ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 2

     

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách new năm học tập 2022-2023 được soạn theo giáp với văn bản chương trình trong sách giáo khoa 3 bộ sách mới: Cánh Diều, kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo giúp các em ôn tập, luyện giải đề để chuẩn bị thật xuất sắc cho kì thi học tập kì 2 đạt kết quả cao nhất. Mời những thầy cô sở hữu file về để xem đầy đủ nội dung, giao hàng cho công tác biên biên soạn đề kiểm tra cuối học tập kì 2 mang lại lớp và học viên của mình.

Bạn đang xem: đề thi học kỳ 2 lớp 2


Đề thi học tập kì 2 môn Toán 2

I. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh DiềuII. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sốngIII. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

I. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (ĐỀ 6)

Môn: Toán LỚP 2

Năm học: 2022-2023

Năng lực, phẩm chất

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5


2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC2

Môn: TOÁN 2

Thời gian có tác dụng bài: 35 phút

Họ và tên: ………………………………..Lớp: .……..….

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

1. Các số 652; 562; 625; viết theo trang bị tự từ bé xíu đến béo là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 562; 652; 625

B. 652; 562; 625

C. 562; 625; 652

D. 625; 562; 652

b) Chiều lâu năm của chiếc bàn khoảng 15……. Tên đơn vị chức năng cần điền vào địa điểm chấm là:

(M2 - 0,5 điểm)

A. Cm B. Km C. Dm D. M

c) Số tức khắc trước số 342 là:( M1 - 0,5 điểm)

A. 343 B. 341 C. 340 D. 344

d) quý hiếm của chữ số 8 trong 287 là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80 D. 873. Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 1:

a. C

b. C

c.

d. C

Câu 2:

Tám trăm bảy mươi lăm: 875

Năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn trăm linh bốn: 404

Bốn trăm: 400


II. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Mạch con kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số và phép tính

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Số điểm

3

1

1

1

1

4

3

2. Hình học và đo lường:

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

3. Một số yếu tố thống kê với xác suất

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

5

3

2

6

4

Tổng số điểm

5

3

2

6

4

Tỉ lệ %

50%

30%

20%

60%

40%

2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

Năm học 2022-2023

Môn: Toán - Lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. (M1- 1đ) (Bài 1 tr 24 Toán 2 – T2)

Thương của phép chia tất cả số bị chia bằng 40 với số chia bằng 5 là:

A.6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 2. (M1- 1đ) (Bài 4 tr 53 Toán 2 – T2)

Số ngay tắp lự trước của số lớn số 1 có tía chữ số là:

A. 998 B. 997 C. 999 D. 1000

Câu 3. (M1- 1đ) (Bài 2 Tr 74 Toán 2- tập 2)

Quãng con đường từ công ty Mai cho trường dài khoảng:

A. 2km B. 2m m C. 2cm D. 2dm

Câu 4. (M1- 1đ) (Bài 1 Tr 48 Toán 2- tập 2)

Phép so sánh nào dưới đây là đúng?

A. 237 > 273 B. 690 = 609 C. 310

457+ 452

657+143

543 - 403

619 - 207

Câu 8. (M2- 1đ) Điền số tương thích vào khu vực trống? (Bài 1 Tr 76 Toán 2- tập 2)

1 000 m = ……km 8 m =……… dm 9 m = ……. Centimet 600 cm =……. M

Câu 9 .(M2- 1đ) Tại khu bảo đảm động vật, sư tử con khối lượng 107 kilogam hổ con cân nặng hơn sư tử bé là 32 kg. Hỏi hổ con trọng lượng bao nhiêu ki - lô- gam? (Bài 3 Tr 81 Toán 2- tập 2)

Câu 10. (M3- 1đ) Ghép cha thẻ số tiếp sau đây được những số có cha chữ số nào? Em hãy lập các số đó (Bài 5 Tr 23 vở BT Toán 2- tập 2)


3 5 0

3. Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN LỚP 2 CUỐI NĂM

Năm học: 2022-2023

Câu 1. Khoanh vào C( 1 điểm).

Câu 2. Khoanh vào A( 1 điểm).

Câu 3. (1 điểm) A

Câu 4. (1 điểm) D

Câu 5. (1 điểm) B

Câu 6. (1 điểm) A

Cấu 7. Mỗi phép tính đặt tính với tính đúng được 0,25 điểm.

Câu 8. Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

Câu 9. (1 điểm)

Bài giải

Hổ con cân nặng số ki - lô- gam là: (0,25 điểm)

107 + 32 = 139 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: 139 kilogam (0,25 điểm)

Câu 10. (1 điểm) Mỗi số đúng được 0,25 điểm.

350, 305, 530, 503.

Xem thêm: Đáp Án Và Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 7 Cấp Huyện Năm 2015 2016

III. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

1. Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Năng lực, phẩm chất

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

2

1

1

5

5

Câu số

1( a; b; d)

2; 5

1(c),3

6

9

Số điểm

1,5đ

2,5đ

1,5đ

0,5đ

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

4(b)

4(a);7

Số điểm

0,5đ

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Số điểm

1,5

1.5đ

2,5đ

1,5đ

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Trường:.........................

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2022-2023MÔN: TOÁN - LỚP 2(Thời gian làm bài bác 40 phút)

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: a. Đáp án như thế nào dưới đây là đúng? (M1 - 0,5 điểm)

A. 17 giờ có nghĩa là 7 tiếng chiềuB. 15 giờ có nghĩa là 5 tiếng chiềuC. 19 giờ tức là 9 tiếng tốiD. 20 giờ có nghĩa là 8 giờ tối

b. Tích của phép nhân gồm hai vượt số là 2 và 7 là:: (M1 - 0,5 điểm)

A. 17B. 14C. 9D. 5

c. Nếu thứ hai tuần này là ngày 22. Thì vật dụng 2 tuần trước đó là ngày: (M2 - 0,5 điểm)

A. 15B. 29C. 10

D. 21

d. Số ngay lập tức sau của số lớn nhất có nhì chữ số là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 98B. 99C. 100D. 101

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : Số có 3 trăm, 7 chục viết là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 307B. 370

Câu 3: cho những số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a. Số lớn nhất là: ...............

b. Số lớn số 1 hơn số bé xíu nhất là: .................................................

Câu 4:


a. Vào hình bên có: (M3 - 0,5 điểm)

....... Hình tam giác

......... đoạn thẳng.


b. Mỗi dụng cụ sau nằm trong hình khối gì? (M1 - 0,5 điểm)

B. Bài xích tập bắt buộc

Câu 5: Đặt tính rồi tính: (M1 - 2 điểm)

a. 67 - 38

b. 34 + 66

c. 616 + 164

d. 315 - 192

Câu 6: nhỏ voi cân nặng 434kg, bé gấu khối lượng nhẹ hơn con voi 127kg. Hỏi bé gấu trọng lượng bao nhiêu ki – lô – gam? (M2 - 1 điểm)


Câu 7:

Độ dài mặt đường gấp khúc MNPQKH là: (M3 - 0,5 điểm)

......... ×......... = .....................

Câu 8: lựa chọn từ: Có thể, chắc chắn rằng hay không thể điền vào vị trí chấm? ( M2. 0,5đ)

a) Thẻ được chọn …… …………………có số tròn chục.

b) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số 70.

c) Thẻ được chọn …… …………………có số 50.

Xem thêm: Chọn Đáp Án Đúng - Not Until It Was Too Late ………………

Câu 9: Điền lốt (>, (0,5đ)

18 : 2 9 × 2

Mời các bạn xem thêm các tin tức hữu ích khác trên phân mục Học tập ở trong mục Tài liệu.