ĐỊNH LÝ TALET LỚP 8

     

Lý thuyết Định lí Ta-let trong tam giác lớp 8 gồm triết lý chi tiết, gọn gàng và bài tập trường đoản cú luyện tất cả lời giải cụ thể sẽ giúp học viên nắm vững kỹ năng trọng trung tâm Toán 8 bài xích 1: Định lí Ta-let trong tam giác.

Bạn đang xem: định lý talet lớp 8


Lý thuyết Toán 8 bài xích 1: Định lí Ta- let trong tam giác

Bài giảng Toán 8 bài xích 1: Định lí Ta- let trong tam giác

A. Lý thuyết

1. Tỉ số của hai tuyến phố thẳng

- Định nghĩa

Tỉ số của nhị đoạn trực tiếp là tỉ số độ dài của bọn chúng theo cùng một đơn vị đo.

Tỉ số của hai đoạn trực tiếp AB cùng CD được kí hiệu là ABCD.

- Chú ý:Tỉ số của nhị đoạn trực tiếp không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị chức năng đo

Ví dụ 1.

- Cho AB = 10 cm; CD = 30 cm thìABCD=1030=13

- đến AB = 1 dm; CD = 3 dm thìABCD=13

2. Đoạn trực tiếp tỉ lệ

- Định nghĩa:

Hai đoạn trực tiếp AB với CD điện thoại tư vấn là tỉ trọng với hai đoạn trực tiếp A’B’ với C’D’ nếu tất cả tỉ lệ thức ABCD=A"B"C"D" tuyệt ABA"B"=CDC"D".

3. Định lý Ta – lét trong tam giác

- Định lý Ta – lét:

Nếu một mặt đường thẳng song song với cùng 1 cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lai thì nó định ra trên hai cạnh ấy đầy đủ đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

*

Tổng quát:△ABC, B"C"∥BC; B"∈AB, C"∈AC

Ta có:AB"AB=AC"AC; AB"BB"=AC"C"C; BB"AB=CC"AC

Ví dụ 2. Tính độ dài cạnh AN trong hình mẫu vẽ sau, biết MN// BC

*

Lời giải:

Ta gồm MN// BC, áp dụng định lý Ta – lét ta có:

AMMB=ANNC hay1710=x9

⇒x=17.910=15,3

Vậy AN = 15,3.

B. Bài tập từ luyện

Bài 1. Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng tất cả độ lâu năm như sau:

a) AB = 6 cm; CD = 10 cm.

Xem thêm: Truyện Tranh Dạ Ký Phần 2 Tập 1, Dạ Ký Chap 45

b) AB = 2dm; MN = 4cm.

c) MN = 12 cm; PQ = 2dm

Lời giải:

Tỉ số của những cặp đoạn trực tiếp đã mang đến là:

a)ABCD=610=35

b) Đổi AB = 2 dm = 20 cm

ABMN=204=5

c) Đổi PQ = 2dm = đôi mươi cm

MNPQ=1220=0,6

Bài 2. tìm độ lâu năm x đến hình vẽ sau biết MN// BC

*

Lời giải:

Ta có: AB = AM + MB = 2 + 3 = 5

Vì MN// BC. Áp dụng định lí Ta – lét ta có:

AMAB=ANAC⇔25=1,5x⇒x=5.1,52=3,75

Vậy x = 3,75.

Bài 3. Cho các đoạn trực tiếp AB = 4 cm; CD = 8cm; MN = 20cm; PQ = x cm. Kiếm tìm x nhằm AB cùng CD tỉ lệ với MN và PQ?

Lời giải:

Để AB với CD tỉ trọng với MN với PQ thì:

ABCD=MNPQ⇔48=20x⇔x=8.204=40cm

Vậy x = 40cm.

Bài 4. Cho đoạn thẳng AB = 35cm. Bên trên đoạn trực tiếp AB mang điểm C làm sao cho CACB=32. Tính độ dài đoạn CB.

Lời giải:

*

Từ giả thiết

CACB=32⇒CA3=CB2

ĐặtCA3=CB2=t t>0

⇒CA=3tCB=2t

Ta có: AB = AC + CB

Thay số: 35 = 3t + 2t

Do đó, 35 = 5t buộc phải t = 7.

Khi đó; CB = 2t = 2.7 = 14 cm

Vậy CB = 14cm.

Trắc nghiệm Toán 8 bài xích 1: Định lý Ta-lét trong tam giác

Bài 1: cho hình vẽ sau, lựa chọn câu sai, biết MN//BC:

Hiển thị lời giải

Vì MN//BC yêu cầu theo định lý Ta – let, ta có:

AMMB=ANNC⇔aa"=bb"⇔a"a=b"b

Suy ra A đúng, B sai

Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

aa"=bb"=a+ba"+b". Suy ra D đúng

BMAB=CNAC⇔a"a+a"=b"b+b"⇔a"b"=a+a"b+b"

Suy ra C đúng


Bài 2: Chọn câu vấn đáp đúng:

Cho hình thang ABCD (AB // CD), O là giao điểm của AC và BD. Xét các khẳng định sau:

Số xác định đúng trong các xác định trên là:

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Hiển thị lời giải


Bài 3: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Một đường thẳng song song cùng với AB giảm các sát bên AD, BC theo thứ tự ngơi nghỉ E, F. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A.EDAD+BFBC=1

B.AEAD+BFBC=1

C.AEED+BFFC=1

D.AEED+FCBF=1

Hiển thị đáp án


Bài 4: Cho hình vẽ, trong những số đó DE // BC, AD = 12, DB = 18, CE = 30. Độ dài AC bằng:

A. 20

B.1825

C. 50

D. 45

Hiển thị giải đáp

Vì DE // BC, theo định lý Ta-lét ta gồm


Bài 5: Tìm giá trị của x trên hình vẽ.

Xem thêm: Phiếu Bài Tập Toán Lớp 5 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết, Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 5

A. X = 3

B. X = 2,5

B. X = 1

D. X = 3,5

Hiển thị câu trả lời

Vì MN // HK, áp dụng định lý Ta-lét ta có:


Bài 6: Cho tam giác ABC, đường trung con đường AD. điện thoại tư vấn K là vấn đề thuộc đoạn thẳng AD sao choAKKD=12. Gọi E là giao điểm của BK cùng AC. Tính tỉ số AEBC

A. 4

B.13

C.12

D.14

Hiển thị giải đáp

Bài 7: Cho hình thang ABCD (AB // CD) tất cả BC = 15cm. Điểm E nằm trong cạnh AD sao choAEAD=13 . Qua E kẻ con đường thẳng tuy nhiên song cùng với CD, giảm BC ở F. Tính độ nhiều năm BF.

A. 15 cm

B. 5 cm

C. 10 cm

D. 7 cm

Hiển thị giải đáp

Bài 8: Cho biết M thuộc đoạn trực tiếp AB

thỏa mãnAMMB=38 . Tính tỉ sốAMAB ?

A.AMAB=58

B.AMAB=511

C.AMAB=311

D.AMAB=811

Hiển thị đáp án

Bài 9: Cho hình vẽ, trong số ấy DE // BC, AE = 12, DB = 18, CA = 36. Độ nhiều năm AB bằng:

A. 30

B. 36

C. 25

D. 27

Hiển thị đáp án

Bài 10: Cho biết M thuộc đoạn thẳng AB

thỏa mãnAMMB=38 . Đặt AMAB=k, số k thỏa mãn điều khiếu nại nào dưới đấy

Hiển thị đáp án