ĐỀ TOÁN LỚP 2 CUỐI NĂM

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học tập kì hai năm 2023 tất cả đáp án (10 đề) | liên kết tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Để học xuất sắc môn Toán lớp 2, phần dưới đấy là Đề thi Toán lớp 2 học tập kì hai năm 2023 có đáp án (10 đề). Hy vọng với bộ đề thi này để giúp học sinh ôn luyện và ăn điểm cao trong các bài thi môn Toán 2.

Bạn đang xem: đề toán lớp 2 cuối năm

Mục lục Đề thi Toán 2 học kì hai năm 2022 - 2023


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi học tập kì 2 - liên kết tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1:Số ngay tức khắc trước của số lớn số 1 có ba chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ lâu năm của mặt đường gấp khúc MNPQ là:

*

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

D.8cm


Câu 4: Số tất cả 3 trăm, 0 chục cùng 9 đơn vị được viết là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: chọn câu vấn đáp thích hợp.

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: ba bạn Linh, Nga và Loan đến lớp học vẽ. Giờ ban đầu vào lớp là 7 giờ 30 phút. Hôm đó Linh đến lúc 7 giờ 15 phút, Nga mang đến lúc 8 giờ và Loan cho lúc 7 giờ đồng hồ 30 phút. Hỏi bạn nào đi học sớm trước giờ đồng hồ vào học?

A. Bạn Linh

B. Bạn Nga

C. Các bạn Loan

Phần 2: tự luận (7 điểm)


Câu 1:Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Nêu tên tất cả ba điểm thẳng sản phẩm trong hình sau:

*

Câu 3:Có hai đội công nhân sửa đường. Đội Một sửa được 840m đường, nhóm Hai sửa được nhiều hơn đội Một 50m đường. Hỏi đội Hai sửa được bao nhiêu mét đường?

Câu 4:Quan tiếp giáp biểu vật dụng tranh sau rồi vấn đáp các câu hỏi:

*

b) tất cả bao nhiêu hoa lá hồng sẽ nở?

b) Số cành hoa cúc nở nhiều hơn thế nữa số nhành hoa hồng là mấy bông?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước giải đáp đúng.

Câu 1:Lúc 8 tiếng có:

A. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12

B. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 12, kim phút chỉ vào số 8

C. Kim giờ đồng hồ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 3

D. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 6

Câu 2: mến của phép chia có số bị chia bằng 12, số chia bởi 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: lựa chọn dấu tương thích để điền vào chỗ chấm: 560 …. 578.

A.

C. =

Câu 4: Phép nhân nào sau đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết quả của phép tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 có các thừa số là:

A. 2 và 3

B. 3 cùng 6

C. 2 cùng 6

D. 2

Phần 2: từ luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ dài của con đường gấp khúc GNPQ bằng bao nhiêu?

*

Câu 2: Nhà bác Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà bác Long thu hoạch được nhiều hơn nhà bác Hùng 56kg. Hỏi nhà chưng Long thu hoạch được từng nào ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi hộp bánh gồm 5 chiếc bánh. Hỏi 4 hộp bánh như vậy có bao nhiêu chiếc?

Câu 4: nhì lớp 2A với 2B quyên góp được toàn bộ bao nhiêu quyển sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn chục có tía chữ số, có số trăm và số chục phần lớn là 1. Số sách của lớp 2B nhiều hơn nữa số sách của lớp 2A là 20 quyển.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước giải đáp đúng.

Câu 1:Các số 425; 405 cùng 415 được viết theo vật dụng tự từ bé xíu đến khủng là:

A. 425; 415; 405

B. 415; 405; 425

C. 405; 415; 425

D. 415; 425; 405

Câu 2: Đây là tờ lịch tháng 12. Hỏi ngày 25 mon 12 là lắp thêm mấy?

*

A. Vật dụng sáu

B. Sản phẩm công nghệ hai

C. đồ vật bảy

D. Nhà nhật

Câu 3: vào lọ hoa chỉ bao gồm hai nhiều loại hoa là hoa hồng với hoa cúc. Hà nhắm đôi mắt và mang ra một bông hoa bất kể trong lọ. Hỏi kỹ năng Hà mang được nhành hoa cúc là tất cả thể, bắt buộc hay chắc chắn là xảy ra?

A. Ko thể

B. Có thể

C. Vững chắc chắn

Câu 4: Tổng nào dưới đây ứng với phép nhân 5 × 3?

A. 5 + 3

B. 5 + 5 + 5

C. 3 + 3 + 3 + 3 + 3

D. 3 + 3 + 3

Câu 5: tác dụng của phép tính 200km + 140km là:

A. 340km B. 34km C. 304km D. 214km

Câu 6: Số nào dưới đây có cách đọc là bố trăm linh lăm?

A. 35

B. 305

C. 355

D. 325

Phần 2: từ luận (7 điểm)

Câu 1:Tìm yêu mến biết số bị chia bằng 4 với số chia bằng 2.

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 215 + 400

b) 450 – 320

c) 845 – 130

Câu 3: Anh cao 149cm, em thấp rộng anh 20cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Câu 4:Quan gần kề biểu vật dụng tranh sau rồi trả lời các câu hỏi:

*

a) cửa hàng nào bán được rất nhiều xe duy nhất trong một ngày?

b) trong một ngày, cả ba siêu thị bán được tổng cộng bao nhiêu cái xe đạp?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học kì 3 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải xuống

Top 10 Đề thi Toán lớp 2 thân kì 2 gồm đáp án

Top 10 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án

Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 2 (cơ bản)

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Số lớn số 1 có hai chữ số khác nhau mà tổng hai chữ số của số đó bởi 8 là

A. 78 B. 79

C. 80 D. 81

Câu 2. vào một phép trừ, số bị trừ là 42, hiệu là 18. Số trừ là:

A. 24B. 60

C. 42 D. 18

Câu 3. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 kết quả ta được:

A. 5 × 5B. 5 × 6

C. 5 × 3 D. 5 × 2

Câu 4. sản phẩm công nghệ hai tuần này là ngày 12. Hỏi đồ vật hai tuần sau là ngày bao nhiêu?

A. 17B. 18

C. 19 D. 20

Câu 5. tìm x, biết: x × 5 = 15

A. X = 3B. X = 4

C. X = 5 D. X = 2

Câu 6. Độ dài con đường gấp khúc ABCD là:

*

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Tính:

3 × 7 =

5 lít × 2 =

20 : 5 =

35kg : 5 =

Câu 8. (1 điểm) tra cứu x, biết:

a) 3 × x = 27

b) x : 5 = 4

Câu 9. (2 điểm) bao gồm 18 các bạn chia những thành 3 nhóm, tiếp đến mỗi nhóm lại chia thành hai đội nhỏ. Hỏi:

a) từng nhóm tất cả mấy bạn?

b) Có tất cả nhiêu team nhỏ?

Câu 10. (2 điểm) Một hộp cây bút chì gồm 24 chiếc. Sau thời điểm lấy đi 1/4 số bút để cung cấp thì vào hộp còn lại bao nhiêu chiếc cây bút chì?

Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 2 (nâng cao)

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất

Câu 1. Số lớn hơn 99 và nhỏ dại hơn 101 là

A. 100B. 101

C. 102 D. 103

Câu 2. Số lớn số 1 có cha chữ số không giống nhau là

A. 999B. 998

C. 987D. 978

Câu 3. Điền số tương thích vào khu vực chấm: 2dm + 5mm = … mm

A. 25 B. 52

C. 205D. 502

Câu 4. Số có 6 trăm, 5 chục, 7 đơn vị chức năng được viết là:

A. 657 B. 675

C. 567 D. 576

Câu 5.

Xem thêm: Đề Thi Toán Lớp 8 Giữa Kì 1 Lớp 8 Môn Toán, Đề Thi Toán Lớp 8 Giữa Kì 1 Năm 2021

Nếu nhà nhật tuần này là ngày 10 thì

A. Công ty nhật tuần trước đó là ngày 17

B. Chủ nhật tuần sau là ngày 13

C. Chủ nhật tuần trước là ngày 3

D. Chủ nhật tuần sau là ngày 7

Câu 6. đến hình vẽ:

*

Số hình tam giác có trong mẫu vẽ trên là:

A. 8 B. 9

C. 10 D. 11

II. Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Tính nhẩm:

4 × 4 = …4 × 7 = …

4 × 2 = … 3 × 8 = …

2 × 4 = … 5 × 4 = …

Câu 8. (1 điểm) tìm kiếm y, biết:

a) y : 5 + 27 = 4 × 8

b) 12 – 7 Viết sốĐọc số355Ba trăm năm mươi lăm402Sáu trăm bảy mươi tám250Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. Độ dài đường gấp khúc ABC là:

*

Khoanh vào giải đáp đúng:

A. 12cm B. 13cm

C. 14cm D. 15cm

Câu 4. Đặt tính rồi tính

315 + 243 64 + 505

668 – 426 978 – 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 5. Điền số thích hợp vào nơi chấm:

a) 10cm = …. Mm

b) 19dm = …..cm

c) 5m 5dm = … dm

d) 31dm 5cm = … cm

Câu 6. tra cứu x:

a) x + 115 = 238

b) x – 75 = 114

c) x : 4 = 432 - 424

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 7. Viết các số 123; 167; 169: 131; 148; 763; 982; 828 theo sản phẩm tự từ bé đến lớn.

…………………………………………………………………………

Câu 8. nhị đội người công nhân cùng tham gia làm một nhỏ đường. Đội đầu tiên làm được 398m đường, đội sản phẩm hai làm cho được 521m đường. Hỏi cả nhì đội làm được bao nhiêu mét đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 9. Một hình tứ giác bao gồm số đo những cạnh thứu tự là: 17cm, 20cm, 26cm cùng 3dm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 10.

a) Hải có một số trong những bi. Ví như Toàn đến Hải một vài bi bởi đúng số bi của Hải đang xuất hiện thì Hải có 12 viên bi. Hỏi thuở đầu Hải gồm bao nhiêu viên bi?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) bạn ta mang đựng một số lít dầu vào các can nhỏ. Trường hợp đựng vào mỗi can 4 lít thì được toàn bộ 7 can với còn vượt lại 3 lít. Tính toàn bô dầu đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 (nâng cao)

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. kết quả của phép tính: 245 – 59 = ?

A. 304 B. 186

C. 168 D. 286

Câu 2. Điển số phù hợp vào chỗ chấm: 1 m = ..... Cm

A. 10 centimet B. 100 cm

C. 1000 cm D. 1 cm

Câu 3. hiệu quả của phép tính 0 : 4 là:

A. 0 B. 1

C. 4 D. 40

Câu 4. Độ dài con đường gấp khúc sau là:

*

A. 16 cm B. Trăng tròn cm

C. 15 centimet D. 12 cm

Câu 5. 30 + 50

*
20 + 60. Dấu phải điền vào ô trống là:

A. C. =

Câu 6. Chu vi hình tứ giác

*

A. 19cm B. 20cm

C. 21cm D. 22cm

II. Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính

465 + 213 857 – 432

459 – 19 234 + 296

Câu 9. Tính:

a) 10 kilogam + 36 kg – 21kg =

b) 18 cm : 2 + 45 cm=

Câu 10. Lớp 2C bao gồm 30 học tập sinh. Một trong những phần ba số học viên lớp 2C là nữ. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học viên nữ? Bao nhiêu học sinh nam?

Câu 11.

*

Hình bên tất cả ............. Hình tứ giác

Hình bên bao gồm ............. Hình tam giác

Câu 12. Một bác bỏ thợ may dùng 20 m vải nhằm may 5 bộ áo xống giống nhau. Hỏi nhằm may một bộ quần áo như vậy cần bao nhiêu mét vải?

Câu 13.

Xem thêm: Bài Tập Vật Lý 12 Chuyên Đề Dòng Điện Xoay Chiều Một Phần Tử Chọn Lọc

tìm kiếm hiệu của số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số cùng với số chẵn lớn nhất có một chữ số.