✓ Đề Thi Môn Toán Lớp 1 Hk1

     
Đề đánh giá học kì 1 môn Toán lớp 1Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 1 năm 2018 – 2019Đề đánh giá cuối học kì 1 môn Toán theo Thông tứ 22

Đề chất vấn học kì 1 môn Toán lớp 1

1.Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1năm 2019 – 2020

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.

Bạn đang xem: ✓ đề thi môn toán lớp 1 hk1

1) những số: 5; 2; 8; 4; 7 xếp theo thiết bị tự từ bé nhỏ đến phệ là. (0,5 điểm)

A. 2; 5; 4; 8; 7

B. 2; 4; 5; 7; 8

C. 8; 7; 5; 4; 2

2) Dấu thích hợp điền vào khu vực trống là: (0,5 điểm)

8 …. 6 + 2

A. >

B.

*

A. Bao gồm 2 hình tam giác

B. Có 3 hình tam giác

II. Phần từ bỏ luận: (8 điểm)

Bài 1: Đọc, viết số? (1 điểm)nămhaiba………..………..

……………………76

Bài 2: Tính (2 điểm)

*

Bài 3: Tính (2 điểm)

6 + 2 =………..

7 – 1 = ………………

10 + 0 – 4 = ………..

Xem thêm: Top 9 Mẫu Bảng Câu Hỏi Nghiên Cứu Marketing, Bảng Câu Hỏi Nghiên Cứu Marketing Cho Smartphone

9 – 3 + 3 =…………….

Bài 4: Số? (1điểm)…… + 2 = 29 – …… = 9

Bài 5: Viết phép tính phù hợp (1 điểm).

Xem thêm: गड़बड़ी - Vẫn Cứ Thích Em (2015)

a.

*

b. Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

*