Hỏi Phương Tiện Bằng Tiếng Anh

     

Chú ý: Động từ trong câu hỏi và câu trả lời cần phải gồm sự thống nhất: nếu thắc mắc dùng “go” thì câu trả lời cũng yêu cầu dùng “go”, nếu câu hỏi dùng “travel” thì câu vấn đáp cũng dùng “travel”.

Bạn đang xem: Hỏi phương tiện bằng tiếng anh

Bạn đang xem: Đi bằng phương tiện đi lại gì trong tiếng anh

Bạn đã xem: cách hỏi đi bằng phương tiện đi lại gì trong giờ anh

Ví dụ :

– Câu hỏi: How vày they go to lớn school?


Bạn vẫn đọc: biện pháp Hỏi Đi Bằng phương tiện đi lại Gì Trong tiếng Anh tiếng Anh, Hỏi Và trả lời Về phương tiện Đi Lại


Câu vấn đáp : They go khổng lồ school by bus .- câu hỏi : How vị you travel khổng lồ Ha Noi ?Câu vấn đáp : I travel to Ha Noi by car .

2, Với nhà ngữ là “he/ she/ it” hoặc danh trường đoản cú số ít Câu hỏi: 

 
 

Ví dụ :- câu hỏi : How does she go to school ?Câu vấn đáp : She goes khổng lồ school by bus .- thắc mắc : How does Peter travel to Ha Long ?

Câu trả lời: Peter travels to Ha Long by train Chú ý: từ bỏ “walk” có nghĩa là “đi bộ” khi nói không cần sử dụng “by”. “Walk” = “go on foot”


Ví dụ : – câu hỏi : How does she go lớn school ?Câu vấn đáp : She walks to lớn school / She goes on foot .

Xem thêm: Trailer Chuyện Chàng Thi Sĩ Tập 12, Phim Chuyện Chàng Thi Sĩ (40 Tập Cuối)


3, bài bác tập

A, by B, for C, with D, in2. She … to the gym by bike .

A, go B,went C, traveled D, goes.

Xem thêm: Top 4 Đề Thi Cuối Học Kì 2 Môn Lịch Sử, Top 4 Đề Thi Học Kì 2 Lịch Sử

A, walk B, foot C, bus D, traffic4, … does your mother travel khổng lồ Hong Kong ?A, Why B, How C, What D, Which5, How … Mrs Linh come lớn Korea ?

A, does B, vị C, is D, are.


Đáp án:

1 – A, 2 – D, 3 – C, 4 – B, 5 – A nội dung bài viết gợi ý: 1. CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ SỐ LƯỢNG. 2. Unit 8 giờ đồng hồ anh 6 3. Unit 7 giờ anh 6 4. Unit 6 tiếng anh 6 5. Unit 5 giờ đồng hồ anh 6 6. Unit 4 giờ đồng hồ anh 6 7. Unit 2 giờ anh 6 từ khóa: / phương tiện đi lại phản hồi 2dance.vn 0 bình luận Cách tính điểm giỏi nghiệp THPT nước nhà 2020 tiên tiến nhất : 99% Đỗ tốt Nghiệp 1 năm ngoái

*
chủ yếu thức công bố đề Minh Họa Toán năm học 2020 1 thời gian trước
*
chăm đề Câu đối chiếu trong tiếng Anh 1 thời gian trước
*
siêng đề: Tính từ với Trạng tự ( Adjectives và Adverbs) 1 năm ngoái Chuyên đề: Sự liên kết giữa chủ ngữ và rượu cồn từ – từ bỏ hạn định (Subject – verb agreement – Determiners) 1 năm kia Cách tính điểm xuất sắc nghiệp THPT giang sơn 2019 tiên tiến nhất : 99% Đỗ giỏi Nghiệp 591618 lượt coi MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI p;q 566849 lượt xem chính thức chào làng đề Minh Họa Toán lần hai năm học 2019 388793 lượt xem cách thức xác định trung ương đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác 379474 lượt coi ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị 320933 lượt xem tài liệu Đề thi bài viết 2dance.vn Team chăm mục: Tin tứcBài viết nhắc nhở : 1. CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ SỐ LƯỢNG. 2. Unit 8 tiếng anh 6 3. Unit 7 tiếng anh 6 4. Unit 6 giờ anh 6 5. Unit 5 tiếng anh 6 6. Unit 4 giờ anh 6 7. Unit 2 giờ anh 6 trường đoản cú khóa : / phương tiện đi lại bình luận 2dance.vn 0 phản hồi phương pháp tính điểm giỏi nghiệp THPT non sông 2020 mới nhất : 99 % Đỗ giỏi Nghiệp một năm trướcChính thức chào làng đề Minh Họa Toán năm học 2020 1 năm trướcChuyên đề Câu so sánh trong giờ Anh một năm trướcChuyên đề : Tính từ cùng Trạng trường đoản cú ( Adjectives và Adverbs ) 1 năm ngoái Chuyên đề : Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và đụng từ – tự hạn định ( Subject – verb agreement – Determiners ) 1 năm kia Cách tính điểm xuất sắc nghiệp THPT đất nước 2019 tiên tiến nhất : 99 % Đỗ giỏi Nghiệp 591618 lượt xem MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI phường ; q 566849 lượt xem chủ yếu thức công bố đề Minh Họa Toán lần 2 năm học 2019 388793 lượt xem cách thức xác lập chổ chính giữa đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác 379474 lượt xem ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC nhị 320933 lượt xem tư liệu Đề thi bài viết 2dance.vn Team thể loại : Tin tức