SOẠN VĂN 6 BÀI: ÔN TẬP TRANG 58 TẬP 2

     

Ngữ văn lớp 6 Tập 1 – Soạn với giải bài bác tập SGK ngữ văn lớp 6 tập 1, Để học xuất sắc hơn môn ngữ văn 6 tập 1, Học tốt hơn trình làng chuyên mục giải bài bác tập ngữ văn 6 tập 1 đầy đủ và cụ thể nhất được biên soạn bám gần kề theo sách giáo khoa bài tập ngữ văn của học viên lớp 6 tập 1. Để dễ dàng nhất cho chúng ta học sinh với phụ huynh tìm hiểu thêm lời giải, quanh đó việc sắp xếp thứ tự cùng giải theo câu sinh hoạt từng trang trong SGK ở bên dưới đây.

*




Bạn đang xem: Soạn văn 6 bài: ôn tập trang 58 tập 2

Giải bài xích tập ngữ văn lớp 6 – Tập 1 – Soạn bài ngữ văn 6

Để theo dõi từng phần mời chúng ta click vào từng đường link tương ứng để xem bài soạn với giải bài xích tập của từng mục học trong sách giáo khoa đã được cửa hàng chúng tôi biên soạn sau đây.

Soạn giải bài tập SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1

Bài 1 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 2 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 3 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 4 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 5 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 6 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 7 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 8 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 9 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 10 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 11 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 12 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 13 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 14 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 15 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 16 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Bài 17 – SGK ngữ văn 6 – Tập 1

Hy vọng với phần soạn cùng giải bài bác tập môn ngữ văn lớp 6 – Tập 1 này sẽ giúp chúng ta học xuất sắc hơn với là tài liệu tham khảo, ví như thấy xuất xắc hãy share để ủng hộ nội dung bài viết nhé.

(maybomnuocchuachay.vn)


Giải bài tập Content


Expand All
bài bác 1 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 4 bài học SGK | 33 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài – nhỏ rồng con cháu tiên
Giải câu 1 (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 8 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Bánh chưng, bánh giầy
Giải câu 1 (Trang 12 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 12 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 12 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 12 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 12 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 12 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1)
Soạn bài xích – từ và cấu trúc từ giờ đồng hồ việt
Giải câu 1 – trường đoản cú là gì (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – từ là gì (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Từ đối kháng từ phức (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Từ 1-1 từ phức (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – Giao tiếp, văn bản và phương thức miêu tả
Giải câu a (Trang 15 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu b (Trang 16 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu c (Trang 16 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu d (Trang 16 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu đ (Trang 16 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu e (Trang 16 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu a – luyện tập (Trang 17 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu b – luyện tập (Trang 18 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu c – rèn luyện (Trang 18 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu d – luyện tập (Trang 18 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu đ – rèn luyện (Trang 18 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 rèn luyện (Trang 18 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài xích 2 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 22 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Thánh Gióng
Giải câu 1 (Trang 22 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 22, 23 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 23 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 23 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – từ bỏ mượn
Giải câu 1 – tự thuần Việt với từ mượn (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – từ thuần Việt cùng từ mượn (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – từ thuần Việt với từ mượn (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – tự thuần Việt và từ mượn (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 26 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – tò mò chung về văn từ sự
Giải câu 1 – (Trang 27 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – (Trang 28 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 28 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 29 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 30 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 30 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài bác 3 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học SGK | 19 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – đánh Tinh, chất liệu thủy tinh
Giải câu 1 (Trang 33 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 34 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 34 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 34 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 34 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 34 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – Nghĩa của từ bỏ
Giải câu 1 – Nghĩa của từ là gì? (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Nghĩa của trường đoản cú là gì? (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Nghĩa của từ là gì? (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Cách lý giải nghĩa của trường đoản cú (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 36 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – sự việc và nhân đồ gia dụng trong văn từ sự
Giải câu 1 (Trang 37 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 38 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 38 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 39 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài bác 4 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 4 bài học SGK | 17 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/4 Steps
Soạn bài bác – Sự tích hồ gươm
Giải câu 1 Sự Tích hồ gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 Sự Tích hồ hoàn kiếm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 Sự Tích hồ hoàn kiếm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 Sự Tích hồ gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 Sự Tích hồ hoàn kiếm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 6 Sự Tích hồ gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện cộng sự tích hồ hoàn kiếm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập sự tích hồ gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập sự tích hồ gươm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập sự tích hồ hoàn kiếm (Trang 43 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – chủ đề và dàn bài xích của bài xích văn từ bỏ sự
Giải câu 1 – khám phá Chủ Đề cùng Dàn bài Của bài xích Văn từ Sự (Trang 46 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – tò mò Chủ Đề và Dàn bài bác Của bài bác Văn tự Sự (Trang 46 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện Chủ đề cùng dàn bài xích của bài văn từ bỏ sự (Trang 46 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập Chủ đề và dàn bài bác của bài xích văn tự sự (Trang 46 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – tìm hiểu đề và phương pháp làm bài xích văn từ bỏ sự
Giải câu 1 – khám phá đề và giải pháp làm bài xích văn từ sự (Trang 48 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – mày mò đề và phương pháp làm bài bác văn từ bỏ sự (Trang 49 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập tò mò đề và phương pháp làm bài bác văn tự sự (Trang 49 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – Viết bài tập có tác dụng văn tiên phong hàng đầu – Văn kể chuyện
bài bác 5 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 2 bài học kinh nghiệm SGK | 16 Giải câu SGK
Expand
Mục học SGK nội dung
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài xích – Sọ dừa
Giải câu 1 (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 54 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – từ khá nhiều nghĩa và hiện tượng lạ chuyển nghĩa của từ bỏ
Giải câu 1 – từ rất nhiều nghĩa của từ bỏ (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – từ nhiều nghĩa của từ bỏ (Trang 55 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – từ nhiều nghĩa của từ bỏ (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – hiện tượng lạ chuyển nghĩa của từ (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – hiện tượng kỳ lạ chuyển nghĩa của trường đoản cú (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – hiện tượng chuyển nghĩa của trường đoản cú (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 56 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 57 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4* – rèn luyện (Trang 57 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài 6 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 2 bài học kinh nghiệm SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài xích – Thạch sanh
Giải câu 1 (Trang 66 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 66 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 66 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4* (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – chữa lỗi dùng từ
Giải câu 1 – Lặp tự (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Lặp từ bỏ (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Lặp từ (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Lẫn lộn những từ ngay gần âm (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Lẫn lộn những từ ngay gần âm (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Lẫn lộn những từ ngay sát âm (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 69 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài bác 7 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 13 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Em nhỏ nhắn thông minh
Giải câu 1* (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2* – rèn luyện (Trang 74 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – chữa trị lỗi sử dụng từ (tiếp theo)
Giải câu 1 – dùng từ sai nghĩa (Trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – dùng từ sai nghĩa (Trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 76 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 76 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 76 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – Luyện nói kể chuyện
Giải câu 1 – chuẩn bị (Trang 77 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài xích 8 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 27 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Cây cây bút thần
Giải câu 1 (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Danh trường đoản cú
Giải câu 1 – Đặc điểm của danh từ bỏ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Đặc điểm của danh trường đoản cú (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Đặc điểm của danh từ bỏ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – Đặc điểm của danh tự (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Danh tự chỉ đơn vị và danh từ bỏ chỉ sự thứ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Danh trường đoản cú chỉ đơn vị chức năng và danh trường đoản cú chỉ sự trang bị (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Danh trường đoản cú chỉ đơn vị chức năng và danh tự chỉ sự thứ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – rèn luyện (Trang 87 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – Ngôi nhắc trong văn từ sự
Giải câu 1 – (Trang 88 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 89 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện (Trang 89 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 6 – luyện tập (Trang 90 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài xích 9 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand


Xem thêm: Bài Văn Kể Về Việc Tốt Mà Em Đã Làm, Top 10 Mẫu Kể Về Một Việc Tốt Mà Em Đã Làm

Mục học SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Ông lão đánh cá và bé cá quà
Giải câu 1 (Trang 96 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 96 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 96 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 96 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 96 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 97 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – thiết bị tự nhắc trong văn trường đoản cú sự
Giải câu 1 – mày mò thứ tự kể trong văn từ bỏ sự (Trang 97 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – tò mò thứ tự kể trong văn trường đoản cú sự (Trang 97 – 98 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 98 – 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Viết bài tập làm văn số 2 – Văn kể chuyện
Giải câu 1 – (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – (Trang 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài bác 10 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 5 bài học kinh nghiệm SGK | 25 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài – Ếch ngồi đáy giếng
Giải câu 1 (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – thầy tướng xem voi
Giải câu 1 (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải thắc mắc – luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – Đeo nhạc cho mèo
Giải câu 1 (Trang 107 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 107 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 107 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 107 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 107 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu hỏi – luyện tập (Trang 108 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Danh tự (Tiếp theo)
Giải câu 1 (Trang 108 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 108 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 109 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 110 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Luyện nói nói chuyện (Tiếp theo)
Giải đề 1 (Trang 111 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải đề 2 (Trang 111 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải đề 3 (Trang 111 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải đề 4 (Trang 111 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài 11 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 15 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – Chân, Tay, Tai, Mắt, mồm
Giải câu 1 (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu hỏi – luyện tập (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – cụm danh từ bỏ
Giải câu 1 – cụm danh từ bỏ là gì? (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – cụm danh trường đoản cú là gì? (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – nhiều danh từ bỏ là gì? (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – cấu trúc của nhiều danh tự (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – cấu trúc của cụm danh tự (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – kết cấu của nhiều danh tự (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 118 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 118 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 118 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – luyện tập xây dựng bài bác tự sự kể chuyện đời hay
Giải câu 1 (Trang 119 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 119 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 121 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài xích 12 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 5 bài học kinh nghiệm SGK | 22 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/5 Steps
Soạn bài bác – Treo hải dương
Giải câu 1 (Trang 125 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 125 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 125 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 125 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu hỏi Luyện tập (Trang 125 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Lợn cưới, áo new
Giải câu 1 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 127 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – Số từ với lượng từ bỏ
Giải câu 1 – Số từ (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Số trường đoản cú (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Số từ (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Lượng từ (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Lượng từ bỏ (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – rèn luyện (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Viết bài tập làm văn số 3
Giải câu 1 (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – kể chuyện tưởng tượng
Giải câu 1 – tò mò chung về kể chuyện tưởng tượng (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – mày mò chung về kể chuyện tưởng tượng (Trang 130 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 134 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài xích 13 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 16 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài xích – Ôn tập truyện dân gian
Giải câu 1 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 134 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 135 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 135 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 135 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 135 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 6 – Ôn tập truyện dân gian (Trang 135 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – chỉ còn
Giải câu 1 – chỉ với là gì (Trang 136 – 137 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – chỉ từ là gì (Trang 137 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – chỉ với là gì (Trang 137 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – buổi giao lưu của chỉ từ vào câu (Trang 137 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – hoạt động của chỉ từ vào câu (Trang 137 – 138 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 138 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 138 – 139 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – luyện tập (Trang 139 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – luyện tập kể chuyện tưởng tượng
Giải câu 1 – Đề bài rèn luyện (Trang 139 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – các đề bài bổ sung cập nhật (Trang 140 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài 14 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 22 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK nội dung
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – con Hổ gồm nghĩa
Giải câu 1 nhỏ Hổ bao gồm nghĩa (Trang 145 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 con Hổ gồm nghĩa (Trang 145 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 Con Hổ có nghĩa (Trang 145 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 nhỏ Hổ bao gồm nghĩa (Trang 145 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập Con Hổ tất cả nghĩa (Trang 145 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài bác – Động trường đoản cú
Giải câu 1 – Đặc điểm của động từ (Trang 146 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Đặc điểm của rượu cồn từ (Trang 146 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Đặc điểm của đụng từ (Trang 146 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – những loại hễ từ chính (Trang 147 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – những loại cồn từ thiết yếu (Trang 147 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – cụm Động từ bỏ
Giải câu 1 – nhiều Động từ bỏ Là Gì ? (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – cụm Động trường đoản cú Là Gì ? (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – nhiều Động từ bỏ Là Gì ? (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – cấu trúc Của cụm Động từ (Trang 149 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – cấu tạo Của cụm Động tự (Trang 149 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài xích 15 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 3 bài học kinh nghiệm SGK | 28 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/3 Steps
Soạn bài bác – bà bầu hiền dậy con
Giải câu 1 mẹ hiền dậy con (Trang 153 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 bà bầu hiền dậy con (Trang 153 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 bà bầu hiền dậy con (Trang 153 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 bà bầu hiền dạy con (Trang 153 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – luyện tập mẹ hiền dạy con (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập mẹ hiền dậy con (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện mẹ hiền dạy con (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài xích – Tính tự và các tính từ
Giải câu 1 Đặc điểm của tính trường đoản cú (Trang 154 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 Đặc điểm của tính từ bỏ (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 Đặc điểm của tính tự (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 các loại tình trường đoản cú (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 các loại tình tự (Trang 155 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 cụm tính từ (Trang 156 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 nhiều tính trường đoản cú (Trang 156 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện Tính từ bỏ và nhiều tính trường đoản cú (Trang 156 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – rèn luyện Tính từ và cụm tính từ bỏ (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – rèn luyện Tính từ và các tính trường đoản cú (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – luyện tập Tính từ và nhiều tính tự (Trang 157 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – Đề khám nghiệm ngữ văn cuối học tập kì I Lớp 6
Giải câu 1 Trắc nghiệm (Trang 160 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 Trắc nghiệm (Trang 160 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 Trắc nghiệm (Trang 160 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 Trắc nghiệm Lớp 6 (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 Trắc nghiệm (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 6 Trắc nghiệm (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 7 Trắc nghiệm (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 8 Trắc nghiệm (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 9 Trắc nghiệm (Trang 161 – 162 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 từ luận (Trang 162 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài bác 16 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 2 bài học kinh nghiệm SGK | 12 Giải câu SGK Sample Mục học tập SGK
Expand
Mục học SGK content
0% Complete 0/2 Steps
Soạn bài bác – Thầy thuốc xuất sắc cốt độc nhất vô nhị ở tấm lòng
Giải câu 1 (Trang 164 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 165 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 165 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 165 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 1 – rèn luyện (Trang 165 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – luyện tập (Trang 165 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Soạn bài – chương trình địa phương (phần giờ Việt) – Rèn luyện thiết yếu tả
Giải câu 1 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 (Trang 167 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 (Trang 168 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 6 (Trang 168 SGK ngữ văn 6 tập 1)
bài xích 17 – SGK ngữ văn lớp 6 – Tập 1 1 bài học SGK | 5 Giải câu SGK Sample Mục học SGK
Expand
Mục học tập SGK content
0% Complete 0/1 Steps
Soạn bài bác – lịch trình địa phương (phần Văn cùng Tập có tác dụng văn)
Giải câu 1 – (Trang 172 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 2 – (Trang 172 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 3 – (Trang 172 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 4 – (Trang 172 SGK ngữ văn 6 tập 1)
Giải câu 5 – (Trang 172 SGK ngữ văn 6 tập 1)


Xem thêm: Những Bài Văn Mẫu: Thuyết Minh Về Cái Quạt Điện Chọn Lọc Hay Nhất

About The Author
Quỳnh Anh More from this author

Học tốt xinh đẹp! Thích share kiến thức, Là người đưa bài bác rất tận tâm rất ý muốn được sự cỗ vũ và chia sẻ của những bạn!