Đề thi lớp 5 môn toán

     

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 gồm đáp án (5 đề) giúp học viên ôn luyện để đạt điểm cao trong bài bác thi Toán 5 thân học kì 1. Mời chúng ta cùng đón xem:


Đề thi thân học kì 1 Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 gồm đáp án (5 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Bạn đang xem: đề thi lớp 5 môn toán

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 5 có đáp ánđề số 1

Phần I. Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1. 9100viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,9

B. 0,09

C. 0,009

D. 9,00

Câu 2. lếu láo số325được đưa thành số thập phân là

A. 3,4

B. 0,4

C. 17,5

D. 32,5

Câu 3.

a. Chữ số 5 trong số thập phân 12,25 có mức giá trị là

A.51000

B.510

C.5100

D.510000

b. Chín 1-1 vị, nhì phần nghìn được viết là:

A. 9,200

B. 9,2

C. 9,002

D. 9,02

Câu 4. 5m25dm2= ……..cm2. Số thích hợp điền vào địa điểm trống là:

A. 55

B. 550

C. 55000

D. 50500

Câu 5. 3m 4mm = .......... M. Số thích hợp để viết vào khu vực chấm là:

A. 0,34

B. 3,04

C. 3,4

D. 3,004

Câu 6. tra cứu chữ số x biết : 86,718 > 86,7x9

A. X = 3

B. X = 2

C. X = 1

D. X = 0

Câu 7. Một người thợ may 15 bộ quần áo đồng phục hết 36 m vải. Hỏi nếu bạn thợ đó may 45 bộ áo quần đồng phục như vậy thì cần bao nhiêu mét vải ?

A. 72 m

B. 108 m

C. 300m

D. 81 m

Phần II. Trường đoản cú luận

Câu 1. Tính

a)23+45

b)52−13:16

Câu 2. Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 240 m. Chiều rộng hèn chiều dài 20 m. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Câu 3. con kém bà bầu 24 tuổi. Năm nay tuổi nhỏ bằng25tuổi mẹ. Hỏi trong năm này con bao nhiêu tuổi, bà mẹ bao nhiêu tuổi ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Phần I. Trắc nghiệm

Phần II. Tự luận

Câu 1.

23+45=1015+1215=2215

52−13:16=52−13×6=52−2=12

Câu 2.

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

240: 2 = 120 (m)

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là:

(120 – 20) : 2 = 50 (m)

Chiều nhiều năm thửa ruộng hình chữ nhật là:

50 + trăng tròn = 70 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

70 x 50 = 3500 (m2)

Đáp số: 3500 m2

Câu 3.

Hiệu số phần bằng nhau:

5 - 2 = 3 (phần)

Năm nay con tất cả số tuổi là:

24 : 3 x 2 = 16 (tuổi)

Năm nay người mẹ có số tuổi là:

16 + 24 = 40 ( tuổi)

Đáp số: Tuổi con: 16 tuổi; Tuổi mẹ: 40 tuổi

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 5 bao gồm đáp án đề số 2

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh vào vần âm đứng trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1. 39100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900

B. 3,09

C. 3,009

D. 3,90

Câu 2.Số to nhất trong số số: 56,32; 56,14; 56,412 ; 56,232 là:

A. 56,32

B. 56,14

C. 56,412

D. 56,232

Câu 3. diện tích mảnh khu đất hình chữ nhật dưới đây là :

A. 62m2

B. 52m

C. 52m2

D. 56m2

Câu 4. hỗn số 325được chuyển thành phân số là:

A.175

B.155

C.75

Câu 5. Chữ số 5 trong các thập phân 12,35 có mức giá trị là:

A.51000

B.510

C.5100

D. 510000

Câu 6. Số thích hợp để viết vào vị trí chấm trong 3m4dm = ....m là:

A. 0,34

B. 3,4

C. 34

D. 340

Câu 7. 17 dm2 23 cm2 được viết ra hỗn số là:

A.17 2310dm2

B.72310

C. 17 23100dm2

D.17 231000dm2

Câu 8. Một xe hơi trong 2 giờ đi được 90km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi dược từng nào ki lô - mét:

A. 108

B. 181

C. 185

D. 180

Phần II. Tự luận

Câu 1. Tính:

a.58−25

b.313+126

c.214×325

d.118:8

Câu 2. Hiệu của hai số là 192. Tỉ số của hai số sẽ là 35. Tìm nhì số đó.

Câu 3. Một người mua 25 quyển vở, giá chỉ 3000 đồng một quyển thì vừa không còn số tiền đã có. Cũng với số tiền đó nếu cài vở với mức giá 1500 đồng một quyển thì bạn đó download được từng nào quyển vở?

Câu 4. Hãy chứng tỏ rằng các phân số sau bằng nhau:

3753;37375353;373737535353

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Phần I. Trắc nghiệm

Phần II. Trường đoản cú luận

Câu 1. làm đúng từng ý đạt 0,5 điểm

Câu 2.

Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Số bé nhỏ là:

192 : 2 x 3 = 288

Số phệ là:

288 + 192 = 480

Đáp số: 288 với 480

Câu 3.

Tóm tắt:

3000 đồng/ 1 quyển: 25 quyển

1500 đồng/ 1 quyển: .....quyển?

Bài giải

3000 đồng vội 1500 đồng tần số là:

3000 : 1500 = 2 (lần)

Nếu tải vở với mức giá 1500 đồng một quyển thì cài đặt được số quyển vở là:

25 x 2 = 50 (quyển)

Đáp số: 50 quyển

Câu 4. Theo tính chất cơ bản của phân số ta có:

3753=37×10153×101=373753533753=37×1010153×10101=373737535353

Vậy :

3753=37375353=373737535353

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 5 tất cả đáp án đề số 3

Phần I. Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có mức giá trị là:

A.81000

B.8100

C.810

D. 8

Câu 2.39100viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900

B. 3,09

C. 3,9

D. 3,90

Câu 3. 3 phút 20 giây = .......giây. Số viết vào chỗ chấm là:

A. 50

B. 320

C. 80

D. 200

Phần II. Từ bỏ luận

Câu 1. Viết các phân số, hỗn số sau:

a/ Năm phần mười ...............................................................

b/ Sáu mươi chín tỷ lệ ................................................

c/ bốn mươi cha phần nghìn..................................................

Xem thêm: They"Re Having A Party In G A Party In Of His 84Th Birthday, They'Re Having A Party In Of His 84Th Birthday

d/ hai và bốn phần chín........................................................

Câu 2. Viết số thập phân phù hợp vào chỗ chấm:

a/ 9m 6dm =............................ M

b/ 2cm25mm2=..................... Cm2

c/ 5t 62kg =......................... Tấn

d/ 2 phút =.......................... Phút

Câu 3. Tính:

a)25+56

b)4−213

c)47+14:23

d)34:23×89

Câu 4.Một phòng bếp ăn chuẩn bị số gạo mang đến 36 người nạp năng lượng trong 50 ngày. Nhưng thực tế có 60 bạn ăn, hỏi số gạo đã sẵn sàng đủ cần sử dụng trong bao nhiêu ngày? (Mức nạp năng lượng của mỗi người như nhau)

Câu 5.Một quần thể vườn hình vuông có chu vi 1000m. Diện tích s khu vườn cửa đó bằng bao nhiêu mét vuông? bao nhiêu héc-ta?

ĐÁP ÁN ĐỀ 3

Phần I. Trắc nghiệm

Phần II. Tự luận

Câu 1. Viết các phân số, hỗn số sau:

a) Năm phần mười:510

b) Sáu mươi chín phần trăm:69100

c) tư mươi cha phần nghìn:431000

d) nhì và bốn phần chín:249

Câu 2. Viết số thập phân thích hợp vào nơi chấm: (mỗi câu chuẩn cho 0,25 điểm)

a) 9m6dm = 9,6m

b) 2cm2 5mm2 = 2,05cm2

c) 5 tấn 62kg = 5,062 tấn

d) 2 phút = 2,5 phút

Câu 3. Tính (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

25+56=1230+2530=37304−213=4−73=123−73=5347+14:23=47+14×32=47+38=3256+2156=535634:23×89=34×32×89=98×89=1

Câu 4. Một nhà bếp ăn chuẩn bị số gạo cho 36 người ăn uống trong 50 ngày. Nhưng thực tế có 60 người ăn, hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ sử dụng trong từng nào ngày? (Mức ăn uống của mỗi cá nhân như nhau)

1 người nạp năng lượng số gạo đó trong số ngày là:

50 x 36 = 1800 (ngày)

60 người nạp năng lượng số gạo đó trong số ngày là:

1800 : 60 = 30 (ngày)

Đáp số: 30 ngày

Câu 5.Một quần thể vườn hình vuông có chu vi 1000m. Diện tích s khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? bao nhiêu héc-ta?

Cạnh khu vườn hình vuông vắn là:

1000 : 4 = 250 ( m)

Diện tích căn vườn đó là:

250 x 250 = 62500(m2) = 6,25 (ha)

62500 (m2) = 6,25 (ha)

Đáp số : 62500 m2; 6,25 ha

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Đề thi thân học kì 1 Toán lớp 5 bao gồm đáp ánđề số 4

Phần I. Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1.5100được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,5

B. 0,05

C. 0,005

D. 5,00

Câu 2. Phân số25được chuyển thành số thập phân là

A. 0,4

B. 2,5

C. 4

D. 40

Câu 3. Chữ số 5 trong các thập phân 342,205 có mức giá trị là ?

A.51000

B.510

C.5100

D.510000

Câu 4. 3kg 5g = ……... Kilogam Số tương thích điền vào khu vực trống là:

A. 3,5

B. 3,50

C. 3,500

D. 3,005

Câu 5. láo số 512được viết dưới dạng phân số là:

A. 5,5

B. 5,2

C.112

D.72

Câu 6. tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái x biết : 69,98 2

B. 3900 cm2

C. 1950 cm

D. 1950 cm2

Phần II. Trường đoản cú luận

Câu 1. Tính:

a)12+34×13

b)23+12−512

Câu 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều nhiều năm 60m, chiều rộng bằng23chiều dài.

a. Tính diện tích thửa ruộng đó.

b. Biết rằng, cứ 100m2thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Câu 3. Tìm bố số thập phân tương thích để viết vào vị trí chấm, sao cho: 0,2 12+34×13=12+14=24+14=34

b)

23+12−512=812+612−512=8+6−512=912=34

Câu 2.

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 : 3 x 2 = 40 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x 40 = 2400 (m2)

Trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là:

2400 : 100 x 50 = 1200 (kg)

Đổi: 1200kg = 12 tạ

Đáp số: 12 tạ

Câu 3.

Ba số thập phân tương thích để viết vào vị trí chấm hoàn toàn có thể là: 0,21; 0,22; 0,201

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 5 có đáp ánđề số 5

Phần I. Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1. Số thập phân bao gồm có: Bảy 1-1 vị, hai xác suất được viết là:

A.720100

B. 7,02

C.72100

D. 7,2

Câu 2. lếu số514được chuyển thành số thập phân là

A. 5,1

B. 5,4

C. 2,25

D. 5,25

Câu 3. Phân số806100được viết thành số thập phân là :

A. 8,6

B. 0,806

C. 8,60

D. 8,06

Câu 4. Số bự nhất trong các số 39,402; 39,204; 40,392; 40,293 là:

A. 40,392

B. 39,204

C. 40,293

D. 39,402

Câu 5. Số thích hợp để điền vào vị trí chấm 30g = ... Kilogam là:

A. 30 000

B. 0,03

C.0,3

D. 3

Câu 6. Viết số phù hợp vào vị trí chấm : 627m2= ...ha

A. 627

B. 0,0627

C. 6,027

D. 6,27

Câu 7. một đội gồm 5 tín đồ đắp xong xuôi một phần đường trong 20 ngày . Hỏi giả dụ tổ đó bao gồm 10 người thì đắp chấm dứt đoạn con đường đó trong từng nào ngày ?

A. 5 ngày

B. 2 ngày

C. 10 ngày

D. 15 ngày

Phần II. Tự luận

Câu 1. Tính:

a)112+113

b)56:38×34

Câu 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều dài 50m, chiều rộng bằng35chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích thửa ruộng đó?

Câu 3.

Xem thêm: Tổng Hợp Ngữ Pháp Giới Từ Chỉ Thời Gian Và Nơi Chốn Trong Tiếng Anh Cụ Thể Nhất

Tính theo cách hợp lí: (12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x (45200 – 1808 x 25)

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

Phần I. Trắc nghiệm

Phần II. Trường đoản cú luận

Câu 1. Tính đúng mỗi bài được

a)

112+113=32+43=96+86=176

b)

56:38×34=56×83×34=5×4×2×32×3×3×4=53