Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

200 Đề ôn thi THPT nước nhà môn lịch sử 2021Đề thi xác nhận THPT non sông môn kế hoạch SửĐề thi minh họa THPT quốc gia môn định kỳ SửĐề ôn thi THPT non sông môn lịch SửĐề thi test THPT non sông môn định kỳ Sử

Đề thi THPT nước nhà môn định kỳ Sử

thời gian làm bài: 50 phút

Link thiết lập PDF Đề thi THPT đất nước môn lịch sử vẻ vang năm 2017 bao gồm đáp án (Đề thiết yếu thức)

Câu 1.

Bạn đang xem:

Năm 1929, những tổ chức cộng sản nào lộ diện ở Việt Nam?

A. Hội vn Cách mạng Thanh niên, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cùng sản liên đoàn.

B. Đông Dương cùng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.

C. Hội nước ta Cách mạng Thanh niên, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cùng sản đảng.

D. Tân Việt cách mạng đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cùng sản đảng.

Câu 2. từ năm 1965 cho năm 1968, Mỹ thực hiện chiến lược cuộc chiến tranh nào ở khu vực miền nam Việt Nam?

A. Vn hóa chiến tranh.

B, Đông Dương hóa chiến tranh.

C. Cuộc chiến tranh cục bộ.

D. Cuộc chiến tranh đặc biệt.

Câu 3. Sự cải cách và phát triển và tác động ảnh hưởng to lớn của các công ty xuyên non sông là 1 trong những những thể hiện của xu vắt

A. Hợp tác và ký kết và đấu tranh.

B. Thế giới hóa.

C. Hòa hoãn tạm bợ thời.

D. đa phương hóa.

Câu 4. mục tiêu đấu tranh trước đôi mắt của nhân dân vn trong phong trào dân chủ 1936-1939 là

A. đòi từ do, dân chủ, cơm áo với hòa bình.

B. đòi độc lập dân tộc và tự do thoải mái dân chủ.

C. Tấn công đổ đế quốc nhằm giành độc lập tự do.

D. Giành hòa bình dân tộc và ruộng đất mang lại nông dân.

Câu 5. Trong đường lối đổi mới đất nước (từ mon 12-1986), Đảng cộng sản nước ta chủ trương có mặt cơ chế kinh tế tài chính nào?

A. Thị trường.

B. Tập trung.

C. Bao cấp.

D. Chiến lược hóa.

Câu 6. từ thời điểm năm 1945 đến năm 1950, với sự viện trợ của Mỹ, nền kinh tế của những nước Tây Âu

A. Phát triển nhanh chóng.

B, cơ bản có sự tăng trưởng.

C. Trở nên tân tiến chậm chạp.

D. Cơ bạn dạng được phục hồi.

Câu 7. một trong các những tiện lợi của việt nam sau ngày giải pháp mạng mon Tám năm 1945 thành công là gì?

A. Quân trung quốc Dân quốc vào miền bắc bộ giải tiếp giáp quân Nhật

B. Thiết yếu phủ việt nam đã sở hữu được ngân hàng Đông Dương.

C. Quân Anh vào khu vực miền nam giải gần cạnh quân Nhật.

D. Nhân dân giành được quyền làm chủ đất nước.

Câu 8. Khẩu hiệu: “Đả hòn đảo chủ nghĩa đế quốc! Đả hòn đảo phong kiến” của nhân dân nước ta trong trào lưu cách mạng 1930-1931 thể hiện phương châm đấu tranh về

A. Làng hội.

B. Văn hóa.

C. Chủ yếu trị.

D. Kinh tế.

Câu 9. vào cuộc khai quật thuộc địa lần thiết bị hai làm việc Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế nào?

A.Thương nghiệp.

B. Công nghiệp.

C. Bằng tay thủ công nghiệp.

D.Nông nghiệp.

Câu 10. yếu tố nào dưới đây quyết định sự thành công xuất sắc của Liên Xô trong việc tiến hành kế hoạch 5 năm (1946-1950)?

A. Liên Xô là nước thắng trận vào Chiến tranh thế giới thứ nhị

B. Quần chúng. # Liên Xô có niềm tin tự lực, từ cường.

C. Liên Xô có lãnh thổ rộng lớn, khoáng sản phong phú.

D. Liên Xô gồm sự thích hợp tác tác dụng với những nước Đông Âu.

Câu 11. trong những cơ quan chính của phối hợp quốc được nguyên lý trong Hiến chương (năm 1945) là

A. Tổ chức triển khai Y tế nuốm giới.

B. Tòa án Quốc tế.

C. Tổ chức Giáo dục, công nghệ và Văn hóa.

D. Quỹ tiền tệ Quốc tế.

Câu 12. một trong ba phương châm của công cuộc cách tân giáo dục phổ biến ở vn những năm 1950-1953 là

A. “phục vụ nhân dân”.

B. “dân tộc hóa”.

C. “phục vụ chống chiến”.

D. “đại bọn chúng hóa”.

Câu 13. từ thời điểm năm 1973 mang đến năm 1991, điểm bắt đầu trong chính sách đối nước ngoài của Nhật phiên bản là

A. Bức tốc quan hệ với các nước Đông phái nam Á, tổ chức ASEAN.

B. Không thể chú trọng hợp tác ký kết với Mỹ và các nước Tây Âu.

C. Chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu và Hàn Quốc.

D. Chú trọng trở nên tân tiến quan hệ với các nước ở khu vực Đông Bắc Á.

Câu 14. quan điểm đổi mới đất nước của Đảng cộng sản vn (từ tháng 12-1986) không có nội dung nào dưới đây?

A. Lấy đổi mới chính trị có tác dụng trọng tâm.

B. Đi lên công ty nghĩa xóm hội bởi những phương án phù hợp.

C. Không biến hóa mục tiêu của chủ nghĩa thôn hội.

D. Đổi mới toàn vẹn và đồng bộ.

Câu 15, Từ một trong những năm 70 của thế kỷ XX, Ấn Độ đã tự túc được thực phẩm là nhờ triển khai cuộc bí quyết mạng nào bên dưới đây?

A. Bí quyết mạng công nghiệp.

B. Biện pháp mạng hóa học xám.

C. Biện pháp mạng công nghệ.

D. Bí quyết mạng xanh.

Câu 16. câu chữ nào dưới đây không nên là sự việc cấp bách đề ra đối với các cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh vào đầu xuân năm mới 1945?

A. Nhanh lẹ đánh bại công ty nghĩa phân phát xít.

B. Tổ chức triển khai lại trái đất sau chiến tranh.

C. Phân tạo thành quả chiến thắng.

D. Ký kết hòa mong với các nước bại trận.

Câu 17. một trong những năm 1936-1939, nhìn tổng thể nền kinh tế Việt phái nam

A. Hồi sinh và vạc triển.

B. Cách tân và phát triển nhanh.

C. Lớn hoảng, suy thoái.

D. Phát triển xen kẽ khủng hoảng.

Câu 18. Việc xong thống nhất nước nhà về mặt đơn vị nước ở việt nam (1976) đã

A. Tạo điều kiện tiếp tục xong cuộc bí quyết mạng hóa giải dân tộc.

B. Thể hiện ước muốn được gia nhập tổ chức triển khai ASEAN của Việt Nam.

C. Tạo khả năng to to để không ngừng mở rộng quan hệ với những nước trên nắm giới.

D. Ghi lại việc hoàn thành thống nhất những tổ chức thiết yếu trị-xã hội.

Câu 19. thắng lợi nào sau đây khẳng định quân dân khu vực miền nam Việt Nam có công dụng đánh thắng chiến lược “Chiến tranh sệt biệt” (1961-1965) của Mỹ?

A. An Lão (Bình Định).

B. Ba Gia (Quảng Ngãi).

C. Bình Giã (Bà Rịa).

D. Ấp Bắc (Mỹ Tho).

Câu 20. sau thời điểm nước việt nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, các thế lực ngoại xâm với nội phản hầu hết có âm mưu

A. Biến vn thành thuộc địa hình dáng mới.

Xem thêm: Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài Lớp 5, Giải Toán Lớp 5 Ôn Tập: Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài

B. Mở đường mang đến Mỹ xâm chiếm Việt Nam.

C. Chống phá phương pháp mạng Việt Nam.

D, giúp trung hoa Dân quốc chiếm phần Việt Nam.

Câu 21. Nhân tố bậc nhất đảm bảo thắng lợi của cuộc binh đao chống Mỹ, cứu giúp nước của nhân dân việt nam (1954-1975) là

A.hậu phương miền bắc bộ được gây ra vững chắc.

B.tinh thần liên hiệp chiến đấu của ba nước Đông Dương.

C.sự lãnh đạo chính xác và sáng suốt của Đảng.

D.sự trợ giúp của Liên Xô và những nước xóm hội chủ nghĩa.

Câu 22. tư liệu nào tiếp sau đây lần thứ nhất khẳng định sự nhân nhượng của nhân dân Việt Nam so với thực dân Pháp xâm lược đã đến giới hạn cuối cùng?

A. “Kháng chiến duy nhất định win lợi” của Tổng bí thư ngôi trường Chinh.

B. “Tuyên ngôn Độc lập” của nước việt nam Dân chủ Cộng hòa.

C. “Toàn dân kháng chiến” của Ban thường xuyên vụ tw Đảng cộng sản Đông Dương.

D. “Lời lôi kéo toàn quốc kháng chiến” của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 23. Ở Việt Nam, phái nam đồng thư xóm - một bên xuất bạn dạng tiến cỗ - là cơ sở đầu tiên của

A. Nước ta Quốc dân đảng.

B. Hội nước ta Cách mạng Thanh niên.

C. Đông Dương cùng sản liên đoàn.

D. Hội Phục Việt.

Câu 24. cá biệt tự trái đất hai rất Ianta hoàn toàn tan rã khi

A. Tổ chức Hiệp ước Vácsava hoàn thành hoạt động.

B. Mỹ cùng Liên Xô tuyên bố xong xuôi Chiến tranh lạnh.

C. Chính sách xã hội công ty nghĩa ngơi nghỉ Đông Âu cùng Liên Xô sụp đổ.

D. Hội đồng tương trợ tài chính (SEV) giải thể.

Câu 25. việc Mỹ cùng Liên Xô phê chuẩn cùng tuyên bố dứt Chiến tranh giá buốt (12-1989) không bắt nguồn từ

A. Việc cả nhì nước đều gặp gỡ khó khăn do tác động ảnh hưởng của trào lưu giải phóng dân tộc.

B. Bài toán cả nhì nước cần ra khỏi thế “đối đầu” để định hình và củng vậy vị cụ của mình. C. Sự suy giảm “thế mạnh” của nhì nước trên những mặt so với các cường quốc khác.

D. Sự tốn yếu của từng nước bởi vì cuộc chạy đua tranh bị kéo dài thêm hơn nữa bốn thập niên.

Câu 26. đầy đủ thành tựu vn đạt được vào việc triển khai kế hoạch 5 năm 1986-1990 chứng minh điều gì?

A. Đường lối thay đổi là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới cơ bạn dạng là phù hợp.

B. Nước ta đã ra khỏi tình trạng rủi ro kinh tế-xã hội.

C. Việt nam đã giải quyết được sự mất cân đối của nền kinh tế.

D. Đường lối thay đổi về cơ phiên bản là đúng đắn, rất cần được có những bước đi phù hợp.

Câu 27. Năm 1936, ở vn các ủy ban hành động được thành lập nhằm mục đích mục đích gì?

A. Để lập ra những hội ái hữu núm cho công hội đỏ, Nông hội đỏ.

B. Sẵn sàng mọi mặt mang lại khởi nghĩa giành chủ yếu quyền.

C. Biểu dương lực lượng lúc đón phái viên của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Pháp.

D. Thu thập “dân nguyện” tiến tới Đông Dương Đại hội.

Câu 28. Sau Chiến tranh nhân loại thứ nhất, cùng rất thực dân Pháp lực lượng xã hội nào dưới đây trở thành đối tượng người sử dụng của biện pháp mạng Việt Nam?

A. Đại địa công ty và tứ sản mại bản.

B. Trung, đái địa công ty và bốn sản mại bản.

C. Trung địa chủ và tư sản mại bản.

D. Tè địa công ty và tứ sản mại bản.

Câu 29. sau khoản thời gian chiến tranh giá chấm dứt, trái đất chuyển dần sang xu ráng nào?

A. Tiếp xúc, thỏa hiệp và mở rộng liên kết.

B. Thỏa hiệp, nhân nhượng cùng kiềm chế đối đầu.

C. Hòa hoãn, cạnh tranh và tránh số đông xung đột.

D. Hòa dịu, hội thoại và hợp tác và ký kết phát triển.

Câu 30. do sao hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng sản Đông Dương (11-1939) đưa ra quyết định đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên sản phẩm đầu?

A. Xích míc giữa dân tộc nước ta với đế quốc với tay sai phát triển gay gắt.

B. Nước Pháp bị Đức chiếm phần đóng khiến cho quân Pháp ngơi nghỉ Đông Dương suy yếu.

C. Quân phiệt Nhật kết thúc xâm lược và giai cấp nhân dân Đông Dương.

D. Nhân dân nước ta phải chịu hai tầng áp bức, bóc tách lột của Pháp với Nhật.

Câu 31. trong những điểm khác biệt giữa chiến dịch sài gòn (1975) cùng với chiến dịch Điện Biên che (1954) ở vn là về

A. Sự huy động cao nhất lực lượng.

B. Kết cục quân sự.

C. Kim chỉ nam tiến công.

D, quyết tâm giành win lợi.

Câu 32. trong những nguyên nhân thảm bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dẫn chủ tứ sản ở việt nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu xuân năm mới 1930 là do kẻ thống trị tư sản

A. Chỉ sử dụng phương pháp đấu tranh ôn hòa.

B. Chưa được giác ngộ về chính trị.

C. Bé dại yếu về tài chính và non nhát về thiết yếu trị.

D. Chỉ chống chọi đòi nghĩa vụ và quyền lợi giai cấp.

Câu 33. tháng 9-1953, Bộ thiết yếu trị Ban Chấp hành tw Đảng Lao động Việt Nam đặt ra chủ trương tập trung lực lượng mở số đông cuộc đánh vào phần lớn hướng đặc trưng về kế hoạch mà địch kha khá yếu nhằm

A. Làm thua kém kế hoạch tập trung binh lực của thực dân Pháp.

B. Giải phóng vùng Tây Bắc, tạo đk giải phóng Bắc Lào.

C. Tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân sự chiến lược của thực dân Pháp.

D. Buộc thực dân Pháp phải đàm phán để dứt chiến tranh.

Câu 34. Sau Chiến tranh nhân loại thứ hai, đk khách quan tiền nào hữu ích cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?

A. Sự viện trợ của những nước xóm hội chủ nghĩa.

B. Sự trợ giúp trực tiếp của Liên Xô.

C. Sự xác lập của chưa có người yêu tự hai cực Ianta.

D. Sự suy yếu của các đế quốc Anh với Pháp.

Câu 35. vào thời kỳ 1954-1975, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở khu vực miền nam Việt Nam bao gồm vai trò đưa ra quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền nam bộ vì cuộc biện pháp mạng này

A. Bảo đảm an toàn vững chắc hẳn hậu phương miền bắc xã hội công ty nghĩa.

B. Làm thất bại hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mỹ.

C. Trực tiếp xóa bỏ ách áp bức, bóc lột của địa công ty và bốn sản miền Nam.

D. Trực tiếp tiến công đổ kẻ thống trị của Mỹ và chính quyền Sài Gòn.

Câu 36. Trong cuộc chiến tranh thôn tính Việt Nam, thời điểm cuối năm 1950 Pháp đưa ra kế hoạch Đà Lát đơ Tátxinhi với ước muốn

A. Nhanh chóng chấm dứt chiến tranh.

B. Tiến tới ký một hiệp định hữu ích cho Pháp.

C. Xong chiến tranh vào danh dự.

D. đứng vững quyền chủ động về chiến lược.

Câu 37. nhấn xét nào tiếp sau đây về cuộc bí quyết mạng tháng Tám năm 1945 ở việt nam là ko đúng?

A. Đây là cuộc biện pháp mạng có đặc điểm nhân dân sâu sắc.

B. Đây là cuộc bí quyết mạng có đặc điểm dân tộc điển hình.

C. Đây là cuộc cách mạng có đặc điểm dân nhà điển hình.

D. Đây là cuộc cách mạng có tính chất bạo lực rõ nét.

Câu 38. do sao trái đất hóa là 1 xu cố khách quan, một thực tế không thể hòn đảo ngược?

A. Hiệu quả của việc thu hút nguồn lực bên phía ngoài của các nước vẫn phát triển.

B. Những nước tư bạn dạng tăng cường đầu tư chi tiêu vốn ra thị trường thế giới.

C. Các cường quốc đẩy mạnh liên kết tởm tế khu vực và toàn cầu.

D. Hiệu quả của quy trình tăng tiến mạnh mẽ của lực lượng sản xuất.

Câu 39. nhấn xét nào sau đây về phong trào cách mạng 1930-1931 ở nước ta là không đúng?

A. Đây là trào lưu cách mạng có bề ngoài đấu tranh phong phú, quyết liệt.

B. Đây là phong trào cách mạng triệt để, không ảo mộng vào quân thù của dân tộc.

C. Đây là phong trào diễn ra trên quy mô to lớn và mang ý nghĩa thống duy nhất cao.

D. Đây là trào lưu cách mạng có đậm tính dân tộc hơn tính giai cấp.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 1, Top 12 Đề Ôn Thi Học Kì 1 Lớp 4 Môn Tiếng Anh

Câu 40. xu thế vô sản càng ngày chiếm ưu nuốm trong phong trào dân tộc dân chủ ở vn vào cuối trong thời gian 20 của cố kỷ XX bởi

A. Trào lưu công nhân đã hoàn toàn trở thành tự giác.

B. Xử lý được xích míc giữa người công nhân với tứ sản.

C. đáp ứng nhu cầu được yêu thương cầu của sự việc nghiệp giải tỏa dân tộc.

D. Xu hướng yêu nước dân chủ bốn sản đã trọn vẹn thất bại.

Đáp án

1 B11B 21 C31C
2C 12 C22D 32C
3 B13 A23 A33 A
4 A14 A24 C34 D
5 A15 D25 A35 D
6 D16 D26 A36 A
7D 17A 27D 37C
8 C18 C28 A38 D
9 D19D 29D39D
10 B20 C30A 40C