Đề Thi Violympic Giải Toán Trên Mạng Lớp 3 Vòng 3

     
– Posted on October 29, 2021Posted in: Bồi chăm sóc HSG với Luyện thi Violympic Toán lớp 3 bên trên mạng, Giải toán lớp 3 bên trên mạng, Violympic Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng mông năm 2021 – 2022 

ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 3 (ngày mở vòng 26/ 10/ 2021)

BÀI THI SỐ 2 – ĐI TÌM KHO BÁU

Câu 1: Mỗi học sinh tốt được tặng 6 quyển vở. Hỏi 5 học sinh xuất sắc được tặng kèm tất cả từng nào quyển vở?

Trả lời: ……………quyển vở.

Bạn đang xem: đề thi violympic giải toán trên mạng lớp 3 vòng 3

Câu 2: 1/3 của 15 là ……….

Câu 3: Bình tất cả 35 viên bi, Minh có rất nhiều hơn Bình 18 viên bi. Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi?

a/ 43 viên bi b/ 17 viên bi c/ 53 viên bi d/ 48 viên bi

Câu 4: Đồng hồ vẫn chỉ mấy giờ?

*
a/ 9h 3 phút b/ 8 giờ 15 phút c/ 8 giờ 3 phút d/ 9 giờ 15 phút

Câu 5: Mỗi lọ đựng hoa cắm 6 bông hoa. Hỏi nếu bao gồm 30 cành hoa thì gặm được bao nhiêu bên cạnh đó thế?

a/ lục bình b/ 4 bình c/ 7 bình d/ 5 bình

Câu 6: mang đến tứ giác MNPQ gồm 4 cạnh bằng nhau, từng cạnh bao gồm độ dài là 24cm. Tính chu vi của tứ giác trên.

*
Trả lời: Chu vi của tứ giác MNPQ là ………….cm.

Câu 7: Linh gồm 45 dòng kẹo, Linh đã nạp năng lượng hết 1/5 số kẹo. Hỏi Linh còn sót lại bao nhiêu dòng kẹo?

a/ 36 loại b/ 5 loại c/ 9 mẫu d/ 40 cái

Câu 8: hiệu quả của phép tính: 21 × 4 là: …………

a/ 48 b/ 84 c/ 65 d/ 81

Câu 9: kiếm tìm x, biết: x : 5 = 36 : 6. Quý giá của x là ………..

Câu 10:

*
Kết quả của phép tính trên là:

a/ 36 b/ 42 c/ 40 d/ 44

Câu 11: trong một phếp chia gồm số phân tách là 7, mến là 6. Kiếm tìm số bị phân tách của phép phân tách đó.

Trả lời: Số bị chia của phép chia đó là: …………

Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1: 1/4 của 28 là:………..

Câu 2: tất cả 8 lọ hoa, mỗi lọ cắm 6 bông. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu bông hoa?

a/ 52 hoa lá b/ 42 cành hoa c/ 48 cành hoa d/ 44 bông hoa

Câu 3: Tính chu vi của hình bao gồm 8 cạnh, biết các cạnh đều bởi 6cm.

Xem thêm: Giải Bài 2 Trang 33 Sgk Địa 9, Bài Tập 2 Trang 33 Sách Giáo Khoa Địa Lý Lớp 9

Trả lời: Chu vi của hình đó là: ……..cm.

Câu 4: tác dụng của phép tính: 6 × 9 + 15 là: ……….

Câu 5: 1 tháng 5 của 45m là bao nhiêu?

a/ 9m b/ 40 c/ 40m d/ 9

Câu 6: vào 6 giờ, bác công nhân làm được 24 sản phẩm. Hỏi từng giờ, chưng công nhân làm được bao nhiêu sản phẩm, biết số sản phẩm làm được trong những giờ là như nhau.

a/ 4 sản phẩm b/ 6 thành phầm c/ 8 sản phẩm d/ 2 sản phẩm

Câu 7: đến tam giác ABC gồm độ dài những cạnh là: AB = 57cm, BC = 45cm,

CA = 62cm. Tính chu vi tam giác ABC.

a/ 204cm b/ 154cm c/ 164cm d/ 197cm

Câu 8: Điền số phù hợp vào khu vực trống: 6 × 3 = ….

Câu 9: tất cả 32 mẫu bánh chia đầy đủ vào 4 hộp, hỏi từng hộp bao gồm bao nhiêu loại bánh?

a/ 6 chiếc b/ 10 loại c/ 4 loại d/ 8 cái

Câu 10: kết quả của phép tính: 42 × 6 là: …………

Câu 11: Tính chu vi của tam giác ABC.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Lần 2 Môn Tiếng Anh 12 Lần 2, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Lần 2 Môn Tiếng Anh 12

*
a/ 50cm b/ 48cm c/ 40cm d/ 45cm

Câu 12: Mỗi học tập sinh tốt được tặng 6 quyển vở. Hỏi 8 học viên được khuyến mãi tất cả từng nào quyển vở?

Trả lời: ……….quyển vở.

Câu 13: tìm kiếm một số, biết rằng số đó nhân với 6 thì bằng 18 nhân cùng với 2. Số chính là …