ĐỀ TOÁN LỚP 2 HỌC KỲ 2

     
Tổng hợp cỗ 5 Đề thi Toán Lớp 2 học kỳ hai năm học 2020 - 2021 gồm đáp án và lời giải chi tiết do team ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm sưu tầm với biên soạn bám quá sát theo thông tứ 22 của cục GD&ĐT. Câu chữ mỗi đề bao gồm 2 phần từ bỏ luận và trắc nghiệm.

Bạn đang xem: đề toán lớp 2 học kỳ 2


Nội dung bài bác viết

Đề thi Toán học kì 2 Lớp 2 theo thông tứ 22 năm 2021 - Đề 1Đề soát sổ Toán Lớp 2 học kì 2 theo thông tư 22 năm 2021 - Đề số 2Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán theo thông bốn 22 năm 2021 - Đề số 3

Để sẵn sàng cho kì thi cuối kì 2 sắp tới tới, cửa hàng chúng tôi xin giới thiệu đến quý thầy cô và các em học viên lớp 2 Bộ 5 Đề thi Toán Lớp 2 học kỳ hai năm học 2020 - 2021 được sưu tầm với biên soạn bám quá sát theo thông tứ 22 của Bộ giáo dục đào tạo và đào tạo. Được kì vọng sẽ là cách thức đánh giá học viên một cách chính xác và toàn vẹn hơn.

Đề thi Toán học kì 2 Lớp 2 theo thông tư 22 năm 2021 - Đề 1

Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. a. Số nhỏ nhắn nhất trong các số sau là: (M1= 0,5đ)

A. 485B. 854C. 584

b. Số mập nhất trong những số sau là: (M1= 0,5đ)

A. 120B. 201C. 12

Câu 2. Điền vết (>, B. C. =

Câu 3. 5 tiếng chiều có cách gọi khác là: (M1= 0,5đ)

A. 15 giờB. 17 giờC. 5 giờ

Câu 4. Một hình tứ giác bao gồm độ dài những cạnh là 12 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác là: (M3= 1đ)

A. 54B. 54cmC. 45cm

Câu 5. Số điền vào khu vực chấm vào biểu thức 36 : 4 + 20 = .............. Là: (M2= 1đ)

A. 29B. 39C. 32

Câu 6. Điền số phù hợp vào chổ chấm: (M3= 1đ)

a. 45 kg – 16kg = ……….b. 14 cm : 2 cm = …………

Câu 7: Hình vẽ sau đây có mấy hình tứ giác, mấy hình tam giác? (M2= 0,5đ)

A. 3 hình tứ giác 3 hình tam giácB. 2 hình tứ giác 2 hình tam giácC. 4 hình tứ giác 3 hình tam giác

 

Phần tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (M1=1.5đ)

a. 67 + 29

……………....................

……………....................

……………....................

 

b. 137 + 208

……………....................

……………....................

……………....................

 

c. 489 - 76

……………....................

……………....................

……………....................

Câu 9. Bao gồm 36 loại ghế được xếp hồ hết vào 4 dãy. Hỏi mỗi dãy có bao nhiêu loại ghế? (M2= 2đ)

Bài giải

……………………...............................................................………………………………...

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 10. Tìm x: (M4= 1đ)

a. X x 3 = 3 x 10

....................................................

....................................................

....................................................

 

b. 37 – x = 27 : 3

....................................................

....................................................

....................................................

Đáp án Đề thi Toán học tập kì 2 Lớp 2 theo thông bốn 22 năm 2021 - Đề 1

Phần trắc nghiệm:

Câu 1:

a. A. 0,5 điểm

b. B. 0,5 điểm

Câu 2: B. 0,5 điểm

Câu 3: B. 0,5 điểm

Câu 4: B. 54cm. 1 điểm

Câu 5: A. 29. 1 điểm

Câu 6: 1 điểm

a. 29. 0,5 điểm

b. 7cm. 0,5 điểm

Câu 7: 0,5 điểm

Phần từ luận

Câu 8: 1,5 điểm - có tác dụng đúng từng phép tính 0,5 điểm.

Xem thêm: Bài 6 Trang 19 Sgk Hóa 9 Sgk Hóa Học 9, Bài 6 Trang 19 Sgk Hóa 9

Câu 9: 2 điểm

Bài giải


Câu 10: 1 điểm. Làm đúng từng phép tính 0,5 điểm.

a) x x 3 = 3 x 10

x x 3 = 30

x = 30 : 3

x=10

b) 37 – x = 27 : 3

37 – x = 9

x = 37 - 9

x = 28

Đề đánh giá Toán Lớp 2 học tập kì 2 theo thông bốn 22 năm 2021 - Đề số 2

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Số 863 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị chức năng là:

A. 863 = 600 + 30 + 8

B. 863 = 300 + 80 + 6

C. 863 = 600 + 80 + 3

D. 863 = 800 + 60 + 3

Câu 2. 2 tiếng = …… phút, số phải điền vào vị trí chấm là:

A. 120

B. 60

C. 180

D. 240

Câu 3. Kết trái của phép tính 5 kilogam x 6 là

A. 25kg

B. 30kg

C. 35kg

D. 40kg

Câu 4. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 các thành tích ta được hiệu quả là:

A. 5 × 3

B. 5 × 4

C. 5 × 5

D. 5 × 7

Câu 5. Có bao nhiêu số có hai chữ số nhưng mà chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng đơn vị

A. 4 B. 8

C. 6 D. 2

Câu 6. Cho hình vẽ:

Chu vi của tam giác trên là:

A. 11cm

B. 10cm

C. 9cm

D. 8cm

Phần 2: từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Điền lốt >, 4 × 3

3 × 10 5 × 4

Câu 8.

5 × 4 + 27 = đôi mươi + 27 = 47

2 × 9 + 36 = 18 + 36 = 54

13dm - 5dm + 8dm = 8dm + 8dm = 16dm

42kg - 15kg + 6kg = 27kg + 6kg = 33kg

Câu 9.

Bài giải

Người đó nuôi số con thỏ là:

5 × 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 nhỏ thỏ

Câu 10.

Bài giải

Trên xe gồm số du khách là:

30 – 5 = 25 (hành khách)

Đáp số: 25 hành khách

Câu 11.

Bài giải

Đổi: 9dm7cm = 97cm

Bé Hoa cao số xăng – ti – mét là:

97 – 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95cm

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán theo thông bốn 22 năm 2021 - Đề số 3

Phần 1: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: công dụng của phép tính: 145 – 39 =?

A. 106

B. 168

C. 268

D. 286

Câu 2: Số lớn nhất trong hàng số sau: 220; 291; 290; 202 là:

A. 220

B. 291

C. 290

D. 202

Câu 3: kết quả của phép tính 100 x 0 =? là:

A. 100

B. 1000

C. 10

D. 0

Câu 4: 1 km = ..... M? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:

A. 10

B. 100

C. 1000

D. 1

Câu 5: Đội Một trồng được 241 cây, đội Hai trồng được thấp hơn đội Một 50 cây. Hỏi nhóm Hai trồng được từng nào cây?

A. 191 cây

B. 291 cây

C. 202 cây

D. 190 cây

Câu 6: công dụng của phép tính 5 x 7 + 35 =?

A. 70

B. 210

C. 200

D. 37

Câu 7: Chu vi hình tứ giác ABCD là:

A. 20cm

B. 19cm

C. 22cm

D. 21cm

Phần 2: tự luận

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 406 – 203 b) 556 + 28

c) 847 – 462 d) 334 + 206

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Câu 9: tìm x

x x 9 = 27 x : 5 = 10

....................................................................................................................................

Câu 10: Tính

a) 40 kg : 4 + 21kg =……………………..

b) 300cm + 53cm – 13cm = ………………

Câu 11: bài bác toán

Mỗi túi gạo tất cả 3 kg gạo. Hỏi 5 túi gạo bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

.................................................................................................................................…

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Câu 12: Lớp 2A gồm 9 bạn học sinh giỏi, mỗi học tập sinh xuất sắc được thưởng 4 quyển vở. Hỏi cô giáo đề nghị mua toàn bộ bao nhiêu quyển vở để thưởng cho các bạn học sinh?

.................................................................................................................................…

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn toán theo thông tư 22 năm 2021 - Đề số 3

Phần 1: Trắc nghiệm: (4 điểm)


Phần 2: từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 8 : Đặt tính rồi tính (2,0 điểm)

Mỗi phép tính đúng ghi 0, 5 điểm

Câu 9: Tìm x (1,0 điểm)

Mỗi phần đúng ghi 0,5 điểm


Câu 11(1,5 điểm)

Bài giải

5 túi gạo bao gồm số ki-lô-gam gạo là:

3 x 5 = 15 kg.

Đáp số: 15 kg

Câu 12(0,5 điểm) bài xích giải:

Cô giáo đề xuất mua toàn bộ số quyển vở để thưởng cho các bạn học sinh là:

9 x 4 = 36 (quyển vở)

Đáp số: 36 quyển vở.

...

Nội dung cỗ 5 đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2021 theo thông tư 22 còn tiếp, mời các em xem full tại file thiết lập về miễn phí...

File download Bộ 5 Đề thi Toán Lớp 2 học tập kỳ 2 (Có đáp án) 2021 theo thông tứ 22 (P2)

CLICK NGAY vào đường dẫn dưới để download về đề bình chọn toán lớp 2 học kì hai năm học 2020 - 2021 (Phần 1) biên biên soạn theo thông tư 22 trên đây, cung ứng các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích cho các em học sinh và quý thầy thầy giáo tham khảo.

Xem thêm: Năm 2021 Tuổi Con Gì - Bố Mẹ Tuổi Nào Nên Sinh Con Năm 2021

►Ngoài ra các em học viên và thầy cô tất cả thể bài viết liên quan nhiều tư liệu hữu ích hỗ trợ ôn luyện thi môn toán khác được update liên tục tại siêng trang của bọn chúng tôi.