Giải bài tập hóa 8 sgk bài 42

     

Hóa 8 bài bác 42: nồng độ dung dịch giúp các em học viên lớp 8 nắm vững kỹ năng về nồng độ tỷ lệ của dung dịch, mật độ mol của dung dịch. Đồng thời giải nhanh được những bài tập chất hóa học 8 chương 6 trang 145, 146.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 8 sgk bài 42

Việc giải Hóa 8 bài bác 42 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kỹ năng hôm sau nghỉ ngơi trên lớp sẽ học gì, đọc sơ qua về văn bản học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đó là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.


Hoá 8 bài bác 42: nồng độ dung dịch

Giải bài tập Hóa 8 bài bác 42 trang 145, 146

Lý thuyết mật độ dung dịch

1. Nồng độ phần trăm

Nồng độ tỷ lệ (kí hiệu C%) của một dung dịch cho ta biết số gam hóa học tan vào 100g dung dịch

CT:

*

Trong đó: mct là cân nặng chất tan, tính bởi gam

mdd là khối lượng dung dich, tính bởi gam

khối lượng hỗn hợp = cân nặng chất rã + cân nặng dung môi

2. độ đậm đặc mol dung dich

Nồng độ mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho biết số mol chất tan trong 1 lit dung dịch

*

Trong đó: n : số mol chất tan

V: thể tích hỗn hợp (lít)

Giải bài tập Hóa 8 bài 42 trang 145, 146

Bài 1 trang 145 SGK Hóa 8

Bằng biện pháp nào đã có được 200g hỗn hợp BaCl2 5%.

A. hòa tan 190g BaCl2 vào 10g nước.

B. hòa hợp 10g BaCl2 trong 190g nước.

C. trả tan 100g BaCl2 trong 100g nước.

D. hài hòa 200g BaCl2 trong 10g nước.

E. kết hợp 10g BaCl2 vào 200g nước.

Gợi ý đáp án 


Câu trả lời đúng: B.

Khối lượng của hóa học tan BaCl2 tất cả trong dung dịch là:

*

Khối lượng nước có trong dung dịch là: 200 - 10 = 190 (g)

Vậy hòa hợp 10 gam BaCl2 vào 190 gam vn sẽ thu được 200 gam hỗn hợp BaCl2 5%

Bài 2 trang 145 SGK Hóa 8

Tính độ đậm đặc mol của 850ml dung dịch có hòa tan 20g KNO3. Tác dụng là:


a) 0,233M.

b) 23,3M.


c) 2,33M.

d) 233M.


Gợi ý đáp án

Đáp số đúng là a.

nKNO3 = 20/101 = 0,198 mol.

850ml tất cả 0,198 mol KNO3.

1000ml → gồm CM KNO3.

CM = 1000.0,198/850 = 0,233 mol/l.

Bài 3 trang 146 SGK Hóa 8

Hãy tính mật độ mol của mỗi dung dịch sau:

a) 1 mol KCl vào 750ml dung dịch.

b) 0,5 ml MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch.

Xem thêm: Cuoc Đua Tình Ái Tập 80 Hay Nhất 2022, Cuộc Đua Tình Ái Tập Cuối

c) 400g CuSO4 trong 4 lít dung dịch.

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500ml dung dịch.

Gợi ý đáp án 

Nồng độ mol của dung dịch:

a. Đổi 750 ml = 0,75 lít

CM =

*
= 1,33 mol/l

b. Centimet =

*
= 0,33 mol/l

c. Số mol CuSO4 : n

*
mol

Nồng độ mol: centimet

*
mol/l


d. Đổi 1500 ml = 1,5 lít

CM =

*
mol/l

Bài 4 trang 146 SGK Hóa 8

Hãy tính số mol và số gam hóa học tan trong mỗi dung dịch sau:

a) 1 lít dung dịch NaCl 0,5M.

b) 500ml hỗn hợp KNO3 2M.

c) 250ml hỗn hợp CaCl2 0,1M.

d) 2 lít hỗn hợp Na2SO4 0,3M.

Gợi ý lời giải

Đề bài xích cho thể tích dung dịch (V) với nồng độ hỗn hợp (CM)

→ Tính số mol bằng phương pháp áp dụng công thức: n = CM.V (chú ý V ở đơn vị lít)

→ Tính khối lượng chất tan bằng phương pháp áp dụng công thức: m = n.M

a) nNaCl = CM.V = 0,5.1 = 0,5 (mol)

→ mNaCl = n.M = 0,5.(23 +35,5) = 29,25 (g)

b) Đổi 500 ml = 0,5 lít

nKNO3 = CM.V = 2.0,5 = 1 (mol)

→ mKNO3 = n.M = 1.(39 + 14 + 16.3) = 101 (g)

c) Đổi 250 ml = 0,25 lít

nCaCl2 = CM.V = 0,1.0,25 = 0,025 (mol)

→ mCaCl2 = n.M = 0,025(40 + 71) = 2,775 (g)

d) nNa2SO4 = CM.V = 0,3.2 = 0,6 (mol)

→ mNa2SO4= n.M = 0,6.142 = 85,2 (g)

Bài 5 trang 146 SGK Hóa 8

Hãy tính nồng độ tỷ lệ của hầu như dung dịch sau:

a) 20g KCl trong 600g dung dịch.

b) 32g NaNO3 vào 2kg dung dịch.

c) 75g K2SO4 trong 1500g dung dịch.

Gợi ý đáp án

Nồng độ xác suất của những dung dịch là:

a) 20g KCl trong 600g hỗn hợp KCl.

x% 100g dung dịch KCl.

*

b) 1,6%.

c) 5% (giải tương tự câu a).

Bài 6 trang 146 SGK Hóa 8

Tính số gam chất tan cần dùng làm pha chế mỗi dung dịch sau:

a) 2,5 lít hỗn hợp NaCl 0,9M.

b) 50g dụng dịch MgCl2 4%.

c) 250ml dung dịch MgSO4 0,1M.

Gợi ý đáp án

Khối lượng chất tan dùng cho mỗi trường vừa lòng là:

a) 1 lít gồm 0,9 mol NaCl.


2,5 lít bao gồm x mol NaCl.

x = 2,5.0,9 = 2,25 mol NaCl.

mNaCl = 2,25 . 58.5 = 131,625g.

b) 100g hỗn hợp MgCl2 gồm 4g MgCl2.

50g dung dịch MgCl2 tất cả 2g MgCl2.

c) Cách tính tương tự như như câu a) ta bao gồm mMgSO4 = 3g.

Xem thêm: Top 10 Hình Ảnh Mẹ Già Vất Vả Đầy Cảm Động, 100+ Hình Ảnh Mẹ Già Khóc

Bài 7 trang 146 SGK Hóa 8

Ở nhiệt độ 25oC độ tung của muối nạp năng lượng là 36g của đường là 204g. Hãy tính nồng đồ tỷ lệ của những dung dịch bão hòa muối nạp năng lượng và con đường ở nhiệt độ trên.