Giải bài 1,2,3 trang 9 đại số lớp 10 : bài tập mệnh đề

     

Giải bài xích tập trang 9 bài xích 1 mệnh đề Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: trong các câu sau, câu như thế nào là mệnh đề, câu làm sao là mệnh đề chứa biến...

Bạn đang xem: Giải bài 1,2,3 trang 9 đại số lớp 10 : bài tập mệnh đề


Bài 1 trang 9 sgk đại số 10

Trong những câu sau, câu làm sao là mệnh đề, câu như thế nào là mệnh đề chứa biến?

a) (3 + 2 = 7);

b) (4 + x = 3);

c) (x + y > 1);

d) (2 - sqrt5 

Bài 2 trang 9 sgk đại số 10

Xét tính trắng đen của từng mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề lấp định của nó.

a) (1794) chia hết mang lại (3);

b) (sqrt 2) là một số hữu tỉ:

c) (π 0)".

 

Bài 3 trang 9 sgk đại số 10

Cho các mệnh đề kéo theo

Nếu (a) và (b) cùng chia hết mang lại (c) thì (a+b) chia hết cho (c) ((a, b, c) là phần nhiều số nguyên).

Các số nguyên tất cả tận cùng bằng (0) gần như chia hết mang lại (5).

Tam giác cân có hai tuyến đường trung tuyến bởi nhau.

Hai tam giác đều nhau có diện tích s bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên.

b) vạc biểu từng mệnh đề trên, bằng cách sử dụng quan niệm "điều khiếu nại đủ".

c) vạc biểu từng mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng định nghĩa "điều kiện cần".

Giải:

a) Mệnh đề đảo:

Nếu (a+b) phân tách hết mang đến (c) thì (a) cùng (b) phân tách hết mang lại (c). Mệnh đề sai.

Số phân chia hết mang lại (5) thì tận cùng bởi (0). Mệnh đề sai.

Tam giác bao gồm hai trung tuyến đều nhau thì tam giác là cân. Mệnh đề đúng.

Hai tam giác có diện tích s bằng nhau thì bằng nhau. Mệnh đề sai.

Xem thêm: M Và H Được Tuyển Dụng Vào Công Ty X Với Điểm Tuyển Ngang Nhau

b) (a) cùng (b) phân tách hết mang đến (c) là điều kiện đủ để (a+b) phân chia hết mang đến (c).

Một số tận cùng bởi (0) là điều kiện đủ để số đó phân chia hết đến (5).

Điều khiếu nại đủ để một tam giác là cân là có hai tuyến phố trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để bọn chúng có diện tích s bằng nhau.

c) (a+b) phân tách hết đến (c) là đk cần nhằm (a) và (b) chia hết mang đến (c).

Chia hết mang lại (5) là đk cần để một vài có tận cùng bằng (0).

Điều kiện cần để tam giác là tam giác cân là nó có hai trung tuyến bởi nhau.

Có diện tích s bằng nhau là đk cần nhằm hai tam giác bởi nhau.

 

Bài 4 trang 9 sgk đại số 10

Phát biểu từng mệnh đề sau, bằng phương pháp sử dụng quan niệm "điều kiện cần và đủ"

a) một số trong những có tổng những chữ số phân tách hết mang lại (9) thì phân chia hết mang đến (9) cùng ngược lại.

b) Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại.

c) Phương trình bậc hai bao gồm hai nghiệm tách biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó dương.

Giải:

a) Điều kiện buộc phải và đủ để một số chia hết mang lại (9) là tổng các chữ số của nó phân chia hết mang đến (9).

b) Điều kiện nên và đủ để tứ giác là hình thoi là tứ giác là hình bình hành gồm hai đường chéo vuông góc cùng với nhau.

Xem thêm: # Tổng Hợp Những Hình Ảnh Mặt Trời Đẹp Nhất (Ảnh Chụp, 3D, Hình Vẽ)

c) Điều kiện đề xuất và đủ để phương trình bậc hai gồm hai nghiệm phân biệt là biệt thức của chính nó dương.