Lời bài hát chuyện tình không suy tư

     
Tình yêu mới vừa hôm qua mà lúc bấy giờ mắt trông mắt cay Lệ nhòa tan nguồn tin yêu Lệ nhòa trôi cơn mê đầy người yêu giờ xa tít lắm cướp mất mếm mộ Em khóc cho ai tối nay Ai khóc mang đến em ngày mai tình nhân khóc tình ngốc si Lệ thô đắm môi tím mi Lệ tràn trôi tình yêu anh Lệ tràn suy tư đem lại Người yêu tí hon xanh xao vượt Đánh mất thương mến Em khóc mang lại ai tối nay Ai khóc cho em mai sau Thôi em về, thôi em về cho dù anh tốt vô tình, bởi em, em còn suy tư Xa anh rồi, xa anh rồi Còn đâu, còn đâu nữa tra cứu đâu đôi mắt môi tình nhân Tình yêu thương sao còn suy tư tín đồ đi đã vui chốn xa người tình xa tầm tay em người tình xa em đi rồi fan ơi còn thương chi nữa Giết bị tiêu diệt thơ ngây Em khóc mang đến em đêm nay Ai khóc mang lại em ngày mai.


Bạn đang xem: Lời bài hát chuyện tình không suy tư


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 5 Bài 14B : Hạt Vàng Làng Ta, Bài 14B: Hạt Vàng Làng Ta

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Lớp 9 Tập 1, Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9 Tập 1

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.