Đề thi toán học kì 2

     

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 2 năm học 2022-2023 kèm đáp án, bao hàm các đề thi, bao gồm kèm theo cả đáp án để học viên ôn tập, rèn luyện loài kiến thức nhằm đạt hiệu quả tốt nhất cho kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

Bạn đang xem: đề thi toán học kì 2

Đề thi học kì II Toán lớp 2 được biên soạn theo sát với ngôn từ chương trình vào sách giáo khoa 3 bộ sách mới: Cánh Diều, kết nối tri thức, Chân trời trí tuệ sáng tạo giúp các em ôn tập, luyện giải đề để chuẩn bị thật giỏi cho kì thi học tập kì 2 đạt tác dụng cao nhất. Mời các thầy cô mua file về nhằm xem vừa đủ nội dung, giao hàng cho công tác biên biên soạn đề khám nghiệm cuối học kì 2 cho lớp và học viên của mình.


Bộ đề thi học kì 2 lớp hai năm 2022-2023

I. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sốngII. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh DiềuII. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

I. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách kết nối tri thức

Mạch con kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số với phép tính

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Số điểm

3

1

1

1

1

4

3

2. Hình học với đo lường:

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1

1

1

2

1

3. Một trong những yếu tố thống kê với xác suất

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng số câu

5

3

2

6

4

Tổng số điểm

5

3

2

6

4

Tỉ lệ %

50%

30%

20%

60%

40%

2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

Năm học 2021 - 2022

Môn: Toán - Lớp 2


Thời gian làm cho bài: 40 phút

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. (M1- 1đ) (Bài 1 tr 24 Toán 2 – T2)

Thương của phép chia bao gồm số bị chia bởi 40 cùng số chia bằng 5 là:

A.6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 2. (M1- 1đ) (Bài 4 tr 53 Toán 2 – T2)

Số tức khắc trước của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 998 B. 997 C. 999 D. 1000

Câu 3. (M1- 1đ) (Bài 2 Tr 74 Toán 2- tập 2)

Quãng mặt đường từ công ty Mai đến trường nhiều năm khoảng:

A. 2km B. 2m m C. 2cm D. 2dm

Câu 4. (M1- 1đ) (Bài 1 Tr 48 Toán 2- tập 2)

Phép đối chiếu nào dưới đấy là đúng?

A. 237 > 273 B. 690 = 609 C. 310

2. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC2

Môn: TOÁN 2

Thời gian làm cho bài: 35 phút

Họ và tên: ………………………………..Lớp: .……..….

Xem thêm: Đồ Chơi Tuyệt Đỉnh Yoyo Tập 32, Xem Phim Tuyệt Đỉnh Yoyo

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

1. Những số 652; 562; 625; viết theo thiết bị tự từ bé bỏng đến béo là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 562; 652; 625

B. 652; 562; 625

C. 562; 625; 652

D. 625; 562; 652

b) Chiều nhiều năm của cái bàn khoảng 15……. Tên đơn vị cần điền vào vị trí chấm là:

(M2 - 0,5 điểm)

A. Cm B. Km C. Dm D. M

c) Số lập tức trước số 342 là:( M1 - 0,5 điểm)

A. 343 B. 341 C. 340 D. 344

d) cực hiếm của chữ số 8 trong 287 là:(M1 - 0,5 điểm)

A. 800 B. 8 C.80 D. 873. Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Câu 1:

a. C

b. C

c.

d. C

Câu 2:

Tám trăm bảy mươi lăm: 875

Năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn trăm linh bốn: 404

Bốn trăm: 400II. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

1. Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước lời giải đúng.

Xem thêm: Bộ 6 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 7 Cuối Kì 1 Lớp 7 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án

Câu 1: Lúc 8 giờ có:

A. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12B. Kim tiếng chỉ vào số 12, kim phút chỉ vào số 8C. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 3D. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 6

Câu 2: thương của phép chia tất cả số bị chia bởi 12, số chia bằng 2 là:

A. 10B. 8C. 6D. 2

Câu 3: lựa chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 560 …. 578.

A. B. >C. =

Câu 4: Phép nhân nào sau đây ứng cùng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5B. 5 × 2C. 2 × 2D. 2 × 4

Câu 5: Kết quả của phép tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kgB. 15kgC. 13kgD. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 có các thừa số là:

A. 2 cùng 3B. 3 cùng 6C. 2 cùng 6D. 2

Phần 2: tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 315 + 130b) 340 – 110c) 190 - 15

Câu 2: Độ nhiều năm của mặt đường gấp khúc GNPQ bằng bao nhiêu?

Câu 2: chống trên bao gồm 120 quyển sách, ngăn dưới tất cả 135 quyển sách. Hỏi phòng trên có ít hơn ngăn dưới từng nào quyển sách?

Câu 3: Mỗi vỏ hộp bánh gồm 4 mẫu bánh. Hỏi 7 vỏ hộp bánh như vậy có tất cả bao nhiêu loại bánh?

Câu 4: Quãng mặt đường từ tỉnh A mang đến tỉnh B dài 53 km, quãng đường từ tỉnh B đến tỉnh C nhiều năm 28 km. Hỏi quãng mặt đường từ tỉnh A mang lại tỉnh C (đi qua tỉnh B) dài từng nào ki-lô-mét?

2. Đáp án Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)