ĐỀ THI TOÁN LỚP 5 GIỮA KÌ 1

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

cỗ 15 Đề thi Toán lớp 5 thân kì một năm 2022 - 2023


cài xuống 28 11.923 191

Tài liệu bộ đề thi Toán học 5 giữa học kì một năm 2022 - 2023 tất cả 15 đề thi tổng đúng theo từ đề thi môn Toán học 5 của các trường tiểu học trên toàn quốc đã được biên soạn đáp án cụ thể giúp học viên ôn luyện nhằm đạt điểm cao trong bài thi giữa học kì 1 Toán học lớp 5. Mời chúng ta cùng đón xem:

……………………………

Bộ Đề thi Toán lớp 5 thân kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 5 giữa kì 1

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1: Viết các số sau bao gồm có:

......1 đ: a) ba mươi đối kháng vị, tám phần mười, năm phần trăm....................

b) nhị mươi bốn solo vị, nhì mươi bảy phần nghìn......................

c) tư trăm bảy mươi lăm phần nghìn........................................

d) mười hai và bảy phần chín......................................................

Câu 2: Điền vệt ; = vào chỗ chấm

......1 đ

a) 29100......39100 b)67......1214 c) 112......113 d)48,97............51,02

Câu 3: Viết số phù hợp vào địa điểm chấm

......2đ a) 4 tấn 562 kg = ... Kilogam b) 12,4 cm = ... Cm

c) 17 dm2 23 cm2 = ... Dm2 d) 16549 m2 = ... Ha

Câu 4: Tính

.......2đ a) 57+78 b)35−38 c) 214x325 d)15:78

Câu 5: Tính

.......2đ Một thửa ruộng thu hoạch được 1645 kg vừa lúa tẻ, vừa lúa nếp. Số lúa nếp bởi 25số lúa tẻ. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ lúa tẻ, từng nào tạ lúa nếp?

Câu 6: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

........1đ a) Viết 154dưới dạng phân số thập phân là

A.-15100 B. -325100 C. -60100 D.-125100

b) 2 km2 36 dam2 = ......................ha

A. 23,6 ha B. 2,306 ha C. 2,036 ha D. 20,036ha

c) đưa hỗn số sau thành phân số:657

A. -747B. -477C. -377 D.-187

Câu 7:

..........1 đ Tính diện tích của mảnh đất p có form size theo hình vẽ bên (được tạo vị hình chữ nhật ABCD và hình vuông EGHD)

……………………………

Bộ Đề thi Toán lớp 5 thân kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 2

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1. Khoanh tròn vào chữ gồm câu vấn đáp đúng :

1.Phân số tương thích điền vào địa điểm ….., sao để cho :

…. > 1

a)1617 b) 1717 c)1817

2.Phân số bởi với phân số1520 là :

a) 34 b) 24 c)14

3. 6 tấn 5kg = ……..kg. Số phù hợp cần viết vào nơi chấm là :

a) 65 b) 605 c) 6005

4. 19m2 5dm2 = ……….m2. Số thích hợp cần viết vào khu vực chấm là :

a) 19 b) 19 c) 19

5.Hỗn sỗ 345được đưa thành phân số là:

a)175 b) 195 c)519

6.Số thập phân gồm bao gồm Năm mươi lăm 1-1 vị, năm tỷ lệ được viết là :

a) 55,05 b) 55,50 c)55,55

7.Nhìn vào hình vẽ bên dưới đây:

25 độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB là:

a) đoạn trực tiếp AC

b) đoạn thẳng GB

c) đoạn trực tiếp AG

d) đoạn trực tiếp CD

Phần 2

1.Sắp xếp các phân số: 74;47;99;54theo sản phẩm công nghệ tự từ béo đến nhỏ xíu :

2.Tính :

a) 14+19

b) 34-23

3.Tìm x :

a) 23x x =35

b) x : 45 =57

4.Một phòng họp hình chữ nhật có chu vi 90m. Chiều rộng bởi 23chiều dài. Tính diện tích phòng họp kia ?

……………………………

Bộ Đề thi Toán lớp 5 giữa kì một năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 3

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng hoặc viết tiếp vào vị trí chấm.

Xem thêm: Người Bí Ẩn 2016 Tập 10 Ngày 29/5 Full Hd, Người Bí Ẩn 2019

Câu 1 :Viết số thập phân có: tư mươi lăm đối chọi vị, chín phần trăm

A. 45,98

B. 45,9

C. 45,009

D. 45,0009

Câu 2 :

a) Phân số thập phân là

*

b) Viết

*
dưới dạng số thập phân được

A. 0,005

B. 0,5

C. 0,005

D. 5,0

Câu 3 :Hỗn số

*
đổi ra phân số được:

*

Câu 4 :Phần nguyên của số 1942,54 là:

A. 54

B. 1924

C. 1942,54

D. 1942

Câu 5 :Trong các số 0,32; 0,197; 0,5; 0,009 số lớn nhất là:

A. 0,32

B. 0,19

C. 0,5

D. 0,009

Câu 6 :Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

8m25dm2= ......................m2

A. 8,5

B. 8,05

C. 8,005

D. 85

Câu 7 :Viết phép tính và công dụng vào khu vực chấm

Có 10 bạn thợ ý định làm xong các bước trong 12 ngày.Nếu tín đồ ta hy vọng làm xong công việc đó trong 8 ngày thì họ phải nên số fan là: .....................

Câu 8 :Người ta cài đặt 5m vải buộc phải trả 600000 đồng. Bây giờ giá phân phối mỗi mét vải vóc đã sụt giảm 20000 đồng. Hỏi cùng với 600000 đồng, hiện nay có thể tải được từng nào mét vải như thế?

Câu 9 :Một căn hộ hình chữ nhật có chiều rộng 54 cm, chiều lâu năm gấp rưỡi chiều rộng. Hỏi diện tích s căn phòng ấy bởi bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu hec – ta?

Câu 10 :Tìm 5 giá chỉ trị phù hợp của x biết: 5,8 > 5,7.x

*

…………………………….

Bộ Đề thi Toán lớp 5 thân kì một năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 4

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Em hãy khoanh vào vần âm trước ý đúng

Bài 1 :Hai mươi bốn đối chọi vị, một trong những phần mười, tám phần trăm được viết là?

A. 24,18

B. 24,108

C. 24,018

D. 24,0108

Bài 2 :Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,065

B. 0,65

C. 6,05

D.6,5

Bài 3 :Phần nguyên của số 1942,54 là:

A. 54

B. 194254

C. 1942

D. 1924,54

Bài 4 :Chữ số 5 trong những thập phân 1942,54 có giá trị là?

A. Phần triệu

B. Phần trăm

C. Phần mười

D. Phần nghìn

Bài 5 :7cm29mm2= .........cm2số phù hợp viết vào địa điểm chỗ chấm là:

A. 79

B. 790

C. 7,09

D. 7900

Bài 6 :Chiều lâu năm 30m, chiều rộng lớn 15 m. Chu vi của một hình chữ nhật là:

A. 80 m

B. 70 m

C. 90 m

D. 60 m

Bài 7 :Điền vệt >;

*

c) 3,125 ... 2,075

d) 56,9....56

e) 42dm4cm..........424cm

h) 9kg......9000g

Bài 8 :Viết số phù hợp vào vị trí chấm (1 điểm)

a) 1,5 tấn=..............kg

b) 5000m2=............ha

Bài 9 :Viết các số thập phân sau theo vật dụng tự từ bé nhỏ đến lớn.

34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,329;37,134

Bài 10 :Một nhóm trồng rừng mức độ vừa phải cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi vào 12 ngày đội kia trồng được bao nhiêu cây thông?

……………………………

Bộ Đề thi Toán lớp 5 thân kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 5

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 5)

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Bài 1 :Hai mươi bốn đối chọi vị, 1 phần mười, tám tỷ lệ được viết là?

A. 24,18

B. 24,108

C. 24,018

D. 24,0108

Bài 2 :Phân số 65/100 viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,065

B. 0,65

C. 6,05

D. 6,5

Bài 3 :Phần nguyên của số 1942,54:

A. 54

B. 194254

C. 1942

D. 1924,54

Bài 4 :Chữ số 5 trong những thập phân 1942,54 có mức giá trị là?

A. Phần triệu

B. Phần trăm

C. Phần mười

D. Phần nghìn

Bài 5 :7 cm29mm2= .............cm2số phù hợp viết vào vị trí chấm là:

A. 79

B. 790

C. 7,09

D. 7900

Bài 6 :Chiều nhiều năm 30m, chiều rộng lớn 1 m. Chu vi của một hình chữ nhật là

A. 80m

B. 70m

C. 90m

D. 60m

Bài 7 :Điền dấu >;

*

c) 3,125 ... 2,075

d) 56,9 ... 56

e) 42dm 4cm ... 424cm

h) 9kg ... 9000g

Bài 8 :Viết số thích hợp vào khu vực chấm (1 điểm)

a) 1,5t = ... Kg

b) 5000m2= ... Ha

Bài 9 :Viết các số thập phân sau theo lắp thêm tự từ nhỏ bé đến lớn:

34,075; 34,175; 34,275; 37,303; 37,329; 37,314

Bài 10 :Một đội trồng rừng vừa đủ cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi vào 12 ngày đội đó trồng được từng nào cây thông?

……………………………

Bộ Đề thi Toán lớp 5 giữa kì một năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 6

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 6)

Phần 1. Khoanh vào chữ để trước kết quả, câu vấn đáp đúng :

1. Láo số 435được viết đúng thành phân số:

A. 95 B. 125 C. 275 D.235

2.Phân số 1325được đưa thành phân số thập phân :

A. 52100 B. 13100 C. 2550 D.104200

3.Hỗn số 5924100được viết thành số thập phân :

A.59,024 B.59,24 C.592,4 D.5,924

4.Trong những khoảng thời hạn sau, khoảng thời hạn dài duy nhất là:

A. Cụ kỉ B. 20 năm

C. 7500 ngày D. 250 tháng

5.Trung bình cùng của 112; 278 với 300 là:

A.345 B.230

C.690 D.2070

Phần 2

1.Điền số tương thích vào chỗ chấm :

a)20m2 9dm2 = ………..dm2; 2009m2 = ………dam2 …….m2

b) Số thập phân 34,708 tất cả :

-Phần nguyên gồm………đơn vị

-Phần thập phân gồm:………..phần mười………..phần trăm…………..phần nghìn.

Xem thêm: Bản Nhạc Bài Hát Ca Vang Boi, Bản Nhạc Bài Hát: Cá Vàng Bơi

2.Thực hiện phép tính: (ghi rõ công việc tính)

a) 24 ×108

b) 34:58

3.Tính quý giá của biểu thức:

a)35+12-410

b) 85×107÷167

4.Một khu đất hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 30m, chiều dài bằng 43chiều rộng.

a) Hỏi diện tích khu đất là bao nhiêu mét vuông ?

b) người ta thực hiện 25100diện tích khu đất để gia công nhà sinh hoạt thì diện tích làm nhà tại là bao nhiêu héc-ta ?

5.Viết lếu số 325thành số thập phân ( ghi ra cách chuyển đổi ) :

*

……………………………