Giải sbt tiếng anh 8 unit 2: life in the countryside sách mới

     

Look at all the things bố has prepared for his summer activities and complete the sentences about his plan.

Bạn đang xem: Giải sbt tiếng anh 8 unit 2: life in the countryside sách mới


Look at all the things ba has prepared for his summer activities and complete the sentences about his plan.

Nhìn vào đông đảo thứ nhưng mà Ba chuẩn bị cho mùa hè tiếp sau đây và xong các câu nói về dự định của cậu ấy.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Rút Gọn Câu (Trang 14), Soạn Bài Rút Gọn Câu Ngắn Nhất

*

This summer Nam’s going lớn listen lớn music.

Xem thêm: Em Trồng Giàn Bông Trước Cửa Nhà Em, Bông Hồng Tặng Cô

a) He"s going_________________________

b) He_______________________________

c) He_______________________________

d) He_______________________________

e) He_______________________________

f) He_______________________________

g) He______________________________ 

Hướng dẫn giải 

a) He"s going lớn play soccer.

b) He"s going lớn read books. 

c) He"s going to go swimming. 

d) He"s going lớn play đoạn phim games. 

e) He"s going lớn go fishing. 

f) He"s going khổng lồ play chess. 

g) He"s going to play tennis. 


Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - giờ đồng hồ Anh 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*những tác phẩm khác


Bài viết new nhất


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp maybomnuocchuachay.vn