Dịch unit 9 lớp 11

     

Work in partner. Ask và answer the following questions. (Làm câu hỏi theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)


Before

Before you read

Work in a partner. Ask and answer the following questions.

Bạn đang xem: Dịch unit 9 lớp 11

(Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc sau.)

1. How far is it from your house khổng lồ the nearest post office? 

(Từ nhà của bạn đến bưu điện gần nhất bao xa?)

2. How often vày you so to lớn the post office?

(Bao lâu thì bạn đến bưu năng lượng điện một lần? Để làm gì?)

3. What services vì chưng you think the post office offers?

(Theo các bạn thì bưu điện tất cả những dịch vụ gì?)

 

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. The nearest post office is about 2km from my house.

(Bưu điện sớm nhất cách bên tôi khoảng chừng 2 km.)

2. I often go lớn the post office once a month to buy Television Magazine. Sometimes I also go there to lớn send letters khổng lồ my friends in other provinces.

(Tôi thường cho bưu điện 1 tháng 1 lần để mua Tạp chí Truyền hình. Thỉnh phảng phất tôi cho đó để gửi thư cho những người bạn ngơi nghỉ tỉnh khác.)

3. I think the post office offers many services such as mail & parcel service, SMS, money transfer service, press distribution, flower telegram service, telephone & fax service, phone cards & internet cards distribution, postal savings and so on.

(Tôi nghĩ bưu điện cung cấp nhiều dịch vụ như thư và bưu phẩm, SMS, đưa tiền, giao hàng nhanh, dịch vụ thương mại hoa năng lượng điện tử, dịch vị điện thoại thông minh và fax, phân phối thẻ điện thoại thông minh và Internet, tiết kiệm bưu tổn phí và vân vân.)


While

While you read

Read the text which introduces the services provided by Thanh ba Post Office & then bởi vì the tasks follow.

(Đọc những văn bản trong đó reviews các dịch vụ được cung cấp bởi Bưu năng lượng điện Thanh ba và tiếp đến làm những nhiệm vụ theo.)

(Open daily from 7 a.m. To 9 p.m.)

Thanh bố Post Office is equipped with advanced technology and has a spacious và pleasant front office. We offer the best serv ices with a well-trained staff, who are always thoughtful và courteous khổng lồ customers.

Mail & Parcel Service

You can choose to send your letters by air or surface mail. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

The maximum weight limit of a parcel is 31.5 kg. We offer a very competitive rate for parcels under 15 kg.

Express Money Transfer

Just imagine your relatives are living over one thousand kilometres away from you and you want to lớn send them some money quickly. This speedy and secure service for transferring money can be useful. The money will be sent to lớn your relatives in less than 24 hours.

Phone Calls & Faxes

Besides the ordinary telephone hotline service, our Post Office provides the Messenger hotline Service. This service helps you lớn notify the recipient of the time and place to lớn receive the call.

If you want khổng lồ send a document và do not want to thua kém its original shape, our facsimile service will help you. Fax transmission has now become a cheap & convenient way to lớn transmit texts & graphics over distances.

Press Distribution

Don"t bother to go out early khổng lồ buy your daily newspapers. Just subscribe khổng lồ your favourite newspapers and magazines & we will have them delivered to lớn your house early in the morning.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

(Mở cửa hàng ngày trường đoản cú 7 giờ chiếu sáng đến 9 giờ tối)

Bưu điện Thanh bố được trang bị công nghệ tiên tiến và công sở phía trước rộng lớn rãi, thoải mải. Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ với một tổ ngũ nhân viên được đào tạo tốt, luôn chu đáo và lịch sự với khách hàng.

Dịch vụ bưu phẩm và bưu kiện

Bạn hoàn toàn có thể chọn gửi đường hàng ko hay đường biển. Shop chúng tôi cũng có dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu phẩm/ bưu kiện gửi phát cấp tốc (SMS) của các bạn sẽ được đưa trong thời hạn ngắn nhất bao gồm thể.

Giới hạn trọng lượng về tối đa của kiện sản phẩm là 3l.5kg. Chúng tôi cung cung cấp một mức chi phí rất tuyên chiến và cạnh tranh cho bưu kiện dưới 15kg.

Chuyển chi phí nhanh

Chỉ phải tưởng tượng tín đồ thân của người tiêu dùng đang làm việc cách bạn hơn 1000km và bạn có nhu cầu gửi cho họ một vài tiền một giải pháp nhanh chóng. Thương mại dịch vụ chuyển tiền mau lẹ và bình an có thể có ích, số chi phí này sẽ tiến hành gửi đến người thân của khách hàng trong vòng không đầy 24 giờ.

Gọi điện thoại cảm ứng và Fax

Bên cạnh dịch vụ cuộc call thoại thông thường, bưu điện của công ty chúng tôi cung cấp thương mại & dịch vụ cuộc gọi chúng ta bè. Dịch vụ thương mại này khiến cho bạn thông báo cho tất cả những người nhận về thời gian và vị trí để thừa nhận cuộc gọi.

Nếu bạn muốn gửi một tư liệu và không muốn để thiếu tính định dạng lúc đầu của nó, thương mại & dịch vụ fax của chúng tôi sẽ góp bạn. Truyền fax đã trở thành một hình thức rẻ và thuận lợi để truyền tài văn phiên bản và biểu vật từ địa điểm này mang đến nơi khác.

Phát hành báo chí

Đừng bận lòng phải đi ra ngoài sớm để mua báo mỗi ngày của bạn. Chỉ cần đăng kí tờ báo và tạp chí yêu thương thích của chúng ta và công ty chúng tôi sẽ phạt báo tận nhà của người sử dụng vào buổi sớm sớm.


Task 1

Task 1. Circle the letter (A, B, C or D) before the word that has the opposite meaning to lớn the italicised word.

(Khoanh tròn mẫu mã tự (A, B,C hoặc D) trước từ có nghĩa trái với từ bỏ in nghiêng.)

1. Thanh ba Post Office has a spacious and pleasant front office.

A. Large B. Beautiful

C. Cramped D. Open

2. Our well-trained staff are always courteous to customers.

A. Helpful B. Rude

C. Friendly D. Open

3. This speedy and secure service of transferring money can be useful.

A. Rapid B. Hurried

C. Careful D. Slow

4. If you want lớn send a document and do not want to thất bại its original shape, send it by a fax machine.

A. Quality B. Outdated

C. Changed D. Imaginative

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

1. Bưu năng lượng điện Thanh ba có trụ sở rộng rãi và dễ dàng chịu.

A. Lớn

B. đẹp

C. Hẹp

D. Rộng mở

2. Đội ngũ nhân viên được huấn luyện và giảng dạy của công ty chúng tôi luôn lịch sự với khách hàng.

Xem thêm: Top 9 Bài Tập Used To Lớp 8, Bài Tập Used To Và Be/ Get Used To Có Đáp Án

A. Hữu ích

B. Thô lỗ

C. Thân thiện

D. Cởi mở

3. Dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và an toàn này rất có thể hữu ích.

A. Nhanh

B. Gấp vã

C. Cẩn thận

D. Chậm

4. Nếu bạn có nhu cầu gửi một tư liệu và không muốn mất hình dạng ban đầu của nó, gởi nó bởi một sản phẩm công nghệ fax.

A. Duy nhất

B. Lỗi thời

C. Bị cố kỉnh đổi

D. Nhiều trí tưởng tượng

Lời giải bỏ ra tiết:

1. C  2. B 3. D 4. C

1. C: spacious > (rộng rãi >

2. B: courteous >(lịch sự >

3. D: speedy >(nhanh >

4. C: original >(nguyên bạn dạng >


Task 2. Read the text again & then answer the following question.

(Đọc các văn bản một đợt tiếp nhữa và sau đó trả lời các thắc mắc sau đây.)

1. What is Thanh ba Post Office equipped with?

(Bưu năng lượng điện Thanh bố được trang bị mẫu gì?)

2. What services are offered at Thanh cha Post Office?

(Bưu điện Thanh Ba cung ứng những thương mại & dịch vụ nào?)

3. According lớn the text, what are three different ways of sending a letter?

(Theo bài đọc, tía cách không giống nhau để nhờ cất hộ thư là gì?)

4. What is the Messenger hotline Service used for?

(Dịch vụ tin nhắn thoại được sử dụng để gia công gì?)

5. What will you have to do if you want to get your newspapers and magazines delivered to your house?

(Nếu bạn muốn báo cùng tạp chí được giao đến tận nơi bạn phải làm gì?)


1. Thanh bố Post Office is equipped with advanced technology & a spacious pretty place for transaction.

(Bưu điện Thanh bố được trang bị công nghệ tiên tiến với nơi thanh toán giao dịch rộng rãi.)

2. Mail and Parcel Service, Express Money Transfer, Phone Calls và Faxes, Press and Distribution và Flower Telegram Service are services at Thanh ba Post Office.

(Dịch vụ thư với bưu phẩm, giao dịch chuyển tiền nhanh, call điện với fax, giao báo và hoa là những thương mại dịch vụ mà Bưu năng lượng điện Thanh bố cung cấp.)


3. They are sending by air, surface mail và the Express Mail Service.

(Đó là gửi bằng đường hàng không, đường bộ thông thường và chuyển thư tốc hành.)

4. The Messager hotline Service is used for notifying the recipient of the time & place to lớn receive the call.

(Dịch vụ tin nhắn thoại được dùng để xem xét người nhận về thời gian và vị trí nhận cuộc gọi.)

5. If we want khổng lồ get our newspapers & magazines delivered lớn our house, we have lớn subscribe.

(Nếu bọn họ muốn báo và tạp chí được giao cho tận nhà, chúng ta phải đặt theo tháng.)


Task 3

Task 3. Find evidence in text to support these statements.

(Tìm bằng chứng trong bài đọc để cung ứng các lời nói này.)

1. You cannot make a phone call at Thanh cha Post Office at 10 p.m.

(Bạn bắt buộc gọi điện thoại cảm ứng ở bưu điện Thanh ba lúc 10 giờ tối.)

2. You can save money if you send a parcel which is under 15kg.

(Bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm tiền trường hợp gửi bưu phẩm bên dưới 15 kg.)

3. The post office offers a special mail service which is particularly fast.

(Bưu điện cung ứng dịch vụ thư đặc biệt vô cùng nhanh.)

4. Your relatives do not have to lớn wait till tomorrow to lớn get money you send them today.

(Họ hàng của chúng ta không rất cần được chờ cho ngày mai để thừa nhận tiền chúng ta gửi hôm nay.)

Lời giải chi tiết:

1. The post office opens daily from 7 a.m lớn 9 p.m.

(Bưu điện mở cửa hàng ngày trường đoản cú 7 giờ sáng đến 9 giờ tối.)

2. We offer a very competitive rate for parcels under 15kg.

(Chúng tôi cung ứng giá đối đầu và cạnh tranh cho hầu như bưu phẩm dưới 15 kg.)

3. We also have the Express Mail Service & your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

(Chúng tôi cũng có dịch vụ Thư tốc hành cùng thư tốc hành của các bạn sẽ được chuyển đi trong thời hạn ngắn nhất bao gồm thể.)

4. We offer a speedy và secure service of transferring money in less than 24 hours.

(Chúng tôi hỗ trợ dịch vụ chuyển tiền nhanh trong vòng chưa đến 24 tiếng.)


After you read

After you read

Work in groups. Answer the following questions.

(Làm bài toán theo nhóm. Vấn đáp những thắc mắc sau đây.)

1. Which service provided by Thanh ba Post Office vày you think is the most important and why? 

(Dịch vụ làm sao được cung ứng bởi Bưu Điện Thanh tía mà bạn nghĩ là đặc biệt quan trọng nhất cùng tại sao?)

2. What services vì you think Thanh bố Post Office should have in the future?

(Theo bạn thì Bưu Điện Thanh cha nên có các dịch vụ gì sinh hoạt trong tương lai?)

Lời giải chi tiết:

1. In my opinion, it is Express Money Transfer. Because when you send some money lớn your relatives, certainly you can’t feel safe và wonder whether it arrives or not. Now with this service, you feel much safer. Your money isn"t only sent quickly but also securely.

Xem thêm: Hình Ảnh Miku Đẹp Nhất Thế Giới ❤️ Ảnh Miku Ngầu, Hatsune Miku Bất Ngờ Xuất Hiện Trong

(Theo tôi, kia là giao dịch chuyển tiền nhan. Bởi vì khi chúng ta gửi tiền mang đến họ hàng, chắc chắn bạn chẳng thể cảm thấy an toàn và từ hỏi liệu nó mang đến nơi xuất xắc không. Hiện giờ với thương mại & dịch vụ này, bạn cảm thấy bình yên hơn nhiều. Tiền của người tiêu dùng không phần đa được nhờ cất hộ đi lập cập mà còn an toàn.)

2. I think they should expand their services such as the internet Network and international phone calls.

(Tôi nghĩ chúng ta nên không ngừng mở rộng các dịch vụ như mạng lưới mạng internet và các cuộc call quốc tế.)