ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 2

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học tập kì một năm 2022 - 2023 sách mới (60 đề) - liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Để học tốt môn Toán lớp 2, phần dưới đây là Top 60 Đề thi Toán lớp 2 học kì một năm học 2022 - 2023 chọn lọc, bao gồm đáp án của ba cuốn sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Hi vọng với cỗ đề thi này để giúp học sinh ôn luyện và ăn điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 2

Mục lục Đề thi Toán 2 học kì 1


Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi học tập kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số 59 phát âm là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là thiết bị Ba. Ngày trước tiên của năm 2020 là đồ vật mấy?

A. lắp thêm Hai B. sản phẩm Ba C. trang bị Tư D. máy Năm

Câu 3: Số lớn nhất có 2 chữ số khác biệt là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bằng tổng của nhì số nào trong của cặp số sau đây?

A. 32 với 50 B. 55 với 47 C. 37 với 55 D. 55 với 47


Câu 5: Hình vẽ dưới đây có từng nào tứ giác?

*

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An gồm 8 viên bi. Hùng có không ít hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng gồm bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): tìm y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một quần thể vườn gồm 100 cây đào, sau khi bán đi một trong những cây đào thì quần thể vườn sót lại 37 cây đào. Hỏi đã buôn bán bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................


Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình mặt để có 1 hình tam giác với 2 hình tứ giác. Đọc tên các hình đó?

*

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: học sinh đặt tính theo mặt hàng dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu vườn đã cung cấp số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình mặt để có 1 hình tam giác với 2 hình tứ giác

*
 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước tác dụng đúng.

Câu 1: Số lớn số 1 có nhì chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) phù hợp vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. không điền được

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 giờ đồng hồ chiều tốt …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên gồm bao nhiêu hình tứ giác? 

A.

Xem thêm: Chia Sẻ Về Cách Làm Sáo Diều Kêu Hay, Cách Làm Sáo Diều

1 B. 2

C. 3 D. 4

*

Câu 6: hiệu quả của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: từ luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) tìm kiếm x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai tất cả 35 bông hoa, Lan có ít hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan bao gồm bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ gồm số bị trừ, số trừ cùng hiệu bằng nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ luận

Câu 1: học viên đặt tính sản phẩm dọc và tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan gồm số hoa lá là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ có số bị trừ, số trừ với hiệu bằng nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi học tập kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước tác dụng đúng:

Câu 1: Số tức tốc trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: bên trên hình bên tất cả mấy hình tứ giác?

*
 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: một ngày có …. Giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai tất cả 16 dòng kẹo, Mai có không ít hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan có bao nhiêu loại kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày trăng tròn tháng 11 là sản phẩm hai. Vậy ngày 25 tháng 11 là trang bị mấy?

A. sản phẩm tư B. sản phẩm công nghệ năm C. đồ vật sáu D. trang bị bảy

II. Từ luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) tra cứu x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*

Câu 4: (1,0đ) Giải bài bác toán

Năm ni tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có nhì chữ số, ông rộng bà 9 tuổi. Hỏi năm nay bà từng nào tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: học sinh đặt tính theo hàng dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: tra cứu x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*

Câu 4:

Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Top 10 Đề thi Toán lớp 2 giữa kì 1 bao gồm đáp án

Top 10 Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp ánGiới thiệu kênh Youtube maybomnuocchuachay.vn


Đã có phầm mềm maybomnuocchuachay.vn trên điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài xích Đề thi Toán, tiếng Việt lớp 2 bao gồm đáp án được biên soạn bám quá sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán 2, tiếng Việt 2.

Xem thêm: Tải Xì Hay Sì? Đen Xì Hay Đen Sì ? Đen Xì Hay Đen Sì Mới Đúng Chính Tả?

Nếu thấy hay, hãy động viên và share nhé! Các comment không cân xứng với nội quy comment trang web sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.