ĐƠN VỊ TÍNH DIỆN TÍCH

     

Bảng đơn vị đo diện tích – Toán 5: biện pháp ghi nhớ và quy đổi nhanh Chóng

Bảng đơn vị đo diện tích học sinh đã được khám phá trong công tác Toán 5. Phần kiến thức và kỹ năng này hết sức quan trọng, có nhiều trong những bài toán, dạng toán không giống nhau. Bài viết hôm nay thpt Sóc Trăng sẽ cung cấp cho bạn những nguồn tứ liệu cần thiết để phục cho công tác dạy cùng học nhé !

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ


1. Đơn vị đo diện tích là gì ?

Bạn đã xem: Bảng đơn vị đo diện tích s – Toán 5: phương pháp ghi nhớ với quy đổi nhanh Chóng

Đơn vị là một đại lượng dùng để đo lường, được áp dụng trong các nghành toán học, vật lý, hóa học, và trong cuộc sống.

Bạn đang xem: đơn vị tính diện tích


Diện tích là đại lượng biểu hiện phạm vi của hình hoặc hình hai chiều trong phương diện phẳng. Diện tích bề mặt là tương tự của diện tích trên bề mặt hai chiều của một vật dụng thể tía chiều.

Đơn vị đo diện tích s là km2; hm2(ha); dam2; m2; dm2; cm2; mm2

Ví dụ: Diện tích hình vuông dài 36 cm2

2. Bảng đơn vị đo diện tích

*

3. Biện pháp đọc với ghi lưu giữ bảng đơn vị đo diện tích

Bảng đơn vị chức năng đo diện tích được xếp theo máy tự từ to đến bé:

Cụ thể những đơn vị đo diện tích như sau:

Đơn vị đo diện tích s Ki-lô-mét-vuông (viết tắt là km2): 1 km2 = 100 hm2Đơn vị đo diện tích Héc-tô-mét-vuông (viết tắt là hm2): 1 hm2 = 100 dam2 = 1/100km2Đơn vị đo diện tích s Đề-ca-mét-vuông (viết tắt là dam2) 1 dam2 = 100m2 = 1/100 hm2Đơn vị đo diện tích s Mét vuông (viết tắt là m2): 1m2 = 100dm2 = 1/100dam2Đơn vị đo diện tích s Đề-xi-mét-vuông (viết tắt là dm2): 1dm2 = 100cm2 = 1/100m2Đơn vị đo diện tích s Xen-ti-mét-vuông (viết tắt là cm2 ): 1cm 2= 100 mm2 = 1/100dm2Đơn vị đo diện tích s Mi-li-mét-vuông (viết tắt là mm2) 1mm2 = 1/100 cm2

Nếu ao ước ghi nhớ cấp tốc bảng đơn vị chức năng đo diện tích này, trước hết các bạn phải gọi đi phát âm lại các lần đã. Sau khi đã ghi lưu giữ được rồi, thỉnh thoảng bạn phải ôn lại. Hay bạn cũng có thể “chế” thành vài ba câu hát rồi “nghêu ngoao” mỗi ngày cho dễ nhớ và cũng cạnh tranh quên.

4. Bí quyết quy đổi giữa các đơn vị cùng với nhau vào bảng 

Cách quy đổi cũng thuận lợi thôi. Chỉ cần bạn nắm vững quy tắc của chính nó được:

Quy tắc 1: Khi đổi từ đối kháng vị to hơn xuống đối kháng vị nhỏ hơn liền kề, thì ta cung ứng số kia 2 chữ số 0 (nhân số đó với 100). 

Ví dụ:

 3 m2 = 300dm2 = 30000cm2

21km2 = 2100hm2 = 250000dam2

Quy tắc 2: mong muốn đổi từ 1-1 vị nhỏ hơn sang đơn vị to hơn liền kề, thì phân tách số đó cho 100 (hay giảm số đó đi 2 chữ số 0)

Ví dụ:

300000cm2=3000dm2=30m2

*

II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH

Dạng 1: Đọc hoặc viết những số đo diện tích

Phương pháp giải:

– Đọc số đo diện tích trước rồi phát âm tên đơn vị đo diện tích s sau.

– Viết số đo diện tích s trước rồi viết kí hiệu tên 1-1 vị diện tích s sau.

Ví dụ:

a) Đọc các số đo diện tích s: 29mm2; 305mm2; 1200mm2.

b) Viết các số đo diện tích:

Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuôngHai nghìn bố trăm mười mi-li-mét vuông.

Đáp án:

a) Đọc những số đo diện tích:

29mm2 Hai mươi chín mi-li-mét vuông.305mm2 Ba trăm linh năm mi-li-mét vuông.1200mm2 Một nghìn nhị trăm mi-li-mét vuông.

b) Viết những số đo diện tích:

Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông: 168mm2;Hai nghìn tía trăm mười mi-li-mét vuông: 2310mm2.

Dạng 2: thay đổi các đơn vị chức năng đo diện tích

Phương pháp giải: 

Dựa vào nhận xét, trong bảng đơn vị đo diện tích, hai đơn vị chức năng liền nhau rộng (kém) nhau 100 lần.

Ví dụ: Viết số tương thích vào vị trí chấm:

a) 8 dam2 = …..m2

20 hm2 = …. Dam2

5 cm2 = ….mm2

3 m2 = ….cm2

7 hm2 = …. M2

13 km2 = …. Hm2

b) 300 m2 = ….. Dam2

2100 dam2 = …..hm2

900 mm2 = …. Cm2

8000 dm2 = ….m2

50 000 mét vuông = ….hm2

34 000 hm2 = ….km2

c) 1/10 hm2 = …. M2

3/5 hm2 = …. M2

d) 1/10 km2 =….hm2

1/2 km2 = ….hm2

Gợi ý:

a) 8 dam2 = 800m2

20 hm2 = 2000dam2

5 cm2 = 500mm2

3 m2 = 30 000cm2

7 hm2 = 70 000m2

13 km2 = 1300 hm2

b) 300 mét vuông = 3dam2

2100 dam2 = 21hm2

900 mm2 = 9cm2

8000 dm2 = 80m2

50 000 mét vuông = 5hm2

34 000 hm2 = 340km2

c) 1/10 hm2 = 1000 m2

3/5 hm2 = 6000 m2

d) 1/10 km2 = 10hm2

1/2 km2 = 50hm2

Dạng 3: các phép tính với đơn vị đo diện tích

Phương pháp giải:

– Khi triển khai phép tính gồm kèm theo các đơn vị đo giống nhau, ta thực hiện các phép tính như tính các số từ nhiên.

– Khi thực hiện phép tính tất cả kèm theo các đơn vị đo khác nhau, trước tiên ta đề xuất đổi về thuộc 1 đơn vị chức năng đo tiếp đến thực hiện tính bình thường.

Xem thêm: Cách Vẽ Trang Trí Lọ Hoa Đẹp Đơn Giản, Vẽ Tạo Dáng Và Trang Trí Lọ Hoa

-Khi nhân hoặc phân tách một đơn vị đo diện tích với một số, ta nhân hoặc phân tách số kia với một vài như cách thông thường, tiếp đến thêm đối kháng vị diện tích vào kết quả.

Ví dụ:

0,3km2. 5= … km2

1671km2 + 1200 hm2 = … hm2

Dạng 4: So sánh các đơn vị đo diện tích

Phương pháp giải:

– lúc so sánh các đơn vị đo giống nhau, ta so sánh tương tự như so sánh hai số từ bỏ nhiên.

Khi so sánh những đơn vị đo không giống nhau, thứ 1 ta nên đổi về thuộc 1 đơn vị chức năng đo tiếp nối thực hiện so sánh bình thường.

Ví dụ: 

a) 1327dm2">cm2 7dm2…372dm2">2dm2

72dm2">b) 3dam2">3dam2 3dam2 … 46m2">46m2

Dạng 5: Toán tất cả lời văn:

Ví dụ: Mảnh vườn đầu tiên có diện tích là 720m2">720m2720m2 , diện tích s mảnh vườn thiết bị hai bằng 34">3434 diện tích mảnh vườn thứ nhất. Tính diện tích s cả hai mảnh vườn đó.

Phương pháp:

– Tính diện tích mảnh vườn vật dụng hai ta thấy diện tích mảnh vườn trước tiên nhân với 34">3434.

– Tính diện tích s cả nhị mảnh vườn ta cộng diện tích s hai mảnh vườn lại.

Bài giải:

Diện tích mảnh vườn sản phẩm công nghệ hai là:

720 x 34">3434 = 540 ( m2">m2m2 )

Diện tích cả nhị mảnh vườn đó là

720 + 540 = 1260 ( m2">m2m2 )

Đáp số: 1260m2">1260m2

III. BÀI TẬP VỀ BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

Câu 1: Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

a) 38 mét vuông 25 dm2 = …. Dm2

15dm2 9cm2 = ….cm2

10 cm2 6 mm2 = …. Mm2

1hm2 15dam2 = ….m2

12km2 4dam2 = …m2

b) 198 cm2 = ….dm2 ….cm2

2080 dm2 = …. M2 ….dm2

3107 mm2 = …. Cm2 ….mm2

5427dam2 = …hm2 …dam2

6027hm2 = …km2 ….km2

Gợi ý:

a) 38 mét vuông 25 dm2 = 3825dm2

15dm2 9cm2 = 1509cm2

10 cm2 6 mm2 = 1006mm2

1hm2 15dam2 = 10015m2

12km2 4dam2 = 12 000 400m2

b) 198 cm2 = 1dm2 98cm2

2080 dm2 = 20m2 80dm2

3107 mm2 = 31cm2 7mm2

5427dam2 = 50hm2 427dam2

6027hm2 = 60km2 27km2

Câu 2: Đọc các số đo diện tích s sau:

295 dam2 2006 hm2180 200 mm26780 hm2
762 m24824 km216 372 cm2738 m2

Gợi ý:

295 dam2: hai trăm chín mươi lăm đề-ca-mét vuông

2006 hm2: nhì nghìn ko trăm linh sáu héc-tô-mét vuông

180 200 mm2: một trăm tám mươi nghìn hai trăm mi-li-mét vuông

6780 hm2: sáu ngàn bảy trăm tám mươi héc-tô-mét vuông

762 m2: bảy trăm sáu mươi nhị mét vuông

4824 km2: bốn nghìn tám trăm nhị mươi tư ki-lô-mét vuông

16 372 cm2: mười sáu nghìn tía trăm bảy mươi nhị xăng-ti-mét vuông

738 m2: bảy trăm ba mươi tám mét vuông

Câu 3: Viết các số đo diện tích sau:

a) bốn trăm linh năm đề-ca-mét vuông.

b) Mười hai nghìn sáu trăm héc-tô-mét vuông.

c) Năm nghìn bố trăm nhì mươi kiểu mốt mi-li-mét-vuông.

Gợi ý:

a) 405dam2b) 12 600hm2c) 5321mm2d) 19 020hm2
e) 22m2f) 1 000 957cm2g) 1402mm2 

Câu 4: Điền lốt >,

*
*

790 ha …

*

*
*

*
 …
*

Câu 5:

Người ta sử dụng gỗ nhằm lát sàn một căn phòng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 6m, chiều rộng lớn 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền tải gỗ để lát sàn cả căn phòng đó, biết giá tiền một m2 gỗ sàn là 280 000 đồng ?

Gợi ý:

Diện tích căn nhà hình chữ nhật là :

6.4=24(cm2)">6.4=24(cm2)

Vì giá thành của 1m2 gỗ sàn là 280 000 đồng 

=> buộc phải tốn số tiền cài đặt gỗ để lát sàn cả căn phòng là :

280000.24=6720000">280000.24=6720000( đồng )

Đáp số : 6720000 đồng 

Câu 6:

Diện tích khu đất nền hình chữ nhật ABCD bởi bao nhiêu héc-ta ?

A. 60 000 haB. 600 haC. 60haD. 6ha

Câu 7: Hồ La-đô-ga (Châu âu) có diện tích s 1 830 000 hm2, hồ Ca-xpi (Châu á) có diện tích s 371 000 km2. Hỏi hồ nước nào bao gồm diện tích to hơn và to hơn bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Gợi ý:

Đổi: 1 830 000 hm2 = 18300km2

Hồ La-đô-ga có diện tích lớn hơn hồ Ca-xpi là: 371 000 – 18300 = 352700 km2

Đáp số: 352700 km2

Câu 8: fan ta lát sàn 1 căn phòng hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 6m, chiều rộng 4 m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 1m 20cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần từng nào mảnh gỗ để lát kín đáo căn chống đó?

Gợi ý:

Diện tích sàn phòng học hình chữ nhật là :

6×4=24m2">6×4=24 (m2)

1m20cm=1,2m">1m20cm=1,2m

20cm=0,2m">20cm=0,2m

Diện tích mảnh mộc là :

1,2×0,2=0,24m2">1,2×0,2=0,24 (m2)

Số mảnh gỗ đề nghị để lát kín đáo sản phòng chính là :

24:0,24=100">24:0,24=100(mảnh)

Đáp số : 100">100100 mảnh gỗ

Câu 9: fan ta trồng ngô bên trên một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 60 m, chiều dài bằng 5/3 chiều rộng.

Xem thêm: Cuộc Chiến Gia Tộc Tập 177, Cuộc Chiến Gia Tộc Ấn Độ Tập 177

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, vừa phải cứ 100 m2 thu hoạch được 30 kilogam ngô. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó, tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô?

Các cách giải:

 Chiều dài thửa ruộng là:60:3×5=100(m)

a,S thửa ruộng là:60×100=6000(m vuông)

b,người ta thu hoạch được là:6000:100×30=1800kg

1800kg=18 tạ

Đ/s:a)6000 m vuông

b)18 tạ