Kiến Thức Toán Lớp 4

     

Tổng hợp kiến thức toán lớp 4 là ôn tập lại những dạng toán cơ phiên bản và quan trọng ở chương trình toán lớp 4. Đây là cách đệm để những em học giỏi toán lớp 5.

Bài học này maybomnuocchuachay.vn đang tổng hợp kiến thức toán lớp 4các bài bác toán, nội dung kỹ năng trọng vai trung phong để các con ôn tập với củng cầm kiến thức.Bạn vẫn xem: Tổng hợp kiến thức và kỹ năng toán lớp 4

1. Ôn tập về số từ nhiên.

Bạn đang xem: Kiến thức toán lớp 4

1.1. Số với chữ số

- dùng 10 chữ số nhằm viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Có 10 số có 1 chữ số (từ 0 cho 9)

Có 90 số có 2 chữ số (từ 10 cho 99)

Có 900 số tất cả 3 chữ số (từ 100 đến 999)

Có 9000 số có 4 chữ số (từ 1000 mang đến 9999)

- Số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất là số 0. Số thoải mái và tự nhiên lớn duy nhất không có

- hai số tự nhiên liên tục hơn (kém) nhau một đối chọi vị.

- các số gồm chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Nhì số chẵn thường xuyên hơn hèn nhau 2 đối kháng vị.

- các số gồm chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Nhì số lẻ liên tục hơn yếu nhau 2 1-1 vị.

1.2. Hàng với lớp


*

Hàng 1-1 trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp đối chọi vị

Hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng ngàn hợp thành lớp nghìn

1.2.1. Giải pháp đọc số từ nhiên.

Để đọc các số tự nhiên ta gọi từ trái thanh lịch phải, giỏi từ mặt hàng cao tới hàng thấp.

Các chữ số từ bắt buộc sang trái thứu tự thuộc hàng solo vị, hàng chục, mặt hàng trăm, hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn nghìn, ...

Hàng đối chọi vị, mặt hàng chục, hàng nghìn hợp thành lớp đối kháng vị.

Hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng trăm ngàn nghìn vừa lòng thành lớp nghìn.

1.3. Phép cộng

a + b = b + a

(a + b) + c = a + (b + c)

0 + a = a + 0 = a

(a - n) + (b + n) = a + b

(a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

(a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

Nếu một hạng được vội lên n lần đồng thời các số hạng sót lại được giữ nguyên thì tổng này được tăng lên một số trong những đúng bằng (n - 1) lần số hạng được vội lên

Nếu số hạng bị giảm sút n lần, đồng thời những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng kia bị sút đi một số đúng bằng (1 -) số hạng bị giảm đi.

Tổng của các số chẵn là một số chẵn

Tổng của một vài lẻ và một số chăn là một số trong những lẻ

Tổng của nhì số từ bỏ nhiên thường xuyên là một vài lẻ

1.4. Phép trừ

a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

Nếu số bị trừ và số trừ cùng tăng hoặc giảm n đơn vị thì hiệu của chúng không đổi

Nếu số bị trừ được vội lên n lần và không thay đổi số trừ thì hiệu được tăng thêm một trong những đúng bằng (n - 1) lần số bị trừ

Nếu số bị trừ duy trì nguyên, số trừ được cấp lên n lần thì hiệu bị giảm đi (n - 1) lần số trừ

Nếu số bị trừ được tạo thêm n 1-1 vị, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm sút n 1-1 vị

1.5. Phép nhân

a x b = b x a

a x (b x c) = (a x b) x c

a x 0 = 0 x a = 0

a x 1 = 1 x a = a

a x (b + c) = a x b + a x c

a x (b - c) = a x b - a x c

Trong một tích ví như thừa số được vội vàng lên n lần đồng thời bao gồm một thừa số khác bị giảm đi n lần thì tích ko đổi.

Trong một tích giả dụ thừa số được vội vàng lên n lần đồng thời, những thừa số còn lại không thay đổi thì tích được cấp lên n lần và ngược lại trong một tích tất cả một quá số bị giảm sút n lần, các thừa số còn lại giữ nguyên thì tích cũng trở nên giảm đi n lần (n > 0)

Trong một tích, giả dụ có tối thiểu một vượt số chẵn thì tích kia chẵn

Trong một tích, nếu như một vượt số được tăng thêm a đối chọi vị những thừa số còn lại không thay đổi thì tích có thêm a lần tích các thừa số còn lại.

Trong một tích các thừa số hầu như lẻ cùng có tối thiểu 1 vượt số tất cả tận thuộc là 5 thì tích gồm tận thuộc là 5.

1.6. Phép chia

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

0 : a = 0

a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

Trong phép chia, giả dụ số bị phân chia tăng hoặc giảm đi n lần (n > 0) bên cạnh đó số chia giữ nguyên thì yêu thương cũng tạo thêm (giảm đi) n lần.

Trong một phép chia, trường hợp tăng số phân tách lên n lần (n > 0) đồng thời số bị chia không thay đổi thì thương sụt giảm n lần với ngược lại.

Trong một phép chia, số phân tách và số bị chia cùng tăng hoặc giảm n lần thì thương ko đổi.

Trong một phép chia bao gồm dư, nếu số bị phân tách và số phân tách cùng được gấp (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng được gấp (giảm) n lần.

1.7. Hàng số


*

*

Dấu hiệu phân chia hết mang đến 2: các số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách hết đến 2

Dấu hiệu phân tách hết đến 5: những số tất cả tận cùng là 0, 5 thì chia hết mang lại 5

Dấu hiệu chia hết mang lại 3: các số tất cả tổng những chữ số phân chia hết cho 3 thì phân tách hết đến 3.

Dấu hiệu chia hết cho 9: các số có tổng các chữ số phân chia hết mang lại 9 thì chia hết đến 9.

2. Ôn tập về phân số và các phép tính phân số

2.1. định nghĩa phân số


*

*

2.2. Tính chất cơ phiên bản của phân số

Nếu nhân cả tử số và mẫu mã số của một phân số với cùng một trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số đã cho.

Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đang cho.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh các phân số cùng mẫu mã số

Trong nhị phân số tất cả cùng mẫu số:

Phân số nào tất cả tử số bé hơn thì phân số đó bé bỏng hơn.Phân số nào tất cả tử số lớn hơn thì phân số đó to hơn.Nếu tử số cân nhau thì nhị phân số đó bằng nhau.

b) So sánh những phân số thuộc tử số

Trong hai phân số gồm cùng tử số:

Phân số nào bao gồm mẫu số nhỏ hơn thì phân số đó to hơn.Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn.Nếu mẫu mã số cân nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

c) So sánh các phân số không giống mẫu

Muốn đối chiếu hai phân số khác mẫu mã số, ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu mã số nhị phân số kia rồi so sánh những tử số của nhì phân số mới.

2.4. Các phép tính phân số

a) Phép cùng phân số

Muốn cộng hai phân số bao gồm cùng mẫu số, ta cộng hai tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

Xem thêm: Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết, Liên Bang Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết

Muốn cùng hai phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng chủng loại số nhì phân số, rồi cùng hai phân số đó.

b) Phép trừ phân số

Muốn trừ nhì phân số có cùng mẫu mã số, ta trừ tử số của phân số trước tiên cho mẫu số của phân số sản phẩm hai và không thay đổi mẫu số.

Muốn trừ nhì phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng mẫu số nhị phân số, rồi trừ nhì phân số đó.

c) Phép nhân phân số

Muốn nhân nhị phân số ta rước tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

d) Phép phân tách phân số

Muốn phân tách một phân số cho một phân số, ta rước phân số thứ nhất nhân với phân số thiết bị hai hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số thành chủng loại số, chủng loại số thành tử số.

3. Ôn tập đại lượng

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng


Để đo cân nặng các vật dụng nặng hàng chục, sản phẩm trăm, hàng ngàn ki-lô-gam, fan ta cần sử dụng những đối chọi vị: yến, tạ, tấn.

Để đo khối lượng các thứ nặng sản phẩm chục, sản phẩm trăm, hàng trăm ngàn gam, tín đồ ta dùng những đối kháng vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

Mỗi đơn vị chức năng đo trọng lượng đều cấp 10 lần đối chọi vị bé nhiều hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị đo khối lượng đều yếu 1/10 lần đối kháng vị lớn hơn liền trước nó

3.2. Bảng đơn vị đo độ dài


Mỗi đơn vị chức năng đo độ dài mọi gấp 10 lần 1-1 vị nhỏ hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo độ dài mọi kém 1/10 lần đối kháng vị to hơn liền trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích s: m2, km2, dm2, cm2

1km2 = 1 000 000m2

1m2 = 100dm2

1m2 = 10 000cm2

1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - cầm cố kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon ba, mon năm, tháng bảy, mon 8, tháng mười, mon mười hai có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, tháng chín, tháng mười một có: 30 ngày.

Tháng hai bao gồm 28 ngày (vào năm nhuận tất cả 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập về số trung bình cộng

4.1. Câu hỏi tìm số vừa đủ cộng

Một vài kỹ năng cần nhớ

Muốn tìm số vừa phải cộng của rất nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi rước tổng đó phân chia cho số các số hạng.

Ví dụ: tìm trung bình cùng của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

Số trung bình cộng của dãy giải pháp đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: tìm kiếm số hạng lúc biết trung bình cùng và số hạng khác.


7. Ôn tập dạng toán đặt tính của phép nhân, chia, cộng, trừ.

7.1 Phép nhân

Khi triển khai phép tính ta tiến hành từ nên qua trái

Ta theo lần lượt có các tích riêng vật dụng 1, 2, 3… khi để tính nhớ phải kê thẳng hàng các chữ số

7.2 Phép chia

Thực hiện nay phép tính theo trang bị tự trường đoản cú trái qua phải.

Có đầy đủ 3 phép tính vào phép phân chia gồm: Chia tiếp nối nhân rồi ở đầu cuối trừ.

Trong phép chia có dư thì số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: mong cộng nhị số thoải mái và tự nhiên ta hoàn toàn có thể làm như sau:

Viết số hạng này bên dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở và một hàng đặt thẳng cột với nhau.

Cộng các chữ số sống từng sản phẩm theo thứ tự từ yêu cầu sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị chức năng đến sản phẩm chục, sản phẩm trăm, hàng nghìn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: mong trừ nhị số tự nhiên và thoải mái ta hoàn toàn có thể làm như sau:

Viết số hạng này bên dưới số hạng kia làm sao để cho các chữ số ở và một hàng đặt thẳng cột cùng với nhau.

Xem thêm: Đề Thi Minh Họa Và Đáp Án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 3 Năm 2017

Trừ những chữ số ngơi nghỉ từng sản phẩm theo máy tự từ yêu cầu sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, mặt hàng nghìn, …

8. Ôn tập hình học

Nếu tăng chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tạo thêm a x 2

Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tăng thêm a x 2

Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ bớt lên a x 2 đối kháng vị

Nếu sút chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ bớt lên a x 2 đơn vị

Nếu gấp 1 chiều nào đó của hình chữ nhật lên bao nhiêu lần thì diện tích s sẽ tăng thêm bấy nhiêu lần.

Nếu giảm 1 chiều nào kia của hình chữ nhật lên bao nhiêu lần thì diện tích sẽ giảm sút số lần

Trong hình vuông, trường hợp tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tạo thêm 4 x a solo vị