Đề thi học kì 1 lớp 4 môn toán năm học 2021

     
A. Đề thi thân kì 1 lớp 4 - Môn Toán B. Đề thi giữa kì 1 lớp 4 - Môn tiếng Việt C. Đề thi thân kì 1 lớp 4 - Môn tiếng Anh


Bạn đang xem: đề thi học kì 1 lớp 4 môn toán năm học 2021

Năm học tập 2022 - 2023 cũng đã trôi sang một tháng, các bạn học sinh đã và đang tiến hành bắt đầu ôn tập để kiểm tra giữa kì 1. Gọi được điều này,maybomnuocchuachay.vnxin gửi đến chúng ta Bộ đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán,môn giờ Việt và môn giờ đồng hồ Anh năm học 2022 - 2023 được biên soạn theo chương trình new nhất, từ đó cung cấp các em kim chỉ nan kiến thức, sắp đến xếp thời gian làm bài hợp lý nhằm đạt kết quả tốt nhất.


Xem thêm: Giải Bài Tập Xác Định Cụm Danh Từ, Cụm Danh Từ

*Xem thêm: Tom And Jerry 2021 - Tom & Jerry: Quậy Tung New York

Đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 1

Phần I: Hãy khoanh vào vị trí đặt trước những câu vấn đáp đúng.Bài 1.a) Số “ tía triệu không trăm nhì mươi tám ngàn sáu trăm linh bốn” viết là:A. 300028604 B. 30028604 C. 3028604 D. 30286040b) Số phệ nhất trong số số 5571; 6571; 5971; 6570A. 5571 B. 6571 C. 5971 D. 6570Bài 2.a) cho biết 56031 = 50000 + … + 30 + 1. Số thích hợp để viết vào chỗ trống là:A. 60 B. 600 C. 6000 D. 60000b) bác Hồ ra đi tìm kiếm đường cứu giúp nước vào năm 1911. Năm kia thuộc gắng kỷ nào?A. XVIII B. XVI C. XXI D. XXBài 3.a) 4 tấn 29 kilogam =..........kg? Số phù hợp để viết vào chỗ chấm là:A. 429 kilogam B. 4029 kg C. 4290kg D. 40029 kgb) 2 ngày 18 giờ =.............giờA. 62 tiếng B. 48 giờ đồng hồ C. 56 tiếng D. 66 giờPhần II: trường đoản cú luận1) Đặt tính rồi tính.a) 51236 + 45619 b) 13058 – 8769 c) 2057 x 3 d) 65840 : 52) tra cứu x:a) x – 363 = 975 b) 815 – x = 2073) Tìm bằng cách thuận nhân thể nhất.a) 37 + 24 + 3 b) 742 + 99 + 14) Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 22m.Chiều dài ra hơn chiều rộng 10 m. Tính diện tích s hình chữ nhật đó...............................................................................​

Đề thi giữa kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 2

Phần I. TRẮC NGHIỆM1/ quý giá của chữ số 5 vào số: 571638 là:2/ Số lớn nhất trong số số 725369; 725396; 725936; 7256933/ 3 tạ 60 kg = …… kg. Số tương thích cần điền vào nơi chấm là:4/ 2 tiếng 30 phút = …… phút. Số tương thích cần điền vào khu vực chấm là:5/ vừa phải cộng của các số 10; 30; 50; 70 là:a) 40 b) 30 c) đôi mươi d) 10Phần II. TỰ LUẬNCâu 1. Đặt tính rồi tính.a) 514626 + 8236 b) 987864 - 783251Câu 2. Mang lại hình tứ giác ABCD

*

a/ Cặp cạnh song song là:………………b/ các cặp cạnh vuông góc là: …………c/ Góc tù đọng là góc:………………………...d/ Góc nhọn là góc: …………………….Câu 3. Tính chu vi của hình chữ nhật có chiều nhiều năm 25 cm, chiều rộng lớn 15 cm.Câu 4. Bây giờ tổng số tuổi bà mẹ và tuổi con là 45 tuổi. Con ít hơn mẹ 27 tuổi. Tính tuổi con và tuổi mẹ.

Đề thi thân kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 3

Đề thi giữa kì 1 lớp 4môn Toán - Đề số 4