Giai Bai Tap Sbt Tieng Anh Lop 6 Chuong Trinh Moi Unit 7 Television

     

Sách bài bác tập giờ Anh 6 trang 6, 7 Unit 7 Reading - kết nối tri thức

Trọn bộ giải mã sách bài xích tập tiếng Anh lớp 6 trang 6, 7 Unit 7 Reading cuốn sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám đít chương trình sách bài bác tập tiếng Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm bài xích tập về nhà trong SBT tiếng Anh 6 thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Giai bai tap sbt tieng anh lop 6 chuong trinh moi unit 7 television

*

D. Reading

Exercise 1. Put sentences A-H in the right order. Then read them aloud (Đặt các câu A-H vào đúng vị trí. Kế tiếp đọc to chúng)

*

A. It keeps children from taking part in outdoor activities.

B. Television has its good side.

C. It’s educational.

D. They also learn how to make things by themselves

E. It opens up new worlds for children.

F. They learn about different lands & different people.

G. It’s bad for their eyes, too.

H. However, watching too much TV is bad.

The right order is: B __________________________

Đáp án:

The right order is: B – C – E – F – D – H – A – G

Dịch:

B. Truyền hình có mặt tốt của nó.

C. Nó mang tính giáo dục.

E. Nó xuất hiện thêm thế giới mới cho con trẻ em.

F. Chúng mày mò về phần nhiều vùng đất khác biệt và phần nhiều con fan khác nhau.

D. Bọn họ cũng học biện pháp tự làm hầu hết thứ

H. Mặc dù nhiên, coi TV quá nhiều là không tốt.

A. Nó ngăn trẻ em tham gia các vận động ngoài trời.

G. Nó cũng không giỏi cho mắt của chúng.

Exercise 2. Read the sentences in 1 & answer the questions (Đọc các câu trong phần 1 và trả lời câu hỏi)

1. Why is television good?

2. What vị children learn from TV?

3. What part of the body does watching too much TV harm?

4. What does watching too much TV keep children from?

5. Bởi you think “Television: A Wonderful Invention” is a good title for this passage?

Dịch câu hỏi:

1. Vì sao tivi tốt?

2. Trẻ nhỏ học được gì tự TV?

3. Xem TV rất nhiều gây hại cho bộ phận nào trên cơ thể?

4. Điều gì khiến cho trẻ em xem vô số TV?

5. Các bạn có nghĩ rằng “Truyền hình: Một phát minh sáng tạo tuyệt vời” là 1 trong tiêu đề hay cho đoạn văn này không?

Đáp án:

1. Because it’s educational.

2. They learn about different lands and different people. They also learn how to make things by themselves.

3. It’s the eyes.

4. It keeps children from taking part.

Xem thêm: Phim Cô Dâu 8 Tuổi Phần 8 Tập 37, Phim Cô Dâu 8 Tuổi Phần 8

5. No, it isn’t.

Dịch câu trả lời:

1. Vì nó mang ý nghĩa giáo dục.

2. Họ mày mò về phần lớn vùng đất khác biệt và đa số con người khác nhau. Chúng ta cũng học cách tự làm phần nhiều thứ.

3. Đó là đôi mắt.

4. Nó ngăn trẻ nhỏ tham gia.

5. Không.

Exercise 3. Read some cool facts about television and tick T (true), F (False), or NI (No Information) for statements 1 – 5 (Đọc một số trong những sự thật độc đáo về truyền hình và ghi lại T (đúng), F (Sai) hoặc NI (Không bao gồm thông tin) cho các câu 1 – 5)

*

Philo Farnsworth, the inventor of television, did not allow his children to watch TV.

Early television was in black and white.

In 1969, when man first walked on the Moon, over 600 million people watched the programme.

In 2005, Suresh Joachim – a man from Sri Lanka – did a long non-stop TV watching: 69 hours.

T

F

NI

1. Philo Farnsworth has two children.

2. When television first started, it was not in colour.

3. Man first walked on the Moon 69 years ago.

4. A man from Sri Lanka watched TV for 69 hours without stopping.

5. The man in Sri Lanka was watching a comedy.

Đáp án:

1. NI

2. T

3. F

4. T

5. NI

Dịch bài đọc:

Philo Farnsworth, người phát minh ra tivi, đang không cho các con bản thân xem tivi.

Ti vi ban sơ có màu black và trắng.

Năm 1969, lúc con tín đồ lần đầu tiên đi bộ trên phương diện trăng, rộng 600 triệu người đã xem lịch trình này.

Xem thêm: Top 4 Đề Ôn Thi Giữa Kì 1 Lớp 7 Môn Toán 7 Năm Học 2021, Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 7 Môn Toán

Năm 2005, Suresh Joachim - một người bầy ông đến từ Sri Lanka - sẽ xem TV không dứt nghỉ trong thời hạn dài: 69 giờ.