Bộ đề thi toán lớp 7 học kì 2 năm 2021

     

Bộ đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2022 đầy đủ cụ thể có đáp án chi tiết cho từng đề. Những đề thi bám đít chương trình học trên lớp. Đồng thời đây còn là một tài liệu ôn tập cho các em học viên và các thầy cô có thể tham khảo ném lên kế hoạch sẵn sàng cho bài xích thi cuối học tập kì 2 lớp 7.

Bạn đang xem: Bộ đề thi toán lớp 7 học kì 2 năm 2021


1. Đề thi toán lớp 7 học kì 2 năm 2022

Câu 1: Bảng “tần số” còn tên thường gọi khác là A. Bảng số liệu thống kê;

B. Bảng bày bán thực nghiệm của dấu hiệu;


C. Bảng vệt hiệu;

D. Báo giá trị vệt hiệu.

Câu 2: vụ việc hay hiện tượng kỳ lạ mà người khảo sát quan tâm khám phá gọi là:A. Tần số;

C. Giá chỉ trị;

B. Quý hiếm trung bình;

D. Vệt hiệu.

Câu 3: trong các biểu thức sau đâu là đơn thức:

A. 4xy2;

B. 3-2y;

C. 10x +y;

D. 5(x+y).

Câu 4: xác định sau đấy là sai ?

A. 3x2y3và 3x3y2là hai đơn thức đồng dạng;

B.- 3x2y3và 3x2y3 làhai đơn thức đồng dạng;

C. (xy)2và 3x2y2là hai 1-1 thức đồng dạng;

D. – 2(xy)3và 5x3y3là hai 1-1 thức đồng dạng.

Câu 5: Tổng những hệ số của nhiều thức 2x2 – x – 1 là

A. – 1;

B. 1;

C. 0;

D. 2.

Câu 6: Đơn thức

*
gồm bậc là 

A. 6;

B. 10;

C. 8;

D. 12.

Câu 7: Bậc của đa thức

*

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 8: giá trị x = 2 là nghiệm của đa thức

*
*
C. N(x) = x(x + 2);
*

Câu 9: kết quả thu gọn solo thức

*


A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 10: giá trị biểu thức 3x2y + 3y2x tại x = -2 với y = -1 là

A. 12;

B. -9 ;

C. 18;

D. -18.

Câu 11: Thu gọn đa thức p = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng

A. 3 x3y;

B. x3y ;

C. X3y + 10 xy3 ;

D. 3 x3y - 10xy3.

Câu 12: Đa thức A(x) = ax2 + 7x + 4 bao gồm một nghiệm x = -1. Lúc đó thông số a có mức giá trị là

A.

*

B.

*

C. 3

D.

*

Câu 13: mang đến tam giác ABC biết cạnh AB = 10cm, BC = 5cm. Như vậy: A: Cạnh AC có độ dài bởi 12 centimet hoặc 5 cm;

B: Cạnh AC bao gồm độ dài bởi 5cm;

C: Cạnh AC gồm độ dài bằng 12cm;

D: Cả ba trường hòa hợp trên phần nhiều đúng.

Câu 14: mang đến tam giác ABC bao gồm B = 60o. Đường phân giác của góc A với góc C giảm nhau tại I. Số đo góc AIC bằng:

A. 60o ;B. 120o;C. 100o;D. 130o .

Câu 15: Tam giác ABC vuông tại đỉnh A và gồm AB = 12 cm, AC = 5 cm. Trung tuyến AM tất cả độ nhiều năm là:

A. 6 cm;

B. 7,5 cm;


C. 7cm;

D. 6,5 cm.

Câu 16: Số đo góc x (Hình 1) bằng

A. 60o;

C. 75o;

B. 65o;

D. 85o.

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 17: (2 điểm) Cho hai nhiều thức

*
*

a) Thu gọn gàng hai đa thức P(x) cùng Q(x)

b) Tìm nhiều thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)

c) tìm nghiệm của nhiều thức M(x).

Câu 18: (3 điểm) Cho ABC bao gồm AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) chứng tỏ tam giác ABC vuông trên A.

b) Vẽ phân giác BD (D ở trong AC), từ bỏ D vẽ DE vuông góc BC (E ∈ BC). Minh chứng DA = DE.

c) ED giảm AB tại F. Chứng minh DF > DE.

Câu 19: (1 điểm)

Tìm cực hiếm của đa thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2 y2, biết rằng: x2 + y2 = 2

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm khách quan. (4 điểm) (Mỗi câu làm đúng được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Đáp án

B

D

A

A

C

B

C

D

B

D

A

C

C

B

D

A

Phần II. Trường đoản cú luận. (6 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

17

(2 điểm)

a) Thu gọn hai solo thức P(x) với Q(x)

*

*

0,25

0,25

b) Tính tổng hai đa thức đúng được

M(x) = P(x) + Q(x)

*

= -x2 + 2

0,25

0,25

N(x) = P(x) – Q(x)

*

0,25

0,25

Ta có:

*

0,25

Đa thức M(x) tất cả hai nghiệm

*
với
*

0,25

18

(3 điểm)

HS vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận đúng

0,5

Ta có: AB2 + AC2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25

BC2 = 52 = 25

0,25

Suy ra: BC2 = AB2 + AC2

Vậy theo định lí Pytago đảo thì ABC vuông tại A.

0,25

b) + ABC vuông trên A (chứng minh ý a) đề nghị góc BAC = 90o:

+ Theo giả thiết: DE ⊥ BC (E ∈ BC) suy ra góc BED = 90o

0,25

+ Xét ABD cùng EBD có:

góc BAC = BED = 90o

BD là cạnh chung

Góc ABD = EBD (Do BD là tia phân giác của góc ABC)

Δ ABD = Δ EBD (cạnh huyền – góc nhọn).

0,25

Suy ra da = DE (hai cạnh tương ứng).

0,25

c) + Xét DADF cùng DEDC, có:

*

DA = DE (Chứng minh trên)

*
(hai góc đối đỉnh)

Δ ADF = Δ EDC (cạnh góc vuông – góc nhọn)

0,25

Từ kia suy ra: DF = DC (Hai cạnh tương ứng)

0,25

+ bởi vì Δ DEC vuông trên E buộc phải

*

0,25

Suy ra: DC > DE (quan hệ giữa góc cùng cạnh đối diện)

0,25

Mà DF = DC (chứng minh trên)

Từ kia suy ra DF > DE.

0,25

19

(1 điểm)

Ta có:

3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2y2

= 3x4 + 3x2y2 + 2x2y2 + 2y4 + 2y2

= (3x2 x2 + 3x2y2) + (2x2y2 + 2y2y2) + 2y2

= 3x2(x2 + y2) + 2y2(x2 + y2) + 2y2

0,25

Mà x2 + y2 = 2, buộc phải ta được:

3x2.2 + 2y2.2 + 2y2

= 6x2 + 4y2 + 2y2

= 6x2 + 6y2

0,25

= 6(x2 + y2) = 6.2 = 12

0,25

Vậy với x2 + y2 = 2 thì đa thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2y2 có mức giá trị bằng 12.

0,25


Chú ý:Học sinh tất cả cách giải không giống đúng vẫn chấp nhận cho điểm buổi tối đa.

Đối với những em học tập sinh, vấn đề luyện đề trước các kì thi là rất quan trọng để có tác dụng quen với đề, rứa vững những dạng bài thông thường sẽ có trong đề thi. Nhằm giúp các em học viên lớp 7 có tài năng liệu ôn thi học tập kì 2, maybomnuocchuachay.vn reviews Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 với rất đầy đủ các môn được sưu tầm từ rất nhiều trường trung học cơ sở trên cả nước, sẽ là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích cho các thầy thầy giáo ra đề, cũng giống như các em học viên ôn luyện, sẵn sàng cho các bài thi học tập kì lớp 7 tới đây đạt hiệu quả cao.

2. Đề thi toán lớp 7 học kì 2 Số 1

Bài 1: (2,5 điểm) kết quả điểm soát sổ Toán của lớp 7A được đánh dấu như sau:

8

7

9

6

8

4

10

7

7

10

4

7

10

3

9

5

10

8

4

9

5

8

7

7

9

7

9

5

5

8

6

4

6

7

6

6

8

5

5

6

a) dấu hiệu ở đó là gì?

b) Hãy lập bảng “tần số”

c) Tính số trung bình cùng và cho thấy “mốt” của vệt hiệu

Bài 2: (1,0 điểm ) Thu gọn những đơn thức sau, rồi search bậc của chúng:

a) 4x2y2(-3xy3z);

b) (-6x2yz).(

*
x2yz3)

Bài 3: (2 điểm) cho những đa thức f(x) = 5x2 – 2x +5 và g(x) = 5x2 – 6x -

*

a) Tính f(x) + g(x)

b) Tính f(x) – g(x)

c) tra cứu nghiệm của f(x) – g(x)

Bài 4: (3,5 điểm ) đến ΔABC cân tại A (

*
0). Kẻ BD⊥AC (D∈AC), CE⊥ AB (E∈ AB), BD với CE cắt nhau tại H.

a. Bệnh minh: BD = CE

b. Bệnh minh: ΔBHC cân

c. Chứng minh: AH là con đường trung trực của BC

d. Trên tia BD đem điểm K sao để cho D là trung điểm của BK. So sánh: góc ECB và góc DKC

Bài 5: (1 điểm) search a, biết rằng đa thức f(x) = ax2 - ax + 2 có một nghiệm x = 2

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 7 môn Toán

Bài

Câu

Nội dung

Điểm

Bài 1

2,5đ

Câu a

0,5đ

Nêu đúng dấu hiệu

0,5 đ

Câu b

0,5đ

Lập bảng “tần số” đúng 1 điểm

1,0 đ

Câu c

0,5đ

Tính số vừa phải cộng

“Mốt” của dấu hiệu

0,75đ

0,25đ

Bài 2

1,0đ

Câu a

0,5đ

- Thu gọn

- tra cứu bậc

0,25đ

0,25đ

Câu b

0,5đ

- Thu gọn

- tìm kiếm bậc

0,25 đ

0,25 đ

Bài 3

2,0đ

Câu a

1,5đ

Tính f(x) + g(x) đúng

f(x) – g(x) đúng

0.75 đ 0.75 đ

Câu b

0,5đ

Tìm nghiệm của f(x) – g(x)

0,5đ

Bài 4 (3,5 đ)

0,5 đ

Vẽ hình đúng

0,5 đ

Câu a

0,75 đ

Chứng minh: BD = CE

0,75 đ

Câu b

0,75 đ

Chứng minh: tam giác BHC cân

0,75 đ

Câu c

0,75 đ

Chứng minh: AH là đường trung trực của BC

0,75đ

Câu d

0,75 đ

So sánh: góc ECB với góc DKC

0,75đ

Bài 5 (1,0 đ)

1,0 đ

Lập luận và rứa x = 2 vào nhiều thức f(x) được: f(1) = a.22 - a.2 + 2 = 0

suy ra a = -1

0,5 đ

0,5 đ


3. Đề thi toán lớp 7 học kì 2 Số 2

Bài 1 (2 đ): Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài xích tập (tính theo phút) của 30 học viên và lưu lại như sau:

10

5

8

8

9

7

8

9

14

8

5

7

8

10

9

8

10

7

5

9

9

8

9

9

9

9

10

5

14

14

a. Lập bảng “tần số” với nhận xét.

b. Tính số trung bình cộng và tìm kiếm mốt của lốt hiệu.

Bài 2 (2 đ): cho những đa thức sau:

P(x) = x3 – 6x + 2

Q(x) = 2x2 - 4x3 + x - 5

a) Tính P(x) + Q(x)

b) Tính P(x) - Q(x)

Bài 3 (2đ): Tìm x biết:

a. (x - 8 )( x3+ 8) = 0

b. (4x - 3) – ( x + 5) = 3(10 - x)

Bài 4: (3,0đ)

Cho ΔABC cân bao gồm AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Kẻ AH vuông góc BC (HBC)

a. Hội chứng minh: HB = HC.

b. Tính độ lâu năm AH.

c. Kẻ HD vuông góc với AB (D∈AB), kẻ HE vuông góc với AC (E∈AC).

Chứng minh ΔHDE cân.

Xem thêm: 200 Bài Văn Miêu Tả Lớp 6 Hay Nhất, Bài Văn Tả Cảnh

d) so sánh HD với HC.

Bài 5: (1,0đ)

Cho hai nhiều thức sau:

f(x) = ( x-1)(x+2)

g(x) = x3 + ax2 + bx + 2

Xác định a với b biết nghiệm của đa thức f(x) cũng là nghiệm của đa thức g(x).

Đáp án đề thi học tập kì 2 lớp 7 môn Toán số 2

BÀI

NỘI DUNG

ĐIỂM

Bài 1

(2,0đ)

a) - Lập bảng tần số và nhận xét đúng.

b) - Tính đúng số mức độ vừa phải cộng:

*
≈ 8,6 (phút)

- search mốt đúng: M0 = 8 và M0 = 9

1,0

0,5

0,5

Bài 2 (2,0đ)

a) P(x) + Q(x) = - 3x3 + 2x2 - 5x – 3

b) P(x) - Q(x) = 5x3 - 2x2 - 7x + 7

1,0

1,0

Bài 3 (2,0đ)

a) kiếm tìm đúng: x = 8 hoặc x = - 2

b) search đúng: x =

*

1,0

1,0

Bài 4 (3,0đ)

- Vẽ hình đúng.

a) minh chứng đúng ΔABH = ΔACH

Suy ra: HB = HC.

b) Tính đúng AH = 3cm.

c) minh chứng đúng ΔHDE cân.

d) giải thích đúng HD a + b + 3 = 0 với 4a – 2b - 6 = 0

=> a = 0 và b = - 3 cùng g(x) = x3 - 3x + 2

0,25

0,25

0,25

0,25

4. Đề thi toán lớp 7 học kì 2 Số 3

I - LÝ THUYẾT: (2 điểm) học sinh chọn một trong hai đề sau:

Đề 1:

Câu 1. thay nào là hai solo thức đồng dạng? mang ví dụ?

Câu 2. khi nào số a được gọi là nghiệm của nhiều thức P(x)?

Vận dụng: Số x = –3 có phải là nghiệm của nhiều thức A(x) = 2x + 6?

Đề 2: Nêu tính chất ba mặt đường trung trực của tam giác. Vẽ hình viết GT và KL của định lí.

II - BÀI TẬP: (8 điểm)

Bài 1. (1 điểm) theo dõi điểm bình chọn một tiết môn Toán của học sinh lớp 7A tại một Trường thcs sau một năm học, fan ta lập được bảng sau:


Điểm

0

2

5

6

7

8

9

10

Tần số

1

2

5

6

9

10

4

3

N = 40

a. Dấu hiệu điều tra là gì? tra cứu mốt của lốt hiệu?

b. Tính điểm trung bình đánh giá một tiết của học sinh lớp 7A.

Bài 2. (1,5 điểm) đến đa thức:

P(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – 2x4 + 1 – 4x3.

a) Thu gọn cùng xắp sếp các hạng tử của đa thức bên trên theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tính P(1) cùng P(–1).

c) chứng tỏ rằng nhiều thức trên không có nghiệm.

Bài 3. (1,5 điểm) mang đến hai nhiều thức:

M = 2x2 – 2xy – 3y2 + 1

N = x2 – 2xy + 3y2 – 1

Tính M + N với M – N.

Bài 4. (4 điểm) cho tam giác ABC có AB = AC = 5cm, BC = 6cm. Đường trung tuyến đường AM khởi nguồn từ đỉnh A của tam giác ABC.

a) chứng tỏ ΔAMB = ΔAMC cùng AM là tia phân giác của góc A.

b) minh chứng AM

c) Tính độ dài những đoạn trực tiếp BM và AM.

d) từ M vẽ ME AB (E ở trong AB) với MF AC (F ở trong AC). Tam giác MEF là tam giác gì? do sao?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Số 3

Câu

Nội dung

Điểm

LT

Đề 1

Câu 1, 2

Câu 1. Đơn thức đồng dạng (sgk), ví dụ.

Câu 2. Nêu được khái niệm

Vận dụng: ta bao gồm A(-3) = 2.(-3) + 6 = 0

Vậy x = -3 là nghiệm của A(x)

1

0,5

0,5

LT

Đề 2

Nêu định lí

Hình

GT, KL

1

0,5

0,5

Bài 1

a) lốt hiệu: “điểm bình chọn một tiết môn toán”

Mốt của tín hiệu là 8

0,25

0,25

b) Điểm trung bình 6,85

0,5

Bài 2

a) P(x) = 2x2 + 1

0,5

b) P(1) = 3

P(-1) = 3

0,25

0,25

c) ta có 2x2 >0 với đa số x

⇒ P(x) = 2x2 + 1 > 0 với đa số x

Vậy P(x) không có nghiệm

0,25

0,25

Bài 3

M(x) + N(x) = 3x2 – 4xy

M(x) – N(x) = x2 – 6y2 + 2

HS để tính đúng được 0,25 đ, HS tính đúng KQ được 0,5 điểm

0,75

0,75

Bài 4

HS vẽ hình, ghi GT, KL đúng

a) ΔAMB = ΔAMC (c-c-c)

=> (hai góc tương ứng)

Vậy AM là tia phân giác của góc A.

0,5

0,5

0,5

b) Tam giác ABC cân tại A, gồm AM là mặt đường trung tuyến đề xuất đồng thời là con đường cao

Vậy AM vuông góc với BC

0,25

0,25

c) ta có MB = MC = BC: 2 = 3 cm

Áp dụng định lý Pytago cho tam giác vuông AMB

=> AM = 4 cm

0,5

0,5

d) chứng minh được ΔAME = ΔAMF

=> ME = MF

Vậy tam giác MEF cân nặng tại M

0,5

0,5

5. Đề thi toán lớp 7 học kì 2 Số 4

Câu 1.(1,5 điểm): Cho 1-1 thức: A = (2x2y3) . (- 3x3y4)

a. Thu gọn đơn thức A.

b. Khẳng định hệ số cùng bậc của đơn thức A sau thời điểm đã thu gọn.

Câu 2.(2,5 điểm): Cho nhiều thức: phường (x) = 3x4 + x2 - 3x4 + 5

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính P(0) và P(-3)

c) minh chứng đa thức P(x) không tồn tại nghiệm .

Câu 3.(2,0 điểm): mang đến hai nhiều thức f( x) = x2 + 3x - 5 cùng g(x) = x2 + 2x + 3

a) Tính f(x) + g(x)

b) Tính f(x) - g(x)

Câu 4.(3,0 điểm): mang đến tam giác DEF cân tại D với con đường trung con đường DI.

a) chứng minh: ΔDEI = ΔDFI

b) chứng tỏ DI ⊥ EF

c) Kẻ đường trung tuyến EN. Chứng tỏ rằng: IN song song với ED.

Câu 5. (1,0 điểm):


Cho f(x) = 1 + x3 + x5 + x7 + ... + x101.

Xem thêm: Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài Biến Thái Tôi Yêu Anh Tập Cuối, Tổng Tài Biến Thái Tôi Yêu Anh Tập 30

Tính f(1); f(-1)

Đáp án đề thi Toán 7 học kì hai năm 2021 số 4

Bài

Hướng dẫn

Điểm

Câu 1

1,5 điểm

a) A = - 6 x5y7

b) hệ số là: - 6. Bậc của A là bậc 12

1,0,đ

0,5 đ

Câu 2

2,5 điểm

a) P(x) = x2 + 5

b) P(0) = 5 ; P(-3) = 14

c ) P(x) = x2 + 5 > 0 với mọi x cần p(x) không tồn tại nghiệm

1,0 đ

1,0 đ

0,5 đ

Câu 3

2,0 điểm

a) = 2x2 + 5x - 2

b) = x - 8

1,0 đ

1,0 đ

Câu 4

3,0 điểm

Vẽ hình viết GT-KL đúng

a) chứng minh được: DEI =DFI( c.c.c)

b) Theo câu a DEI =DFI( c.c.c)

⇒ ∃EID = ∃FID (góc tương ứng) (1)

mà ∃EID cùng ∃FID kề bù yêu cầu ∃EID + ∃FID =1800 (2)

Từ (1)và (2) ⇒ ∃EID = ∃FID =900 .Vậy DI ⊥ EF

c) ΔDIF vuông (vì I = 900 ) bao gồm IN là đường trung con đường ứng với cạnh huyền DF ⇒ IN= dn = FN =

*
DF ⇒ ΔDIN cân nặng tại N ⇒ ∠NDI = ∠NID (góc sinh hoạt đáy) (1)

Mặt khác ∠NDI = ∠IDE (đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh cũng là đường phân giác) (2)

Từ (1), (2) suy ra: ∠NID = ∠IDE phải NI ⁄⁄ DE (hai góc so le trong bởi nhau)

0,5 đ

1,0 đ

1,0 đ

0,25 đ

0,25 đ

Câu 5

1,0 điểm

f( 1) = 1 + 13 + 15 + ... + 1101 = 1 + 1+ 1+ ... + 1 ( có 51 số hạng 1) = 51

f( -1) = - 49

0,5 đ

0,5 đ

Nhằm đem về cho những em học viên nguồn tài liệu ôn thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7, maybomnuocchuachay.vn reviews Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 7 môn Toán bao gồm 10 đề thi học tập kì 2 Toán 7 bao gồm đáp án và 15 đề ôn cho những em học viên tự luyện. Thông qua tài liệu này, các em có thể tham khảo để chủ động ôn luyện tương tự như hoàn thiện thêm những kiến thức không đủ cho bản thân. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 không chỉ là tài liệu ôn tập hữu ích giành cho học sinh lớp 7, mà các thầy thầy giáo cũng rất có thể tham khảo để thi công đề cương, tương tự như lên chiến lược ôn thi cho những em học sinh. Mời chúng ta tải về nhằm xem toàn cục 25 đề thi trong cỗ đề thi học kì 2 Toán 7 của chúng tôi.

Còn tiếp, các bạn vui lòng sở hữu về nhằm xem toàn thể 25 đề thi học tập kì 2 Toán 7

6. Đề thi học kì 2 lớp 7 được tải các nhất