Đề Thi Cuối Kì 1 Lớp 6 Môn Toán

     
Tổng hợp bộ 3 đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 bao gồm đáp án và giải đáp giải đưa ra tiết. Bám đít nội dung kiểm tra của những trường trung học cơ sở trên toàn quốc. Hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt công dụng nhất.

Bạn đang xem: đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn toán


Nội dung bài bác viết

Đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học tập kì 1 sắp đến tới, nhu cầu tìm tìm nguồn tài liệu ôn thi thiết yếu thống tất cả lời giải chi tiết của những em học sinh là khôn xiết lớn. Thấu hiểu điều đó, shop chúng tôi đã dày công học hỏi Bộ 3 đề thi học kì 1 Toán 6 năm 2021 (Có đáp án) cùng với nôi dung được đánh giá có cấu tạo chung của đề thi cuối kì trên việt nam , hỗ trợ các em làm quen với cấu trúc đề thi môn Toán lớp 6 cùng nội dung kỹ năng và kiến thức thường xuất hiện. Mời những em thuộc quý thầy cô theo dõi và quan sát đề trên đây.

Đề thi cuối kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 - Đề số 1

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số thành phần của tập vừa lòng A = 2; 4; 6; 8; 10;....;32 là:

A. 16 B. 34 C. 32 D. 15

Câu 2: Trong những số sau, số phân tách hết cho tất cả 3; 5 và 9 là:

A. Năm 2016 B. 2015 C. 1140 D. 1125

Câu 3: Tổng 156 + 18 + 3 chia hết cho:

A. 8. B. 3 . C. 5. D. 7.

Câu 4: Kết trái của phép tính 54 : 25 bằng:

A. 510 B. 52 C. 55 D. 255

Câu 5: Cho a = 48; b =16 thì UCLN(a,b) bằng:

A. 4 B. 48 C. 16 D. 8

Câu 6: Sắp xếp các số nguyên sau: -9, 3, -1, -|-7|, 0 theo vật dụng tự giảm dần ta được:

A. 3, 0, -1, -|-7|, -9  B. -9, -|-7|, 3, -1, 0 C. -|-7|, 3, 0, -1, -9 D. 3, 0, -9, -|-7|, -1

Câu 7: Cho M = {x ∈ Z | -3 ≤ x B. -3 ∉ M C. -2; -1; 0 ⊂ M D. -1; 0; 1 ⊂ M

Câu 8: Kết trái của phép tính : (-28) + |-11| bằng:

A. -39 B. -17 C. 39 D. 24

Câu 9: Trên tia Ox đem hai điểm A, B làm thế nào cho OA = 2cm; OB = 4cm. Khi đó:

A. Điểm B nằm giữa 2 điểm O cùng A B. AB = 9cm C. Tia OA trùng với tia AB D. A là trung điểm của đoạn thẳng OB.

Câu 10: Cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB ,biết AM = 4cm. Lúc đó dộ lâu năm đoạn trực tiếp AB là:

A. 2cm B. 4cm C. 8cm D.12cm

Câu 11: Cho đoạn trực tiếp AB = 18cm. Vẽ điểm M nằm trong lòng hai đầu đoạn trực tiếp AB sao để cho AB = 3BM. Khi ấy độ dài đoạn trực tiếp AM bằng:

A. 6cm B. 10cm C. 9cm D. 12cm

Câu 12: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi :

A. MA = MB. B. MA= MB = AB/2. C. MA + MB = AB. D. Toàn bộ đều đúng.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) tiến hành phép tính:

a) 60 : < 15 – ( 7 – 4)2>. B) 12 + ( - 17) + (-12) + |-35|

Bài 2 (1,0 điểm). Tìm kiếm x biết:

a) (123 - 4x) - 67 = 8 b) 4 x+1 + 2 = |-66|

Bài 3 (1,5 điểm). Tính số học sinh khối 6 của trường trung học cơ sở Hòa Phú. Biết rằng khi xếp mặt hàng 6, sản phẩm 8 cùng hàng 9 để tập dân vũ thì vừa đủ và số học viên khối 6 trong vòng từ 200 cho 250 em.

Bài 4: (2,5 điểm) trên tia Ox rước 2 điểm A với B làm sao cho OA = 3cm; OB = 6cm.

a) Điểm A có nằm trong lòng hai điểm O với B không? bởi vì sao?

b) so sánh OA cùng AB.

c) chứng tỏ điểm A là trung điểm của OB.

d) rước điểm C bên trên tia Ox làm sao cho C là trung điểm của đoạn trực tiếp AB . Tính độ nhiều năm đoạn thẳng OC.

Bài 5: (1 điểm) cho A = 20 + 22 + 22 + 23 + .... + 219 . Với B = 220. Chứng tỏ rằng A và B là nhị số tự nhiên và thoải mái liên tiếp.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2021 - Đề số 1

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm).

Mỗi giải đáp chọn đúng cho 0,5 điểm


Bài - câu Đáp án Biểu điểm

1

(1,0 điểm)

a) 60 : < 15 – ( 7 – 4)2>=

= 60: < 15 – 32>

= 60 : <15 – 9>

= 60 : 6

= 10

0,25

 

0,25

a) 12 + ( - 17) + (-12) + |-35| =

= <12 + (-12)> + <(-17) + |-35|>

= 0 + <(-17) + 35>

= 0 + 18

= 18

 

0,25

 

0,25

2

(1,0 điểm)

 

a) (123 - 4x) - 67 = 8

⇒ 123 - 4x = 8 + 67

⇒ 123 - 4x = 75

⇒ 4x = 123 - 75

⇒ 4x = 48

⇒ x = 48:4

⇒ x = 48

Vậy x = 12

 

 

 

0,25

 

 

0,25

b)

4 x + 1 + 2 = 66

4 x + 1 = 66-2

4 x + 1 = 64 = 43

Vậy x + 1 = 3 giỏi x = 2

 

 

0,25

 

0,25

 

3

(1,5 điểm)

Gọi số học viên khối 6 của trường thcs Hòa Phú là a (a ∈ N với 200 0 + 22 + 22 + 23 + .... + 219 .

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - 20 = 220 - 1

hay A = 220 - 1

Và B = 220.

Do kia A và B là hai số tự nhiên liên tiếp

 

0,25

0,25

 

0,25

 

0,25


Chú ý:

+ những cách giải không giống đúng, chặt chẽ, rất đầy đủ vẫn cho điểm buổi tối đa. Riêng bài tính hợp lý nếu tính được hợp lý mà xung quanh nhưng công dụng đúng chỉ đến nửa số điểm. Ví như chỉ ghi luôn kết quả cuối cùng, không có quá trình giải: không cho điểm

+ Phần hình học nhưng mà HS không vẽ hình hoặc vẽ hình không đúng thì không chấm phần minh chứng có liên quan.

Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 năm 2021 - Đề số 2

PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1. Số bộ phận của tập phù hợp A = 2; 4; 6; 8; 10 là:

A. 10 B. 4 C. 5 D. 2

Câu 2. Số nào trong số số sau đây chia hết mang đến 3?

A. 26 B. 223 C. 108 D. 2019

Câu 3. Kết quả của phép tính 34 . 32 = ?

A. 36 B. 32 C. 38 D. 33

Câu 4. Trong các số: 2; 3; 6; 8 số làm sao là ước phổ biến của 6 với 16 ?

A. 3 B. 2 C. 6 D. 8.

Câu 5. Số đối của số 3 là:

A. 3 B. -3 C. 1 D. -1

Câu 6. Cho hình vẽ:

Điền vào địa điểm trống trong tuyên bố sau: “Điểm ……... Nằm giữa hai điểm……....................”

PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm) thực hiện phép tính

a) 18 : 32 + 5. 23

b) (–12) + 42

c) 53. 25 + 53.75

Câu 8.

Xem thêm: Kể Chuyện Nhà Vô Địch Tiếng Việt Lớp 5, Kể Chuyện Lớp 5: Nhà Vô Địch

 (1,5 điểm) kiếm tìm x, biết

a) x - 6 = - 3

b) 2x + 11 = 15

c) (2x – 12) . 2 = 23

Câu 9. (1,0 điểm) Một trường tổ chức triển khai cho học sinh đi tham quan du lịch bằng ô tô. Tính số học viên đi du lịch thăm quan biết rằng nếu như xếp 18 người hay 24 người vào một trong những xe rất nhiều vừa đủ cùng số học sinh trong khoảng chừng từ 300 mang đến 400.

Câu 10. (2,0 điểm) Vẽ tia Ox, trên Ox lấy điểm A và B sao để cho OA = 3cm, OB = 6cm.

a) vào 3 điểm O, A, B điểm nào nằm trong lòng 2 điểm còn lại. Vày sao?

b) so sánh OA với AB ?

c) Điểm A liệu có phải là trung điểm của OB không? do sao?

Câu 11. (1,0 điểm) tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái n làm thế nào cho (2n + 5) (n +1)

Đáp án đề soát sổ học kì 1 Toán 6 năm 2021 - Đề số 2

Phần lời giải câu trắc nghiệm:

Tổng câu trắc nghiệm: 6.


Phần lời giải câu tự luận:

Tổng câu tự luận: 5.

Câu 7(1,5 điểm) Thực hiện nay phép tính

a) (0,5 điểm)

18 : 32 + 523

Gợi ý làm bài:

TL:

18:32 + 5.23 = 18:9 + 5.8 = 2 + 40 = 42

b) (0,5 điểm)

(–12) + 42

Gợi ý làm cho bài:

TL:

(-12) + 42 = (42 - 12) = 30

c) (0,5 điểm)

53.25 + 53.75

Gợi ý làm bài:

TL:

53.25 + 53.75 – 200 = 53.(25 + 75)

= 53.100 – 200 = 5300

Câu 8. (1,5 điểm) Tìm x, biết

a) (0,5 điểm)

x - 6 = - 3

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

x - 6 = - 3

x = - 3 + 6

x = 3

Vậy x = 3

b) (0,5 điểm)

x - 6 = - 3

Gợi ý làm bài:

TL:

2x + 11 = 15

2x = 15 – 11

2x = 4

x = 4 : 2

x = 2

Vậy x = 2

c) (0,5 điểm)

(2x – 12) . 2 = 23

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

(2x – 12) . 2 = 23

2x - 12 = 23 : 2

2x – 12 = 22

2x – 12 = 4

2x = 4 + 12

2x = 16

x = 16: 2

x = 8

Vậy x = 8

Câu 9(1,0 điểm) Một trường tổ chức triển khai cho học viên đi tham quan bằng ô tô. Tính số học viên đi du lịch thăm quan biết rằng nếu xếp 18 fan hay 24 người vào trong 1 xe phần nhiều vừa đủ và số học viên trong khoảng từ 300 mang lại 400.

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

Gọi số học viên đi du lịch tham quan là a. (a ∈ N)

Ta có a ⁝ 18 ; a ⁝ 24 yêu cầu a BC (18; 24) cùng 300 ≤ a ≤ 400

Mà 18 = 2. 32 ; 24 = 23. 3

do kia BCNN (18; 24) = 23. 32 = 72

BC (18; 24) = 0 ; 72 ; 144 ; 216 ; 288 ; 360 ; 432 vày 300 ≤ a ≤ 400 buộc phải a = 360 Vậy số học sinh đi tham quan du lịch là 360 học sinh

Câu 10 (2,0 điểm)

Vẽ tia Ox, bên trên Ox rước điểm A và B làm sao để cho OA = 3cm, OB = 6cm.

HS vẽ hình thiết yếu xác (0,25 điểm)

a) (0,5 điểm)

Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm trong lòng 2 điểm còn lại. Vì sao?

Gợi ý làm cho bài:

TL:

Điểm A nằm giữa O cùng B

Vì bên trên tia Ox: OA 2(n +2) + 3 ⁝ (n+1)

=> nhưng mà 2(n+3) ⁝ (n+1)

Nên 3 ⁝ (n+1)

=> n+1 ∈ Ư(3) = 1;2;3

n+1=1=> n = 0

n+1 = 2 => n= 1

n+1 = 3 => n = 2

Vậy n = 0, n =1, n= 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - Đề số 3

TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Hãy viết chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng ra tờ giấy kiểm tra.

1. Tập vừa lòng B = {3; 4; 5; 6), số thành phần của tập hòa hợp là:

A. 5; B. 6; C. 4; D. 8.

2. Tác dụng của phép tính 58. 52 là:

A. 58; B. 510; C. 56; D. 516.

3. Phương pháp viết nào tiếp sau đây được điện thoại tư vấn là so với số 80 ra quá số nguyên tố

A. 80 = 42.5; B. 80 = 5.16; C. 80 = 24.5; D. 80 = 2.40.

4. Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng biết AB = 4cm, AC = 3cm, BC = 7cm, vào 3 điểm A, B, C điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại?

A. Điểm A; B. Điểm B; C. Điểm C; D. Không có điểm nào.

Câu 2: (1,0 điểm)

Cho các thông tin: (- 58); 18; 3. Nên chọn thông tin cân xứng rồi điền vào từng khu vực (...) trong các câu sau rồi ghi hiệu quả lựa lựa chọn đó vào giấy kiểm tra.

1. Cho đoạn trực tiếp MN = 8 cm. Điểm K nằm trong lòng MN, biết KM = 5 cm thì đoạn trực tiếp KN =.....cm.

2. Kết quả của phép tính : (- đôi mươi ) + 38 = .......

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm)

Cho các số: 576; 756; 675; 765. Hãy viết các số trong tứ số trên:

a) phân tách hết mang đến 2

b) phân tách hết cho tất cả 3 với 5

Câu 2: (1,0 điểm)

Thực hiện tại phép tính

a) 18 : 32 + 5.23 b) 25.26 + 74.25

Câu 3: (1,0 điểm)

Tìm x, biết

a) x + 72 = 36 b) |x+2| - 4 = 6

Câu 4: (2,0 điểm) một số sách trường hợp xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển mọi vừa đủ bó. Tính số sách kia biết số sách trong tầm từ 400 mang đến 600 (quyển).

Câu 5: (2,0 điểm) cho đường thẳng xy cùng điểm O nằm trên tuyến đường thẳng đó. Bên trên tia Ox rước điểm E thế nào cho OE = 4cm. Trên tia Oy lấy điểm G thế nào cho EG = 8cm.

a) vào 3 điểm O, E, G thì điểm nào nằm trong lòng hai điểm sót lại ? vì chưng sao ?

b) Tính độ dài đoạn trực tiếp OG.

c) cho thấy điểm O bao gồm là trung điểm của đoạn trực tiếp EG ko ? bởi sao?

Đáp án đề thi cuối kì 1 Toán 6 năm 2021 - Đề số 3


Câu Ý Nội dung/ đáp án Điểm
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)  
(2,0 điểm) 1 C 0,5
2 B 0,5
3 C 0,5
4 A 0,5
(1,0 điểm) 1 3 0,5
2 18 0,5
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)  
(1,0 điểm) a Các số phân tách hết cho 2: 576, 756 0,5
b Số chia hết mang đến 3 và 5: 675, 765 0,5

 

2

(1,0 điểm)

a

18:32 + 5.23 = 18:9 + 5.8

= 2 + 40 = 42

0,25

0,25

b

25.26 + 74.25 = 25.(26 + 74)

= 25.100 = 2500

0,25

0,25

 

 

 

 

3

(1,0 điểm)

 

a

x + 72 = 36

x = 36 - 72

x = -36

 

0,25

0,25

b

|x+2| - 4 = 6

|x+2| = 6 + 4

|x+2| = 10 x+2 = 10 hoặc x + 2 = -10

Nếu: x + 2 = 10 ⇒ x = 8

Nếu: x + 2 = -10 ⇒ x = -12

 

 

0,25

 

0,25

 

 

4

(2,0 điểm)

 

 

Gọi số sách đề xuất tìm là a thì a∈BC(12,15,18) và

400


Tham khảo một số đề thi cuối học tập kì 1 lớp 6 môn Toán khác:

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các em học viên và quý thầy cô giáo tham khảo.

Xem thêm: Giải Chi Tiết Đề Minh Họa Môn Sinh Năm 2021, Đáp Án Đề Minh Họa 2021 Môn Sinh Học

►Ngoài ra những em học sinh và thầy cô tất cả thể xem thêm nhiều tư liệu hữu ích cung ứng ôn luyện thi môn toán không giống được cập nhật liên tục tại chăm trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới phía trên để mua về bộ 3 đề thi học kì 1 Toán 6 năm 2021 (Có đáp án) tệp tin Word, pdf trọn vẹn miễn phí!