ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 2 MỚI NHẤT

     

Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp hai năm 2021 - 2022 gồm 3 đề thi, có đáp án kèm theo của cuốn sách Chân trời sáng sủa tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều. Giúp thầy cô tham khảo để sở hữu thêm kinh nghiệm tay nghề ra đề thi cuối học tập kì 1 mang lại học sinh của chính bản thân mình theo công tác mới.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 2 mới nhất

Qua đó, giúp các em luyện giải đề, rồi so sánh hiệu quả thuận tiện hơn để chuẩn bị cho bài bác kiểm tra cuối kì 1 đạt tác dụng cao. Bên cạnh ra, tất cả thể tham khảo thêm đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán, môn tiếng Việt. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi bài viết dưới đây:


Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp hai năm 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh hai năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng tạoĐề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Cánh diềuĐề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh 2 năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. Mom

B. Sister

C. Happy

D. Grandpa

2. A. Dresss

B. Shorts

C. T-shirt

D. Hungry

3. A. Day

B. Monday

C. Wednesday

D. Sunday

Exercise 2: Look at the picture và complete the words

1. _ h i _ _ t _

2. S _ c _ s

3. N _ c _

4. Q _ e _ n

Exercise 3: Look at the pictures và answer the questions


1. How many people are there?

_______________________________

2. Is she wearing a dress?

_______________________________

3. What are they eating?

_______________________________

Exercise 4: Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. Old/ you/ How/ are/ ?/

_______________________________

2. Is/ mom/ your/ this/ ?/

_______________________________

3. These/ Are/ shoes/ his/ ?/

_______________________________

Đáp án đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. D

3. A

Exercise 2: Look at the picture & complete the words

1. Thirsty

2. Socks

3. Neck

4. Queen

Exercise 3: Look at the pictures & answer the questions

1. There are two people

2. No, she isn’t

3. They are eating sandwiches

Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences

1. How old are you?

2. Is this your mom?

3. Are these his shoes?

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh hai năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp hai năm 2021 - 2022

I. Count and write

1. ______________2. ______________
3. ______________4. ______________

II. Look & complete the words

1. B _ n _ _a s2. _ o o _ i e _
3. _ r _ g4. _ i n _

III. Look at the picture & answer the following questions

1. How many children are there?

__________________________________

2. How many girls are there?

__________________________________

3. How many boys are there?

__________________________________

IV. Reorder these words lớn have correct sentences

1. Like/ milk/ Do/ you/ ?/

__________________________________

2. No,/ noodles/ don’t/ like/ I/ ./


__________________________________

3. Have/ nose/ one/ I/ ./

__________________________________

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022

I. Count & write

1. Two2. Eleven
3. Six4. Twelve

II. Look và complete the words

1. Bananas2. Cookies
3. Frog4. King

III. Look at the picture and answer the following questions

1. Ten (children)

2. Two (girls)

3. Eight (boys)

IV. Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. Vì you lượt thích milk?

2. No, I don’t like noodles.

3. I have one nose.

Xem thêm: Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2018 Quảng Ngãi Năm 2018, Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Vào Lớp 10 Năm Học 2018

Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp hai năm 2021 - 2022

I. Look at the picture and complete the sentences

1. V _ l l _ g _

2. _ u i _ _

3. _ a _ n _ o _

4. _ i z z _

5. _ _ k e

6. S _ i l

II. Count và write

1. ______________

2. ______________

3. ______________

III. Look at the picture and answer these following questions


1. How many students are there?

__________________________________

2. What are the students doing?

__________________________________

3. Is the teacher singing?

__________________________________

IV. Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. See/ What/ he/ can/ ?/

__________________________________

2. Jam,/ Pass/ the/ please/ me/ ./

__________________________________

3. Can/ He/ see/ rainbow/ a/ ./

__________________________________

Đáp án đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp hai năm 2021 - 2022

I. Look at the picture & complete the sentences

1. Village

2. Juice

3. Rainbow

4. Pizza

5. Bike

6. Sail

II. Count and write

1. Nine

2. Five

3. Ten

III. Look at the picture and answer these following questions

1. There are six students

2. They are studying

3. No, she isn’t

V. Reorder these words lớn have correct sentences

1. What can he see?

2. Pass me the jam, please.

3. He can see a rainbow.

Xem thêm: Nội Dung Cơ Bản Của Hiệp Ước Nhâm Tuất 5 6 1862, Nêu Nội Dung Cơ Bản Của Hiệp Ước Nhâm Tuất

...