Soạn Bài Hóa Học 9

     
• bài 1: đặc thù hóa học của oxit. Khái quát về việc phân nhiều loại oxit • bài 2: một trong những Oxit quan trọng - A. Canxi Oxit • bài 2: một vài oxit quan trọng - B. Diêm sinh đioxit • bài xích 3: tính chất hóa học của axit • bài xích 4: một số trong những axit quan trọng đặc biệt • bài 5: Luyện tập: đặc điểm hóa học của oxit cùng axit • bài xích 6: Thực hành: đặc điểm hóa học tập của oxit và axit • bài xích 7: đặc điểm hóa học tập của bazơ • bài 8: một vài bazơ quan trọng đặc biệt - A.Natri Hidroxit • bài xích 8: một trong những bazơ đặc biệt quan trọng - B. Canxi Hidroxit - Thang PH • bài bác 9: đặc điểm hóa học của muối • bài bác 10: một số muối đặc biệt • bài bác 11: Phân bón hóa học • bài xích 12: mối quan hệ giữa những loại hợp hóa học vô cơ • bài bác 13: luyện tập chương 1: những loại hợp hóa học vô cơ • bài 14: Thực hành: đặc thù hóa học tập của bazơ và muối

Chương 2: Kim loại
Bạn đang xem: Soạn bài hóa học 9

• bài bác 15 : tính chất vật lý của sắt kẽm kim loại • bài 16 : tính chất hóa học tập của sắt kẽm kim loại • bài bác 17 : Dãy chuyển động hóa học tập của sắt kẽm kim loại • bài xích 18: Nhôm • bài bác 19: sắt • bài xích 20: kim loại tổng hợp sắt: Gang,thép • bài 21: Sự nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại và bảo đảm kim loại không biến thành ăn mòn • bài bác 22: rèn luyện chương 2: sắt kẽm kim loại • bài xích 23: thực hành : tính chất hóa học của nhôm với sắt • bài xích 24: Ôn tập học tập kỳ 1

Chương 3: Phi kim. Qua quýt về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học


• bài 25: đặc thù của phi kim • bài bác 26: Clo • bài 27: Cacbon • bài xích 28: những oxit của cacbon • bài 29: Axit cacbonic với muối cacbonat • bài 30: Silic. Công nghiệp silicat • bài bác 31: sơ sài về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học • bài 32: rèn luyện chương 3: Phi kim - sơ sài về bảng tuần hoàn các nguyên tố chất hóa học • bài bác 33: Thực hành: tính chất hóa học của phi kim với hợp hóa học của bọn chúng

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Xem thêm: Toàn Cảnh Thành Phố Hồ Chí Minh Nào Không Thể Bỏ Qua, Toàn Cảnh Thành Phố Hồ Chí Minh 2022

• bài 34: khái niệm về hợp chất hữu cơ cùng hóa học tập hữu cơ • bài xích 35: cấu tạo phân tử hợp hóa học hữu cơ • bài xích 36: Metan • bài xích 37: Etilen • bài xích 38: Axetilen • bài bác 39: Benzen • bài 40: Dầu mỏ với khí vạn vật thiên nhiên • bài bác 41: nguyên liệu • bài xích 42: luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nguyên nhiên liệu • bài xích 43: Thực hành: đặc điểm của Hiđrocacbon

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime


• bài 44: Rượu etylic • bài bác 45: Axit axetic • bài bác 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic cùng axit axetic • bài xích 47: Chất bự • bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic cùng chất mập • bài 49: Thực hành: đặc điểm của rượu và axit • bài 50: Glucozơ • bài xích 51: Saccarozơ • bài xích 52: Tinh bột cùng xenlulozơ • bài bác 53: Protein • bài xích 54: Polime • bài xích 55: Thực hành: tính chất của gluxit • bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 1: Hóa vô sinh • bài bác 56: Ôn tập thời điểm cuối năm - Phần 2: Hóa cơ học


Xem thêm: Đề Thi Môn Địa Mã Đề 324 - Đề Và Đáp Án Môn Địa Mã Đề 324 Thi Thptqg 2017

Mục lục Giải bài tập SGK hóa học 9 theo chương •Chương 1: những loại hợp chất vô cơ •Chương 2: sắt kẽm kim loại •Chương 3: Phi kim. Qua loa về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học •Chương 4: Hiđrocacbon. Nguyên liệu •Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime