Giải Bài 11 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 42

     

Giải bài xích 11,12 trang 42; bài xích 13,14 trang 43 Toán 9 tập 2: Phương trình bậc nhì một ẩn – Chương 4 Đại.

Bạn đang xem: Giải bài 11 sgk toán 9 tập 2 trang 42

1. Định nghĩa:

PT bậc nhị một ẩn là PT gồm dạng:

ax2 + bx + c = 0

x là ẩn số; a, b, c là phần nhiều số mang đến trước call là các hệ số với a ≠ 0.

2. Giải phương trình với nhì trường hợp đặc biệt

a) Trường hòa hợp c = 0, PT bao gồm dạng ax2 + bx = 0 ⇔ x(ax + b) = 0

PT gồm hai nghiệm

x1 = 0, x2 = -b/a.

b) Trường hợp b = 0, PT tất cả dạng ax2 + c = 0

⇔ x2 = -c/a

Nếu a, c cùng dấu -c/a  0 PT có hai nghiệm 

*
*

Giải bài bác tập bài Phương trình bậc nhì một ẩn SGK Toán 9 tập 2 trang 42,43.

Bài 11. Đưa các phương trình sau về dạng ax2 + bx + c = 0 còn chỉ rõ các hệ số a, b, c:

a) 5x2 + 2x = 4 – x; b) 3/5 x2 + 2x – 7 = 3x + 1/2

c) 2x2 + x – √3 = √3x + 1; d) 2x2 + mét vuông = 2(m – 1)x, m là 1 trong những hằng số.


Quảng cáo


Đ/A bài 11:

a) 5x2 + 2x = 4 – x ⇔ 5x2 + 3x – 4 = 0; a = 5, b = 3, c = -4

b) 3/5 x2 + 2x – 7 = 3x + 1/2⇔ 3/5 x2 – x – 15/2 = 0, a = 3/5 , b = -1, c = -15/2

c) 2x2 + x – √3 = √3 . X + 1 ⇔ 2x2 + (1 – √3)x – 1 – √3 = 0

Với a = 2, b = 1 – √3, c = -1 – √3

d) 2x2 + m2 = 2(m – 1)x ⇔ 2x2 – 2(m – 1)x + m2 = 0; a = 2, b = – 2(m – 1), c = m2

Bài 12 trang 42. Giải các PT sau:

a) x2 – 8 = 0; b) 5x2 – 20 = 0; c) 0,4x2 + 1 = 0;

d) 2x2 + √2x = 0; e) -0,4x2 + 1,2x = 0.

Đ/A: a) x2 – 8 = 0 ⇔ x2 = 8 ⇔ x = ±√8 ⇔ x = ±2√2


Quảng cáo


b) 5x2 – trăng tròn = 0 ⇔ 5x2 = 20 ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2

c) 0,4x2 + 1 = 0 ⇔ 0,4x2 = -1 ⇔ x2 = -10/4 : Vô nghiệm

d) 2x2 + √2x = 0 ⇔ x(2x + √2) = 0 ⇔ √2x(√2x + 1) = 0

⇔ x1 = 0 hoặc √2x + 1 = 0

Từ √2x + 1 = 0 => x2 = -1/√2

PT tất cả 2 nghiệm

x1 = 0, x2 = -1/√2

e) -0,4x2 + 1,2x = 0 ⇔ -4x2 + 12x = 0 ⇔ -4x(x – 3) = 0

⇔ x1 = 0,

hoặc x2 – 3 = 0 => x2 = 3

Vậy PT tất cả 2 nghiệm x1 = 0, x2 = 3

Bài 13 trang 43 Toán 9. Cho các phương trình:

a) x2 + 8x = -2; b) x2 + 2x = 1/3

Hãy cộng vào hai vế của mỗi PT cùng một vài thích hợp sẽ được một PT mà lại vế trái thành một bình phương.

Xem thêm: Một Este Có Công Thức C4H8O2, Một Este Có Công Thức Phân Tử Là C4H8O2

Đ/A bài bác 13:

a) x2 + 8x = -2 ⇔ x2 + 2 . X . 4 + 42 = -2 + 42

⇔(x – 4)2 = -2 + 16

⇔ (x – 4)2 = 14

b) x2 + 2x = 1/3

⇔ x2 + 2 . X . 1 + 12 = 1/3 + 12

⇔ (x + 1)2 = 1/3 + 1 ⇔ (x + 1)2 = 4/3

Bài 14. Hãy giải PT: 2x2 + 5x + 2 = 0

Theo quá trình như lấy ví dụ như 3 trong bài học.

Giải: 2x2 + 5x + 2 = 0 ⇔ 2x2 + 5x = -2 ⇔ x2 + 5/2x = -1


Chủ đề:
Bài trướcGiải bài 4,5,6 ,7,8,9 ,10 trang 36,37 ,38,39 Toán 9 tập 2: Đồ thị của hàm số y = ax² (a ≠ 0)
Bài tiếp theoBài 15,16 trang 45 Toán 9 tập 2: phương pháp nghiệm của phương trình bậc hai
Giải bài xích 54,55,56 ,57,58,59 ,60,61,62 ,63,64 ,65,66 trang 63,64 Toán9 tập 2: Ôn tập chương 4
Bài 41,42,43 ,44,45,46 ,47,48,49 ,50,51,52 ,53 trang 58,59,60 Toán 9 tập 2: bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình
Bài tập 34,35,36 ,37,38,39 ,40 trang 56,57 Toán 9 tập 2: Phương trình quy về phương trình bậc hai
Giải bài xích 25,26,27 ,28,29,30 ,31,32,33 trang 52,53,54 Toán 9 tập 2: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
Bài 17,18,19 ,20,21,22 ,23,24 trang 49,50 Toán 9 tập 2: Công thức nghiệm thu gọn
Bài 15,16 trang 45 Toán 9 tập 2: cách làm nghiệm của phương trình bậc hai
Bài tập SGK 9
Sách bài tập 9
Đề thi - bình chọn 9
Đang quan tâm
*

Đề thi cuối học tập kì 2 môn Văn lớp 9 phòng GD Quận hai Bà Trưng: Chép chính xác khổ thơ sản phẩm công nghệ hai trong...
*
kiểm soát cuối kì 2 môn Sử lớp 9: nguyên nhân ta ra quyết định mở chiến dịch Điện Biên che ? cầm tắt tình tiết của chiến dịch Điện Biên đậy 1954"/>
kiểm tra cuối kì 2 môn Sử lớp 9: vì sao ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ...
*

Phân tích nhân vật nhỏ bé Thu trong đề thân học kì 2 môn Văn 9 nam Trực
*

Thi học kì 2 lớp 9 trường trung học cơ sở Đồng Nai môn Sinh: Hãy kể tên 2 tác nhân gây độc hại môi ngôi trường ở...
*

Thử sức cùng Đề thi học tập kì 2 lớp 9 môn Hoá học – thcs Nguyễn Hoa
maybomnuocchuachay.vn - website chăm về đề thi, đánh giá và giải bài xích tập tự lớp 1 đi học 12. Website với mặt hàng triệu lượng truy vấn mỗi tháng, với đối tượng người sử dụng là học tập sinh, gia sư và cha mẹ trên cả nước.

Xem thêm: Bài 74 Trang 36 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 74 Trang 36 Sgk Toán 7


XEM THEO LỚP
Giải bài bác tập SGK mới 2,6
Edit with Live CSS
Save
Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.