HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LỚP 3

     

​​​​​​​Toán lớp 3 ôn tập các bảng phân tách là bài học kinh nghiệm củng cố kiến thức cho trẻ trước lúc bước vào có tác dụng quen những bảng cửu chương tiếp theo.Toán lớp 3 ôn tập các bảng chia là bài học kinh nghiệm củng cố kiến thức và kỹ năng cho trẻ trước khi bước vào làm quen các bảng cửu chương tiếp theo. Bên dưới dây là tất cả những điều cần lưu ý về các bảng chia đã học.

Bạn đang xem: Hướng dẫn học toán lớp 3

1. Ôn tập các bảng phân chia đã học

1.1. Định nghĩa phép chia

*

1.2. Các thành phía bên trong phép chia

*

1.3. Các bảng chia đã học

Ở công tác lớp 2, trẻ con đã được làm quen với bảng chia từ 2 cho 5:

*

2. Các dạng bài bác tập áp dụng bảng chia

2.1. Tính nhẩm

Cách làm: dựa vào kiến thức về các bảng phân chia đã học nhằm tính nhẩm.

Ví dụ:

a) 12 : 3

b) 24 : 6

c) 25 : 5

d) 30 : 6

Trả lời:

a) 12 : 3 = 4

b) 24 : 6 = 4

c) 25 : 5 = 5

d) 30 : 6 = 5

2.2. Tìm ẩn

*

Ví dụ:

a) y : 3 = 5

b) y : 2 = 7

c) 21 : y = 3

d) 18 : y = 2

Trả lời:

a)

y : 3 = 5

y = 5 x 3

y = 15

b)

y : 2 = 7

y = 7 x 2

y = 14

c)

21 : y = 3

y = 21 : 3

y = 7

d)

18 : y = 2

y = 18 : 2

y = 9

2.3. Giải toán bao gồm lời văn

Cách làm:

Bước 1: Đọc cùng phân tích dữ liệu bài toán.

Bước 2: bắt tắt bài toán.

Bước 3: triển khai phép tính phù hợp.

Bước 4: trình bày bài giải và khám nghiệm lại.

Ví dụ: Nam bao gồm 28 viên bi, chia hồ hết vào 7 lọ. Hỏi mỗi lọ có bao nhiêu viên bi?

Trả lời:

Mỗi lọ có số bi là:

28 : 7 = 4 (viên bi)

Đáp số: 4 viên bi

2.4. Bài bác tập về phân số

*

3. Bài tập vận dụng toán lớp 3 ôn lại các bảng chia

3.1. Đề bài

Bài 1: Tính nhẩm

a) 27 : 3

b) 12 : 2

c) 24 : 4

d) 32 : 4

Bài 2: Điền vào nơi trống

a) quý hiếm ⅓ của 18 là:...

Xem thêm: Tìm Phân Số Của Một Số Lớp 4, Giải Toán Lớp 4 Trang 135 Tìm Phân Số Của Một Số

b) giá chỉ trị 01/05 của 25 là:...

c) giá trị 1/4 của 28 là:...

d) giá trị 50% của trăng tròn là:...

Bài 3: Tìm y

a) y : 3 = 2

b) y : 3 = 5

c) 36 : y = 4

d) 30 : y = 3

Bài 4: Lớp 3B tất cả 32 bàn sinh hoạt sinh, gia sư xếp lớp thành 4 hàng bởi nhau, hỏi từng hàng có bao nhiêu học sinh?

3.2. Đáp án

Bài 1: Tính nhẩm

a) 27 : 3 = 9

b) 12 : 2 = 6

c) 24 : 4 = 6

d) 32 : 4 = 8

Bài 2: Điền vào vị trí trống

a) giá trị ⅓ của 18 là: 18 : 6 = 3

b) giá bán trị 1 tháng 5 của 25 là: 25 : 5 = 5

c) quý hiếm 1/4 của 28 là: 28 : 4 = 7

d) giá chỉ trị 50% của 20 là: đôi mươi : 2 = 10

Bài 3: Tìm y

a)

y : 3 = 2

y = 2 x 3

y = 6

b)

y : 3 = 5

y = 5 x 3

y = 15

c)

36 : y = 4

y = 36 : 4

y = 9

d)

30 : y = 3

y = 30 : 3

y = 10

Bài 4:

Mỗi hàng bao gồm số học viên là:

32 : 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học tập sinh

4. Bài xích tập thực hành toán lớp 3 ôn lại những bảng chia

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Tính nhẩm

a) 45 : 5

b) 40 : 4

c) 36 : 4

d) 16 : 4

Bài 2: Điền vào nơi trống

a) giá chỉ trị 1/2 của 16 là:...

b) cực hiếm 1/4 của đôi mươi là:...

c) giá bán trị 01/05 của 40 là:...

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán 9 Môn Toán, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 9 Năm 2021

d) giá trị ⅓ của 15 là:...

Bài 3: Tìm y

a) y : 4 = 6

b) y : 3 = 4

c) y : 5 = 5

d) y : 2 = 9

Bài 4: Bà phân tách can dầu cất 40 lít dầu ra 4 can, hỏi mỗi can đựng từng nào lít dầu?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 9

b) 10

c) 9

d) 4

Bài 2:

a) 8

b) 5

c) 8

d) 5

Bài 3:

a) y = 24

b) y = 12

c) y = 25

d) y = 18

Bài 4:

Đáp số: 10 lít dầu

Trên dây, maybomnuocchuachay.vn đã cùng nhỏ xíu học toán lớp 3 ôn tập các bảng chia. Để giúp bé xíu học xuất sắc môn toán, phụ huynh đừng quên chờ đón những bài bác giảng tiếp sau nhé!