 3 (3 điểm)

a) P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5

Bậc của đa thức P(x) là 4.

Bậc của đa thức Q(x) là 3. (1điểm)

b) P(x) + Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 + 2x2 – 2x3 + x – 5

= x4 + (x3 - 2x3) + 2x2 + (-2x + x) + (1 - 5)

= x4 - x3 + 2x2 – x – 4 (1điểm)

P(x) - Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 – (2x2 – 2x3 + x – 5)

= x4 + x3 – 2x + 1 - 2x2 + 2x3 - x + 5

= x4 + (x3 + 2x3) - 2x2 + (-2x - x) + (1 + 5)

= x4 + 3x3 – 2x2 – 3x + 6 (1điểm)

Bài 3 (3 điểm)

Vẽ hình, ghi GT- KL đúng được 0,5 điểm

*

*

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề thi học tập kì 2 - Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

Câu 1: (1.0 điểm) Điểm đánh giá một ngày tiết môn Toán của học sinh một lớp 7 trên một trường thcs được mang đến trong bảng tần số sau:

Điểm số (x)345678910
Tần số (n)127811524N = 40

a) vệt hiệu khảo sát ở đó là gì? dấu hiệu có bao nhiêu giá trị không giống nhau?

b) kiếm tìm mốt. Tính số trung bình cộng.

Câu 2: (2.0 điểm)

a) Thu gọn đơn thức A. Xác định phần hệ số và kiếm tìm bậc của solo thức thu gọn, biết:

*

b) Tính quý giá của biểu thức C = 3x2y - xy + 6 trên x = 2, y = 1.

Câu 3: (2.0 điểm) đến hai đa thức:

M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5

N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

a) Tính M(x) + N(x) .

b) Tìm nhiều thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x)

Câu 4: (1.0 điểm) kiếm tìm nghiệm của những đa thức sau:

a)

*

b) h(x) = 2x + 5

Câu 5: (1.0 điểm) tìm m để nhiều thức f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2 bao gồm một nghiệm x = 1.

Câu 6: (1.0 điểm) cho vuông tại A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ nhiều năm cạnh AC cùng chu vi tam giác ABC.

Câu 7: (2.0 điểm) đến vuông trên A, mặt đường phân giác của góc B giảm AC trên D. Vẽ

*
.

Xem thêm: Trả Lời Những Câu Hỏi Tiếng Anh Của Bạn, Cách Trả Lời 5 Câu Hỏi Thông Dụng

a) chứng minh:

*

b) bên trên tia đối của AB mang điểm K thế nào cho AK = HC. Chứng tỏ ba điểm K, D, H thẳng hàng.

Đáp án và lí giải làm bài

Câu 1.

a) tín hiệu điều tra: “Điểm khám nghiệm 1 huyết môn Toán của mỗi học viên một lớp 7” (0,25 điểm)

Số các giá trị khác biệt là 8. (0,25 điểm)

b) kiểu mẫu của dấu hiệu là 7 (vì trên đây giá trị bao gồm tần số phệ nhất: 11) (0,25 điểm)

Số mức độ vừa phải cộng:

*
(0,25 điểm)

Câu 2.

a)

*
(0,5 điểm)

Hệ số:

*
(0,25 điểm)

Bậc của solo thức A là 5 + 9 + 5 = 19. (0,25 điểm)

b) nuốm x = 2; y = 1 vào biểu thức C = 3x2y - xy + 6 ta được:

C = 3.22.1 - 2.1 + 6 = 16

Vậy C = 16 tại x = 2 và y = 1. (1 điểm)

Câu 3.

a) M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5; N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

M(x) + N(x) = 3x4 + (-2x3 + 2x3) + (x2 + x2) + (4x - 4x) + (-5 - 5)

= 3x4 + 2x2 - 10 (1 điểm)

b) Ta có: P(x) + N(x) = M(x)

Nên P(x) = M(x) - N(x)

= (3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5) - (2x3 + x2 - 4x - 5)

= 3x4 + (-2x3 - 2x3) + (x2 - x2) + (4x + 4x) + (-5 + 5)

= 3x4 - 4x3 + 8x (1 điểm)

Câu 4.

a)

*

Vậy là nghiệm của đa thức g(x) (0,5 điểm)

b)

Vậy là nghiệm của nhiều thức h(x) (0,5 điểm)

Câu 5.

f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2

x = một là một nghiệm của đa thức f(x) yêu cầu ta có:

f(1) = (m - 1).12 - 3m.1 + 2 = 0

=> -2m + 1 = 0 =>

Vậy cùng với đa thức f(x) gồm một nghiệm x = 1. (1 điểm)

Câu 6.

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:

BC2 = AB2 + AC2

=> AC2 = BC2 - AB2 = 102 - 62 = 64 (0,5 điểm)

=> AC = = 8cm

Chu vi : AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 centimet (0,5 điểm)

Câu 7.

a) Xét nhì tam giác vuông ABD và HBD có:

BD là cạnh chung

domain authority = DH (D nằm ở tia phân giác của góc B)

Do đó: (cạnh huyền – cạnh góc vuông) (1 điểm)

b)

Từ câu a) có

Mà AK = HC (gt)

Nên AB + AK = bảo hành + HC

=> BK = BC

Suy ra, cân tại B.

Khi đó, BD vừa là phân giác, vừa là đường cao xuất phát điểm từ đỉnh B

=> D là trực trung tâm của

(Do D là giao của hai tuyến đường cao BD cùng AC) (0,5 điểm)

Mặt khác,

=> KH là mặt đường cao kẻ từ đỉnh K của yêu cầu KH phải trải qua trực trung tâm D.

Vậy cha điểm K, D, H thẳng hàng. (0,5 điểm)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề đánh giá 15 phút Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Tự luận)

Câu hỏi

Kết quả kiểm tra môn Văn của 35 học viên lớp 7B như sau:

6858957
8897598
9793869
897310710
7686896

a. Tín hiệu cần vồ cập là gì?

b. Tất cả bao nhiêu giá trị khác nhau?

c. Lập bảng tần số

d. Tính số trung bình cùng và tìm mốt của vết hiệu

e. Vẽ biểu đồ cột ứng cùng với bảng tần số

f. Số học viên đạt điểm 9 chiểm từng nào phần trăm?

Đáp án với thang điểm

a.Dấu hiệu cần thân mật là kết quả kiểm tra môn Văn của 35 học viên lớp 7B (1 điểm)

b.Có 7 giá trị khác biệt đó là: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1 điểm)

c.Bảng tần số: (2 điểm)

Giá trị (x)35678910
Tần số (n)2356982N = 35

d.Số trung bình cộng:

X = (3.2 + 5.3 + 6.5 + 7.6 + 8.9 + 9.8 + 10.2)/35 = 7,34 (1 điểm)

Mốt của tín hiệu là Mo = 8 (1 điểm)

e.Vẽ biểu đồ gia dụng cột (2 điểm)

*

f.Số học sinh đạt điểm 9 chỉ chiếm 8/35.100 = 22,86% (2 điểm)

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Xem thêm: Chồng Em Áo Rách Em Thương, Chồng, Chồng Em Áo Rách Em Thương, Chồng

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Trắc nghiệm)

Trong mỗi câu bên dưới đây, nên chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: chọn câu trả lời sai

A. Số toàn bộ các quý giá (không duy nhất thiết bắt buộc khác nhau) của dấu hiệu bằng số những đơn vị điều tra

B. Những số liệu tích lũy được khi khảo sát về một tín hiệu gọi là số liệu thống kê

C. Tần số của một cực hiếm là số những đơn vị điều tra

D. Số lần xuất hiện của một cực hiếm trong dãy quý hiếm của tín hiệu là tần số của quý hiếm đó.

Câu 2: chọn câu vấn đáp đúng

A. Tần số là các số liệu thu thập được khi điều tra về một lốt hiệu

B. Tần số của một giá trị là 1 trong những giá trị của dấu hiệu

C. Cả A và B hầu như sai

D. Cả A cùng B số đông đúng

BÀI 1: thời gian giải hoàn thành một việc (tính theo phút) của 30 học sinh được ghi lại trong bảng sau:

106148739394
53310848487
789997105138

Câu 3: tín hiệu cần thân thiện là:

A. Thời gian giải ngừng một vấn đề của 30 học sinh

B. Thời gian làm bài kiểm tra của học sinh

C, Số học sinh tham gia giải toán

D. Thời hạn làm chấm dứt bài văn của học sinh

Câu 4: Số học viên giải việc trong 9 phút chiếm từng nào phần trăm?

A. 17,66% B. 17,3% C. 16,67% D. 16,9%

Câu 5: Thời gian học sinh giải xong xuôi bài toán đó sớm nhất có thể là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: thời gian giải toán vừa phải của 30 học sinh là:

A. 8,27 B. 7,27 C. 7,72 D. 6,72

Câu 7: kiểu mốt của dấu hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 7 D. 8

BÀI 2: thời gian đi tự nhà mang đến trường (tính theo phút) của 40 học sinh được đánh dấu trong bảng sau:

10612873153107
533108587815
781010127105158
767810107101510

Câu 8: thời hạn đi tự nhà đến trường trung bình của 40 học viên là:

A. 8,375 B. 8,47 C. 7,86 D. 7,95

Câu 9: tất cả bao nhiêu học sinh đi trường đoản cú nhà đến trường 10 phút?

A. 6 B. 9 C. 10 D. 5

Câu 10: kiểu mẫu của dấu hiệu là:

A. 10 B. 12 C. 15 D. 8

Câu 11: gồm bao nhiêu giá bán trị không giống nhau của lốt hiệu?

A. 11 B. 10 C. 9 D. 8

Câu 12: Số các bạn đi trường đoản cú nhà mang đến trường trong 12 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 6% B. 5% C. 6,3% D. 5,5%

Câu 13: thời gian đi tự nhà đến trường nhanh nhất có thể là:

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 14: tất cả bao nhiêu bạn đi từ bỏ nhà cho trường mất rộng 10 phút?

A. 27 B. 37 C. 26 D. 18

BÀI 3: Điều tra về số bé trong mỗi mái ấm gia đình của 40 mái ấm gia đình của một thôn được lưu lại trong bảng sau

1223530315
5334252212
3201221241
2212124211

Câu 15: tất cả bao nhiêu quý hiếm của lốt hiệu?

A. 38 B. 40 C. 42 D. 36

Câu 16: Số các giá trị không giống nhau của dấu hiệu là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 17: kiểu mẫu của dấu hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 2 D. 6

Câu 18: Tần số của gia đình có 2 con là:

A. 2 B. 6 C. 10 D. 15

Câu 19: Số mái ấm gia đình có 5 con chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 10% B. 15% C. 12% D. 11%

Câu 20: Số mái ấm gia đình không tất cả con chiếm từng nào phần trăm?

A. 5% B. 6% C. 7% D. 4%

BÀI 4: thời gian giải chấm dứt một câu hỏi (tính theo phút) của 40 học sinh được đánh dấu trong bảng sau:

105756386123
981073451099
9813134138977
1098781210348

Câu 21: tín hiệu cần quan tâm là:

A. Thời hạn làm bài xích kiểm tra học kì toán

B. Số học sinh nữ vào 40 học tập sinh

C. Thời hạn giải dứt một câu hỏi của 30 học sinh

D. Thời hạn giải xong xuôi một việc của 40 học sinh

Câu 22: Số trung bình cộng là:

A. 7.8 B. 7,75 C. 7,725 D. 7,97

Câu 23: tất cả bao nhiêu bạn giải dứt bài toán vào 12 phút?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 24: Số các bạn giải xong bài toán đó trong 5 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 7,67% B. 7,5% C. 7,34% D.7,99%

Câu 25: Số các giá trị khác nhau của tín hiệu là:

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

Đáp án và thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 0.4 điểm

1234567
CCACBBD
891011121314
ACADBDA
15161718192021
BCCDAAD
22232425
CABB

Bảng tần số bài bác 1:

Giá trị (x)34567
Tần số (n)43214
Giá trị (x)89101314
Tần số (n)65311N=30

Bảng tần số bài bác 2:

Giá trị (x)35678101215
Tần số (n)432871024N =40

Bảng tần số bài xích 3:

Giá trị (x)012345
Tần số (n)21015634N = 40

Bảng tần số bài bác 4:

Dấu hiệu (x)34567
Tần số (n)43325
Dấu hiệu (x)89101213
Tần số (n)76523