Giới Thiệu Về Trường Học Bằng Tiếng Anh

     

Tả Về Ngôi Trường bằng Tiếng Anh tất cả Dịch ❤️️ 15 bài Hay ✅ tìm hiểu thêm Những bài bác Văn tiếng Anh Đặc Sắc diễn đạt Hình Ảnh Mái trường Thân Thương.


Cách Tả Ngôi Trường bằng Tiếng Anh

Dưới đây là hướng dẫn phương pháp tả ngôi trường bởi tiếng Anh với phần đông ý bao gồm cơ bản cần trình bày trong quá trình làm bài. Mời bạn đọc cùng tham khảo:

Đoạn văn/ bài xích văn giới thiệu về ngôi trường học bởi tiếng Anh bao gồm những ý bao gồm sau:

What’s your school’s name/ address? – thương hiệu trường và Địa chỉHow is it? (new/old; large/ small; beautiful; …) – Nó như thế nào? (miêu tả bình thường về ngôi trường)How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? – số lượng giáo viên, học tập sinh, lớp học với số tầng.How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…) – diễn tả giáo viên và học sinh.What vày you lượt thích the best about your school? – Điều gì nghỉ ngơi ngôi ngôi trường khiến bạn thích nhất

Tham khảo phần nhiều mẫu câu về chủ thể trường học tập được lí giải trong video sau:


Cùng với bài văn tả về ngôi trường bằng tiếng Anh, gửi tặng kèm bạn