Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh Năm 2013

     
*

Tổng phù hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh năm 2014-2015, năm ngoái - năm nhâm thìn của sở Hưng Yên(có đáp án)


... Kết thúc -Sở giáo dục đào tạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Hng lặng Năm học 2013 - 2014 Môn thi: giờ đồng hồ anh đề thức giành riêng cho thí sinh dự thi vào lớp chăm Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin ... -Họ thương hiệu thí sinh: Chữ cam kết giám thị : Số báo danh: phòng thi số: Sở giáo dục giảng dạy Hng im đề thức kỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Năm học tập 2013 - năm trước Môn thi: giờ anh dành ... Tạo nên Hng yên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông Năm học 2014 - 2015 Môn thi: giờ đồng hồ anh Trang 4/21 đề thức (Đề thi có 02 trang) thời hạn làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề) I/ (1,0 point)...

Bạn đang xem: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh năm 2013


*

... Left school A B C D 105 phái nam asked Mai what can he to lớn help her A B C D Phần VI: Điền dạng từ đến ngoặc (0.1 mark/each) 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 I want to this cake into parts ... Match A B C D 99 I’d recommend this book for anyone that loves detective stories A B C D 100 If you want khổng lồ attend the course, you must pass the writing chạy thử A B C D 101 This is the first time I have ... Eaten japan food A B C D 102 Your brother-in-law hardly goes khổng lồ work by bus, doesn’t he? A B C D 103 Even though being ill, Peter still went to lớn school last Monday A B C D 104 My brother didn’t wear...
*

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LƠP 10 THPTNăm học tập 2 010- 2011 Môn thi: giờ đồng hồ Anh (THPT) thời hạn làm bài: 60 phút (Đề thi bao gồm trang, gồm phần) I Choose the ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LƠP 10 trung học phổ thông Năm học tập 2011- 2012 Môn thi: giờ Anh (THPT) thời hạn làm bài: 60 phút (Đề thi tất cả trang, tất cả phần) I/Choose the ... Thị 2: ………………………………………… ủy ban nhân dân TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Đề thức KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông Môn: giờ đồng hồ Anh thời gian làm bài: 60 phút (Không nói giao đề) (1-3) Choose the word whose...
*

... Thêm SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ DỰ BỊ HƯỚNG DẪN CHẤM THI VÀO LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN NĂM 2009 - 2 010 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH dành cho thí sinh chăm Anh I Phonetics: (1 điểm) Pronunciation: ... Within 150 words, write a passage about the advantages và disadvantages of the mạng internet HẾT Cán coi thi không giải thích thêm SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ DỰ BỊ HƯỚNG DẪN CHẤM THI ... Writing: (2 điểm) Within 150 words, write a passage about the advantages & disadvantages of the internet - bố cục chặt chẽ, rõ ràng: 0.5 điểm - Nội dung không thiếu thốn thông tin: 0.75 điểm - không mắc lỗi...
*

... =======The end======= Cán coi thi không phân tích và lý giải thêm HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH I NGỮ ÂM: (1,0 điểm) mỗi ý 0,1 điểm A A C B C B II TỪ VỰNG _ NGỮ PHÁP (4,5 điểm) A C C 10 D 14 C 19 C 15 B trăng tròn A ... …………………………………………………………………………………………………… 74 I / interested / job / think / I / many / necessary qualifications …………………………………………………………………………………………………… 75 I /some experience / this kind /job …………………………………………………………………………………………………… ... (stay) up late when there is something special on T.V 37 It doesn’t matter whether a cat is đen or trắng as long as it (catch) mice (Deng Xiaoping) 38 Once you (try) this toothpaste, you will never...
... đam mê thêm Trang 3/3 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM THI VÀO LỚP 10 thpt CHUYÊN NĂM 2009 - 2 010 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH dành cho thí sinh siêng Anh I Phonetics (1 điểm) ... Been in this village since May The last time It’s a pity that you can’t come lớn the các buổi tiệc nhỏ I wish - HẾT -Cán coi thi không ... điểm) Within 150 words, write a passage about the ways to lớn reduce air pollution in big cities nowadays - bố cục tổng quan rõ ràng, chặt chẽ: 0.5 điểm - ngôn từ viết khá đầy đủ thông tin: 0.75 điểm - Không...

Xem thêm: Giá Đậu Xanh Bao Nhiêu 1Kg Hôm Nay 2022? Mua Ở Đâu? Giá Đỗ Xanh Trên Thị Trường


... Wonderful time there 15 Đề thức Sở giáo dục đào tạo và huấn luyện phú lâu Kỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2 010- 2011 MÔN Thi: tiếng Anh thời hạn làm 60 phút không kể thời hạn giao đề ... The over S GD&T THI TUYN SINH LP 10 TRUNG HC PH THễNG BN TRE NM HC: 2 010- 2011 MễN: TING ANH Thi gian: 60 phỳt ( khụng k thi gian phỏt ) CHNH THC Thớ sinh KHễNG lm bi trc tip vo thi, m ch ghi ... _ 13 Kè THI TUYN SINH LP 10 TRUNG HC PH THễNG Khoỏ ngy 21 thỏng 06 nm 2 010 ti Nng mụn thi : ANH nước ta Thi gian: 60 phỳt (khụng tớnh thi gian giao ) HNG dn CHM V p N I...
... -THE end - SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ————— ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 thpt CHUYÊN NĂM HỌC 201 3- năm trước ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH giành riêng cho thí sinh thi vào lớp chăm ... GD&ĐT VĨNH PHÚC ————— ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn chấm có 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN NĂM HỌC 201 3- năm trước HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TIẾNG ANH giành riêng cho thí sinh thi vào lớp siêng giờ Anh ... THE end - SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ————— (Hướng dẫn chấm bao gồm 01 trang) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 thpt CHUYÊN NĂM HỌC 201 3- năm trước HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TIẾNG ANH giành cho tất thí sinh ————————— I...
... VA DAo T~O BENTRE {~f·lfr-.rHTrHU"~C "~ ,_, I WONG DAN cHAM THI TUYEN SINH LOP 10 TRUNG HQC PHO mong mỏi N.AM HQC 2012-2013 Mon: TIENG ANH Dap an Di~m Can PHAN TRAC NGHIEM (7,0 diem) 10 11 12 13 14 ... Going Tir eliu 24 tlln eliu 28, dự án landmark sinh vilt chtr cdi A, B, C ho~c D vao gMy thi mang lại mai f"a chon tlung nhat «ng vOimai eliu Vi dlol,hoc sinh chon A đến cnu 24 thi ghi fa: 24 A Malaysia is one ... Tlung khung mang đến mai phụ vương trang (tir 29 tlln 36) fa thu Vi du, nlu h c sinh ch n tir FOR mang lại eliu 29 thi hi fa 29 FOR vao ia thi: in drive much booked for hotline her us Hi Wendy, Can you hotline Jane,...
... Climate & cool winter have made it a favorite thành phố for immigrants from overseas There are two things that make Sydney famous; its beautiful harbor, Sydney Harbor Bridge, which was built in 1932...

Xem thêm: Hóa Ra Anh Là Người Như Vậy Tap 1 Full Vietsub, Cố Tiên Sinh, Hóa Ra Anh Là Như Vậy


... Mary - THE kết thúc - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AN GIANG ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 Năm học: năm ngoái - năm nhâm thìn Khóa ngày: 18/ 6/ năm ngoái MÔN: TIẾNG ANH HƯỚNG DẪN CHẤM I- (0.5pt )- 0.25 for each correct answer ... A paper lanterns C moon cakes B moon shines D lion-dancing V- Read the following passage & choose the best answer (A, B, C, or D) for each blank (1.0 point) Newspapers, magazines, & books ... Answer C A II- (0.5 point) 0.25 for each correct answer C A III- (2.0 points) 0.25 for each correct answer B D D C C C A A IV- (1.0 point) 0.25 for each correct answer D A A D V- (0.5 point)...
từ bỏ khóa: đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn tiếng anh 2012đề thi tuyển sinh lớp 10 môn giờ anh 2011đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn giờ đồng hồ anh chuyênđề thi tuyển sinh lớp 10 môn giờ đồng hồ anh tphcmđề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh 2010đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh 2008Nghiên cứu vớt sự biến đổi một số cytokin ở người mắc bệnh xơ cứng tị nạnh hệ thốngBáo cáo quy trình mua sắm chọn lựa CT CP công nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng thắt chặt và cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên thái bình lần 2 tất cả lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo phía phát triển kĩ năng học tập hợp tác và ký kết tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền chắc trên cơ sở bảo đảm môi trường tự nhiên và thoải mái vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và áp dụng trong bảo đảm an toàn mạng máy tính xách tay chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ nước xuân hươngKiểm gần kề việc giải quyết tố giác, tin báo về tù hãm và ý kiến đề nghị khởi tố theo luật pháp tố tụng hình sự vn từ trong thực tế tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự vn từ thực tế xét xử của những Tòa án quân sự chiến lược Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài 15: tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan lại quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp nghỉ ngơi thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện hô hấp nghỉ ngơi thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG kinh doanh TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu new đăng cầm tắt văn phiên bản trong lòng mẹ chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong đợt nghỉ lễ tết điểm lưu ý chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn từ sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài tập đồ vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải cách và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần độn van lop 8