Đề Thi Đại Học Môn Sinh 2013 Có Đáp Án

     

Đề thi môn Sinh được reviews là vừa tầm với thí sinh. Dưới đó là đề thi và đáp án môn Sinh học vì Bộ GD&ĐT công bố

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

Mã đề: 469

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013Môn thi: SINH HỌC – giáo dục đào tạo trung học tập phổ thông

Thời gian làm bài: 60 phút, ko kể thời hạn giao đề

I. PHẦN tầm thường CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 mang đến câu 32)

Câu 1: cho thấy thêm quá trình bớt phân không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai AaBb x AaBb cho đời con tất cả kiểu ren aabb chiếm tỉ lệA. 50%. B.

Bạn đang xem: đề thi đại học môn sinh 2013 có đáp án

6,25%. C. 12,5%. D. 25%.


Câu 2: Trong công tác làm việc giống, hướng tạo ra những giống cây cối tự đa bội lẻ thường xuyên được áp dụng so với những loại cây như thế nào sau đây?A. Nho, dưa hấu. B. Cà phê, ngô. C. Điều, đậu tương. D. Lúa, lạc.

Câu 3: nhân tố tiến hóa như thế nào sau đây rất có thể làm cho một alen bao gồm lợi bị loại bỏ bỏ hoàn toàn khỏi quần thể với một alen bất lợi trở nên phổ biến trong quần thể?A. Chọn lọc tự nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên.C. Đột biến. D. các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 4: ví dụ như nào tiếp sau đây phản ánh kiểu trở thành động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không tuân theo chu kì?A. Số lượng muỗi tăng vào mùa hè, sút vào mùa đông.B. con số cây tràm ở rừng U Minh Thượng bớt mạnh sau khi bị cháy trong thời điểm tháng 3 năm 2002.C. Con số sâu hại cây cối tang vào mùa xuân và mùa hè, bớt vào mùa thu và mùa đông.D. Con số ếch đồng tăng vào mùa mưa, sút vào mùa khô.


Câu 5: bạn mắc dịch hoặc hội chứng bệnh dịch nào sau đây là một dạng thể ba?A. Hội bệnh Đao. B. Bệnh phêninkêto niệu.C. Hội hội chứng Tơcnơ. D. Bệnh ung thư vú.

Câu 6: Ở cà chua, alen A lao lý quả đỏ trội trọn vẹn so cùng với alen a điều khoản quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, đông đảo phép lai nào sau đây cho đời con tất cả cả cây quả đỏ và cây quả vàng?A. Aa x aa với AA x Aa. B. Aa x Aa với AA x Aa.C. Aa x Aa cùng Aa x aa. D. AA x aa với AA x Aa.

Câu 7: Một quần thể thực thiết bị lưỡng bội, ở thế hệ khởi hành (P) bao gồm toàn cá thể có vẻ bên ngoài gen Aa. Giả dụ tự thụ phấn cần thì theo lí thuyết, cấu tạo di truyền của quần thể này ở chũm hệ F3 làA. 0,75AA : 0,25aa. B. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa.C. 0,4375AA : 0,125Aa : 0,4375aa. D. 0,25AA : 0,75aa.

Câu 8: Năm 1909, Coren (Correns) đã tiến hành phép lai thuận nghịch trên cây hoa phần (Mirabilis jalapa) và thu được hiệu quả như sau:


*

Nếu rước hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thụ phấn đến cây F1 ngơi nghỉ phép lai nghịch thì theo lí thuyết, thu được F2 gồm:A. 75% số cây lá đốm: 25% số cây xanh xanh. B. 100% số cây xanh xanh.C. 100% số cây lá đốm. D. 1/2 số cây xanh đốm: một nửa số cây xanh xanh.

Câu 9: cho thấy thêm quá trình giảm phân không xẩy ra đột phát triển thành nhưng xẩy ra hoán vị gene với tần số 20%. Theo lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ quy trình giảm phân của khung người có hình trạng gen

*
là:A. AB = ab = 20% cùng Ab = aB = 30%. B. AB = ab = 40% cùng Ab = aB = 10%.C. AB = ab = 30% với Ab = aB = 20%. D. AB = ab = 10% cùng Ab = aB = 40%.

Câu 10: quy trình phát sinh và cách tân và phát triển của cuộc sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau:(1) Tiến hóa tiền sinh học.(2) Tiến hóa hóa học.(3) Tiến hóa sinh học.Các tiến độ trên diễn ra theo trình tự đúng là:A. (3) (2) (1). B. (2) (3) (1). C. (1) (2) (3). D. (2) (1) (3).

Câu 11: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm dung nhan thể nào sau đây làm tăng hoạt tính của enzim amilaza ở đại mạch, có ý nghĩa sâu sắc trong công nghiệp cung ứng bia?A. đưa đoạn. B. Mất đoạn. C. Đảo đoạn. D. Lặp đoạn.


Câu 12: khi lai 2 cây đậu thơm lưỡng bội thuần chủng có kiểu gen khác biệt (P), thu được F1 bao gồm toàn cây hoa đỏ. Cho những cây F1 giao phấn cùng với nhau, thu được F2 bao gồm kiểu hình phân li theo tỉ trọng 9 cây hoa đỏ : 7 câu hoa trắng. Hoàn toàn có thể kết luận tính trạng color hoa được hiện tượng bởiA. Nhị cặp gen liên kết, ảnh hưởng với nhau theo kiểu tương tác vấp ngã sung.B. Nhị cặp ren phân li độc lập, hệ trọng với nhau theo phong cách tương tác cùng gộp.C. Một gen có 2 alen, trong các số ấy alen khí cụ hoa đỏ trội hoàn toàn so cùng với alen luật hoa trắng.D. nhị cặp gene phân li độc lập, tác động với nhau theo kiểu tương tác bửa sung.

Câu 13: vào lưới thức ăn uống của một quần buôn bản sinh đồ dùng trên cạn, bậc bồi bổ nào tiếp sau đây có sinh khối lớn nhất?A. Bậc bồi bổ cấp 1. B. Bậc bổ dưỡng cấp cao nhất.C. Bậc dinh dưỡng cấp 3. D. Bậc bồi bổ cấp 2.

Câu 14: Theo quan niệm hiện đại, yếu tố nào dưới đây không đề nghị là yếu tố tiến hóa?A. giao hợp ngẫu nhiên. B. Giao hợp không ngẫu nhiên.C. Tinh lọc tự nhiên. D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 15: cho thấy quá trình giảm phân không xẩy ra đột biến, những gen phân li độc lập và tác động ảnh hưởng riêng rẽ, những alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x AaBbDD mang đến đời con bao gồm tối đa:A. 18 nhiều loại kiểu gen và 4 các loại kiểu hình. B. 9 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.C. 18 một số loại kiểu gen với 18 các loại kiểu hình. D. 8 loại kiểu gen với 6 các loại kiểu hình.

Câu 16: Sử dụng phương thức nào sau đây có thể tạo ra giống mới mang điểm lưu ý của hai loài mà bằng phương pháp tạo giống thường thì không thể tạo nên được?A. Gây đột nhiên biến nhân tạo. B. Nuôi cấy hạt phấn.C. Dung hòa hợp tế bào trần. D. Nhân bản vô tính.


Câu 17: Những chiến thuật nào sau đây được xem là những chiến thuật chính của cách tân và phát triển bền vững, góp thêm phần làm tiêu giảm sự biến hóa khí hậu toàn cầu?(1) Bảo tồn đa dạng chủng loại sinh học.(2) khai thác tối đa với triệt để những nguồn khoáng sản thiên nhiên.(3) ngăn ngừa nạn phá rừng, duy nhất là rừng nguyên sinh với rừng đầu nguồn.(4) Sử dụng chắc chắn các mối cung cấp tài nguyên thiên nhiên.(5) tăng tốc sử dụng những loại thuốc đảm bảo thực vật, những chất khử cỏ, các chất kích yêu thích sinh trưởng,… trong phân phối nông, lâm nghiệp.Đáp án đúng là:A. (2), (3) cùng (5) B. (2), (4) với (5) C. (1), (2) cùng (5) D. (1), (3) với (4)

Câu 18: Một chủng loại sinh vật gồm bộ nhiễm sắc đẹp thể lưỡng bội 2n = 14. Nếu xảy ra đột vươn lên là lệch bội thì số loại thể một về tối đa có thể được tạo thành trong chủng loại này làA. 13 B.7 C. 8 D. 15

Câu 19: cho biết thêm quá trình sút phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, số các loại giao tử tối đa có thể được tạo nên từ quá trình giảm phân của khung người có phong cách gen AaBb làA. 8 B. 6 C. 4 D. 2

Câu 20: Kiểu phân bổ nào dưới đây không yêu cầu là kiểu phân bổ cá thể của quần thể sinh vật dụng trong trường đoản cú nhiên?A. phân bố theo chiều thẳng đứng. B. Phân bố ngẫu nhiên.C. Phân bố theo nhóm. D. Phân bổ đồng hầu như (Phân cha đều).

Câu 21: trả sử gen B làm việc sinh vật dụng nhân thực gồm 2400 nuclêôtit và gồm số nuclêôtit nhiều loại ađênin (A) vội 3 lần số nuclêôtit các loại guanin (G). Một đột nhiên biến điểm xảy ra tạo nên gen B bị đột biến thành alen b. Alen b gồm chiều nhiều năm không đổi nhưng giảm đi 1 liên kết hiđrô so với gen B. Con số từng nhiều loại nuclêôtit của alen b là:A. A = T = 301; G = X = 899. B. A = T = 299; G = X = 901.C. A = T = 901; G = X = 299. D. A = T = 899; G = X = 301.

Câu 22: Để tạo ra giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt giúp vận chuyển ra đi hoặc bảo vệ lâu dài mà không xẩy ra hỏng, đề xuất áp dụng phương pháp nào sau đây?A. Lai hữu tính. B.

Xem thêm: Giải Vật Lý 8 Bài 6 : Lực Ma Sát, Giải Bài 6 Vật Lí 8: Lực Ma Sát

công nghệ gen.C. Gây bỗng dưng biến nhân tạo. D. Technology tế bào.


Câu 23: trong tương lai, một trong những gen chợt biến gây bệnh dịch trong khung hình người có thể được thay thế bằng những gen lành nhờ vận dụng của cách thức nào sau đây?A. Gây chợt biến bằng tác nhân vật lí. B. Gây bỗng biến bằng tác nhân hóa học.C. Công nghệ tế bào. D. phương pháp gen.

Câu 24: một số loại axit nuclêic nào sau đây mang bộ tía đối mã (anticôđon)?A. ADN. B. tARN. C. RARN. D. MARN.

Câu 25: cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đối kháng bào Tôm Cá rô Chim bói cá. Vào chuỗi thức ăn này, cá rô làA. Sinh đồ vật tiêu thụ bậc 1 và thuộc bậc bồi bổ cấp 3.B. Sinh thứ tiêu thụ bậc 3 với thuộc bậc bổ dưỡng cấp 3C. sinh đồ gia dụng tiêu thụ bậc 2 với thuộc bậc bổ dưỡng cấp 3D. Sinh thứ tiêu thụ bậc 3 và thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2

Câu 26: các cây không giống loài có cấu tạo hoa khác biệt nên chúng thường không thụ phấn được mang lại nhau. Đây là ví dụ như về dạng giải pháp liA. cơ học. B. Tập tính. C. Thời hạn (mùa vụ). D. Sinh thái.

Câu 27: Tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường không giống nhau được điện thoại tư vấn làA. Sự mềm mỏng của thứ hạng hình (thường biến). B. Biến dạng tổ hợp.C. mức phản bội ứng của vẻ bên ngoài gen. D. Thể chợt biến.

Câu 28: Để một số loại khỏi nhiễm sắc thể đa số gen không hề muốn ở một trong những giống cây trồng, fan ta có thể gây chợt biến kết cấu nhiễm dung nhan thể dạngA. Lặp đoạn B. Gửi đoạn C. Hòn đảo đoạn D. mất đoạn nhỏ

Câu 29: Quần thể ngẫu phối nào sau đây đang sinh hoạt trạng thái cân đối di truyền?A. 0,49AA : 0,50Aa : 0,01aa. B. 0,36AA : 0,16Aa : 0,48aa.C. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa. D. 0,25AA : 0,59Aa : 0,16aa

Câu 30: trong tế bào, những gen ở trên và một nhiễm nhan sắc thểA. Luôn luôn giống nhau về số lượng, thành phần và đơn lẻ tự sắp đến xếp các loại nuclêôtit.B. tạo thành thành một đội gen link và có xu hướng di truyền cùng nhau.C. Phân li độc lập, tổ hợp tự vị trong quy trình giảm phân hiện ra giao tử.D. Luôn luôn tương tác cùng nhau cùng quy định một tính trạng.

Câu 31: tác dụng của quá trình tiến hóa nhỏ dại là hình thành nênA. loại mới. B. Bộ mới. C. Chúng ta mới. D. Bỏ ra mới.

Câu 32: cho biết thêm mỗi gen quy định một tính trạng, những alen trội là trội trọn vẹn và quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào dưới đây cho đời con tất cả kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1?


*

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN <8 câu>

Thí sinh chỉ được gia công một trong nhì phần (phần A hoặc B)

A. Theo công tác Chuẩn (8 câu, tự câu 33 cho câu 40)

Câu 33: Qui trình chế tạo giống new bằng cách thức gây bỗng nhiên biến bao hàm các cách sau:(1) Tạo cái thuần chủng.(2) Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây bỗng biến.(3) lựa chọn lọc các thể bỗng dưng biến gồm kiểu hình ước ao muốn.Trình tự đúng của quá trình trong công đoạn này là:A. (2) -> (3) -> (1) B. (1) -> (2) -> (3) C. (1) -> (3) -> (2) D. (2) -> (1) -> (3)

Câu 34: Tập hợp sinh thiết bị nào dưới đây không đề nghị là quần thể sinh vật?A. Tập phù hợp chim chim báo bão trên hòn đảo Trường Sa B. Tập hợp cây rửa trên một quả đồi sinh hoạt Phú ThọC. Tập đúng theo cây tràm ngơi nghỉ rừng U Minh Thượng. D. Tập hòa hợp cá trong hồ nước Tây

Câu 35: trong số mối quan hệ tình dục giữa những loài sinh thiết bị sau đây, quan hệ nào chưa phải là mối quan hệ đối kháng?A. Chim sáo với sâu rừng. B. Chim sâu với sâu ăn uống láC. Lợn cùng giun đũa vào ruột lợn D. Lúa với cỏ dại

Câu 36: nhân tố nào dưới đây làm thay đổi tần số alen với thành phần hình trạng gen của quần thể sinh đồ dùng theo một hướng xác định?A. Giao hợp không tự nhiên B. tinh lọc tự nhiênC. Đột thay đổi D. Di – nhập gen

Câu 37: vật chứng tiến hóa nào tiếp sau đây không bắt buộc là vật chứng sinh học tập phân tử?A. Tế bào của toàn bộ các loại sinh vật bây chừ đếu thực hiện chung một cỗ mã di truyềnB. Prôtêin của các loài sinh vật bây chừ đều được kết cấu từ khoảng chừng 20 loại axit aminC. ADN của tất cả các laoì sinh vật hiện nay đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtitD. tất cả các khung người sinh vật hiện nay đều được kết cấu từ tế bào.

Câu 38: Một loại sinh vật gồm bộ nhiễm dung nhan thể lưỡng bội 2n = 8. Tế bào bồi bổ của thể bố thuộc loài này có số lượng nhiễm nhan sắc thể làA. 12 B. 11 C. 9 D. 18

Câu 39: yếu tắc nào dưới đây không thuộc thành phần cấu tạo của opêron Lac ở vi trùng E. Coli?A. Những gen cấu tạo (Z, Y, A) nguyên lý tổng hợp các enzim phân giải đường lactôzơ.B. Vùng khởi hễ (P) là khu vực ARN pôlimeraza phụ thuộc vào và bắt đầu phiên mã.C. Gen điều hòa (R) lý lẽ tổng phù hợp prôtêin ức chếD. Vùng quản lý (O) là địa điểm prôtêin ức chế rất có thể liên kết làm rào cản sự phiên mã.

Câu 40: trong một hệ sinh thái xanh trên cạn, năng lượng được tích lũy lớn nhất ở bậc dinh dưỡngA. Cung cấp 2. B. Cung cấp 3. C. Cao cấp nhất. D. cấp 1.

B. Theo lịch trình Nâng cao (8 câu, tự câu 41 mang đến 48)

Câu 41: Một loài sinh vật bao gồm bộ nhiễm nhan sắc thể lưỡng bội 2n = 48. Tế bào sinh chăm sóc của thể một ở trong loài này có số lượng nhiễm sắc thể làA. 94 B. 49 C. 47 D. 24

Câu 42: vào kỹ thuật sinh sản ADN tái tổ hợp, để tạo ra đầu dính phù hợp giữa gen đề nghị chuyển với thể truyền, bạn ta đã sử dụng cùng một loại enzim cắt giới hạn có tên làA. ADN pôlimeraza B. restrictaza C. Ligaza D. ARN pôlimeraza

Câu 43: trong một quần làng sinh vật, loài ưu rứa là loàiA. Có tần suất lộ diện và độ nhiều mẫu mã rất thấp tuy thế sự có mặt của nó có tác dụng tăng mức đa dạng chủng loại cho quần xã.B. có tần suất xuất hiện thêm và độ nhiều mẫu mã cao, sinh khối lớn, đưa ra quyết định chiều hướng phát triển của quần xãC. Chỉ tất cả một quần buôn bản nào đó mà không bao gồm ở các quần xã khác, sự có mặt của nó có tác dụng tăng mức phong phú và đa dạng cho quần xã.D. Đóng vai trò thay thế cho các nhóm loài khác khi bọn chúng suy vong vì nguyên nhân nào đó.


Câu 44: Xử lí và bằng loại tác nhân như thế nào sau đây rất có thể làm mất hoặc xen thêm một cặp nuclêôtit trên AND, dẫn cho dịch khung phát âm mã di truyền?A. Tia tử ngoại (UV). B. Acridin.C. 5- brôm uraxin (5BU). D. Cônsixin.

Câu 45: Đặc điểm nào tiếp sau đây không đặc trưng cho hồ hết loài thực vật chịu đựng khô hạn?A. trên mặt lá có khá nhiều khí khổng. B. Rễ khôn cùng phát triển, ngấm sâu hoặc lan rộng.C. Lá nhỏ bé hoặc biến thành gai. D. Trữ nước trong lá, thân giỏi trong củ, rễ.Câu 46: yếu tố tiến hóa như thế nào sau đây hoàn toàn có thể làm thay đổi tần số alen cùng thành phần giao diện gen của quần thể sinh đồ vật một cách hốt nhiên ngột?A. Giao hợp không ngẫu nhiên. B. Tinh lọc tự nhiên.C. Đột biến. D. các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 47: cho biết thêm N0 là con số cá thể của quần thể sinh đồ vật ở thời điểm khảo sát ban sơ (t0), Nt là số lượng cá thể của quần thể sinh thứ ở thời điểm khảo sát tiếp theo (t); B là nấc sinh sản; D là nấc tử vong; I là mức nhập cảnh và E là nấc xuất cư. Size của quần thể sinh vật ở thời điểm t hoàn toàn có thể được tế bào tả bởi công thức bao quát nào sau đây?A. Nt = N0 + B – D – I + E. B. Nt = N0 – B + D + I – E.C. Nt = N0 + B – D + I – E. D. Nt = N0 + B – D – I – E.

Câu 48: vào một hệ sinh thái trên cạn, sản lượng sinh thứ thứ cung cấp được hình thành vày nhóm sinh đồ dùng nào sau đây?A.

Xem thêm: Vị Trí Của Ngành Luật Giữ Vai Trò Chủ Đạo Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam?

Sinh đồ gia dụng dị dưỡng, hầu hết là cồn vật.B. Thực vật dụng tự dưỡng, chủ yếu là thực vật bao gồm hoa.C. Sinh trang bị sản xuất, đa số là thực vật.D. Sinh đồ vật phân giải, đa số là nấm cùng vi khuẩn.