ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 LỚP 1 MÔN TOÁN, BÀI THI CÓ ĐÁP ÁN

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 giữa kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học kì 2
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 gồm đáp án (50 đề) - liên kết tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Để học giỏi môn Toán lớp 1, phần dưới đó là Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 có đáp án (50 đề). Hy vọng với bộ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn luyện để được điểm cao trong các bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn toán, bài thi có đáp án

Mục lục Đề thi học kì 2 môn Toán một năm 2022 - 2023


Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề thi học kì 2 - liên kết tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số có 5 đơn vị và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong những số 13, 63, 9, 24 số lớn số 1 là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: trường hợp ngày 7 tháng 10 là thứ tía thì ngày 14 mon 10 là:

A. Vật dụng ba

B. Thiết bị tư

C. Sản phẩm công nghệ năm

D. Sản phẩm sáu

Câu 5: Độ lâu năm của chiếc cây viết chì tiếp sau đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần trường đoản cú luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: sắp đến xếp các số 62, 5, 92, 17 theo trang bị tự từ phệ đến bé.

Câu 8: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

+ Số 23 bao gồm … chục với … 1-1 vị.

+ Số … gồm một chục và 6 1-1 vị.

+ Số … là số tức thời trước của số 34.

+ Số … là số liền sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Hùng tất cả 27 viên bi. Hùng cho Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng sót lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

Hình tiếp sau đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong những số 83, 19, 50, 3 số nhỏ nhắn nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số còn thiếu vào khu vực chấm:

a) Số … là số lớn số 1 có nhì chữ số.

b) Số … là số tròn chục bé xíu nhất tất cả hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch sau đây và điền số phù hợp vào vị trí chấm:

*

Hôm nay là thiết bị …. Ngày … tháng … năm 2021.

Câu 5: Đánh vết “X” vào đồ dùng cao hơn trong mỗi hình bên dưới đây:

*

Câu 6: Điền số tương thích vào nơi chấm:

*

Đồng hồ nước trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

*

Hình trên gồm … hình lập phương.

II. Phần trường đoản cú luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho những số 73, 19, 24, 55:

a) search số bự nhất, tìm số bé bỏng nhất?

b) sắp đến xếp các số theo đồ vật tự từ bé bỏng đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa có 15 con tem. Bạn Hùng có 20 con tem. Hỏi cặp đôi bạn trẻ có tất cả bao nhiêu con tem?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong những số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số ngay tức khắc sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: chú ý vào tờ lịch, bây giờ là ngày:

*

A. đồ vật tư, ngày 12

B. Lắp thêm hai, ngày 12

C. Vật dụng bảy, ngày 15

D. Lắp thêm hai, ngày 15

Câu 5: Hình dưới đây có từng nào hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ sau đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + trăng tròn + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền vết , = vào chỗ chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình mặt có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

*

Bút dạ có độ dài bởi ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa bao gồm 10 quả táo. Các bạn Hà có 15 quả táo. đôi bạn có toàn bộ bao nhiêu trái táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 1)

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số tương thích vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), không đúng ghi (S): Số ngay lập tức sau của 23 là 24 .... Số ngay tức thì sau của 84 là 83 .... Số lập tức sau của 79 là 70 .... Số ngay lập tức sau của 98 là 99 .... Số tức tốc sau của 99 là 100.... Bài 4. An tất cả 19 quả táo, An mang lại em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo bị cắn ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số tương thích vào vị trí chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. đơn vị Lan nuôi 64 con gà cùng vịt, trong số ấy có 4 chục con gà. Hỏi bên Lan nuôi bao nhiêu con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. từng hình vẽ tiếp sau đây có từng nào đoạn trực tiếp ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Cơ phiên bản - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số phù hợp vào chỗ chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành các số: bốn mươi ba: tía mươi hai: Chín mươi bảy: nhị mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - đôi mươi 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền vệt >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + đôi mươi + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + đôi mươi + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 quả hồng, chị em đã cung cấp 60 trái hồng. Hỏi mẹ sót lại bao nhiêu trái hồng ? Bài 6. Lan có một chục mẫu kẹo. Bà nội nêm thêm 3 loại nữa. Hoa cho mình 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo? Bài 7. Tìm số bao gồm hai chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn số 1 có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 4.Bài 8. Vẽ thêm một quãng thẳng nhằm có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác ?

*
Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Cơ phiên bản - Đề 2)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành những số: Năm mươi tư : ………Mười : ………Bảy mươi mốt : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số nhỏ xíu nhất : 54; 29;45;37 c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo thứ tự từ bé nhỏ đến lớn. Bài 2. a) Nối số với phép tính thích hợp :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy giờ đồng hồ ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… đôi mươi – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ mặt có: ……… hình tam giác ……… hình vuông vắn ……… hình tròn Bài 6. Lớp em bao gồm 24 học viên nữ, 21 học viên nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học tập sinh? Bài 7. Một sợi dây dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi sợi dây còn sót lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – 20 = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết những số gồm hai chữ số khác nhau.Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết các số tự 89 đến 100 : b) Viết số vào vị trí chấm: Số ngay tức thì trước của 99 là …… ; 70 tất cả …… chục và … đơn vị chức năng Số ngay lập tức sau của 99 là ……… ; 81 có ……chục và … đơn vị Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – 20 = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên gồm : ………… hình tam giác ………… hình vuông vắn Bài 5. Trong vườn công ty em gồm 26 cây cam cùng cây bưởi, trong các số ấy có 15 cây cam. Hỏi vào vườn bên em có bao nhiêu cây bưởi? bài 6. Viết các số có hai chữ số nhưng mà chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng trăm là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai tất cả 25 chiếc kẹo, chị nêm thêm Mai 14 chiếc nữa, Mai cho chính mình 6 cái. Hỏi Mai có toàn bộ bao nhiêu chiếc kẹo?Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 5)

Bài 1. Điền vào địa điểm chấm:a) Số nhỏ xíu nhất bao gồm hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số ngay lập tức trước của số lớn số 1 có một chữ số là: ………………………………………………c) Số ngay tức thì sau của số nhỏ tuổi nhất gồm hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn nhất có nhị chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + trăng tròn – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 cm + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….

Xem thêm: Công Việc Làm Thêm Cho Học Sinh 15 Tuổi Lương Hấp Dẫn 2022, Việc Làm 15 Tuổi Tại Hà Nội

Bài 4. Nam bao gồm 36 viên bi có bi xanh và bi đỏ, trong các số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam bao gồm mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một siêu thị có 95 quyển vở , cửa hàng đã chào bán bốn chục quyển vở . Hỏi siêu thị còn lại từng nào quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách bao gồm 65 trang, Lan vẫn đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn nên đọc từng nào trang nữa thì không còn quyển sách ? Bài 7. Với các số 0; 3; 4 hãy viết toàn bộ các số tất cả hai chữ số khác nhau ?Bài 8. Viết số phù hợp vào chỗ chấm: Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Cơ phiên bản - Đề 5)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho những số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số nhỏ dại nhất trong hàng số bên trên là số làm sao ? b) Số lớn số 1 trong dãy số trên là số như thế nào ? c) sắp đến xếp các số theo máy tự tăng nhiều ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – 20 = …………90 – 80 = ………… b) Viết số phù hợp vào vị trí chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy nhìn vào những tờ lịch và điền vào khu vực trống :

*
a) Nếu hôm nay là thứ tứ thì: Ngày ngày hôm qua là sản phẩm công nghệ ……….. Sau này là sản phẩm công nghệ ……………………………………………………………………….. Ngày hôm kia là đồ vật ……………………………………………………………………….. Ngày tê là thiết bị ……………………………………………………………………….. B) thiết bị năm , ngày ..............., mon ............. đồ vật .............., ngày 11 , mon ................Bài 4. .Kì ngủ hè, Lan về quê thăm ông bà không còn 2 tuần lễ cùng 3 ngày . Hỏi Lan sẽ ở quê tất cả mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn trực tiếp AB tất cả độ dài bởi 10 cm.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên có : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông vắn Bài 7. . phái mạnh có một trong những bi là số lớn số 1 có nhị chữ số kiểu như nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả đôi bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân công ty Lan có một trong những gà và một vài chó. Lan đếm được toàn bộ 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân gồm mấy con gà, mấy con chó?Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40 b) trăng tròn + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền dấu >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. tìm kiếm số có hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng tức tốc sau số 5. Chữ số hàng đơn vị chức năng là số đứng ngay thức thì trước số 1.Bài 5. nhà Mai tất cả 30 loại bút, mẹ mua thêm một chục loại nữa. Hỏi đơn vị Mai có tất cả bao nhiêu mẫu bút?Bài 6. nhị hộp bút chì có toàn bộ 7 chục cái. Hộp trước tiên có 25 cái. Hỏi hộp đồ vật hai có bao nhiêu cái cây viết chì?Bài 7. cho các số 40, 20, 30, 90. Hãy lập các phép tính đúng tất cả chứa cả bốn số trên.Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào vị trí chấm : a) Số lớn nhất có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn số 1 có 2 chữ số là………………………………………… c) những số bao gồm 2 chữ số mà tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số lập tức trước của 90 là ………… ; 17 gồm ………… chục và …………đơn vị Số tức tốc sau của 99 là ………… ; 50 gồm ………… chục cùng …………đơn vị e) Viết những số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – đôi mươi = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 cm – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây tương đối dài 18cm , bị cắt ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng bao gồm 39 nhãn vở. Sau khi cho chính mình thì Dũng sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu chiếc nhãn vở?Bài 6. trong mùa thi đua vừa rồi bạn nam giới giành được số điểm 10 đúng bằng số nhỏ tuổi nhất có hai chữ số như là nhau cộng với 9. Chúng ta Hằng giành được số điểm 10 đúng thông qua số lớn nhất có 1 chữ số cùng với 10. Hỏi mỗi bạn giành được từng nào điểm 10?Bài 7. Hình vẽ bên dưới đây, bao gồm bao nhiêu đoạn thẳng? từng nào hình tam giác?

*
Bài 8. thứ năm của một tuần là ngày 21 trong tháng. Hỏi thiết bị sau của tuần tức khắc sau là ngày nào trong tháng?Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết những số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số như là nhau. B) Số to nhất, bé nhỏ nhất có 2 chữ số như là nhau là số nào? c) Số lớn nhất, nhỏ bé nhất gồm hai chữ số khác nhau là số nào?Bài 2. cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) sắp đến xếp những số trên theo thứ tự tăng dần. B) sắp tới xếp những số bên trên theo thiết bị tự giảm dần.Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: - Số lập tức trước số 24 là: …… - Số tròn chục ngay tức thì sau số 28 là: ………- Số ngay lập tức sau số 88 là: ……... - Số tròn chục tức khắc trước số 33 là: …….Bài 4. Cho tía số 7; 3 với 10. Hãy dùng dấu +; - nhằm viết thành các phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + 20 = 34 + 5 – 20 = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi?Bài 7. Tìm 1 số biết rằng lấy số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được hiệu quả là 11?Bài 8. hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền vết >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 centimet + 32 cm = ...........40 cm + 50 centimet = ...........80 centimet - 50 cm = ................ 62 cm - 12 centimet = ...............Bài 4. a) Đồng hồ nước chỉ mấy giờ?

*
b) cơ hội 7 tiếng kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Lúc 11 tiếng kim phút chỉ vào số .... , kim tiếng chỉ vào số ..... Lúc 12 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Lúc 3 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số .....Bài 5. Viết những số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo sản phẩm công nghệ tự: a) Từ mập đến bé: b) Từ bé xíu đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A có 24 học tập sinh. Lớp 1B có 21 học sinh. Hỏi cả nhị lớp có bao nhiêu học sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải việc theo tóm tắt sau:Có : 37 hình tròn Tô màu: 24 hình tròn ko tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số phù hợp vào nơi chấm.

Xem thêm: Mã Đề 423 Tiếng Anh 2021

*
Hình dưới đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho những số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm những cặp hai số làm sao cho khi cộng hai số đó thì có hiệu quả là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về