ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 6 1 TIẾT

     

Đề bình chọn 1 tiết chương 1 toán lớp 6 năm 2015: Thời gian làm bài xích 45 phút, khám nghiệm nhanh kỹ năng và kiến thức về tập hợp, thực hiện các phép tính cùng trừ nhân chia, Lũy vượt với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ số, kiếm tìm x, tính lũy thừa…

TRƯỜNG thcs CHU VĂN AN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Môn: Toán 6

(Thời gian làm cho bài: 45 phút)

 1 (2,0 điểm):

1) đến tập đúng theo A = 3; 5; 7; 9. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂ tương thích vào …

a) 5 … A b) 6 … A c) 3; 7… A d) .. A

2) Cần từng nào chữ số để đánh số trang của một cuốn sách tất cả 135 trang.

Bạn đang xem: đề kiểm tra toán lớp 6 1 tiết

2 (4,0 điểm): tiến hành các phép tính.


Quảng cáo - Advertisements


a) <168 – (46 + 254): 15 > – 18

b) <103 – (8 – 5) >

c) 100 : 250 : <325 – ( 4 . 53– 22. 50)>

d) 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181


3 (3,0 điểm): search số tự nhiên và thoải mái x, biết:

a) 87 – (321 – x) : 5 = 75

b) (5x – 24) .73 = 2.74

4 (1,0 điểm): đến S =1+3+32+33+…+399. Minh chứng 2S + 1 là luỹ quá của 3.

———————— hết —————–

Đáp án và thang điểm chấm đề đánh giá 1 tiết lớp 6 môn Toán chương 1:

CâuNội dungĐiểm
11) cho tập vừa lòng A = 3; 5; 7; 9. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂ tương thích vào .

Xem thêm: Chiến Lược Định Vị Sản Phẩm, Cách Xác Định Vị Trí Sản Phẩm Cho Doanh Nghiệp

a) 5 A

b) 6 A

c) 3; 7⊂ A

d) 11 A

0.25

0.25

0.25

0.25

2) Cần bao nhiêu chữ số để đặt số trang của một cuốn sách gồm 135 trang.

Từ trang 1 – 9 buộc phải 9 chữ số

Từ trang 10 – 99 cần: <(99-10)+1> x 2 = 180 chữ số

Từ trang 100 – 135 cần: <(135-100)+1> x 3 = 108 chữ số

Vậy cần tất cả 9 + 180 + 108= 297 chữ số

0.25

0.25

0.25

0.25

2

a) < 168 – (46 + 254 ): 15 > – 18

= <168 – 300: 15> – 18

= <168 – trăng tròn > – 18

= 148 – 18

= 130

0.25

0.25

0.25

0.25

b) <103 – 11.( 8 – 5 ) >

= <103 – 11.( 3 ) >

= <103 – 11.9>

= <103 – 99>

=43=64

0.25

0.25

0.25

0.25

c. 100 : 250 : <325 – (4 . 53– 22. 50)>

= 100 : 250 : <325 – (4 . 125- 4. 50)>

= 100 : 250 : <325 – (500- 200)>=100 : 250 : <325 – 300>

= 100 : 250 : 25

= 100 : 10=10

0.25

0.25

0.25

0.25

d. 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181

Số các số hạng của tổng trên là: (181-11):2+1=86 (số hạng)

Tổng là: (11+181). 86:2 = 8256

0.5

0.5

3a) 87 – (321 – x) : 5 = 75

(321 – x) : 5 = 87 – 75

(321 – x) : 5 = 12

(321 – x) = 60

x = 321- 60 = 261

0.25

0.25

0.25

0.25

b) (5x – 24) .73 = 2.74

(5x – 24 ) = 2.74:73

(5x – 24 ) = 14

5x=30

x=6

0.25

0.25

0.25

0.25

4S =1+3+32+33+…+399

3S =3+32+33+…+3100

3S-S=3100-1

2S=3100-1

2S+1=3100

Chứng tỏ 2S +1 là luỹ vượt của 3.

0.25

0.25

0.25

0.25

Lưu ý: học viên làm theo phong cách khác mà đúng vẫn chấp nhận cho đủ số điểm.

Xem thêm: Bài Viết Tiếng Anh Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Ngắn Nhất

maybomnuocchuachay.vn sẽ liên tiếp đưa lên các đề thi và bài bác tập liên quan tới chương 1: Ôn tập và bổ túc về số từ bỏ nhiên. Những em chú ý theo dõi.