Giải Bài Tập Ngữ Văn 9 Tập 2

     

Ngữ văn lớp 9 Tập 2 – Soạn với giải bài tập SGK ngữ văn lớp 9 tập 2, Để học tốt hơn môn ngữ văn 9 tập 2, Học xuất sắc hơn trình làng chuyên mục giải bài xích tập ngữ văn 9 tập 2 đầy đầy đủ và cụ thể nhất được biên soạn bám liền kề theo sách giáo khoa bài xích tập ngữ văn của học viên lớp 9 tập 2. Để dễ dãi nhất cho chúng ta học sinh và phụ huynh xem thêm lời giải, ngoài việc bố trí thứ tự với giải theo câu sinh sống từng trang trong SGK ở dưới đây.

*
Bạn đang xem: Giải bài tập ngữ văn 9 tập 2

Giải bài tập ngữ văn lớp 9 – Tập 2 – Soạn bài bác ngữ văn 8

Để quan sát và theo dõi từng phần mời chúng ta click vào cụ thể từng đường links tương ứng để xem bài xích soạn và giải bài xích tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được cửa hàng chúng tôi biên soạn sau đây.

Soạn giải bài bác tập SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2

Bài 18 – SGK ngữ văn 9 – Tập 2

Bài 19 – SGK ngữ văn 9 – Tập 2

Bài 20 – SGK ngữ văn 9 – Tập 2

Bài 21 – SGK ngữ văn 9 – Tập 2

Bài 22 – SGK ngữ văn 9 – Tập 2

Bài 23 – SGK ngữ văn 9 – Tập 2

Bài 24 – SGK ngữ văn 9 – Tập 2

Bài 25 – SGK ngữ văn 9 – Tập 2

Bài 26 – SGK ngữ văn 9 – Tập 2

Bài 27 – SGK ngữ văn 9 – Tập 2

Bài 28 – SGK ngữ văn 9 – Tập 2

Bài 29 – SGK ngữ văn 9 – Tập 2

Bài 30 – SGK ngữ văn 9 – Tập 2

Bài 31 – SGK ngữ văn 9 – Tập 2

Bài 32 – SGK ngữ văn 9 – Tập 2

Bài 33 – SGK ngữ văn 9 – Tập 2

Bài 34 – SGK ngữ văn 9 – Tập 2

Hy vọng cùng với phần soạn cùng giải bài bác tập môn ngữ văn lớp 9 – Tập 2 này đang giúp các bạn học xuất sắc hơn với là tư liệu tham khảo, nếu thấy giỏi hãy share để ủng hộ nội dung bài viết nhé.

(maybomnuocchuachay.vn)


Giải bài tập Content


Expand All
bài bác 18 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2 4 bài học kinh nghiệm SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – Bàn về xem sách (trích)
Giải câu 1 (Trang 6 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 6 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 6 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 7 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 7 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải thắc mắc – luyện tập (Trang 7 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài xích – Khởi ngữ
Giải câu 1 (Trang 7 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 7 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 8 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài bác – Phép phân tích và tống hòa hợp
Giải câu hỏi (Trang 9 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài xích – luyện tập phân tích và tổng vừa lòng
Giải câu 1 (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 2)
bài bác 19 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2 4 bài học SGK | 20 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – ngôn ngữ của âm nhạc
Giải câu 1 (Trang 17 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 17 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 17 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 17 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 17 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu hỏi – luyện tập (Trang 17 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài bác – các thành phần khác biệt
Giải câu 1 – yếu tắc tình thái (Trang 18 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – nhân tố tình thái (Trang 18 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – yếu tắc cảm thán (Trang 18 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – yếu tắc cảm thán (Trang 18 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – thành phần cảm thán (Trang 18 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 19 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 19 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 19 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 19 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài bác – Nghị luận về một sự việc, hiện tượng lạ đời sống
Giải câu hỏi (Trang 20 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 21 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 21 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài – biện pháp làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng lạ đời sinh sống
Giải câu hỏi (Trang 22 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải thắc mắc – rèn luyện (Trang 25 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Bài đôi mươi – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2 4 bài học SGK | 25 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – sẵn sàng hành trang vào nắm kỉ mới
Giải câu 1 (Trang 30 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 30 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 30 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 30 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 30 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 30 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 31 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 31 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài xích – các thành phần khác hoàn toàn (tiếp theo)
Giải câu 1 – Thành phần hotline – đáp (Trang 31 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – Thành phần điện thoại tư vấn – đáp (Trang 31 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – Thành phần hotline – đáp (Trang 31 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – nguyên tố phụ chú (Trang 32 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – yếu tố phụ chú (Trang 32 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – yếu tố phụ chú (Trang 32 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 32 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 33 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 33 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 33 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 33 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài – Viết tập làm cho văn số 5 – Nghị luận xã hội
Giải đề 1 (Trang 33 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải đề 2 (Trang 34 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải đề 3 (Trang 34 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải đề 4 (Trang 34 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài – Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Giải câu hỏi (Trang 34 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu hỏi – luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 9 tập 2)
bài 21 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2 2 bài học kinh nghiệm SGK | 9 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/2 Steps
Chó sói và rán trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten
Giải câu 1 (Trang 41 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 41 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 41 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 41 SGK ngữ văn 9 tập 2)
links câu và liên kết đoạn văn
Giải câu 1 (Trang 43 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 43 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 43 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 44 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 44 SGK ngữ văn 9 tập 2)
bài 22 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2 3 bài học kinh nghiệm SGK | 13 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – con cò
Giải câu 1 (Trang 48 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 48 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 48 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 48 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 48 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 48 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 49 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài bác – links câu và links đoạn văn (Luyện tập)
Giải câu 1 (Trang 49 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 50 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 50 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài – biện pháp làm bài xích nghị luận về một sự việc tư tưởng, đạo lí
Giải câu hỏi (Trang 51 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu hỏi – rèn luyện (Trang 55 SGK ngữ văn 9 tập 2)
bài bác 23 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2 6 bài học SGK | trăng tròn Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/6 Steps
Soạn bài bác – mùa xuân nho bé dại
Giải câu 1 (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 58 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 58 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài xích – Viếng lăng bác
Giải câu 1 (Trang 60 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 60 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 60 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 60 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 60 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 60 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài – Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Giải câu hỏi (Trang 61 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải thắc mắc – rèn luyện (Trang 63 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài – cách làm bài bác nghị luận về thành phầm truyện (hoặc đoạn trích)
Giải câu hỏi (Trang 64 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu hỏi – luyện tập (Trang 68 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài xích – rèn luyện làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Giải câu hỏi (Trang 68 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài bác – Viết bài xích tập làm văn số 6 – Nghị luận văn học (làm sống nhà)
Giải đề 1 (Trang 69 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải đề 2 (Trang 69 SGK ngữ văn 9 tập 2)
bài xích 24 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2 5 bài học kinh nghiệm SGK | 22 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài xích – thanh lịch thu
Giải câu 1 (Trang 71 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 71 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 71 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải thắc mắc – rèn luyện (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài – Nói với con
Giải câu 1 (Trang 73 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 73 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 73 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 74 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 74 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu hỏi – rèn luyện (Trang 74 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài xích – Nghĩa tường minh và ẩn ý
Giải câu 1 (Trang 75 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 75 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 75 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 75 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 75 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 76 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài bác – Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Giải thắc mắc (Trang 76 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu hỏi – rèn luyện (Trang 79 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài xích – giải pháp làm bài bác văn nghị luận về một quãng thơ, bài xích thơ
Giải câu hỏi (Trang 79 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 (Trang 80 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 81 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu hỏi – luyện tập (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 2)
bài bác 25 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2 3 bài học SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – Mây và sóng
Giải câu 1 (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 88 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài xích – Ôn tập về thơ
Giải câu 1 (Trang 89 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 89 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài xích – Nghĩa tường minh và ẩn ý (tiếp theo)
Giải câu 1 (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 91 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 91 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 92 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 92 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 92 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 93 SGK ngữ văn 9 tập 2)
bài 26 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2 3 bài học SGK | 21 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – chất vấn về thơ
Giải câu 1 (trang 96 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (trang 97 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (trang 97 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (trang 97 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 (trang 97 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 6 (trang 97 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 7 (trang 97 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 8 (trang 97 SGK ngữ văn 9 tập 2)


Xem thêm: Cách Đặt Tay Lên Bàn Phím ? Cách Gõ Bàn Phím Máy Tính Nhanh Bằng 10 Ngón Tay

Giải câu 9 (trang 97 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài bác – chương trình địa phương (phần tiếng Việt)
Giải câu 1 – lịch trình địa phương phần giờ Việt (trang 97, 98 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – lịch trình địa phương phần tiếng Việt (trang 98 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – lịch trình địa phương phần giờ Việt (trang 98 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 – chương trình địa phương phần giờ đồng hồ Việt (trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5* – chương trình địa phương phần giờ Việt (trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài bác – Viết bài xích tập có tác dụng văn số 7 – Nghị luận văn học tập
Giải đề 1 – Viết bài bác tập làm văn số 7 (trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải đề 2 – Viết bài bác tập làm văn số 7 (trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải đề 3 – Viết bài bác tập làm cho văn số 7 (trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải đề 4 – Viết bài tập làm cho văn số 7 (trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải đề 5 – Viết bài tập làm văn số 7 (trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải đề 6 – Viết bài bác tập làm cho văn số 7 (trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải đề 7 – Viết bài xích tập làm văn số 7 (trang 99 SGK ngữ văn 9 tập 2)
bài xích 27 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2 3 bài học SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài – Bến quê (trích)
Giải câu 1 (Trang 107 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 107 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 108 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài – Ôn tập phần giờ đồng hồ Việt
Giải câu 1 – Khởi ngữ và các thành phần khác hoàn toàn (trang 109 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – Khởi ngữ và các thành phần biệt lập (trang 110 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – links câu và link đoạn văn (trang 110 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – links câu và liên kết đoạn văn (trang 110 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – liên kết câu và links đoạn văn (trang 111 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – Nghĩa tường minh và ngụ ý (trang 111 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – Nghĩa tường minh và ngụ ý (trang 111 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài bác – Luyện nói: Nghị luận về một quãng thơ, bài bác thơ
Giải câu 1 – Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài xích thơ (trang 112 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – Luyện nói: Nghị luận về một quãng thơ, bài thơ (trang 112 SGK ngữ văn 9 tập 2)
bài bác 28 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2 2 bài học SGK | 14 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài – Những ngôi sao sáng xa xôi (trích)
Giải câu 1 (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4* (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 121 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài bác – Biên bản
Giải thắc mắc – Đặc điểm của biên bạn dạng (trang 123 – 125 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – giải pháp viết biên phiên bản (trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – bí quyết viết biên bản (trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – phương pháp viết biên bạn dạng (trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 – cách viết biên bạn dạng (trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 2)
bài 29 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2 4 bài học SGK | 29 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài xích – Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
Giải câu 1 (Trang 129 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 129 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 129 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài – Tổng kết về ngữ pháp
Giải câu 1 – Danh từ, đụng từ, tính từ (trang 130 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – Danh từ, động từ, tính trường đoản cú (trang 131 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – Danh từ, động từ, tính từ bỏ (trang 131 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 – Danh từ, hễ từ, tính từ (trang 131 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 – Danh từ, hễ từ, tính trường đoản cú (trang 131 – 132 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – những từ một số loại khác (trang 132 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – các từ các loại khác (trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – các từ (trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – các từ (trang 133 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – cụm từ (trang 133 – 134 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài – luyện tập viết biên bạn dạng
Giải câu 1 – Ôn tập lí luyết (trang 134 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – Ôn tập lí luyết (trang 134 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – Ôn tập lí luyết (trang 134 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 – Ôn tập lí luyết (trang 134 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (trang 134 – 135 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 – rèn luyện (trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài xích – vừa lòng đồng
Giải thắc mắc – Đặc điểm của đúng theo đồng (trang 136 – 138 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – phương pháp làm thích hợp đồng (trang 138 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – giải pháp làm vừa lòng đồng (trang 138 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – biện pháp làm vừa lòng đồng (trang 138 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 – biện pháp làm đúng theo đồng (trang 138 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (trang 139 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (trang 139 SGK ngữ văn 9 tập 2)
bài bác 30 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2 3 bài học SGK | 26 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – ba của Xi-Mông
Giải câu 1 (Trang 143 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 143 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 143 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 144 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài bác – Ôn tập truyện lớp 9
Giải câu 1 (Trang 144 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 144 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 144 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 144 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài bác – Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)
Giải câu 1 – Thành phần bao gồm và nhân tố phụ (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – Thành phần chủ yếu và nguyên tố phụ (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – Thành Phần khác biệt (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – Thành Phần khác hoàn toàn (Trang 145 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – Câu Đơn (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – Câu Đơn (Trang 147 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – Câu Ghép (Trang 147 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – Câu Ghép (Trang 148 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – Câu Ghép (Trang 148 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 – Câu Ghép (Trang 148 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – biến đổi Đổi Câu (Trang 149 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – vươn lên là Đổi Câu (Trang 149 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – thay đổi Đổi Câu (Trang 149 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – Các loại câu ứng với hầu hết mục đích giao tiếp khác nhau (Trang 150 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – Các hình dáng câu ứng với phần đông mục đích tiếp xúc khác nhau (Trang 150 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – Các kiểu dáng câu ứng với đa số mục đích tiếp xúc khác nhau (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 2)
bài bác 31 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2 4 bài học SGK | 21 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài bác – nhỏ chó Bấc (Trích Tiếng điện thoại tư vấn nơi hoang dã)
Giải câu 1 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 154 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài – kiểm tra về truyện
Giải câu 1, 2 (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 151 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài xích – kiểm soát phần giờ đồng hồ việt
Giải câu 1 (Trang 155 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 155 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 156 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 156 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 156 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 156 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài bác – luyện tập viết vừa lòng đồng
Giải câu 1 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 158 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 158 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 158 SGK ngữ văn 9 tập 2)
bài bác 32 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2 3 bài học kinh nghiệm SGK | đôi mươi Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Bắc sơn (Trích hồi tư – Nguyễn Huy Tưởng)
Giải câu 1 (Trang 166 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 166 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 166 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 166 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 167 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 167 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 167 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài xích – Tổng kết phần Văn học quốc tế
Soạn bài xích – Tổng kết phần Tập làm văn
Giải câu 1 – những kiểu văn phiên bản Ngữ văn trung học cơ sở đã học tập (trang 170 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – các kiểu văn bản Ngữ văn trung học cơ sở đã học tập (trang 170 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – những kiểu văn bản Ngữ văn trung học cơ sở đã học tập (trang 170 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 – những kiểu văn phiên bản Ngữ văn trung học cơ sở đã học (trang 171 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 – các kiểu văn phiên bản Ngữ văn thcs đã học tập (trang 171 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 6 – những kiểu văn phiên bản Ngữ văn trung học cơ sở đã học tập (trang 171 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 7 – những kiểu văn phiên bản Ngữ văn thcs đã học (trang 171 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – Phần Tập có tác dụng văn công tác Ngữ văn thcs (trang 171 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – Phần Tập làm cho văn lịch trình Ngữ văn trung học cơ sở (trang 171 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – Phần Tập làm cho văn lịch trình Ngữ văn trung học cơ sở (trang 171 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải thắc mắc – Văn bạn dạng thuyết minh (trang 171 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu hỏi – Văn bản tự sự (trang 171 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải thắc mắc – Văn phiên bản nghị luận (trang 172 SGK ngữ văn 9 tập 2)
bài 33 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2 2 bài học kinh nghiệm SGK | 10 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài bác – Tôi và chúng ta (Trích cảnh ba – lưu lại Quang Vũ)
Giải câu 1 (Trang 180 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 180 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 180 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 180 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 180 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu hỏi – luyện tập (Trang 180 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài bác – Tổng kết phần Văn học
Giải câu 1 (trang 181 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (trang 181 – 182 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (trang 182 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (trang 182 SGK ngữ văn 9 tập 2)
bài xích 34 – SGK ngữ văn lớp 9 – Tập 2 2 bài học SGK | 18 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài bác – Tổng kết phần văn học tập (tiếp theo)
Giải câu 1 (Trang 193 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 194 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 194 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 194 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 194 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 (Trang 200 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 (Trang 200 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 (Trang 200 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 4 (Trang 200 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 5 (Trang 200 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 6 (Trang 201 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Soạn bài xích – Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi tặng quà
Giải câu 1 – hầu hết trường hợp cần viết thư (điện) chúc mừng với thăm hỏi (trang 202 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – bí quyết viết thư điện, chúc mừng với thăm hỏi (trang 202 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – bí quyết viết thư điện, chúc mừng cùng thăm hỏi (trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – giải pháp viết thư điện, chúc mừng với thăm hỏi (trang 203 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 1 – luyện tập (trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 2 – rèn luyện (trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 2)
Giải câu 3 – rèn luyện (trang 204 SGK ngữ văn 9 tập 2)


Xem thêm: Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 4, Tập 2

About The Author
Quỳnh Anh More from this author

Học xuất sắc xinh đẹp! Thích share kiến thức, Là tín đồ đưa bài xích rất tâm huyết rất ước ao được sự ủng hộ và share của những bạn!