ĐỀ TOÁN LỚP 6 HỌC KÌ 1

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ

bộ 40 Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 Cánh diều năm 2022 - 2023 bao gồm đáp án


cài xuống 24 8.115 350

Tài liệu bộ đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 tất cả đáp án năm học 2022 – 2023 sách Cánh diều bao gồm 7 đề thi tổng hòa hợp từ đề thi môn Toán 6 của những trường trung học cơ sở trên toàn nước đã được soạn đáp án chi tiết giúp học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong bài xích thi học tập kì 1 Toán lớp 6. Mời chúng ta cùng đón xem:

Bộ 40 Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 năm 2022 có đáp án - Cánh diều - Đề 1

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Bạn đang xem: đề toán lớp 6 học kì 1

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm):Thực hiện tại phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

Bài 2 (3 điểm):Tìm x

a) x – 36 : 18 = 12 – 15

b) 92 – (17 + x) = 72

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

d) (x + 2)3- 23 = 41

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x cùng x > 8

Bài 3 (2,5 điểm):Trong đợt quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ các bạn học sinh sinh hoạt vùng sâu, vùng xa, khối lớp 6 của một trường trung học cơ sở đã ủng hộ được khoảng chừng 500 đến 700 quyển sách. Hiểu được số sách đó khi xếp mọi thành 20, 25, 30 ông chồng đều vừa đủ. Tính số sách mà học sinh khối 6 đã quyên góp được.

Bài 4 (2 điểm):Một mảnh vườn gồm dạng hình vuông vắn với chiều nhiều năm cạnh bởi 10m. Fan ta để 1 phần mảnh vườn làm lối đi rộng lớn 2m (như hình vẽ), phần còn lại để trồng rau. Fan ta làm hàng rào xung quang miếng vườn trồng rau và để cửa ra vào rộng 2m. Tính độ lâu năm hàng rào.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" />

Bài 5 (0,5 điểm):Chứng minh rằng 2n + 1 và 3n + một là hai số nguyên tố cùng cả nhà ( với n ∉ ℕ).

*

Đáp án

Bài 1 (2 điểm):Thực hiện phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

= 58.(57 + 150 – 125)

= 58.(207 – 125)

= 58.82 = 4756

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

= 9.5 – 4.7 + 83.1

= 45 – 28 + 83

= 17 + 83 = 100

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019

= (2019 – 2019) + (-247 – 53)

= 0 + (-300) = -300

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

= 13.70 – 50.<(19 – 9) : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<10 : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<5 + 8>

= 13.70 – 50.13

= 13.(70 – 50)

= 13.20 = 260

Bài 2 (3 điểm):

a) x – 36 : 18 = 12 – 15

x – 2 = -3

x = -3 + 2

x = -1

b) 92 – (17 + x) = 72

– (17 + x) = 72 – 92

– (17 + x) = -20

17 + x = 20

x = trăng tròn – 17

x = 3

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

41 – (2x + 5) = 720 : 40

41 – (2x + 5) = 18

– (2x + 5) = 18 – 41

– (2x + 5) = -23

2x + 5 = 23

2x = 23 – 5

2x = 18

x = 18 : 2

x = 9

d) (x + 2)3- 23 = 41

(x + 2)3= 41 + 23

(x + 2)3= 64

(x + 2)3= 43

x + 2 = 4

x = 4 – 2

x = 2

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x cùng x > 8

Vì 70 ⋮ x phải x là cầu của 70;

Vì 84 ⋮ x nên x là mong của 84;

Vì 140 ⋮ x đề xuất x là ước của 140;

Do đó, x là ước thông thường của 70; 84;140.

Ta có: 70 = 2.5.7

84 = 2.2.3.7 = 22.3.7

140 = 2.2.5.7 = 22.5.7

ƯCLN (70; 84;140) = 2.7 = 14

ƯC (70; 84; 140) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì x > 8 cần x = 14

Vậy x = 14

Bài 3 (2,5 điểm):

Gọi số sách các bạn khối 6 quyên góp được là x (x ∈ ℕ; 500

Khi xếp số sách thành 20 ông xã thì vừa đủ nên x là B(20)

Khi xếp số sách thành 25 ông chồng thì vừa đủ nên x là B(25)

Khi xếp số sách thành 30 ông xã thì vừa đủ yêu cầu x là B(30)

Do đó x là BC (20; 25; 30)

Ta có:

20 = 2.2.5 = 22.5

25 = 5.5 = 52

30 = 2.3.5

BCNN (20; 25; 30) = 22.52.3 = 300

BC (20; 25; 30) = 0; 300; 600; 900

Vì 500

Vậy số sách học sinh khối 6 quyên góp được là 600 quyển.

Bài 4 (2 điểm):

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" />

Độ dài cạnh hình vuông vắn làm vườn rau là:

10 – 2 = 8 (m)

Chu vi hình vuông làm vườn cửa trồng rau củ là:

8.4 = 32 (m)

Độ lâu năm hàng rào là:

32 – 2 = 30 (m)

Bài 5 (0,5 điểm):

Gọi d là cầu chung lớn số 1 của 2n + 1 với 3n + 1.

Ta có:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" />

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" />

Do kia d = ±1

Do đó: ƯCLN (2n + 1; 3n + 1) = 1

Vậy nhì số 2n + 1 với 3n + 1 nguyên tố cùng nhau.

Bộ 40 Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 năm 2022 có đáp án - Cánh diều - Đề 2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1:Cho tập thích hợp M = a, b, c. Cách viết làm sao sau đó là đúng?

A) b ∈ M

B) d ∈ M

C) a ∈ M

D) c ∉ M

Câu 2:Số tam giác hầu hết trong mẫu vẽ là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" />

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

Câu 3:Một hình chữ nhật có chu vi là 24cm và chiều rộng là 5cm. Diện tích hình chữ nhật kia là:

A) 15cm2

B) 25cm2

C) 35cm2

D) 24cm2

Câu 4:Đối với những phép toán tất cả dấu ngoặc, vật dụng tự triển khai phép tính là

A) → <> → ()

B) () → <> →

C) → () → <>

D)<> → () →

II. Từ bỏ luận

Bài 1 (3 điểm):Thực hiện nay phép tính

a) 27.16 + 81.21 + 9.21.3

b) 36.13 + 65.37 + 9.4.87 + 65.9.7

c) 22.85 + 15.22- 20200

d) 123.456 + 456.321 - 256.444

Bài 2 (2,5 điểm):Tìm x nguyên

a) x – 105 : 21 = 15

b) 87 – (73 – x) = 20

c) đôi mươi – 2(x - 1)2= 2

d) 3x - 1+ 3x+ 3x + 1= 39

Bài 3 (2 điểm):Một nhóm thiếu niên lúc xếp sản phẩm 2; 3; 4; 5 phần lớn thừa một người. Biết số đội viên trong tầm 100 mang lại 150 người. Tính số nhóm viên thiếu hụt niên của đội.

Bài 4 (0,5 điểm):Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, H, G thứu tự là trung điểm của AB, CD, EB. Tính tỉ số diện tích của diện tích s hình thang GBCH và ăn mặc tích hình thang AGHD.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" />

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1:Cho tập hợp M = . Cách viết làm sao sau đây là đúng?

A) b ∈ M

B) d ∈ M

C) ∈ M

D) c ∉ M

Giải thích:

Phần tử b thuộc M ta viết b ∈ M

Phần tử d không thuộc M ta viết d ∉ M

Tập phù hợp là con của M ta viết ⊂ M

Phần tử c ở trong M ta viết c ∈ M

Câu 2:Số tam giác gần như trong hình vẽ là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" />

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

Giải thích:Ta đếm được 5 tam giác đều tất cả 4 tam giác nhỏ tuổi và 1 tam giác to bên ngoài.

Câu 3:Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 24cm với chiều rộng lớn là 5cm. Diện tích s hình chữ nhật kia là:

A) 15cm2

B) 25cm2

C) 35cm2

D) 24cm2

Giải thích:

Nửa chu vi là: 24 : 2 = 12 cm

Chiều lâu năm hình chữ nhật là 12 – 5 = 7 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 5.7 = 35 (cm2)

Câu 4:Đối với những phép toán gồm dấu ngoặc, lắp thêm tự thực hiện phép tính là

A) → <> → ()

B) () → <> →

C) → () → <>

D)<> → () →

Giải thích:Khi phép toán có những dấu ngoặc ta ưu tiên triển khai trong ngoặc tròn trước rồi mang lại ngoặc vuông kế tiếp là ngoặc nhọn

II. Trường đoản cú luận

Bài 1 (3 điểm):Thực hiện nay phép tính

a) 27.16 + 81.21 + 9.21.3

= 27.16 + 81.21 + 27.21

= 21.(81 + 27) + 27.16

= 21.108 + 27.16

= 3.7.9.12 + 27.16

= 27.84 + 27.16

= 27.(84 +16)

= 27.100 = 2700

b) 36.13 + 65.37 + 9.4.87 + 65.9.7

= 36.13 + 64.37 + 36.87 + 64.63

= 36.(13 + 87) + 64.(37 + 63)

= 36.100 + 64.100

= 3600 + 6400 = 10000

c) 22.85 + 15.22- 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1= 399

d) 123.456 + 456.321 - 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444.200 = 88800

Bài 2 (2,5 điểm):

a) x – 105 : 21 = 15

x – 5 = 15

x = 15 + 5

x = 20

b) 87 – (73 – x) = 20

-(73 – x) = trăng tròn – 87

-(73 – x) = -67

73 – x = 67

-x = 67 – 73

-x = -6

x = 6

c) 20 – 2(x - 1)2= 2

-2(x - 1)2= 2 – 20

-2(x - 1)2= -18

(x - 1)2= (-18) : (-2)

(x - 1)2= 9 = 32= (-3)2

Trường thích hợp 1:

x – 1 = 3

x = 3 + 1

x = 4

Trường hợp 2:

x – 1 = -3

x = -3 + 1

x = -2

d) 3x - 1+ 3x+ 3x + 1= 39

3x - 1+ 3x - 1 + 1+ 3x - 1 + 2= 39

3x - 1+ 3x - 1.3 + 3x - 1.32= 39

3x - 1(1 + 3 + 32) = 39

3x - 1.13 = 39

3x - 1= 39 : 13

3x - 1= 3

3x - 1= 31

x – 1 = 1

x = 1 + 1

x = 2

Bài 3 (2 điểm):

Gọi số team viên của đội là x (x ∈ ℕ*; 100

Vì khi xếp sản phẩm 2; 3; 4; 5 hầu như thừa một tín đồ nên x – 1 nhóm viên lúc xếp hàng 2; 3; 4; 5 thì vừa đủ

Vì khi team xếp thành mặt hàng 2 thì vừa đủ yêu cầu x - 1 là bội của 2

Vì khi đội xếp thành mặt hàng 3 thì vừa đủ yêu cầu x - một là bội của 3

Vì khi team xếp thành mặt hàng 4 thì vừa đủ đề nghị x - 1 là bội của 4

Vì khi team xếp thành sản phẩm 5 thì vừa đủ phải x - 1 là bội của 5

Do đó x – một là BC(2; 3; 4; 5)

Ta có:

2 = 2

3 = 3

4 = 2.2 = 22

5 = 5

BCNN (2; 3; 4; 5) = 3.5.22= 3.5.4 = 60

BC (2; 3; 4; 5) = 0; 60; 120; 180; ...

Vì 100

Do kia x – 1 = 120 cần x = 121

Vậy đội tất cả 121 thành viên.

Bài 4 (0,5 điểm):

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" />

Ta có hình thang GBCH cùng hình thang AGHD gồm cùng chiều cao. Vì thế tỉ số diện tích s của diện tích hình thang GBCH và ăn diện tích hình thang AGHD bởi tỉ số tổng độ lâu năm hai lòng của hình thang GBCH với tổng độ lâu năm hai lòng của hình thang AGHD.

Đặt GB = GE = a suy ra CH = 2a, AB = 4a, AG = 3a.

Tổng độ dài hai lòng hình thang GBCH là: 2a + a = 3a.

Tổng độ dài hai lòng hình thang AGHD là: 2a + 3a = 5a.

Suy ra tỉ số tổng độ nhiều năm hai đáy của hình thang GBCH và tổng độ nhiều năm hai lòng của hình thang AGHD là 3:5.

Bộ 40 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 năm 2022 có đáp án - Cánh diều - Đề 3

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Tập hợp B = B = 0; 1; 2; ...; 100 có số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2:Tìm xác minh đúng trong các khẳng định sau:

A) một trong những chia hết mang lại 9 thì luôn luôn chia hết mang đến 3.

B) nếu như hai số chia hết đến 3 thì tổng của hai số đó chia hết đến 9.

Xem thêm: Những Câu Tục Ngữ Nói Về Lòng Tự Trọng, Một Số Tục Ngữ Nói Về Lòng Tự Trọng Câu Hỏi 7555

C) đều số chẵn thì luôn luôn chia hết đến 5.

D) Số chia hết đến 2 là số gồm chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3:Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4:Cách viết nào dưới đây được gọi là đối chiếu số 80 ra quá số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5:Khẳng định nào dưới đây đúng

A) Hình thoi gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

B) hình vuông vắn có bốn cạnh bằng nhau.

C) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo vuông góc với nhau.

D) Hình thang tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau.

Câu 6:Thứ tự triển khai phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42+ 2) là:

A) Phép phân tách – phép cộng – lũy thừa.

B) Phép cùng – lũy thừa – phép chia.

C) Lũy thừa – phép cùng – phép chia.

D) Lũy quá – phép chia – phép cộng.

II. Phần tự luận

Bài 1 (2 điểm):Thực hiện nay phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33+ 44: 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm):Tìm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3= 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm):Một đội y tế gồm tất cả 220 nữ và 280 nam giới dự định tạo thành các nhóm làm sao cho số cô gái và số nam sinh hoạt mỗi nhóm đa số nhau, biết số đội chia được nhiều hơn 1 nhóm cùng không to hơn 5 nhóm. Hỏi bao gồm thể phân thành mấy nhóm? khi ấy mỗi nhóm tất cả bao nhiêu nam từng nào nữ.

Bài 4 (1 điểm):Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 27cm cùng chiều rộng là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm):Cho A = 1 + 3 + 32+ 33+ ... + 3100. Chứng tỏ A chia hết cho 13.

*

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Tập hợpB = có số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số phần tử của tập hợp ta sẽ tính theo công thức tính số số hạng.

Số thành phần của tập hòa hợp B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2:Tìm khẳng định đúng trong các xác minh sau:

A) một vài chia hết mang lại 9 thì luôn chia hết mang đến 3.

B) nếu như hai số phân tách hết mang lại 3 thì tổng của nhì số đó phân tách hết mang đến 9.

C) đầy đủ số chẵn thì luôn chia hết mang lại 5.

D) Số phân tách hết mang lại 2 là số tất cả chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng do số phân tách hết mang đến 9 tất cả dạng 9k nhưng mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) chia hết mang lại 3

B) sai vị 6 với 9 phân chia hết mang đến 3 mà lại tổng của 6 với ư9 là 15 lại không phân chia hết đến 9.

C) sai vì chưng 42 là số chẵn tuy thế không chia hết mang đến 5.

D) Sai vì số có tận cùng là 3 không phân chia hết đến 2 ví dụ như 33 không chia hết cho 2.

Xem thêm: Tính Tỉ Lệ Bản Đồ - Tỉ Lệ Bản Đồ Là Gì

Câu 3:Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác phần lớn được biểu diễn dưới hình sau