20 Bộ Đề Thi Hóa 8 Học Kì 2 Năm 2021

     

Bộ đề thi Hóa 8 học kì 2 là tài liệu rất là hữu ích nhưng maybomnuocchuachay.vn muốn reviews đến quý thầy cô cùng các bạn lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: 20 bộ đề thi hóa 8 học kì 2 năm 2021

Đề thi Hóa 8 học kì 2 tất cả 13 đề có đáp án chi tiết kèm theo. Qua đó giúp chúng ta học sinh lập cập làm quen với kết cấu đề thi, ôn tập để đạt được tác dụng cao vào kì thi học tập kì 2 lớp 8. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo giành cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho những em học viên của mình. Bên cạnh đó các bạn xem thêm một số đề thi như: đề thi học kì 2 Ngữ văn 8, đề thi học kì 2 môn lịch sử dân tộc 8.


Bộ đề thi Hóa 8 học tập kì 2


Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 - Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. nhân tố của không khí (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2và 1 % là khá nước.

B. 21% O2,78% N2 cùng 1 % là những khí khác.

C. 21% O2, 78% N2và 1 % là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm những chất nào dưới đây đều là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. đến dãy chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Các chất nào là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3,SiO2,NO.

C. CO2, , SO3, , CO, N2O5, PbO .

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O

Câu 4. bội nghịch ứng hóa học nào sau đây không buộc phải là phản ứng thế?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. MgO + 2HCl →MgCl2+ H2

C. Ca(OH)2+ CO2 →CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 →Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo thành khi đốt cháy trọn vẹn 4,48 lít khí hidro (đktc) trong oxi?

A, 3,6 g

B. 7,2g


C. 1,8 g

D. 14,4g

Câu 6. Càng lên cao, tỉ lệ thể tích khí oxi càng bớt vì:

A. Càng lên cao không khí càng loãng .

B. Oxi là chất khí ko màu ko mùi.

C. Oxinặng hơn không khí.

D. Oxi quan trọng cho sự sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho vào bình cất 10g oxi. Sau phản ứng chất nào còn dư, vì sao?

A. Oxi do 6,2g photpho bội phản ứng đầy đủ với 4g oxi.

B. Oxi bởi 6,2g photpho phản ứng đủ với 2g oxi.

C.Hai chất vừa hết vì chưng 6,2g photpho phản nghịch ứng hoàn toản với 10g oxi.

D. Photpho vị ta thấy tỉ trọng số mol giữa đề bài bác và phương trình của photpho to hơn của oxi.

Câu 8. Bằng phương thức hóa học nhận thấy các chất sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng phương pháp nào?

A. Quỳ tím, năng lượng điện phân.

B. Quỳ tím

C. Quỳ tím, sục khí CO2

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính trọng lượng NaOH bao gồm trong 200g dung dịch NaOH 15%.

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của dung dịch NaOH 5M để trong các số đó có phối hợp 60g NaOH.

A. 300 ml

C. 150 ml

B. 600 ml

D. 750 ml

Phần 2: trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al chức năng với dung dịch HCl bội phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dẫn cục bộ lượng khí nhận được qua CuO nung nóng.

A. Viết phương trình chất hóa học của phản ứng xảy ra. Tính cân nặng muối nhận được sau phản nghịch ứng.


B. Tính khối lượng Cu thu được sau bội phản ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn phản bội ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch axit HCl.

A. Tính thể tích khí hidro chiếm được ở đk tiêu chuẩn?

B. Tính nồng độ mol của dung dịch muối chiếm được sau phản ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, na = 23, p. = 31)

Đề thi Hóa 8 học kì 2 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D sống cột I với cùng một chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, ngơi nghỉ cột II để sở hữu nội dung phù hợp.

Cột I

Cột II

A

CuO + H2

1

dung dịch hoàn toàn có thể hòa chảy thêm chất tan

B

Phản ứng cố là làm phản ứng hóa học trong đó

2

Cu + H2O

C

Thành phần tỷ lệ theo thể tích của không khí là:

3

dung dịch cần yếu hòa rã thêm được chất tan nữa.

D

Dung dịch bão hòa là

4

nguyên tử của solo chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố không giống trong thích hợp chất

E

Dung dịch không bão hòa là

5

78% nitơ, 21% oxi, 1% những khí khác

Khí cacbonnic, tương đối nước, khí hiếm...)

Câu 2. cho những chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy chất gồm những oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO

Câu 3. Cho các phản ứng hóa học sau:

CaCO3 →CaO + CO2 (1)

2KClO3 →KCl + 3O2 (2)

2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 (3)

Zn + CuSO4 Cu + ZnSO4 (4)

2H2O →H2 + 3O2 (5)

Phản ứng phân hủy là:

A. 2; 3; 5; 4

C. 4; 1; 5; 3

B. 1; 2; 3; 5

D. 5; 1; 4; 3


Câu 4. Sau làm phản ứng cùng với Zn cùng HCl trong chống thí nghiệm, đưa que đóm vẫn cháy vào ống dẫn khí, khí bay ra cháy được trong bầu không khí với ngọn lửa color gì?

A. Xanh nhạt.

Xem thêm: Top 100 Đề Thi Giữa Kì 1 Lịch Sử 8, Top 100 Đề Thi Lịch Sử Lớp 8 Năm 2021

B. Cam.

C. Đỏ cam.

D.Tím.

Câu 5. Tính trọng lượng Kali penmanganat (KMnO4) cần lấy để điều chế được 3,36 lít khí oxi (đktc).

A. 71,1 g

B. 23,7 g

C. 47,4 g

D. 11,85 g

Câu 6. có 3 oxit sau: MgO, Na2O, SO3. Có thể nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử tiếp sau đây không:

A. Cần sử dụng nước với giấy quỳ tím.

B. Chỉ sử dụng nước

C. Chỉ dùng axit

D. Chỉ dùng dung dịch kiềm

Câu 7. cho 13 gam kẽm tính năng với 0,3 mol HCl. Sau phản bội ứng chấ làm sao còn dư với dư bao nhiêu gam?

A. Zn dư ; 6,5 gam.

B. HCl dư; 1,825 gam

C. HCl dư; 3,65 gam

D. Zn dư; 3,25 gam

Câu 8. vào phòng phân tích khí hidro được pha trộn từ hóa học nào?

A. Điện phân nước

B. Từ vạn vật thiên nhiên khí dầu mỏ

C. Mang đến Zntác dụng với axit loãng (HCl, H2SO4,…)

D. Nhiệt độ phân KMnO4

Câu 9. Tên call của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Điphotpho oxit

C. Điphotpho pentaoxit

D. Photpho trioxit

Câu 10. Ở 20oC, 60 gam KNO3 tan trong 190 gam nước thì thu được dung dịch bão hòa. Tính độ tung của KNO3 ngơi nghỉ tại ánh sáng đó?

A. 32,58 g

B. 31,55 g

C. 3,17 g

D. 31,58 g

Phần II: trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

(1) C2H4 + O2 …………………….

(2)………………… AlCl3

(3)……………………… CuO

(4) H2O ……………………..

(5) .………………….. H3PO4

(6) fe + H2SO4 ………………..

Câu 2. (2,5 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam Zn bội nghịch ứng đầy đủ với 150 dung dịch axit H2SO4. Dẫn toàn cục khí hidro vừa thoát ra vào fe (III) oxit dư, thu được m gam sắt.

a. Viết phương trình hóa học xảy ra?

b. Tính nồng độ xác suất của hỗn hợp axit H2SO4 vẫn dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, na = 23, N = 14, S = 32)

Đề thi Hóa 8 học kì 2 - Đề 3

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Phát biểu nào tiếp sau đây về oxi là không đúng?

A. Oxi là phi kim vận động hoá học khôn xiết mạnh.

C. Oxi không có mùi cùng vị

B. Oxi sinh sản oxit bazơ với đa số kim loại

D. Oxi quan trọng cho sự sống


Câu 2. Oxit nào tiếp sau đây làm hóa học hút ẩm?

A. Fe2O3

B. Al2O3

C. CuO

D. CaO

Câu 3. hàng oxit như thế nào có toàn bộ các oxit đều công dụng được cùng với nước ở nhiệt độ thường

A. SO3, CaO, CuO, Al2O3

C. MgO, CO2, SiO2, PbO

B. SO3, K2O, BaO, N2O5

D. SO2, Al2O3, HgO, Na2O

Câu 4. P hoàn toàn có thể có hoá trị III hoặc V. Hợp chất tất cả công thức P2O5 mang tên gọi là:

A. Điphotpho oxit

C. Photpho pentaoxit

B. Photpho oxit

D. Điphotpho pentaoxit

Câu 5. gồm 4 lọ đựng riệng biệt: nước cất, dung dịch H2SO4, hỗn hợp NaOH, hỗn hợp NaCl. Bằng cách nào có thể nhận hiểu rằng mỗi chất trong các lọ?

A. Giấy quì tím

C. Nhiệt độ phân và phenolphtalein

B. Giấy quì tím cùng đun cạn

D. Dung dịch NaOH

Câu 6. Axit là phần lớn chất tạo nên quì tím chuyển sang color nào trong số các màu mang đến dưới đây?

A. Xanh

B. Đỏ

C. Tím

D. Không xác minh được

Câu 7. khi tăng nhiệt độ và bớt áp suất thì độ rã của hóa học khí trong nước biến hóa như ráng nào?

A. Tăng

B. Giảm

C. Rất có thể tăng hoặc giảm

D. Không cố đổi

Câu 8. vào 225 g nước bao gồm hoà rã 25g KCl. Nồng độ phần trăm của hỗn hợp là:

A. 10%

B. 11%

C. 12%

D. 13%

Câu 9. Hoà tung 16g SO3 vào nước để được 300ml dung dịch. Nồng độ của hỗn hợp H2SO4 chiếm được là:

A. 0,67M

B. 0,68M

C. 0,69M

D, 0,7M

Câu 10. Phản ứng như thế nào dưới đấy là phản ứng thế:

A. 2KClO3 →2KCl + O2

B. P2O5 +3H2O  →2H3PO4

C. FeO + 2HCl → FeCl2+H2O

D. CuO + H2  →Cu + H2O

Phần 2. tự luận (6 điểm )

Câu 1. (2 điểm) Hòan thành các sơ vật dụng phản ứng sau:

Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 CO2

Câu 2. (1,5 điểm) Cho những chất gồm công thức hóa sau: H2SO4, Fe2(SO4)3, HClO, Na2HPO4. Hãy call tên và phân loại các chất trên.

Câu 3. (2,5 điểm) người ta dẫn luồng khí H2 trải qua ống đựng 4,8 gam bột CuO được nung lạnh trên ngọn lửa đèn cồn, cho đến khi toàn bộ lượng CuO màu black chuyển thành Cu red color thì ngừng lại.

a. Tính số gam Cu sinh ra?

b. Tính thể tích khí hiđro(đktc) vừa đủ dùng cho phản ứng trên ?

c. Để có lượng H2đó đề nghị lấy bao nhiêu gam fe cho tác dụng vừa đủ với bao nhiêu gam axít HCl.

Đề thi chất hóa học kì 2 lớp 8 - Đề 4

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Trong những phản ứng chất hóa học sau, phương trình hóa học thuộc nhiều loại phản ứng nuốm là:

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. Sắt + H2SO4→ FeSO4 + H2

C. CaCO3→CaO + CO2

D. 5O2 + 4P →2P2O5

Câu 2. Độ rã của hóa học khí trong nước vẫn tăng nếu:

A. Hạ nhiệt độ và sút áp suất

B. Hạ nhiệt độ và tăng áp suất

C. Tăng ánh sáng và bớt áp suất

D. Tăng nhiệt độ và tăng áp suất


Câu 3. hóa học nào sau đây được dùng làm điều chế oxi trong chống thí nghiệm:

A . K2O cùng KMnO4

C . H2SO4 cùng H2O

B . KMnO4 và KClO3

D . KOH và KClO3

Câu 4. các chất nào sau đây tan được trong nước:

A . NaCl, AgCl.

C . NaOH, Ba(OH)2.

B . HNO3, H2SiO3.

D . CuO, AlPO4.

Câu 5. kết hợp 5 g muối lấn sâu vào 45 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Câu 6. Dãy các chất hoàn toàn là phương pháp hóa học của những oxit:

A . SO2, BaO, P2O5, ZnO, CuO

B . SO2, BaO, KClO3, P2O5, MgO

C . CaO, H2SO4, P2O5, MgO, CuO

D . SO2, CaO, KClO3, NaOH, SO3

Câu 7. Khí hidro tính năng được với tất cả các chất của group chất nào bên dưới đây?

A. CuO, FeO, O3

B. CuO, FeO, H2

C. CuO, Fe2O3, H2SO4

D. CuO, CO, HCl

Phần 2. Từ luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) kết thúc các phương trình hóa học sau:

A. K2O + H2O →

B. Mãng cầu + H2O →

C. Cu + O2→

D. XHy+ O2→

Câu 2. (1 điểm) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và phân tích và lý giải hiện tượng trong những trường vừa lòng sau:

a. Lúc quạt gió vào nhà bếp củi vừa bắt đầu tắt

b. Lúc quạt gió vào ngọn nến vẫn cháy

Câu 3. ( 2,5 điểm) Đốt cháy trọn vẹn 6,9 gam Natri thì nên cần V lít khí oxi đo làm việc (đktc).

a. Viết phương trình chất hóa học của phản ứng xảy ra

b) Tính thể tích của khí Oxi sẽ dùng

c) toàn bộ sản phẩm lấy hòa tan không còn trong nước thì chiếm được 180g dung dịch A. Tính nồng độ xác suất của dung dịch A.

Câu 4.

Xem thêm: Ngữ Văn 6 Chữa Lỗi Dùng Từ Tiếp Theo )" Lớp 6 Hay Nhất, Soạn Bài Chữa Lỗi Dùng Từ (Tiếp Theo)

(1 điểm) đến 24 gam tất cả hổn hợp oxit CuO cùng Fe2O3 công dụng hoàn toàn với hidro tất cả dư chiếm được 17,6 gam hỗn hợp hai kim loại. Tìm khối lượng nước tao thành.

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Cu=64, O=16, Cl=35,5, Fe=56, H = 1, na = 23