Lesson 1

     

Bài 1: Look, listen và repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại). A) This is Mai. Đây là Mai.Hello, Mai. Xin chào, Mai.b) Mai, this is my friend Mary.Mai, đây là Mary các bạn của tôi.

Bạn đang xem: Lesson 1


1. Look, listen & repeat. 

(Nhìn, nghe và đọc lại.)

*

a) This is Mai. - Hello, Mai.

(Đây là Mai. - Xin chào, Mai.)


b) Mai, this is my friend Mary. - Hello, Mary. Nice lớn meet you.

(Mai, đây là Mary chúng ta của tôi. - Xin chào, Mary. Siêu vui được chạm chán bạn.)


bài 2

2. Point và say

(Chỉ cùng nói.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

a) Mai, this is my friend Peter. (Mai, đó là Peter các bạn của tôi.)

Hi, Mai. (Chào, Mai.)

Hello, Peter. Nice to lớn meet you. (Chào, Peter. Rất vui được gặp mặt bạn.)

b) Mai, this is my friend Tony. (Mai, đó là Tony các bạn của tôi.)

Hi, Mai. (Chào, Mai.)

Hello, Tony. Nice lớn meet you. (Chào, Tony. Rất vui được gặp mặt bạn.)

c) Mai, this is my friend Hoa. (Mai, đó là Hoa chúng ta của tôi.)

Hi, Mai. (Chào, Mai.)

Hello, Hoa. Nice to meet you. (Chào, Hoa. Rất vui được gặp mặt bạn.)

d) Mai, this is my friend Mary. (Mai, đây là Mary chúng ta của tôi.)

Hi, Mai. (Chào, Mai.)

Hello, Mary. Nice lớn meet you. (Chào, Mary. Siêu vui được gặp bạn.)


bài 3

3. Let’s talk

(Chúng ta thuộc nói.)

Lời giải chi tiết:

1) Peter, this is my friend Hoa. (Peter, đây là Hoa chúng ta của mình.)

Hi, Peter. (Chào, Peter.)

Hello, Hoa. Nice lớn meet you. (Chào, Hoa. Vô cùng vui được chạm mặt bạn.)

2) Peter, this is my friend Mary. (Peter, đấy là Mary bạn của mình.)

Hi, Peter. (Chào, Peter.)

Hello, Mary. Nice to meet you. (Chào, Mary. Siêu vui được chạm mặt bạn.)

3) Peter, this is my friend Linda. (Peter, đấy là Linda chúng ta của mình.)

Hi, Peter. (Chào, Peter.)

Hello, Linda. Nice lớn meet you. (Chào, Linda. Siêu vui được gặp mặt bạn.)


bài xích 4

4. Listen và tick

(Nghe và đánh dấu chọn.)

*

Phương pháp giải:

Audio script

1. Linh: Who"s that? (Ai vậy?)

Hoa: It"s my friend Peter. (Đó là các bạn tôi Peter.)

2. Nam: Hi, Mary. This is my friend Quan. (Chào, Mary. Đây là bạn của tôi Quân.)

Quan: Hello, Mary. (Chào, Mary.)

Mary: Hello, Quan. (Chào, Quân.)

Lời giải chi tiết:

1. B 2. a


bài xích 5

5. Read and write

(Đọc và viết.)

Lời giải bỏ ra tiết:

My friends (Các các bạn của tôi)

1. Linda: This is my friend Mary. (Đây là Mary chúng ta của mình.)

Peter: Hello, Mary. I"m Peter. (Chào, Mary. Bản thân là Peter.)

2. Nam: This is my friend Tony. (Đây là Tony chúng ta của mình.)

Quan: Hello, Tony. Nice khổng lồ meet you. (Chào, Tony. Vô cùng vui được chạm mặt bạn.)


bài bác 6

6. Let’s sing

(Chúng ta thuộc hát.)

The more we are together,

The more we are together,

Together, together.

Xem thêm: Giải Phương Trình Vô Tỉ Bằng Phương Pháp Nhân Liên Hợp, Kỹ Thuật Liên Hợp Giải Phương Trình Chứa Căn

The more we are together,

The happier we are.

For your friends are my friends,

And my friends are your friends.

The more we are together,

The happier we are.

Tạm dịch:

Chúng ta cùng ở cùng cả nhà càng nhiều,

Chúng ta cùng ở với mọi người trong nhà càng nhiều,

Bên nhau, bên nhau.

Chúng ta cùng ở cùng nhau càng nhiều,

Chúng ta càng vui tươi hơn.

Vì bạn của người tiêu dùng là bạn của tôi,

Và chúng ta của tôi là các bạn của bạn.

Chúng ta cùng ở với mọi người trong nhà càng nhiều,

Chúng ta càng náo nức hơn.

Xem thêm: Đọc Truyện Voz Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi Full Chap, Cô Giáo Chủ Nhiệm Của Tôi (Cô Giáo Nhà Tôi)


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 173 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp maybomnuocchuachay.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng maybomnuocchuachay.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép maybomnuocchuachay.vn nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.