Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Tin Học 11

     
- Chọn bài bác -Bài 9: cấu trúc rẽ nhánhBài 10: cấu trúc lặpBài tập và thực hành thực tế 2Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51

Xem toàn cục tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài bác Tập Tin học 11 – Sách Giải bài bác tập Tin học 11 trang 50, 51 giúp HS giải bài bác tập, giúp cho các em ra đời và vạc triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin cùng truyền thông:

Bài 1 (trang 50 sgk Tin học tập lớp 11): Hãy cho thấy sự kiểu như và khác biệt của nhị dạng câu lệnh if-then.

Bạn đang xem: Phương pháp giải các dạng bài tập tin học 11

Trả lời:

Nhắc lại hai dạng câu lệnh if-then.

Dạng thiếu: if then ;

Dạng đầy đủ: if then else ;

Sự giống như nhau: Điều kiện được xem và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì nhánh câu lệnh sau then ( vào dạng thiếu và trong dạng đầy đủ)

Sự không giống nhau:

+ Ở dạng thiếu hụt thì nếu điều kiện sai thì nó vẫn thoát khỏi cấu tạo rẽ nhánh .Thực hiện nay câu lệnh tiếp sau của chương trình.

+ Ở dạng không thiếu thì nếu điều kiện sai nó sẽ thực hiện nhánh câu lệnh sau else ( trong dạng đầy đủ). Tiếp nối mới thoát ra khỏi rẽ nhánh rồi tiến hành các câu lệnh tiếp sau của chương trình.

Bài 2 (trang 50 sgk Tin học lớp 11): Câu lệnh ghép là gì? vì sao lại phải có câu lệnh ghép?

Trả lời:

– Câu lệnh ghép là: Gộp một dãy những câu lệnh lại cùng với nhau vào Pascal câu lệnh ghép tất cả dạng:

Begin;End;– nguyên nhân có câu lệnh ghép: do sau một trong những từ khóa (như then hoặc else) phải là 1 trong câu lệnh. Nhưng trong vô số nhiều trường hợp, các thao tác làm việc sau hầu hết tên thích hợp phức tạp, yên cầu không yêu cầu chỉ một cơ mà là các câu lệnh để mô tả. Một trong những trường hợp vì vậy ta phải áp dụng câu lệnh ghép.

Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 37 Sgk Toán 8 Tập 2 3 4 Trang 37 Sgk Toán 8 Tập 2

Bài 3 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11): hoàn toàn có thể dùng cậu lệnh while-do để núm cho câu lệnh for-do được không? trường hợp được hãy thực hiện điều này với công tác Tong_1a.

Trả lời:

– có thể sử dụng câu lệnh while-do để vắt cho câu lệnh for-do được. Vì ta có thể sử dụng những câu lệnh giúp thoát ra khỏi vòng lặp, hoặc rất có thể sử dụng đều câu lệnh để né lặp.

– Sửa công tác tong_1a;

program Tongtien;uses crt;var S:real; a,n: integer;beginclrscr;writeln("hay nhap gia tri cua a ");readln(a);S:=1.0/a;while NKết quả:

Giống với công dụng của chương trình áp dụng for

*

Bài 4 (trang 51 sgk Tin học lớp 11):

*
*

Trả lời:

Câu lệnh rẽ nhánh như sau:


a)

If (sqr(x)+sqr(y))=xthenz:=x+yelsez:=0.5;b)

If sqr(x-a)+sqr(y-b)

Bài 5 (trang 51 sgk Tin học lớp 11):


*

Trả lời:

b)

program bai5;uses crt;var n:integer; y:real;beginclrscr;y:=0;for n:=1 lớn 50 doy:=y+n/(n+1);writeln("y=",y:8:4);readln;end.Kết quả:

*

b)

program bai5;uses crt;var n,dem:integer; e:real; gt:longint;beginclrscr;e:=1;gt:=1;dem:=1;while 1.0/gt >2*0.000001 dobegine:=e+1.0/gt;gt:=gt*dem;dem:=dem+1;end;writeln("e=",e:8:4);readln;end.Kết quả:

*

Bài 6 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11): Lập trình để giải việc cổ sau:

Vừa con kê vừa chó.

Bó lại mang đến tròn.

Ba mươi sáu con.

Một trăm chân chẵn.

Hỏi mỗi loại có bao nhiêu bé ?

Trả lời:

Ta có tổng 2 loại là 36 bé . Bởi thế số bé gà vẫn nằm trong vòng từ 0 mang lại 36. Số còn lại sẽ là chó.

Theo trả thiết đề bài bác ta tất cả số gà*2+số chó *4 =100.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Trang 44, Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2 Trang 44 Tiết 6

Như vậy ta sẽ sở hữu code như sau:

program bai6;uses crt;var ga,cho:integer;beginclrscr;for ga:=0 lớn 36 doif ga*2+(36-ga)*4=100thenwriteln("so ga la ",ga," so mang lại la ",36-ga);readln;end.Kết quả:


*

Bài 7 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11): Nhập từ bàn phím tuổi của phụ vương và nhỏ (hiện trên tuổi thân phụ lớn hơn nhì lần tuổi nhỏ và tuổi phụ thân hơn tuổi con ít nhất là 25 ). Đưa ra screen câu vấn đáp cho câu hỏi “Bao nhiêu năm nữa thì tuổi phụ thân gấp đôi tuổi bé ?”.

Trả lời:

program bai7;uses crt;var tcha,tcon,nam:integer;beginclrscr;writeln("nhap vao tuoi thân phụ va tuoi bé ");readln(tcha,tcon);nam:=0;while(tchatcon*2) dobegintcha:=tcha+1;tcon:=tcon+1;nam:=nam+1;end;writeln("sau ",nam," phái mạnh nua thi tuoi cha gap 2 lan tuoi con");readln;end.Kết quả: