ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 2 HỌC KÌ 1

     

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường (Kèm đáp án) năm học tập 2022-2023, bao gồm các đề thi, có kèm theo cả giải đáp để học viên ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì I. Mời các em tham khảo.

Bạn đang xem: đề thi môn toán lớp 2 học kì 1


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022-2023

I. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống số 1II. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày số 2

I. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống số 1

1. Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách kết nối tri thức

Mạch KT-KN

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số cùng phép tính:

- Biết viết, so sánh các số vào phạm vi 100.

- Cộng, trừ không nhớ và bao gồm nhớ trong phạm vi 100.

Số câu

2

2

1

2

4

3

Câu số

1, 2

3, 5

8

9, 10

Số điểm

1,0

2,0

2,0

2,0

3,0

4,0

2. Hình học với đo lường:

- phân biệt được hình tứ giác.

- Biết ngày, tiếng và đơn vị đo độ dài, khối lượng.

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

4

7

Số điểm

1,0

1,0

1,0

3,0

Tổng

Số câu

3

3

1

1

2

7

3

Số điểm

2,0

3,0

2,0

1,0

2,0

6,0

4,0


2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

TRƯỜNG TH

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2022-2023

Môn: Toán - Lớp.......

(Thời gian: 35 phút, không kể thời hạn giao đề)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ mẫu đặt trước câu trả lời đúng. (Từ câu 1 mang lại câu 4)

Câu 1: (0,5 điểm) Kết quả của phép tính: 52 + 25 = ......

A. 65 B. 67 C. 75 D. 77

Câu 2: (0,5 điểm) Hiệu của 42 - 22 là:

A. 40 B. 30 C. Trăng tròn D.10

Câu 3: (1 điểm) 50 + 24 … 20 + 56. Dấu phải điền vào vị trí chấm là:

A. C. =

Câu 4: (1 điểm) trong hình bên có:

A. 2 hình tứ giác

B. 3 hình tứ giác

C. 4 hình tứ giác

D. 5 hình tứ giác

Câu 5: (1 điểm) Điền số tương thích vào khu vực chấm.

a) Số nhỏ tuổi nhất có hai chữ số là: ..................................….

b) Số tức thì sau số 85 là số: ................................................

Câu 6: (1 điểm) Điền số tương thích vào khu vực chấm.

a) Một ngày có……giờ.

b) Một giờ bởi …..phút.

Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S.

19 kg + 25 kilogam = 45 kg

61 centimet – 45 cm = 16 cm

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.

28 + 35 43 + 17 65 – 46 91 - 4

............................ ………………… ………………. ……………….


............................ ………………… ………………. ……………….

............................ ………………… ……………….. ……………….

Câu 9: (1 điểm) Nam tất cả 39 viên bi. Việt có tương đối nhiều hơn phái nam 4 viên bi. Hỏi Việt bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm)

Tìm hiệu của số tròn chục lớn số 1 có 2 chữ số với số béo nhất có 1 chữ số?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

Phần I. Trắc nghiệm ( 6 điểm)

Câu 1- > 4:

Câu 1 (0,5 điểm)

Câu 2 (0,5 điểm)

Câu 3 (1 điểm)

Câu 4 (1 điểm)

D

C

A

B

Câu 5: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Số bé dại nhất bao gồm hai chữ số là: 10


b) Số tức khắc sau số 85 là số: 86

Câu 6: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Một ngày tất cả 24 giờ.

Xem thêm: Tiểu Sử Chi Pu: Chiều Cao, Cân Nặng, Năm Sinh Bao Nhiêu? Tiểu Sử Hot Girl Chi Pu: Sự Nghiệp Và Tình Yêu

b) Một giờ bởi 60 phút.

Câu 7: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

19 kilogam + 25 kg = 45 kg

61 cm – 45 cm = 16 cm

Phần II. Trường đoản cú luận ( 4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính. ( Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)

28

43

65

91

35

17

46

4

63

60

19

87

Câu 9: (1 điểm)

Bài giải

Số viên bi của Việt là: (0,25đ)

39 + 4 = 43 (viên) (0,5đ)

Đáp số: 43 viên bi (0,25đ)

Câu 10: (1 điểm)

Số tròn chục lớn nhất có nhì chữ số là 90.

Số bé dại nhất gồm một chữ số là 9.

Hiệu của nhì số là 90 – 9 = 81

Đáp số: 81

II. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày số 2

1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Mạch con kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học với phép tính

Số câu

2

1

2

1

1

4

3

Câu số

1,2

7

4,5

9

10

Số điểm

2

1

2

1

1

4

3

2. Đo lường.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

3

8

Số điểm

1

1

1

1

3. Hình học

Số câu

1

1

Câu số

6

Số điểm

1

1

Tổng số câu

4

4

2

6

4

Tổng số điểm

4

4

2

6

4

Tỉ lệ %

40%

40%

20%

60%

40%

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách kết nối tri thức

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học 2022-2023

MÔN TOÁN - LỚP 2

(Thời gian làm bài: 40 phút không đề cập giao đề)

Họ và tên: …………………………………...... Lớp: 2..................

Trường Tiểu học .................................................................

Duyệt đề

Điểm

Lời nhận xét của cô giáo

....................................................................................................

........................................................................................................


1. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng hoặc tiến hành theo yêu cầu bài.

Câu 1 (M1- 1đ)

a/ Phép tính: 5 + 7 có tác dụng là :

A. 12 B. 14 C. 16

b/ Phép tính : 16 – 7 có tác dụng là:

A. 6 B. 9 C. 7

Câu 2 (M1- 1đ)

a/ trong phép tính : 63 – 28 = 35 , số 28 được hotline là:

A. Hiệu B. Số trừ C. Số bị trừ

b/ Dấu phù hợp điền vào nơi chấm 35 + 8 … 33 là :

A. > B.

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tháng 12 có..... Ngày.

Ngày thứ nhất của mon 12 là thứ.............

Ngày nhà nhật cuối cùng của mon 12 là ngày..................

Câu 9 (M2- 1đ) Một siêu thị có 85 loại xe đạp, đã bán được 27 loại xe đạp. Hỏi shop còn lại từng nào chiếc xe pháo đạp?

Bài giải

........................................................................................

........................................................................................

Câu 10 (M3- 1đ) Tìm hiệu của 43 cùng số tròn chục bé dại nhất có hai chữ số.

Bài giải

........................................................................................

........................................................................................

3. Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách kết nối tri thức

Câu

1a

1b

2a

2b

3

4

Đáp án

A

B

B

A

C

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

Câu 5: (1 điểm) mỗi phép tính đúng chấm 0,25 điểm

18 + 17 = 35

8 + 12 = 20

31 - 23 = 8

68 – 64 = 4

Câu 6: (1 điểm) Vẽ đoạn thẳng AB dài 4 cm, CD lâu năm 6 cm

HS vẽ đúng đoạn thẳng, viết được tên nhị đầu đoạn thẳng cùng viết được số đo của đoạn thẳng lên phía trên hình. Từng câu đúng 0,5 điểm.


Câu 7: (1 điểm) mỗi phép tính để tính cùng tính chuẩn cho 0.25 điểm.

72

65

90

53

Câu 8: (1 điểm) từng ý hợp lý cho 0.3 điểm.

Tháng 12 có …31…. Ngày

Ngày trước tiên của mon 12 là thứ…tư……

Ngày chủ nhật sau cùng của tháng 12 là ngày….26…..

Xem thêm: Hình Ảnh Con Trâu Đẹp Nhất, Chất Lượng Full Hd, Tổng Hình Ảnh Con Trâu Đẹp Nhất

Câu 9 (1 điểm)

Bài giải

Cửa hàng còn lại là : (0,25 điểm)

85- 27 = 58 (chiếc xe pháo đạp) (0,5 điểm)

Đáp số: 58 chiếc xe đạp điện (0,25 điểm)

Câu trả lời sai, phép tính đúng không nào chấm điểmCâu trả lời đúng, tính sai mang lại nửa số điểm

Câu 10 (1 điểm)

Tìm hiệu của 43 với số tròn chục nhỏ tuổi nhất gồm hai chữ số.

Bài giải

Số tròn chục nhỏ tuổi nhất có hai chữ số là : 10

Hiệu của nhị số là :

43 – 10 = 33

Đáp số : 33

Mời các bạn bài viết liên quan các thông tin hữu ích khác trên thể loại Học tập ở trong mục Tài liệu.